Veštačka radioaktivnost u vazduhu na severu Evrope

Veštačka radioaktivnost u vazduhu na severu Evrope

Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije je 27.06.2020. godine dobio obaveštenje od Međunarodne agencije za atomsku energiju da su merne stanice u Švedskoj detektovale prisustvo veštačkih radionuklida rutenijuma-103, cezijuma-134 i...
MAAE pokreće inicijativu za sprečavanje budućih pandemija

MAAE pokreće inicijativu za sprečavanje budućih pandemija

Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) Rafael Mariano Grosi pokrenuo je inicijativu za jačanje globalne spremnosti za buduće pandemije poput KOVID-19. Projekt, nazvan ZODIAC, temelji se na iskustvu MAAE u pružanju pomoći zemljama u...
I treća donacija za naše Kovid-centre je na putu

I treća donacija za naše Kovid-centre je na putu

Rukovodstvo SRBATOM-a je još u martu 2020.g. pokrenulo inicijativu, i upornim zalaganjem kod Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) dobilo za Republiku Srbju pomoć u vidu donacije kompletne opreme za domaće KOVID-centre. Do sada je realizovana donacija u...
Analiza rada na radijacionoj sigurnosti u toku pandemije

Analiza rada na radijacionoj sigurnosti u toku pandemije

SRBATOM je kao naše državno regulatorno telo učestvovalo u prvoj analizi koju je sprovela Međunarodna agencija za atomsku energiju (MAAE) o efektima aktuelne pandemije na regulatorni rad u oblasti radijacione sigurnosti u zemljama članicama, kao i o reagovanju...
Tema nedelje: Kontrola nuklearnih aktivnosti

Tema nedelje: Kontrola nuklearnih aktivnosti

Inspektori iz sedišta Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE) u Beču prilikom inspekcijskih poseta prikupljaju uzorke koji sadrže čestice prašine u nuklearnim postrojenjima i na drugim lokacijama, koristeći postupak poznat kao uzorkovanje životne sredine. Ovi...
Naš doprinos u borbi protiv pandemije

Naš doprinos u borbi protiv pandemije

Tokom trajanja vanrednog stanja, Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost Srbije (SRBATOM) bio je posebno aktivan. Najveći direktan doprinos borbi protiv pandemije virusa COVID-19 Direktorat je dao istrajnom inicijativom svog rukovodstva da se dobije pomoć u...