Direktor Direktorata učestvuje na Trećem koordinacionom sastanku u vezi Obuka koje se sprovode u okviru Instrumenta saradnje u oblasti nuklearne sigurnosti koji finansira Generalni direktorat Evropske komisije za međunarodnu saradnju i razvoj a koji se održava u Briselu 4. i 5. decembra ove godine. Na ovom sastanku države učesnice na ovom projektu imaju priliku da izlože svoja dostignuća kao i da diskutuju u vezi narednih projektnih aktivnosti.

Kroz Instrument saradnje u oblasti nuklearne sigurnosti obezbeđene su obuke za kadrove iz Republike Srbije kao i finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 2 miliona evra za podizanje nivoa sigurnosti na lokalitetu Vinča kroz rešavanje problema tečnog otpada u JP Nuklearni objekti Srbije i dela istorijskog otpada u Institutu „Vinča“.