Dana 2. septembra 2019. u prostorijama Direktorata je održan konsultativni sastanak sa predstavnicima ovlašćenih pravnih lica u cilju zajedničke analize vrste robe koja će se kontrolisati na državnoj granici, u sklopu rada na novom Pravilniku o kontroli radioaktivnosti roba pri uvozu, izvozu i tranzitu.

Učesnici sastanka su, pored Direktorata, bili predstavnici sledećih pravnih lica: Anahem d.o.o. Beograd, JP Nuklearni objekti Srbije, Fakultet za veterinarsku medicinu Univerziteta u Beogradu, Institut INEP, Institut ”Dr Dragomir Karajović”, Institut ”Vinča”, PMF Univerziteta u Novom Sadu, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ”Niš” i Društvo za proizvodnju, promet i usluge „KVARK“ d.o.o.