Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost je u skladu sa čl. 33 i 196. Zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti izradio Nacrt pravilnika o uslovima za kategorizaciju radijacionih delatnosti.

Direktorat poziva sve zainteresovane da učestvuju u javnoj raspravi. Tekst Nacrta možete preuzeti ovde

Obrazložene predloge za izmenu ili dopunu Nacrta u pisanom obliku poslati na e-mail javna.rasprava@srbatom.gov.rs najkasnije do 12. jula 2019. godine. U naslovu poruke (Subject) napisati: 01 Pravilnik o kategorizaciji.