22. Septembra 2020.
Izjava delegacije Republike Srbije na 64. Generalnoj konferenciji MAAE

Delegacija Republike Srbije danas se obratila na 64. Generalnoj konferenciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE).

U ime Republike Srbije, zamenik šefa delegacije Milan Gojković čestitao je na izboru za predsednika 64. Generalne konferencije i pozdravio kandidaturu Republike Gvineje i Nezavisne Države Samoe za članstvo u Agenciji.

Zamenik šefa delegacije Milan Gojković je izrazio zahvalnost za neophodnu pomoć koju je Srbija, usled izbijanja i rapidnog širenja COVID-19 virusa, dobila od Agencije. On je naglasio da je donacija MAAE Srbiji, u iznosu od 227.286,400 evra u vidu opreme za 3 specijalizovane COVID-19 RT-PCR jedinice, značajno unapredila naše kapacitete u brzom otkrivanju prenosioca infekcije.

„Obezbeđivanjem slične pomoći za još 124 zemlje širom sveta, Agencija je još jednom potvrdila svoju posvećenost ostvarivanju dobrobiti za čitavo čovečanstvo. Srbija je ubeđena da jedino zajedničkim pristupom, globalni izazovi prouzrokovani COVID-19 pandemijom mogu biti efikasno i trajno prevaziđeni. U tom smislu, i u skladu sa svojim kapacitetima, Srbija je spremna da pruži svoju punu saradnju“, rekao je zamenik šefa delegacije.

On je istakao da Srbija još jednom potvrđuje svoju posvećenost fundamentalnim principima MAAE u pogledu sigurnog i bezbednog korišćenja nuklearne energije u mirnodopske svrhe.

„Naša zemlja će da nastavi da podržava sve napore MAAE u pravcu ojačavanja i unapređenja efikasne primene Garantija u skladu sa Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja i univerzalnom jačanju režima neproliferacije.Ovim se potvrđuje i naša posvećenost borbi protiv svih pretnji koje prozilaze iz nuklearnog terorizma. Srbija će da nastavi i da pridaje značaj nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti radioaktivnih izvora, ali i da doprinosi jačanju efikasnih mehanizama borbe protiv nelegalnog premeštanja nuklearnog materijala i drugih izvora zračenja unapređenjem mera fizičko-tehničke zaštite i stavljanjem napuštenih izvora pod kontrolu“, kazao je zamenik šefa delegacije.

On je podsetio da je Srbija posvećena i daljem jačanju svog zakonodavnog i regulatornog okvira u vezi sa radijacionom i nuklearnom sigurnošću i bezbednošću u skladu sa međunarodnim standardima i propisima Evropske unije.

„Prioriteti moje zemlje, sada više nego ikada pre, ostaju da budu zaštita zdravlja stanovništva i životne sredine, kao i, naročito, upotreba nuklearne enrgije u miroljubive svrhe. Srbija će nastaviti da ispunjava svoje obaveze koje proizilaze iz odgovarajućih međunarodnih konvencija i da nastavi da primenjuje Kodeks o sigurnosti i bezbednosti radioaktivnih izvora, a u skladu sa izuzetnim značajem koji pridajemo ovim MAAE dokumentima u službi unapređenja sigurnosti i bezbednosti izvora zračenja, rekao je zamenik šefa delegacije.

Posebno je naglasio značaj Programa tehničke saradnje za Republiku Srbiju, čija podrška je bila od fundamentalnog značaja tokom krize prouzrokovane COVID-19 virusom i istakao da naša zemlja trenutno aktivno učestvuje u velikom broju nacionalnih, regionalnih i međunarodnih projekata, uprkos otežanim okolnostima prouzrokovanim pandemijom.

„Dozvolite mi da naglasim da Srbija u potpunosti podržava Godišnji izveštaj MAAE za 2019. godinu, program i budžet za 2021. godinu kao i našu doslednu i punu podršku svim aktivnostima MAAE i Sekreterijata, kao i punu posvećenost fundamentalnim principima MAAE u vezi sa sigurnom i bezbednom upotrebom nuklearne energije“, zaključio je zamenik šefa delegacije.

Izjava delegacije Republike Srbije