U periodu od 03. do 07. februara 2020. godine u Direktoratu za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, u okviru programa TAIEX – instrument za tehničku pomoć i razmenu informacija Evropske komisije, održana je radionica čija je tema bila „Uspostavljanje referentnih nivoa i procena doze u situacijama postojećeg izlaganja i u situacijama izloženosti jonizujućem zračenju u slučaju nuklearnog ili radiološkog akcidenta“.

U saradnji sa ekspertom Evropske komisije, Helenom Janžekovič iz slovenačke Uprave za nuklearnu sigurnost, predstavnici Direktorata su tokom radionice definisali i analizirali situacije postojećeg izlaganja u Republici Srbiji kao i načine uspostavljanja regulatorne kontrole u skladu sa propisima Republike Srbije i regulativom Evropske unije.

Poslednjeg dana, u okviru ove radionice održan je i sastanak sa predstavnicima laboratorija koje su uključene u monitoring radioaktivnosti u životnoj sredini, na kojem se razgovaralo o izlaganju jonizujućem zračenju iz potrošačke robe i rizicima za stanovništvo. Imajući u vidu da je Direktorat u postupku donošenja podzakonskih akata kojima će se, između ostalog, regulisati i kontrola radioaktivnosti u potrošačkoj robi, doprinos iskustva sa terena koju imaju ovlašćene laboratorije je od izuzetnog značaja te je na sastanku je dogovoren nastavak saradnje između predstavnika laboratorija i Direktorata.