U okviru projekta INT9182 – Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources u Ljubljani je od 22. do 26. jula 2019, održan Međuregionalni skup o kondicioniranju i konsolidaciji inventara isluženih zatorenih izvora zračenja, a u organizaciji MAAE i Slovenian Nuclear Safety Administration. Učestvovali su predstavnici 25 država, među kojima i Srbija.

Na skupu su razmenjena iskustva zemalja učesnica u oblasti kondicioniranja zatvorenih izvora zračenja i konsolidacije inventara izvora koji se više ne upotrebljavaju. U okviru sastanka realizovana je i poseta Centralnom skladištu (ARAO) u Ljubljani. Eksperti MAAE su upoznali učesnike sa planiranim novim ciklusom projekta, dok su učesnici iskazali uočene potrebe svojih država u odnosu na temu projekta.