19. Maja 2023.
Nema povećanja radioaktivnosti na teritoriji Srbije

Aktuelne izmerene vrednosti doze gama zračenja na teritoriji Evrope dostupne na evropskoj platformi za razmenu radioloških podataka EURDEP i platformi Međunarodne agencije za atomsku energiju IRMIS ne pokazuju povećanje nivoa radioaktivnosti u životnoj sredini. Nivo radioaktivnosti u životnoj sredini na teritoriji Republike Srbije u proteklih 7 dana kreće se u granicama prosečnih vrednosti za našu zemlju.

Direktorat nastavlja da redovno prati nivo radioaktivnosti na teritoriji Srbije i Evrope.

O svim odstupanjima vrednosti nivoa radioaktivnog zračenja koji bi mogli da imaju uticaj na stanovništvo i životnu sredinu Direktorat će blagovremeno obavestiti javnost.