Predstavnici Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije prisustvovali su danas, u okviru 63. zasedanja Generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE), panelu na temu ciljeva, vizije i dosadašnjeg rada Evro-azijske mreže za radijacionu i nuklearnu sigurnost.

Ova mreža koja je osnovana 2016. godine, trenutno broji 22 zemlje iz Evrope i Centralne Azije, a naša zemlja je jedan od osnivača. U okviru panela, direktor regulatornog tela Norveške predstavio je akcioni plan ove zemlje za pružanje podrške zemljama članicama mreže u cilju unapređenja njihove radijacione i nuklearne sigurnosti.