Saopštenja

Veštačka radioaktivnost u vazduhu na severu Evrope

Veštačka radioaktivnost u vazduhu na severu Evrope

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije je 27.06.2020. godine dobio obaveštenje od Međunarodne agencije za atomsku energiju da su merne stanice u Švedskoj detektovale prisustvo veštačkih radionuklida rutenijuma-103, cezijuma-134 i cezijuma-137 u vazduhu. Švedski nadležni organi su potvrdili ovu informaciju, a objavljivanje vrednosti izmerenih koncentracija u Švedskoj se očekuje u ponedeljak.

Estonija je međunarodnoj zajednici prosledila podatke sa svoje merne stanice koji su potvrdili prisustvo veštačke radioaktivnosti u vazduhu u veoma niskim koncentracijama.

Automatske merne stanice u Srbiji i u Evropi nisu zabeležile porast doze gama zračenja u vazduhu

MAAE pokreće inicijativu za sprečavanje budućih pandemija

MAAE pokreće inicijativu za sprečavanje budućih pandemija

Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) Rafael Mariano Grosi pokrenuo je inicijativu za jačanje globalne spremnosti za buduće pandemije poput KOVID-19. Projekt, nazvan ZODIAC, temelji se na iskustvu MAAE u pružanju pomoći zemljama u korišćenju nuklearnih i izvedenih tehnika za brzo otkrivanje patogena koji izazivaju prekogranične bolesti životinja, uključujući i one koji se šire na ljude. Ove zoonotske bolesti svake godine ubiju oko 2,7 miliona ljudi.

Projekat ZODIAC uspostaviće globalnu mrežu za pomoć nacionalnim laboratorijama u monitoringu, nadzoru, ranom otkrivanju i kontroli životinjskih i zoonotskih bolesti poput KOVID-19, ebole, ptičjeg gripa i Zika-virusa. Cilj je da se svet bolje pripremi za buduće epidemije. „Države članice će imati pristup opremi, tehnološkim paketima, ekspertizi, uputstvima i obuci. Donosioci odluka će dobiti ažurne informacije prilagođene korisnicima koje će im omogućiti da brzo deluju “, rekao je Grosi na sastanku Odbora guvernera MAAE.

I treća donacija za naše Kovid-centre je na putu

I treća donacija za naše Kovid-centre je na putu

Rukovodstvo SRBATOM-a je još u martu 2020.g. pokrenulo inicijativu, i upornim zalaganjem kod Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) dobilo za Republiku Srbju pomoć u vidu donacije kompletne opreme za domaće KOVID-centre. Do sada je realizovana donacija u vrednosti preko 140.000 EUR, u vidu opreme za KOVID-centre za testiranje u Institutu ”Torlak” u Beogradu i za Naučni institut za veterinarstvo ”Novi Sad”.

Treća donacija, čija je isporuka upravo započela biće dodatak na ukupnu vrednost, tako da će vrednost donacije premašiti 200.000 EUR. Ova isporuka takođe obuhvata celokupnu opremu za KOVID-centar za testiranje organizovan u okviru Veterinarskog specijalističkog instituta ”Kraljevo”.

Ministarstvo zdravlja je svojom zahvalnicom Direktoratu već ranije potvrdilo – ova donacija je značajno pojačanje resursa u Srbiji za borbu protiv pandemije.

Analiza rada na radijacionoj sigurnosti u toku pandemije

Analiza rada na radijacionoj sigurnosti u toku pandemije

SRBATOM je kao naše državno regulatorno telo učestvovalo u prvoj analizi koju je sprovela Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE) o efektima aktuelne pandemije na regulatorni rad u oblasti radijacione sigurnosti u zemljama članicama, kao i o reagovanju regulatornih tela zemalja članica na tu situaciju. Drugi cilj analize je bio sagledavanje potreba zemalja članica u situaciji pandemije i efekat na sigurnosne standarde MAAE. Treći cilj je bio sakupiti korisne praktične odgovore na situaciju i lekcije koje su iz nje naučene, za eventualnu sličnu situaciju u budućnosti.

Tema nedelje: Kontrola nuklearnih aktivnosti

Tema nedelje: Kontrola nuklearnih aktivnosti

Inspektori iz sedišta Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) u Beču prilikom inspekcijskih poseta prikupljaju uzorke koji sadrže čestice prašine u nuklearnim postrojenjima i na drugim lokacijama, koristeći postupak poznat kao uzorkovanje životne sredine. Ovi uzorci, koji se uzimaju uzpomoć specijalnih pamučnih uzorkivača, omogućavaju analizu tragova nuklearnih materijala koji mogu otkriti informacije o trenutnim i prošlim aktivnostima u nuklearnom postrojenju. U tu svrhu koriste se uređaji najnovije tehnologije, kao i specijalne kamere i detektori radioaktivnosti, na licu mesta. Uzori se zatim šalju u posebne labratorije u međunarodnoj atomskoj agenciji MAAE, koje su opremljene preciznim skenerima koji detektuju najsitnije radioaktivne čestice sa materijala za uzorkovanje. Na ovaj način se kontroliše da li se države članice pridržavaju svog zakonskog opredeljenja da ne preusmeravaju nuklearni materijal iz mirnodopskih aktivnosti u druge tokove i da ne sprovode neprijavljene nuklearne aktivnosti.

Naš doprinos u borbi protiv pandemije

Naš doprinos u borbi protiv pandemije

Tokom trajanja vanrednog stanja, Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost Srbije (SRBATOM) bio je posebno aktivan. Najveći direktan doprinos borbi protiv pandemije virusa COVID-19 Direktorat je dao istrajnom inicijativom svog rukovodstva da se dobije pomoć u vidu donacije kompletne opreme za domaće COVID-centre. Već do sada je ostvarena donacija u vrednosti preko 140.000 EUR.

Ova donacija će biti značajno pojačanje resursa u Srbiji za borbu protiv trenutne pandemije, kao što je u svojoj zahvalnici SRBATOM-u potvrdilo i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

Još u martu rukovodstvo SRBATOM-a iniciralo je zahtev za donaciju kompletne opreme za RT-PCR testiranje na COVID-19 od Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE). Nakon pozitivnog prihvatanja inicijative, Direktorat je 8. aprila proširio molbu na još jedan ovakav komplet. Prva isporuka, u vrednosti od preko 60.000 EUR, stigla je u Srbiju i biće instalirana u Institutu ”Torlak”. Sledeća isporuka, vrednosti oko 84.000 EUR, stiže u Naučni institut za veterinarstvo ”Novi Sad”.

TEMA NEDELJE – NOVI MATERIJAL  KONAČNO ULAZI U ČUVENI NUKLEARNI KODEKS

TEMA NEDELJE – NOVI MATERIJAL KONAČNO ULAZI U ČUVENI NUKLEARNI KODEKS

Prvi put posle 30 godina, visokotemperaturske nuklearne elektrane dobijaju novu vrstu materijala.

Naučnici koji rade u Nacionalnoj laboratoriji u Ajdahu, SAD, najavili su odobrenje za usvajanje novog visokotemperaturskog metala posle 12 godina istraživanja i ulaganja Odeljenja za energetiku u iznosu od 15 miliona dolara. Legura 617, kombinacija nikla, hroma, kobalta i molibdena, tolerantna je i robusna na temperaturama većim od 930 stepeni Celzijusa. Naučnici kažu da to znači da bi se mogla koristiti u postojećim nuklearnim postrojenjima visoke temperature, kao i najsavremenijim postrojenjima poput reaktora sa tečnim solima.

Tema: Zračenje, čestice i SRBATOM

Tema: Zračenje, čestice i SRBATOM

Tekst preuzet od portala – Telegraf.rs

Na svojoj koži osetili smo katastrofe rata, biblijskih poplava, nisu nam strani ni zemljotresi, a po prvi put za 100 godina susreli smo se sa biološkom pretnjom koja je paralisala Srbiju. Sve to iznova je otvaralo pitanja o tome koliko smo spremni za katastorfe kakve nismo ni sanjali da mogu da nas zadese. Da li bismo bili spremni za nuklearni akcident?

Ova opasnost već je dobro izučena i, bez panike, zaista je najmanje očekivana. No, ne treba zaboraviti da naše komšije nižu nuklearne elektrane blizu granica sa Srbijom, a dve najveće mirnodopske katastrofe koje pamtimo zbile su se u svega tri decenije – Černobil i Fukušima.

Kažemo “pamtimo”, jer – u svetu je bilo i mnogo gorih stvari šezdesetih godina o kojima se nije mngogo govorilo – proble nuklearnih bombi od kojih su se radioaktivne čestice širile u atmosferu i, naravno, padale na zemlju.

O nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti u Srbiji brine se SRBATOM, tačnije, Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije. Naši reporteri razgovarali su sa direktorom Slađanom Velinovim i njegovim savetnikom dr Bojanom Radakom.

MAAE potvrdila – nije bilo rizika od požara u zoni Černobilja

Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE) zvanično je objavila da nedavni požari koji su se desili u Zoni isključenja u okolini černobiljske nuklearne elektrane nisu doveli do značajnog povećanja radioaktivnosti u neposrednoj i široj okolini, kao i da izmerene vrednosti nisu predstavljale rizik po zdravlje stanovništva.

Na osnovu redovnih izveštaja ukrajinskih institucija, tokom eskalacije požara, postrojenja za upravljanje nuklearnim i radioaktivnim otpadom u zoni isključenja bila su bezbedna. Ni u jednom trenutku nije bilo potrebe za evakuacijom radnika ili preduzimanjem dodatnih zaštitnih mera.

Rezultati merenja ukrajinskog sistema za merenje ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja u neposrednoj okolini nuklearne elektrane i zone zahvaćene požarom, pokazali su da izmerene vrednosti nisu prešle nivoe koje bi zahtevale primenu hitnih zaštitnih mera. Stanje se rutinski svakodnevno i stalno prati, s obzirom da postoji dobro umrežen sistem stanica za merenje ambijentalnog zračenja, uz redovno izveštavanje prema međunarodnom sistemu za razmenu informacija o nuklearnim događajima (USIE).

Tekst u celini možete preuzeti na sledećem линку

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije (SRBATOM) saopštava da nije zabeleženo povećanje jačine ambijentalne ekvivalentne doze gama zračenja na teritoriji naše zemlje. Sve do sada izmerene vrednosti jačine doze gama zračenja u Republici Srbiji u skladu su sa varijacijama prirodnog fona zračenja, i odgovaraju lokaciji mernog instrumenta i očekivanim sezonskim fluktuacijama. Prosečne vrednosti jačine ambijentalne ekvivalentne doze gama zračenja za Srbiju kreću se u intervalu od 100-150 nSv/h.

Šumski požar u okolini Černobilja – nema opasnosti od radijacije

Na osnovu podataka objavljenih na portalu za razmenu informacija o nuklearnim događajima Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) i izveštaja zvaničnih institucija Ukrajine nadležnih za Zonu isključenja i samu černobiljsku nuklearnu elektranu, nema tvrdnji da je zbog požara koji je goreo od 4. aprila 2020. godine, došlo do povišene radioaktivnosti u životnoj sredini u široj oblasti oko elektrane, već da sva merenja daju rezultate u okvirima normalnih nivoa.

Ovo nije prvi put da se u okolini černiboljske nuklearne elektrane dogodio šumski požar. Sličnu situaciju sa šumskim požarima ukrajinske vlasti su imale i 2017. i 2015. godine i ti požari su uspešno ugašeni bez posledica po stanovništvo Ukrajine i drugih zemalja.

Prema poslednjim informacijama, požar je stavljen pod kontrolu. Nivoi radioaktivnosti u životnoj sredini se sve vreme kontinuirano prate na velikom broju mernih tačaka kako bi se na vreme reagovalo sprovođenjem mera zaštite ukoliko se za njima ukaže potreba. Prema zvaničnim ukrajinskim podacima, nivo gama zračenja u proteklim danima varirao je u opsegu očekivanih vrednosti.

Rezultati merenja ukrajinskog sistema za merenje ambijentalnog ekvivalenta doze gama zračenja u neposrednoj okolini nuklearne elektrane i zone zahvaćene požarom, pokazuju da izmerene vrednosti ne prelaze nivoe koji bi zahtevali evakuaciju i primenu drugih hitnih zaštitnih mera. Rezultati merenja cezijuma-137 u životnoj sredini u široj okolini koje su izvršile mobilne laboratorije Državnog naučnog i tehničkog centra za nuklearnu i radijacionu sigurnost Ukrajine, takođe ne ukazuju da je došlo do povećanja aktivnosti ovog radionuklida koje bi zahtevalo primenu zaštitnih mera.

Najnovije