22. Septembra 2020.
Deseta godišnjica MAAE Instituta nuklearnog prava

U ponedeljak 21. septembra 2020. godine na marginama 64. redovnog zasedanja Generalne konferencije MAAE prikazan je video povodom desete godišnjice Instituta za nuklearno pravo u okviru koga je obučeno više od 600 učesnika iz zemalja članica. Naglašen je doprinos programa Instituta za nuklearno pravo tokom protekle decenije u pružanju pomoći državama članicama u razvijanju nacionalnih kapaciteta u izradi legislative i uspostavljanju i jačanju odgovarajućeg nuklearnog pravnog okvira u državama članicama. Republika Srbija je jedna od država članica koja je u prethodnom periodu aktivno učestvovala u ovom programu kroz obuku 4 učesnika – Institut za nuklearno pravo kao i aktivnostima koje se odnose na pomoć u pisanju i pregledu zakona.