27. Maja 2019.
Predstavnik Srbije na radionici o primeni receptorskih modela za identifikaciju izvora i mapiranje aerozagađenja u Sloveniji

Predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine, imenovan od Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost, učestvovao je na regionalnoj radionici pod nazivom „Najnovija dostignuća u primeni receptorskih modela za identifikaciju izvora i mapiranje aerozagađenja“, koja je održana je od 20. do 24. maja, u Ljubljani, u Sloveniji.

Stručnjaci iz 17 zemalja su tokom radionice bili u prilici da se upoznaju sa unapređenim statističkim alatima, čija primena pomaže u boljem razumevanju porekla zagađenja vazduha koje postoji usled prisustva suspendovanih čestica PM10 i PM2.5.

Dalji rad na usvajanju ovih alata, zajedno sa monitoringom kvaliteta vazduha koji se vrši u okviru državne mreže, omogućiće dobijanje pouzdanije slike o doprinosu pojedinih izvora zagađenja, što će ujedno unaprediti buduće planove u vezi sa poboljšljnjem kvaliteta vazduha.

Domaćin ove radionice bio je Institut „Jožef Štefan“, iz Ljubljane.