Studenti Master studija Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu bili su 5.12.2019. godine u poseti Direktoratu. Studenti, koji u okviru studijskog programa Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo, na Elektrotehničkom fakultetu slušaju predmet Upravljanje toksičnim i radioaktivnim otpadom imali su danas priliku da se, kroz prezentacije koje su održali zaposleni u Direktoratu, upoznaju sa regulatornim okvirom za upravljanje radioaktivnim otpadom u Republici Srbiji i postupkom i načinom dekomisije posrojenja u kojima se koriste radioaktivni materijali. Studenti su pored navedenih tema bliže upoznati i sa delatnostima i poslovima Direktorata u oblasti radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbednosti.