26. Juna 2019.
Direktor Direktorata na Međunarodnoj konferenciji o upravljanju istrošenim radioaktivnim gorivom u Austriji

Nacionalni koordinator za vezu sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (MAAE) i direktor Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, Slađan Velinov učestvuje na Međunarodnoj konferenciji o upravljanju istrošenim radioaktivnim gorivom, koji se održava 24 – 28 juna 2019. godine. u Beču, Austrija.

Svrha konferencije je da se organizuje forum za razmenu informacija o nacionalnim strategijama upravljanja istrošenim gorivom. Takođe konferencija će dati pregled mera i iskustava država članica kojima se obezbeđuje sigurno i bezbedno upravljanje istrošenim nuklearnim gorivom.