Saopštenja

Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije stigla je oprema koja će unaprediti radionuklidne terapije

Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije stigla je oprema koja će unaprediti radionuklidne terapije

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije (Institut), u Beogradu, kroz projekat koji se realizuje preko Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE), dobio je opremu u vrednosti od oko 82 miliona dinara. Projekat ima za cilj unapređenje radionuklidne terapije i dijagnostike, kao i unapređenje naprednih radioterapijskih tretmana, poput transkutane zračne terapije i brahiterapije.

Održan sastanak sa predstavnicima Evropske komisije

Održan sastanak sa predstavnicima Evropske komisije

Na inicijativu Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, i predstavnika Evropske Komisije (EK), programske menadžerke g-đe  Elektre Tsigaridas dana 26. juna 2023. godine, održan je sastanak u prostorijama Direktorata.

Direktorat zvanično postao korisnik JRODOS sistema

Direktorat zvanično postao korisnik JRODOS sistema

Potpisivanjem Sporazuma o korišćenju JRODOS sistema od strane trećih lica sa Tehnološkim institutom iz Karlsruea (KIT – Karlsruhe Institute of Technology), Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije je krajem maja meseca ove godine i zvanično postao korisnik ovog sistema za podršku pri donošenju odluka u vanrednim situacijama i član zajednice korisnika JRODOS sistema.

Generalni direktor MAAE uputio poziv Direktoratu za organizovanje naprednog trening kursa u oblasti nuklearnog prava u Republici Srbiji

Saopštenje

Povodom netačnih pisanja u medijima povodom vanrednog događaja od 04.06.2021. godine, u mestu Iđoš, opština Kikinda, koji očigledno u bitnim postavkama može da dovede do pogrešne interpretacije navedenog događaja, u cilju tačnog i pravilnog obaveštavanja javnosti, Direktorat naglašava sledeće:

Generalni direktor MAAE uputio poziv Direktoratu za organizovanje naprednog trening kursa u oblasti nuklearnog prava u Republici Srbiji

Nema povećanja radioaktivnosti na teritoriji Srbije

Aktuelne izmerene vrednosti doze gama zračenja na teritoriji Evrope dostupne na evropskoj platformi za razmenu radioloških podataka EURDEP i platformi Međunarodne agencije za atomsku energiju IRMIS ne pokazuju povećanje nivoa radioaktivnosti u životnoj sredini.