Zakonom o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti (Sl Glasnik br. 95/18 i 10/19) otpočeo je sa radom Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije i u postupku je izbor direktora.

Javni konkurs je objavljen dana 05.07.2019. godine u Sl. Glasniku RS i dana 06.07.2019. godine u dnevnom listu Politika. Rok za prijavu je istekao dana 15.07.2019. godine.

Na konkurs se prijavilo četiri kandidata.

Okvirni program rada Direktorata za mandatni period od pet godina za koji se bira, sa opisom dosadašnjeg rada u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti prijavljenih kandidata možete pogledati u nastavku.

Napomena Redosled kandidata određen je prema datumu prijema njihovih prijava na javni konkurs.