Rumunsko regulatorno telo obavestilo je međunarodnu zajednicu da je 15. juna 2021. došlo do manjeg incidenta u krugu nuklearne elektrane Černavoda u Rumuniji. Do incidenta je došlo na stanici za hlorisanje koja se nalazi izvan nuklearnog postrojenja. Događaj nije imao uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu niti je uticao na sigurnost rada elektrane.