Predstavnici Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije sastali su se danas sa predstavnicima Rumunije, kako bi razgovarali o bilateralnoj saradnji regulatornih tela. Konstatovano je da se predlog Bilateralnog sporazuma o saradnji u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti nalazi u proceduri odobravanja u Vladi Republike Srbije, što nije prepreka za saradnju i preduzimanje zajedničke aktivnosti ova dva regulatorna tela.

Unapred je dogovorena bliska saradnja po pitanjima prekograničnog transporta i merenja radona u regionu. U tom smislu je dogovoreno da će u najskorijoj budućnosti biti organizovan sledeći sastanak u gradu Drobeta Turnu Severin, u Rumuniji.

Nakon toga, na bilateralnom sastanaku koji je održan sa kolegama iz mađarskog regulatornog tela razgovaralo se o novinama koje su se dogodile od poslednjeg zajedničkog sastanka, koji je održan u martu ove godine. Mađarska strana je izvestila naše delegate o sprovedenoj analizi rada i trenutnog stanja svojih energetskih nuklearnih postrojenja, u okviru ove aktivnosti koja se sprovodi u Evropskoj uniji i biće ponavljana svakih 6 godina.

U toku sastanka razgovaralo se o akcionom planu za dalje unapređenje delovanja zajedničke mreže izveštavanja i koordinisanja aktivnosti.