26. Februara 2022.
Međunarodna vežba ConvEx-3(2017) [VIDEO]

Da bi u vanrednim situacijama svi subjekti uspešno obavljali svoje zadatke u cilju zaštite zdravlja i života ljudi, imovine i životne sredine, neophodne su redovne vežbe i provere sistema zaštite i spasavanja. Jedna takva međunarodna vežba u kojoj je proveravan sistem delovanja u vanrednoj situaciji uzrokovanoj nuklearnim akcidentom u susednoj državi održana je 2017. godine.