29. Septembra 2022.
Razmena dobre prakse na multilateralnom sastanku koji je inicirao Direktorat

Na inicijativu Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije juče je održan multilateralni sastanak sa predstavnicima regulatornih tela Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore.

U cilju unapređenja i jačanja saradnje nacionalnih regulatornih tela u našem regionu, ovaj satanak je bio prilika da se razmene iskustva i dobra praksa.

Tokom sastanka, učesnici su diskutovali o prekograničnoj saradnji i poslovima inspekcije, o zajedničkom učešću u međunarodnim projektima, kao i o pripremama i zaključivanju bilateralnih sporazuma.