28. Novembra 2019.
MAAE: Sastanak evropskih nacionalnih oficira za vezu, Tehnička saradnja u okviru Sektora za Evropu

Od 28. do 29. novembra održava se sastanak evropskih nacionalnih oficira za vezu, u prostorijama Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču, sa temom: Tehnička saradnja u okviru Sektora za Evropu, gde učestvuje i nacionalni oficir za vezu Srbije, Slađan Velinov, direktor Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije.

Na dnevnom redu je, pre svega, Program tehničke saradnje za 2020-2021. godinu, sa nacionalnim i regionalnim detaljima, čiji pregled iznosti gospođa Ana Rafo Kaiado, direktorka Sektora za Evropu. Važna tačka je i razmatranja za plan Tehničke saradnje u periodu 2022-23. Od odabranih tema, za tehničku prezentaciju su izdvojene: radijaciona obrada, radiološki tragači, primene zatvorenih izvora i upravljanje znanjem.