17. Maja 2019.
Sastanak sa predstavnicima Direktorata Evropske Komisije za razvoj i saradnju

Predstavnici Direktorata za nuklearnu i radijacionu sigurnost i bezbednost su 14. maja 2019. godine, u Briselu, prisustvovali sastanku na kome je razgovarano o budućem Regionalnom projektu – Priprema i odgovor na vanredne situacije u slučaju nuklearnog ili radiološkog akcidenta za zemlje regiona zapadnog Balkana. Sastanak i Projekat podržao je Direktorat Evropske komisije za razvoj i saradnju.

Zemlje učesnice su na sastanku predstavile svoje kapacitete iz sistema rane najave radiološkog ili nuklearnog akcidenta, a predstavnici Evropske Komisije prezentovali su mogućnosti i načine priključivanja platformama EU za ranu najavu (EURDEP i ECURIE) i korišćenja sredstava za procenu i prognozu u slučaju akcidenta (ARGOS i RODOS).

Ovaj sastanak otvorio je mogućnost, da učešćem u planiranom projektu, Republika Srbija unapredi svoj sistem rane najave, kao i da nabavi program koji bi koristio za procenu i prognozu u slučaju radiološke ili nuklearne vanredne situacije.