Bez ispuštanja radioaktivnosti u NE Tajšan, Kina

Bez ispuštanja radioaktivnosti u NE Tajšan, Kina

Regulatorno telo za atomsku energiju Kine je 16. juna 2021. obavestilo međunarodnu zajednicu da je u nuklearnoj elektrani Tajšan došlo do manjeg oštećenja na gorivnim šipkama zbog čega je registrovano  povećanje radioaktivnosti u zatvorenom sistemu za hlađenje...
Bez ispuštanja radioaktivnosti u NE Tajšan, Kina

Povodom informacija o povišenoj radioaktivnosti u Kini

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost Srbije nema zvaničnih informacija o povišenim nivoima radioaktivnosti u okolini nuklearne elektrane Tajšan na jugu Kine, o čemu su se pojavile informacije u medijima. O pomenutom događaju nema zvaničnih saopštenja...