21. Septembra 2020.
Obraćanje generalnog direktora MAAE na 64. zasedanju Generalne konferencije

U okviru plenarnog zasedanja Generalne konferencije Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) u Beču, prisutnim delegatima se obratio gospodin Rafael Marijano Grosi, generalni direktor MAAE. On je istakao da se 64. zasedanje Generalne konferencije odvija u izuzetnim, vanrednim okolnostima globalne pandemije, te da su na zasedanju prisutne delegacije iz 172 zemlje članice, kao i predstavnici različitih međunarodnih organizacija.

Gospodin Grosi je izvestio da je Agencija tokom pandemije virusa COVID-19 poslala preko 1000 pošiljki pomoći, u više od 120 zemalja širom sveta, odazivajući se tako zahtevima za pomoć država članica. Naglasio je da će Agencija nastaviti da pruža ovu vrstu pomoći s obzirom na to da pandemija nije pobeđena i dodao da MAAE uči iz ovog iskustva. On je istakao da je u tom svetlu iniciran program ZODIAC, koji bi trebalo da objedini naučne i tehničke kapacitete Agencije, pomažući zemljama da spreče pandemije uzrokovane bakterijama, parazitima, gljivicama ili virusima koji potiču od životinja i mogu se preneti na ljude. Program ZODIAC će ojačati spremnost i sposobnost država članica da brzo otkriju i blagovremeno odgovore na izbijanje takvih bolesti, a takođe i koordinirati napore Agencije sa drugim međunarodnim organizacijama.

U svom obraćanju generalni direktor Grosi je podvukao da će Agencija aktivno doprinositi svim globalnim izazovima koji se odnose na mandat MAAE, i u tom smislu posebno je izdvojio tri oblasti. U sklopu borbe protiv nuklearne proliferacije, po rečima direktora Grosija, inspekcijske posete u vezi sa primenom nuklearnih garantija odvijale su se neometano sve vreme pandemije, uprkos izmenjenim uslovima kretanja i ograničenjima u međunarodnom saobraćaju, kao i zatvaranju nekih zemalja. Sprovođenje programa koji se odnose na bezbednost i sterilizaciju hrane, kao i na borbu protiv kancera i lečenje pacijenata koji boluju od kancera su visoko na listi prioriteta Agencije, rekao je direktor MAAE. Nadalje, borba protiv globalnog zagrevanja i klimatskih promena, kao i ekoloških problema u širem smislu sa kojima se svet suočava, takođe su ugrađene u programe koje će Agencija sprovoditi.

Kako bi bila u stanju da sprovede navedeno, Agencija će nastaviti da unapređuje i modernizuje naučno-tehničke kapacitete svojih laboratorija u Sajbersdorfu, kao i da usavršava programe tehničke saradnje koji su od izuzetnog značaja za države članice.

Na kraju svog obraćanja gospodin Grosi je izneo uverenje da će Agencija, svime što čini, stremiti tome da plemenita ideja atoma za mir postane stvarnost čovečanstva.