Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије


Сектор Инспекције
Kонтакт телефон: 011 3061-739;
Електронска пошта: inspekcija@srbatom.gov.rs


ОБАВЕШТЕЊЕ: Група за лиценцирање ради са странкама радним данима од 12:30 до 15:30 часова!


07.11.2019

Представници Директората на свечаности поводом 20-годишњице WENRA


На маргинама међународног скупа о регулаторним системима, представници Директората су одржали неколико директних и билатералних састанака са представницима других земаља и оргаизација (HERCA - Удружење руководилаца европских тела надлежних за заштиту од зрачења,IAEA - Међународна агенција за атомску енергију, итд.).


На посебној свечаности поводом 20-годишњице удружења Западноевропских нуклеарних регулаторних тела(WENRA), званично је извршена примопредаја председничког мандата од стране Ханса Венера(Швајцарска) новом председнику Оливијеу Гупти (Француска).


05.11.2019

Конференција Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ/IAEA) о ефективним регулаторним системима у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности

У Хагу се у периоду од 4. до 7. новембра 2019. године одржава Конференција Међународне агенције за атомску енергију о ефективним регулаторним системима у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности.


Циљ ове конференције је размењивање регулаторних искустава која се односе на побољшање ефикасности регулаторних система у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности, узимајући у обзир резултате прошлих конференција на ову тему, као и седми прегледни састанак уговорних страна Конвенције о нуклеарној сигурности, шести састанак уговорних страна Заједничке конвенције о сигурности управљања истрошеним горивом и сигурности управљања радиоактивним отпадом, као и друге састанке од значаја за ову област. Конференција се такође бави међународним оквиром за сигурност нуклеарног и другог радиоактивног материјала. Главни фокус конференције биће на заједничком раду на решавању питања у области регулаторних послова.

01.11.2019

Учешће представника Директората на заседању HERCA


Представници Директората учествовали су, као представници земље чланице, на јесењем заседању удружења Руководилаца европских тела надлежних за заштиту од зрачења HERCA (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities) 30. и 31. октобра 2019 у Риму.

23.10.2019

Учешће Директората на скупу Процена ризика од катастрофа у Републици Србији


Представници Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије учествовали су јуче, на стручном скупу „Процена ризика од катастрофа у Републици Србији“, у организацији Сектора за ванредне ситуације Управе за управљање ризиком, Министарства унутрашњих послова РС и Конзорцијума пројекта IPA DRAM-а (IPA Disaster Risk Assessment and Mapping).

Скуп је одржан како би се рекапитулирао рад релевантних институција у нашој земљи, на националном документу Процена угрожености Републике Србије од елементарних непогода и других несрећа. Поглављем које се односи на нуклеарне и радиолошке акциденте, у овом документу, координисао је Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије

21.10.2019

Јавна расправа о Нацрту правилника о контроли радиоактивности робе приликом увоза, извоза и транзита

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије је израдио Нацрт правилника о контроли радиоактивности робе приликом увоза, извоза и транзита.

Директорат позива све заинтересоване да учествују у јавној расправи. Текст Нацрта можете преузети овде

Образложене предлоге за измену или допуну Нацрта у писаном облику послати на е-маил janjic@srbatom.gov.rs најкасније до 15. новембра 2019. године. У наслову поруке (Subject) написати: Правилник о контроли радиоактивности робе приликом увоза, извоза и транзита

21.10.2019

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност учествује у међународној вежби


Међународна агенција за атомску енергију у оквиру својих планираних активности 23. и 24. октобра 2019. године организује вежбу у којој ће бити симулиран акцидент у нуклеарној електрани у Шведској. Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност учествује у овој међународној вежби.

15.10.2019

Представници Директората на јесењем пленарном састанку Удружења западноевропских нуклеарних регулатора (WENRA)


Представници Директората учествују у редовном јесењем (14-16. октобра 2019.г.) пленарном састанку Удружења западноевропских нуклеарних регулатора (WENRA - West European Nuclear Regulators Association) - организације која ефективно окупља све шефове регулаторних тела у Западној Европи, са значајним растућим присуством других земаља из света. Ово удружење је кључно за међусобно усклађивање европских и светских регулаторних одлука и смерница за уређивање нуклеарне сигурности.

На дневном реду је утврђивање активности поводом усвојене Стратегије Удружења, заједно са низом техничких и правних питања која треба хармонизовати или заједнички одлучити.

10.10.2019

Радна посета програм менаџерке Међународне агенције за атомску енергију из Беча (МААЕ) за Републику Србију нашој земљи

У периоду од 30. септембра до 4. октобра у Србији је у радној посети Републици Србији боравила г-ђа Томоко Фурусава, службеница МААЕ задужена за спровођење Програма техничке сарадње Републике Србије са МААЕ. Организатор и домаћин посете била је канцеларија националног координатора за везу са МААЕ у Директорату за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије. Овакве посете организују се једанпут годишње и имају за циљ разматрање свих актуелних питања реализације националног програма техничке сарадње за Републику Србију, укључујући и представљање нарочито успешних пројеката у публикацијама или на вебсајту МААЕ.

Програм посете обухватио је низ радних састанака са представницима различитих институција у земљи, односно националним координатрорима свих националних пројеката који се тренутно спроводе у оквиру ТС МААЕ, како оних из актуелног пројектног циклуса ТС МААЕ 2018-2019, тако и пројеката из претходних циклуса са заосталим активностима (SRB/9/004, SRB/3/004). На овим састанцима је утврђен низ корака како би се у наредном периоду реализовале све заостале активности и идентификовани су евентуални проблеми.

Осим радних састанака обављен је и низ посета различитим институцијама: у Институт за онкологију и радиологију Србије (делови за брахитерапију и нуклеарну медицину) у Београду, као и у Клинички центар Крагујевац (Центар за нуклеарну медицину) у Крагујевцу отишло се како би се на лицу места утврдило да ли постојећа инфраструктура задовољава потребне услове из домена радијационе сигурности и заштите од зрачења, како би се могло приступити набавци и увозу опреме предвиђене великим националним пројектом TC MAAE у области медицине (SRB/6/013). Посета Лабораторији за заштиту од зрачења и заштиту животне средине у Институту Винча (SRB/6/012) и посета Специјалној болници за болести штитасте жлезде и болести метаболизма Чигота на Златибору (SRB/6/010) обављене су у сврху тога да се утврди одрживост већ реализованих пројеката и види на који начин се донирана опрема од стране МААЕ употребљава у пракси.

Свим посетама и радним састанцима у области примене зрачења у медицини присуствовао је и представник Министарства здравља Републике Србије, које је кључни партнер у припреми и спровођењу ових националних пројеката ТС МААЕ.


Коначно, организован је и радни састанак са представницима свих институција које ће бити национални координатори пројеката у наредном пројектном циклусу ТС МААЕ 2020-2021, како би им се пружио неопходан скуп информација о процедурама које се односе на имплементациону фазу пројеката ТС МААЕ.

03.10.2019

Излагање стручних радова представника Директората на јубиларном Симпозијуму Друштва за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе


На тродневном Симпозијуму Друштва за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе (ДЗЗСЦГ) који је почео јуче, на Дивчибарама, представници Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије излажу стручне радове, са следећим темама:


- Регулатива на симпозијумима друштва за заштиту од зрачења

- Закон о радијационој и нуклеарној безбедности - нови правни оквир

- Национална стратегија радијационе и нуклеарне сигурности – приоритети и изазови

- Систем издавања одобрења према закону о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности

- Дистрибуција концентрације радона по спратности стамбених зграда


Током излагања двогодишњег извештаја, Председништво ДЗЗСЦГ је посебно истакло учешће својих чланова у консултативном раду са регулаторним телом, односно Директоратом за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије. Посебно значајно било је јавно слушање са излагањем нацрта Закона о радијационој и нуклеарној безбедности, који је одржан 19. новембра прошле године, као и консултативни састанак са Директоратом, о Правилнику који ће регулисати контролу радиоактивности робе при увозу, извозу и транзиту, одржан 2. септембра ове године.

02.10.2019

Представници Директората са пет стручних радова учествују на 30. Симпозијуму Друштва за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе

Јубиларни 30. Симпозијум Друштва за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе (ДЗЗСЦГ), почео је данас и трајаће до петка 4. октобра, на Дивчибарама, на планини Маљен.

Симпозијум је отворила председница Друштва и председница Организационог одбора, др Гордана Пантелић, а у име Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије присутне је поздравила Ивана Аврамовић, помоћник директора. Присуство представника Директората на овом симпозијуму посебно је значајно због пет стручних радова, који ће бити изложени усмено и на постерским секцијама.


Веома је важно учешће на овом Симпозијуму сродних друштава из Хрватске и Словеније, са којима ДЗЗСЦГ има изузетно добру сарадњу.

19.09.2019

Билатерални састанци са представницима Словеначког и Македонског регулаторног тела

Представници Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије састали су се са представницима Словеначког регулаторног тела. Теме састанка биле су размена искустава о контроли радиоактивности робе при увозу, извозу и транзиту, контрола транспорта отпадног метала, као и унапређење међусобне сарадње регулаторних тела.Након тога одржан је и састанак са представницима македонског регулаторног тела, на којем је констатовано, да се предлог билатералног споразума о сарадњи у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности између Републике Македоније и Републике Србије, налази у процесу припреме за усвајање, као и да се ускоро очекује његово финализирање.


Представници оба регулаторна тела договорорили су и узајамне посете, са циљем даље сарадње и размене искустава.

19.09.2019

Представници Директората на Састанку националних координатора за везу са МААЕ региона Европе на 63. заседању Генералне конференције

Представници Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије присуствовали су данас састанку националних координатора за везу са Међународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ), региона Европе, у оквиру 63. заседања Генералне конференције. На састанку се говорило о предстојећем циклусу програма техничке сарадње за период 2020 - 2021. године.


Нарочита пажња била је усмерена на активности регионалног пројекта, који се односи на развој мастер студија из области нуклеарне сигурности и безбедности у региону Европе.

Посебно су разматрана техничка питања која се односе на кашњење у набавци опреме, што је за Републику Србију од посебног интереса, имајући у виду скорашња искуства у имплементацији националних пројеката.

19.09.2019

Обраћање Роксанде Нинчић на панел дискусији о Програму правне помоћи МААЕ

Делегација Републике Србије је активно учествовала на посебној панел дискусији програма ”Брига о потребама земаља чланица” о правној и техничкој помоћи МААЕ земљама чланицама. Панелом председава вршилац дужности Генералног директора МААЕ, г. Корнел Ферута, а у председавајућем телу је и амбасадрор Роксанда Нинчић, стални представник Републике Србије при ОЕБС и другим међународним организацијама. Она је имала излагање о недавном посебном напретку Србије усвајањем новог Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности.
19.09.2019

Наши представници на представљању нове платформе InTouch+

У оквиру 63. заседања Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) одржано је представљање нове, унапређене платформе InTouch+, која ће побољшати и олакшати процес пријављивања кандидата на радионице, тренинг курсеве и друге догађаје у оквиру техничке сарадње са МААЕ.


Aктивна InTouch платформа поседује низ мањкавости на које указују корисници широм света.

Промене, којима је унапређена платформа, омогућиће ефикасније и лакше коришћење платформе, како за кориснике и националне координаторе пројеката, тако и за националне координаторе у коресподенцији са МААЕ.


Република Србија планира да у потпуности пређе на коришћење дигиталне платформе InTouch+, већ почетком 2020. године.

18.09.2019

Представници Директората на представљању Система за управљање информацијама из области радијационе сигурности МААЕ у оквиру 63. Генералне конференције

Представници Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије присуствовали су данас представљању верзије 2 Система за управљање информацијама из области радијационе сигурности (RASIMS) Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ).


Овај систем омогућава државама чланицама и МААЕ да заједно прикупе, анализирају и прегледају информације које се тичу националне инфраструктуре на пољу радијационе сигурности. Поред тога, подаци из овог система користе се за препознавање потреба појединих држава, приликом израде пројеката које финансира МААЕ, као и приликом набавке извора зрачења и пратеће опреме.

18.09.2019

Делегација Републике Србије на билатералним састанцима са представницима Мађарске и Румуније

Представници Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије састали су се данас са представницима Румуније, како би разговарали о билатералној сарадњи регулаторних тела. Констатовано је да се предлог Билатералног споразума о сарадњи у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности налази у процедури одобравања у Влади Републике Србије, што није препрека за сарадњу и предузимање заједничке активности ова два регулаторна тела.


Унапред је договорена блиска сарадња по питањима прекограничног транспорта и мерења радона у региону. У том смислу је договорено да ће у најскоријој будућности бити организован следећи састанак у граду Дробета Турну Северин, у Румунији.


Након тога, на билатералном састанаку који је одржан са колегама из мађарског регулаторног тела разговарало се о новинама које су се догодиле од последњег заједничког састанка, који је одржан у марту ове године. Мађарска страна је известила наше делегате о спроведеној анализи рада и тренутног стања својих енергетских нуклеарних постројења, у оквиру ове активности која се спроводи у Европској унији и биће понављана сваких 6 година.


У току састанка разговарало се о акционом плану за даље унапређење деловања заједничке мреже извештавања и координисања активности.

18.09.2019

Говор шефа делегације Републике Србије на 63. Генералној конференцији МААЕ

У име делегације Републике Србије данас је на Генералној конференцији говорила Роксанда Нинчић шеф сталне мисије Србије при ОЕБС-у и другим међународним организацијама у Бечу. Она је на почетку свог излагања, изразила жаљење због прераног одласка недавно преминулог генералног директора Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), Јукија Амана и истакла да Република Србија високо цени резултате рада МААЕ под његовим вођством.


„Својим изузетним личним и стручним квалитетима, врхунским професионализмом и преданошћу раду, он нам је оставио обавезу да и у будућем периоду доприносимо даљем снажном јачању репутације МААЕ, како је то он чинио“, казала је Роксанда Нинчић.

Г-ђа Нинчић је потсетила да се Република Србија у потпуности придружује Изјави Европске уније и истакла глобални значај активности МААЕ и важност коју наша земља придаје сарадњи са овом институцијом.

Поново потврђујући своју недвосмислену, трајну и чврсту посвећеност основним принципима и циљевима МААЕ у правцу безбедног и сигурног коришћења нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе, она је рекла:

„Наша земља ће, у вези са тим, наставити да подржава све програме и напоре МААЕ у процесу јачања и унапређења ефективне примене гарантија, у складу са Уговором о неширењу нуклеарног оружја. Република Србија поклања велику пажњу универзалном јачању режима непролиферације и у вези са тим, желим да нагласим да је Република Србија, у протеклих годину дана поднела МААЕ иницијалну декларацију по Додатном протоколу уз Споразум о примени гарантија, уз Уговор о неширењу нуклеарног оружја, чиме је доследно испунила све преузете обавезе у том смислу. На тај начин је Република Србија јасно истакла велики значај који придаје одлучном и бескомромисном супротстављању свим претњама нуклеарним тероризмом. Србија ће наставити да истиче значај нуклеарне безбедности и свих активности усмерених ка подизању свести о томе. Уверавам вас да ће Република Србија и даље пружати снажну подршку глобалним напорима међународне заједнице, усмереним на јачање ефикасних механизама у борби против недозвољене трговине нуклеарним материјалима и другим изворима зрачења, кроз унапређење режима њихове физичке заштите и стављање под контролу напуштених извора зрачења.“

Роксанда Нинчић је обећала да ће наша земља наставити да подржава све програме и напоре МААЕ у процесу јачања и унапређења ефективне примене гарантија, у складу са Уговором о неширењу нуклеарног оружја, као и да ће остати снажно привржена даљем јачању националног правног и регулаторног оквира у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности, у складу са међународним стандардима и правом Европске уније. Она је додала, да је Република Србија снажно привржена даљем јачању националног правног и регулаторног оквира у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности, у складу са међународним стандардима и правом Европске уније.

Роксанда Нинчић је са задовољством истакла да је у децембру 2018. године у Републици Србији ступио на снагу Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности, којим се обезбеђују услови за остваривање вишег нивоа заштите појединаца и становништва од штетног утицаја јонизујућег зрачења, заштите и унапређења животне средине, производње, промета и превоза радиоактивних материја, као и услови за сигурно и безбедно обављање радијационих и нуклеарних делатности и активности и вршење послова заштите од зрачења на територији Републике Србије. Она је казала, да су доношењем овог закона створене претпоставке за напредак у хармонизацији националног законодавства са прописима Европске уније и поступање у складу са свим релевантним међународним конвенцијама закљученим под окриљем МААЕ.

„Законом је, такође, основан Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, као независно регулаторно тело, са стабилним изворима финансирања и довољним стручним и административним капацитетима, које по први пут обједињује све регулаторне послове, укључујући и инспекцијски надзор, у домену радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности“, рекла је Г-ђа Нинчић.

Она је искористила прилику да се захвали на изузетно квалитетном доприносу Службе за правне послове МААЕ, на припреми текста Закона.

„Република Србија ће и даље наставити да примењује Кодекс о сигурности и безбедности радиоактивних извора и Смернице о увозу и извозу радиоактивних извора, због изузетног значаја ових докумената МААЕ за унапређење сигурности и безбедности извора зрачења“, казала је Роксанда Нинчић.

Она је истакла значај и важност коју Република Србија придаје техничкој помоћи коју прима од МААЕ, „Ова помоћ је од изузетног, суштинског значаја у постизању вишег нивоа нуклеарне сигурности и безбедности, у испуњавању захтева и стандарда МААЕ за бољу контролу и употребу нуклеарне енергије, као и за одрживи развоја нашег друштва у целини. Посебно истичем континуирану подршку мојој земљи за активности у области унапређења законодавног и правног оквира, функција регулаторног тела, даљим активностима на плану сигурног управљања радиоактивним отпадом и сродним активностима, као и на питањима из области здравља људи. Са тим у вези, истичем да су у Републици Србији, тренутно у току активности у оквиру више националних, регионалних и међурегионалног пројеката. Иако је и даље основни вид техничке сарадње Републике Србије са МААЕ примање помоћи, у смислу јачања људских ресурса кроз различите радионице и тренинг курсеве, стручне и студијске посете, као и долазак експертских мисија, и у смислу јачања капацитета кроз набавку различите опреме – медицинско-дијагностичке или терапијске, али и мерне и контролне опреме у другим областима примене зрачења, приметан је тренд све већег броја експерата који из Републике Србије одлазе у мисије у друге земље, или наших институција које, због експертизе којом располажу, постају домаћини иностраних студијских и стручних посета. Такође расте и број међународних скупова ТС МААЕ за које је Република Србија земља домаћин“.

Она је нагласила да Република Србија пружа своју пуну подршку Годишњем извештају МААЕ за 2018. годину, као и програмима и буџету за 2020. годину и обећала да ће Република Србија доследно наставити да пружа своју пуну подршку раду МААЕ и Секретаријата и да остаје посвећена темељним принципима и циљевима МААЕ у правцу сигурног и безбедног коришћења нуклеарне енергије.

17.09.2019

Представници Директората присуствовали панелу Евро-азијске мреже за радијациону и нуклеарну сигурност

Представници Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије присуствовали су данас, у оквиру 63. заседања Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), панелу на тему циљева, визије и досадашњег рада Евро-азијске мреже за радијациону и нуклеарну сигурност.


Ова мрежа која је основана 2016. године, тренутно броји 22 земље из Европе и Централне Азије, а наша земља је један од оснивача. У оквиру панела, директор регулаторног тела Норвешке представио је акциони план ове земље за пружање подршке земљама чланицама мреже у циљу унапређења њихове радијационе и нуклеарне сигурности.

17.09.2019

Наши делегати на представљању Међународне конференције о нуклеарној безбедности и декомисије НЕ Фукушима Даичи

Представници Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије јуче су присуствовали, у оквиру 63. заседања Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) представљању Међународне конференције о нуклеарној безбедности, која ће бити одржана од 10. до 14. фебруара следеће године у седишту МААЕ, у Бечу.


На скупу је истакнут изузетан значај ове Конференције за очување и даље јачање националних режима нуклеарне безбедности, као међународне сарадње у глобалном јачању нуклеарне безбедности.


Делегација Републике Србије, такође је током јучерашњег дана присуствовала презентацији о статусу и активностима на декомисији нуклеарне електране Фукушима Даичи.

16.09.2019

Делегација Републике Србије учествује на 63. заседању Генералне конференцији Међународне агенције за атомску енергију у Бечу

Делегација Републике Србије, на челу са Мајом Гојковић, учествује и ове године на 63. Генералној конференцији Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) у Бечу. Овом еминентном скупу, који ће трајати до 20. септембра, присуствују делегати из већине од 171 земље чланице.


И ове године ће се разматрати о најважнијим питањима из надлежности МААЕ, усвојити извештај за претходну годину, програм и буџет за 2020-2021 и доносити одлуке о питањима која су између два заседања поднета од стране Савета гувернера или државе чланице. Кључне теме овогодишње Конференције биће побољшање делотворности спровођења гарантија, као и подршка већој употреби резултата нуклеарних наука у свим сферама развоја. Ово се, пре свега, односи на спровођење гарантија на Блиском истоку и у Демократској републици Кореји, али и на теме радијационе сигурности у свим земљама и техничке кооперације са Агенцијом.

У том смислу, у 86 пропратних догађаја и 44 изложбе биће истакнуте иновативне активности у МААЕ и земљама чланицама, у применама нуклеаних технологија у областима као што су: енергетика, промена климе и заштита климе, медицина, хидрологија, пољопривреда, заштита животне средине, итд.

Савет гувернера који има 35 чланова, добиће ове године нових 11 чланова. Ово тело ће следећег месеца бирати новог генералног директора Агенције, који ће преузети дужност најкасније 1. јануара 2020. године.

Након што је, у јулу ове године, преминуо дугогодишњи генерални директор МААЕ, Јукија Амано, функцију вршиоца дужности обавља Корнел Ферута. Он се захвалио земљама чланицама на снажној подршци, као и особљу МААЕ на истрајној посвећености у овим временима изазова и обећао да ће Агенција и даље служити својим земљама чланицама, на најбољи могући начин.

Током трајања конференције, наши представници ће се састати са делегацијама других држава из региона, у циљу унапређења сарадње и размене информација у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности.

Више о 63. Генералној конференцији МААЕ можете наћи овде.


02.09.2019

Дана 2. септембра 2019. у просторијама Директората је одржан консултативни састанак са представницима овлашћених правних лица у циљу заједничке анализе врсте робе која ће се контролисати на државној граници, у склопу рада на новом Правилнику о контроли радиоактивности роба при увозу, извозу и транзиту.


Учесници састанка су, поред Директората, били представници следећих правних лица: Анахем д.о.о. Београд, ЈП Нуклеарни објекти Србије, Факултет за ветеринарску медицину Универзитета у Београду, Институт ИНЕП, Институт ”Др Драгомир Карајовић”, Институт ”Винча”, ПМФ Универзитета у Новом Саду, Завод за здравствену заштиту радника ”Ниш” и Друштво за производњу, промет и услуге „КВАРК“ д.о.о.


29.07.2019

Посета Државној регулаторној агенцији за радијациону сигурност Босне и Херцеговине


29.07.2019. године делегација Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије је била у посети Државној регулаторној агенцији за радијациону сигурност Босне и Херцеговине.

Циљ састанка био је размена искустава у области инспекцијског надзора и контроле радиоактивности роба приликом увоза, извоза и транзита, као и друге теме везане за унапређење међусобне сарадње.

22.07.2019

Информација о избору директора Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије

Законом о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности (Сл Гласник бр. 95/18 и 10/19) отпочео је са радом Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије и у поступку је избор директора.

Јавни конкурс је објављен дана 05.07.2019. године у Сл. Гласнику РС и дана 06.07.2019. године у дневном листу Политика. Рок за пријаву је истекао дана 15.07.2019. године.

На конкурс се пријавило четири кандидата.

Оквирни програм рада Директората за мандатни период од пет година за који се бира, са описом досадашњег рада у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности пријављених кандидата можете погледати у наставку.

Напомена Редослед кандидата одређен је према датуму пријема њихових пријава на јавни конкурс.

Слађан Велинов

Чедомир Белић

Јагош Раичевић

Снежана Павловић

12.06.2019

Јавна расправа о Нацрту правилника о условима за категоризацију радијационих делатности

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност је у складу са чл. 33 и 196. Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности израдио Нацрт правилника о условима за категоризацију радијационих делатности.

Директорат позива све заинтересоване да учествују у јавној расправи. Текст Нацрта можете преузети овде

Образложене предлоге за измену или допуну Нацрта у писаном облику послати на е-маил javna.rasprava@srbatom.gov.rs најкасније до 12. јула 2019. године. У наслову поруке (Subject) написати: 01 Правилник о категоризацији.

04.06.2019

Радионицa о начинима развоја стратегије комуникације и комуникације са заинтересованим странама у области мерења радона.

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије у сарадњи са Међународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ) од 04. до 06. јуна 2019.године организује радионицу о начинима развоја стратегије комуникације и комуникације са заинтересованим странама у области мерења радона.


Радионици присуствује више од 20 учесника из тринаест земаља.


У наредним данима учесници ће заједно са експертима кроз предавања и вежбе радити на упознавању и развитку својих техника комуникације како би стекли знање којим ће у својим земљама развити стратегије комуникације, а све у циљу решавања проблема које се односе на радон.

03.06.2019

Директор Директората учествује на заседанју Комисије за сарадњу Државне Думе Федералне скупштине Руске Федерације и Народне скупштине Републике Србије

Директор Директората за радијациону и нулеарну сигурност и безбедност Србије, Слађан Велинов, присуствује данас Посебнoj седници коју је сазвала председница Народне скупштине Републике Србије, Маја Гојковић, а на којој ће се обратити председник Државне думе Федералне скупштине Руске Федерације, Вјачеслав Володин.


Теме заседања Комисије су српско-руска међупарламентарна сарадња у оквиру билатералних и мултилатералних формата, као и супротстављање савременим изазовима и претњама, проналажење путева стварања новог безбедносног система, борба за темељне принципе међународног права, укључујући и решавање косовског питања. Комисија ће разматрати и сарадњу Србије и Русије у области енергетике, као и сарадњу у области културе, научних и омладинских размена.

Србија, након 30 година, обнавља са Русијом сарадњу на државном нивоу, у области коришћења атомске енергије у мирнодопске сврхе и сродних поља.


И поред затишја у протеклом периоду, треба подсетити да је Руска Федерација испољила велику спремност за сарадњу приликом транспорта и пријема нуклеарног горива из научног Института Винча 2002. и 2010. године - најпре свежег а затим истрошеног.

Од почетка године, Руска Федерација и република Србија потписале су 4 документа, која предвиђају сарадњу у употреби знања из области нуклеарне енергије и сродних поља у мирнодопске сврхе.

Окосница ове предвиђене сарадње је складу је са државном политиком Републике Србије. То значи, да се знање, које је стицано протеклих деценија у области атомске енергије, употребљава за развој њене мирнодопске примене, пре свега у медицини, пољопривреди и индустрији. Све иновације до којих се буде заједнички дошло у истраживањима и стручним активностима биће вредне обема странама.

23.05.2019

Одржана радионица Директората на тему писања Плана безбедности


Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије и Канцеларије за радиолошку безбедност САД-а су од 21. до 23. маја, у Београду, организовали су радионицу на тему писања Плана безбедности.

Задатак радионице био је да правна лица која су носиоци одобрења, упозна са садржајем и изгледом Плана безбедности. У раду радионице учествовали су представници Директората, Министарства унутрашњих послова, као и носиоци одобрења за обављање радијационих делатности у области медицине, индустрије и истраживања.


01.05.2019

Пожар на трансформатору у нуклеарној електрани Ривне у Украјини

Поводом информације која је објављена у медијима у вези са пожаром на трансформатору у нуклеарној електрани Ривне у Украјини на званичном порталу за размену информација о нуклеарним догађајима Међународне агенције за атомску енергију није објављено саопштење о овом догађају.

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије саопштава да није забележено повећање јачине амбијенталне еквивалентне дозе гама зрачења на територији наше земље. Све до сада измерене вредности јачине дозе гама зрачења у Републици Србији у складу су са варијацијама природног фона зрачења, и одговарају локацији мерног инструмента и очекиваним сезонским флуктуацијама. Просечне вредности јачине амбијенталне еквивалентне дозе гама зрачења за Србију крећу се у интервалу од 100-150 nSv/h.

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије је регулаторно тело у области радијационе и нуклеарне сигурности. Према Конвенцији о раном обавештавању, у Републици Србији Директорат је надлежан за размену информација са МААЕ и има приступ званичном порталу за размену информација о нуклеарним догађајима. У случају догађаја услед кога би била угрожена сигурност, Директорат благовремено обавештава јавност.

На сајту Директората www.srbatom.gov.rs на сваких 30 минута ажурирају се подаци о мерењу јачине амбијенталне еквивалентне дозе гама зрачења у ваздуху у оквиру Система ране најаве, који чине 9 мерних станица лоцираних у Републици Србији - од Суботице до Косовске Митровице. Подаци су доступни и на званичној веб презентацији европске платформе ЕУРДЕП (EUropean Radiological Data Exchange Platform), са којом наша Директорат има потписан споразум о размени радиолошких података (такође доступно на нашем сајту).

Директорат свакодневно 24 сата прати ниво радиоактивности и о било каквим променама јавност ће бити благовремено обавештена.

03.04.2019

Директор Директората на састанку националних координатора за везу са МААЕ на Кипру


Национални координатор за везу са Међународном агенцијом за атомску (МААЕ) и директор Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, Слађан Велинов учествује на састанку националних координатора за везу са МААЕ за регион Европе, који се одржава 3. и 4. априла у Никозији, на Кипру.

Национални координатори за везу са МААЕ из региона Европе ће у наредна два дана представити и анализирати нове предлоге регионалних пројеката техничке сарадње са МААЕ, за циклус 2020.-2021. године. Планирано је и представљање новог нацрта Оквира регионалне стратегије и дискусија о нацрту.


Национални координатори из осталих европских земаља упутили су честитке директору Велинову поводом усвајања новог Закона, којим је Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије добио самосталност и независност, као регулаторно тело.

01.04.2019

Представници Директората посетили мађарска постројења за управљање радиоактивним отпадом


У оквиру Споразума између Владе Мађарске и Владе Републике Србије о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности, представници Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије посетили су 26. и 27. марта мађарска постројења за управљање радиоактивним отпадом. Они су обишли постројење за третман, складиште и одлагалиште радиоактивног отпада у Пушпоксилађу, складиште истрошеног нуклеарног горива у Пакшу и одлагалиште радиоактивног отпада у Батапатију. Током ове посете имали су прилику да се детаљно упознају са активностима у вези са управљањем радиоактивним отпадом у Мађарској, као и да чују искуства мађарских колега у обезбеђивању сигурног и безбедног управљања радиоактивним отпадом.
26.03.2019

Договорена помоћ Регулаторног тела Мађарске у обуци инспектора Директората

Представници Директората су током другог дана посете, са домаћинима из Регулаторног тела Мађарске, разменили искуства у лиценцирању и инспекцији активности у постројењима за управљање радиоактивним отпадом. Том приликом представници Директората и Регулаторног тела Мађарске договорили су се у вези са помоћи у обуци инспектора Директората.

25.03.2019

Делегација Директората у посети Регулаторном телу Мађарске

Делегација Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност борави у периоду од 25. до 27. марта 2019. године у посети Регулаторном телу Мађарске. Ова посета организована је на позив Регулаторног тела Мађарске а у оквиру Споразума између Владе Мађарске и Владе Републике Србије о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности.

Представници Директората су данас имали прилику да са представницима Регулаторног тела Мађарске размене искуства у области сигурности и безбедности управљања радиоактивним отпадом. Ова посета је од посебног значаја за ширење сарадње са Регулаторним телом Мађарске а посебно имајући у виду близину мађарских нуклеарних постројења територији Републике Србије.

22.03.2019

Поводом обележавања 20 година од почетка НАТО бомбардовања

У недељу, 24. марта ове године, навршава се 20 година од како су почели ваздушни напади НАТО на тадашњу Савезну Републику Југославију. Бомбардовање је трајало 78 дана и окончано је потписивањем Војнотехничког споразума у Куманову 9. јуна 1999. године, да би дан касније, генерални секретар НАТО-а, издао наредбу о прекиду бомбардовања.

Према доступним подацима НАТО-а, као и извештајима специјализованих војних институција о извршеним дозиметријским мерењима, што је потврђено и од стране међународних стручних тела (УНЕП), на територији тадашње СРЈ регистроване су локације по којима је дејствовано муницијом са осиромашеним уранијумом.

Спроведена истраживања обављена од стране јединица Управе Атомско-биолошко-хемијске одбране Војске (АБХО), у периоду од 1999.-2001. године, потврдила су контаминацију земљишта муницијом са осиромашеним уранијумом на четири локације на југу Републике Србије, без Косова и Метохије, и то:

1) Локација „Братоселце”, територија СО Бујановац
2) Локација „Пљачковица”, територија СО Врање
3) Локација „Боровац”, територија СО Бујановац
4) Локација „Рељан”, територија СО Прешево

Муниција са осиромашеним уранијумом коришћена је за противтенковска дејства. Артиљеријски метак од осиромашеног уранијума димензија око 20 cm због својих запаљивих карактеристика искоришћен је у пробијању тенковског оклопа током дејства.

Дозе које могу да се приме од осиромашеног уранијума, највише потичу од алфа и бета зрачења. Приликом судара, пројектила са осиромашеним уранијумом и мете око 10 % масе пројектила сагори. У случају удара у чврсту мету (нпр. тенк), развија се тепература до 8000C, језгро од осиромашеног уранијума оксидира и до 70 % масе може сагорети, при чему се распада на честице величине 0.5 до 5 микрометара који се као аеросоли распршују у ваздуху. Пошто је алфа и бета зрачење веома опасно за човеково ткиво чак и у малим дозама, прашина или честице осиромашеног уранијума које би биле инхалиране или ингестиране могле би да пређу дозвољену дозу.

У периоду од 2002. до 2007. године експертски тимови наше земље заједно са припадницима војске спровели су деконтаминацију терена односно, извршили су проналажење и уклањање заостале муниције и контаминираног земљишта.

На пословима санације радила су само стручно оспособљена лица која су испуњавала прописане стручне и здравствене услове, Института за нуклеарне науке „Винча” и Војске Србије и Црне Горе, Управа АБХО. Пројектили од осиромашеног уранијума и кошуљице, као и контаминирана земља који су сакупљени у поступку санације, су на прописан начин превежени и ускладиштени као радиоактивни отпадни материјал у складиште ЈП Нуклеарни објекти Србије.

Пре, за време и непосредно након санације, контрола радиоактивности локација на којима је дејствовано осиромашеним уранијумом обухватила је испитивање садржаја радионуклида у узорцима воде, биљних култура и земљишта. Узорци воде сакупљани су из бунара или са јавних чесми са којих се становништво снабдева водом. У узорцима земљишта након санације и узорцима воде и хране ван санираних локација није регистровано присуство осиромашеног уранијума. О томе сведоче сачињени Извештаји Клиничког центра Србије, Института за медицину рада и радиолошку заштиту „Др Драгомир Карајовић” Београд, овлашћеног правног лица за систематско испитивање садржаја радионуклида у животној средини.

Од тог периода континуирано се прати радиоактивност земљишта и биљних култура са ових деконтаминираних локација не би ли, евентуално, била пронађена заостала контаминација. Циљ оваквих мерења је процена угрожености здравља становништва и животне средине од штетног дејства јонизујућег зрачења, као последице дејства муниције са осиромашеним уранијумом.

Десет година након НАТО бомбардовања и времена када је већ била извршена деконтаминација подручја погођеног муницијом са осиромашеним уранијумом 2009. године, основана је Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, данас Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије .

Директорат је, у оквиру својих надлежности прописаних Законом о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности („Службени Гласник РС“, бр. 95/18 и 10/19) и Правилником о утврђивању програма систематског испитивања радиоактивности у животној средини ((„Службени Гласник РС“, бр. 100/10), задужен за праћење радиоактивности у животној средини на територији Републике Србије.

У складу са напред наведеним, Директорат континуирано, сваке године у оквиру редовног програма мониторинга радиоактивности, а у циљу процене угрожености животне средине и процене здравственог ризика за становништво, контролише радиоактивност свих параметара животне средине у Републици Србији, са посебним делом мониторинга који се односи на мерења радиоактивности на деконтаминираним локацијама на којима је било дејстава муницијом са осиромашеним уранијумом.

Сакупљање узорака и анализе обављају овлашћене стручне институције, акредитоване за прописана мерења које располажу адекватном опремом и стручним капацитетима. Од 2010. године мониторинг радиоактивности на територији Републике Србије спроводе: Институт за нуклеарне науке „Винча“, Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ и Природно-математички факултет из Новог Сада, који сакупљају узорке, врше анализе и резултате достављају Директорату.

На основу резултата које достављају овлашћене стручне институције, Директорат у посебној публикацији објављује годишњи извештај о нивоу излагања становништва јонизујућим зрачењима. Сви досадашњи подаци, као и прелиминарни подаци достављени за 2018. годину, којима Директорат располаже, указују да на наведеним локацијама нису утврђене повећане концентрације радионуклида, као ни присуство осиромашеног уранијума.

Напомињемо да Директорат нема података о локацијама и мерењима радиоактивности на територији АП Косово и Метохија.

Годишњи извештаји су доступни на порталу Директората.

14.03.2019

Састанак са координатором МААЕ за нуклеарну безбедност и нуклеарну форензику

Предстaвници Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије и Природно-математичког факултета из Новог Сада одржали су састанак са Дејвидом Смитом, координатором Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) за нуклеарну безбедност и нуклеарну форензику. На састанку се разговарало о јачању капацитета у области нуклеарне форензике у Републици Србији,као и о планирању будућих активности у оквиру помоћи коју МААЕ пружа домаћим институцијама.

06.03.2019

Представници Директората на Првом балканском конгресу о магнетној резонанци срца и крвних судова

Представници Директората учествују на Првом балканском конгресу о магнетној резонанци срца и крвних судова који се у организацији Удружења за магнетну резонанцу срца и крвних судова, КБЦ "Бежанијска коса" и Медицинског факултета у Београду организује у Београду 6. и 7. марта 2019. године.

04.03.2019

Одржана седница Одбора Директората

Данас је у просторијама Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије одржана друга седница Одбора Директората у 2019. години

04.03.2019

Набавка мерне опреме за будуће инспекторе Директората из фондова МААЕ

Како је одредбама новог закона Директорату за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије дат знатно проширен обим надлежности, те сада обухвата и вршење контроле и инспекцијског надзора над спровођењем мера радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности, било је неопходно обезбедити одговарајуће обуке и мерну опрему за будуће инспекторе Директората. На иницијативу националног координатора за везу са Mеђународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ) и у сарадњи са Департманом техничке сарадње МААЕ покренута је набавка сетова инспекцијске опреме (лични дозиметри са алармом, ручни спектроскопски детектор зрачења, алфа, бета и гама сонде, дигиталне камере итд.). Процењена укупна вредност обука и опреме износиће 50-80 000 еура, а новчана средства ће се обезбедити из Фонда техничке сарадње МААЕ, кроз национални пројекат Директората SRB/9/006.

01.03.2019

Састанак са координаторима и представницима конзорцијума за имплементацију пројекта “EU CBRN CoE Project 67 Strengthening CBRN Waste Management Capabilities in South-East and Eastern European Countries”

01.03.2019. године предствници Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије су се састали са координаторима и представницима конзорцијума за имплементацију пројекта “EU CBRN CoE Project 67 Strengthening CBRN Waste Management Capabilities in South-East and Eastern European Countries”. На састанку су презентоване активности везане за имплементацију пројекта, као и планови за будуће активности.

28.02.2019

Директор Директората је данас, 28.02.2019. године презентовао запосленима нови Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Директорату за радијациону и нуклеарну сигурност и Безбедност Србије, које је ступио на снагу 27.02.2019. године.

25.2.2019

5000 радонских детектора подељено вртићима и школама у Србији

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, заједно са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, данас је директорима школских управа доставио 5000 пасивних радонских детектора, који ће у наредна три месеца мерити концентрацију овог радиоактивног гаса у вртићима и школама широм Републике Србије.

5000 детектора подељено је директорима 16 школских управа, сразмерно броју основних школа и вртића, као и броју ученика у оквиру сваке школске управе.

Планирано је да мерење траје три месеца, након чега ће прикупљени детектори бити послати у овлашћену лабораторију у Шведској, која ће након очитавања и обраде резултата, податке доставити Директорату. Резултате мерења концентрације радона у школама и вртићима, Директорат ће представити јавности, заједно са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

 

 

 

Чланак листа Блиц а тему мерења концентрације радона у школама и вртићима можете погледати на следећем линку

Чланак листа Дневник а тему мерења концентрације радона у школама и вртићима можете погледати на следећем линку

Чланак листа Курир а тему мерења концентрације радона у школама и вртићима можете погледати на следећем линку

Чланак листа Ало а тему мерења концентрације радона у школама и вртићима можете погледати на следећем линку

22.2.2019

У понедељак почиње дистрибуција радонских детектора за више од 1000 школа и вртића у Србији

У понедељак почиње дистрибуција пасивних радонских детектора за више од 1000 школа и вртића у Србији. Тиме Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, а у оквиру пројекта Међународноме агенције за атомску енергију (МААЕ) наставља мерење концентрације радона на територији Републике Србије.

Средства за 5000 интегралних пасивних детектора за мерење концентрације радона обезбедила је Међународна агенција за атомску енергију, док је, Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, као носилац и координатор овог пројекта задужен за дистрибуцију детектора за радон по школама и вртићима у складу са утврђеним међународним стандардима.

Планирано је да детектори у школама и вртићима буду постављени 1. марта 2019. године. Mерењa ће трајати три месеца, након чега ће прикупљени детектори бити послати у овлашћену лабораторију у Шведској, која ће након очитавања и обраде резултата, податке доставити Директорату.

Резултате мерења концентрације радона у школама и вртићима, Директорат ће представити јавности, заједно са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Радон је природни радиоактивни гас, научној јавности познат више од 100 година, од самих почетака открића радиоактивности. На отвореном простору налази се у ниским концентрацијама. Као и сваки други гас, у затвореном простору се може акумулирати у знатно вишим концентрацијама. Највећи извор радона у затвореном простору је земљиште на коме се објекат налази, али ће његова концентрација у великој мери зависити од саме конструкције објекта, вентилационог система, климатских услова…

Потребно је да научимо како да живимо са овим гасом и како да га контролишемо, а све у циљу очувања здравља наше породице. Ако можемо неки ризик за здравље да сведемо на минимум, зашто не би смо то и учинили.

Да подсетимо, током 2015. и 2016. године 6000 детектора за мерење концентрације радона било је изложено у становима и кућама широм наше земље. Резултати ове анализе потврдили су предвиђања стручњака да су у највећем проценту измерене концентрације радона у Републици Србији у очекиваном опсегу, у односу на постојеће законске препоруке.

 

26.2.2019

Учешће наших представника на радионици Осигуравање отпорности и одрживости система безбедности радиоактивних извора

Представници Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије учествовали су 13. и 14. фебруара на регионалној радионици темом осигуравања отпорности и одрживости система безбедности радиоактивних извора (Workshop on Ensuring the Resilience and Sustainability of Radioactive Source Security) одржаној у Бечу, у Аустрији. Радионицу су организовали Светски институт за нуклеарну безбедност (World Institute for Nuclear Security) и Канцеларија за радиолошку безбедност Сједињених Америчких Држава.

Учесници радионице су били представници регулаторних тела европских земаља, корисници радиоактивних извора, безбедносних институција и пратеће индустрије. Дискутовано је о темама безбедности радиоактивних извора, јачање националних капацитета као и презантовање искустава земаља учесница у области нуклеарне и радијационе безбедности.

19.2.2019

Нови Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији

У сладу са Законом о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности (Сл. гл. РС бр. 95/18 и 10/19), директор Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије, данас је донео нови Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Директорату.

16.2.2019

Измене и допуне Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности

Данас су ступиле на снагу Измене и допуне Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности (Сл. гл. РС бр. 10/19 ).

Измене и допуне Закона можете погледати на следећем линку

1.2.2019

Позив за пријаву на “KINS-KAIST International Nuclear and Radiation Safety Master’s Degree Program”

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије добио је од јужнокорејских института Korea Institute of Nuclear Safety (KINS) и Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) програм за стипендирање мастер студија.

Програм је из области радијационе и нуклеарне сигурности, у трајању од три семестра, на енглеском језику.

Циљ програма је да едукује иностране младе професионалце, који раде у области нуклеарне и радијационе сигурности, да образује креаторе политике на високом нивоу да развију свеобухватне националне политике за нуклеарну и радијациону сигурност, као и да их оспособи да ефикасније обављају своје регулаторне задатке и решавају техничка питања сигурности.

Информације о програму, као и критеријуме за подношење пријаве можете презети овде.

Обавезна документа за подношење документације можете преузети овде; опциони документ можете преузети овде.

11.12.2018

Ступио на снагу Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности

Указом Председника Републике Србије од 8. децембра 2018. године проглашен је Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности који је донела Народна скупштина Републике Србије на Четвртој седници Другог редовног заседања, 7. децембра 2018. године.

Текст Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности објављен је у Службеном гласнику Републике Србије бр. 95/18 од 8. децембра 2018. године и може се преузети у одељку Правна акта – Законска регулатива као и на следећем линку.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09 и 93/12).

Ступањем на снагу овог закона Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије која је основана Одлуком Владе наставља са радом као Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије.

Обавештавамо кориснике да се од дана 10. децембра 2018. године сви захтеви упућују Директорату за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије на адресу Масарикова 5/XV, 11000 Београд.

4.12.2018

Директор Агенције на Министарској конференцији под називом „Иновативна решења за загађење у јужној и југоисточној Европи“

Директор Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Слађан Велинов присуствује 4. и 5. децембра Министарској конференцији под називом „Иновативна решења за загађење у јужној и југоисточној Европи“. Ову Министарску конференцију која окупља највише представнике из области заштите животне средине из преко двадесет земаља Европе, као и представнике државних установа, међународних организација, стручњака, привредних субјеката и невладиног сектора организују Министарство заштите животне средине Владе Републике Србије и Програм Уједињених нација за животну средину уз подршку Министарства за животну средину, копно и море Републике Италије. Циљ Министарске конференције је да се идентификују иновативна решења за проблем загађења и региону јужне и југоисточне Европе.

29.11.2018

Уштеђена средстава из 2018. године Агенција преусмерава на скидање преосталих радиоактивних громобрана са стамбених зграда

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, донела је одлуку, заједно са Управним одбором а уз сагласност Министарства заштите животне средине, да средстава уштеђена током ове године преусмери на скидање преосталих радиоактивних громобрана са стамбених зграда.

Радиоактивни громобрани постављани су у периоду од 60 - тих до 80 - тих година прошлог века. Сматрало се да су веома ефикасно средство за одбрану од удара грома. Ови извори зрачења у то време нису евидентирани и релативно често су налажени на комуналном отпаду. Непрописно ускладиштени радиоактивни громобрани представљају велику претњу по животну средину и здравље грађана.

Закон о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије из 2009. године забрањује уградњу радиоактивних гормобрана на територији Републике Србије. Законом је прописано да ови извори јонизујућих зрачења морају бити отклоњени у року од пет година од дана ступања на снагу овог закона, као и да трошкове уклањања извора јонизујућих зрачења сноси правно лице или предузетник који их поседује, односно користи. Рок за улањање радиоактивних громобрана био је мај 2014. године.

У Републици Србији радиоактивни громобрани се налазе на још 66 стамбених објеката.

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије има за циљ да овом акцијом помогне грађанима наше земље, односно станарима ових објеката, да у складу са законом отклоне радиоактивне громобране. Комплетан пројекат уклањања радиоактивних громобрана ће бити конципиран тако, да ни у једном тренутку неће угрозити безбедност и заштиту објекта од удара грома.

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије очекује да ће удружена са локалним самоуправама, заједничким снагама решити проблем радиоактивних громобрана на стабеним објектима у Републици Србији.

Сматрамо да би на овај начин могли да скинемо више од половине РА громобрана са стамбених објеката.

Да подсетимо, 2015. године Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклерну сигурност Србије је обезбедила из својих средстава 2 милиона динара за скидање радиоактивних громобрана са вртића, школа, домова за ученике, домова за старе и пензионере. Том приликом је скинуто седам радиоактивних громобрана.

28.11.2018

Делегација Републике Србије на Министарској конференцији о нуклеарним наукама и технологији, која се бави актуелним развојним изазовима и изазовима у настајању (Ministerial Conference on Nuclear Science and Technology: Addressing Current and Emerging Development Challenges)

Делегација Републике Србије, у којој су и представници Агенције, узела је учешће на Министарској конференцији о нуклеарним наукама и технологији, која се бави актуелним развојним изазовима и изазовима у настајању (Ministerial Conference on Nuclear Science and Technology: Addressing Current and Emerging Development Challenges) и одржава у Бечу у периоду 28-30. новембра 2018. године у организацији Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ).

Министарска конференција има за циљ омогућавање дијалога на највишем нивоу на тему нуклеарних наука и технологија и њихове примене у мирољубиве сврхе, као и на тему њиховог трансфера свим државама чланицама МААЕ, углавном кроз Програм техничке сарадње МААЕ, нарочито истичући њихов будући допринос одрживом развоју. У том смислу Конференција ће пружити прилику да се размотре иновације које се могу интегрисати у националне стратегије држава чланица МААЕ за достизање циљева одрживог развоја.

Конференција ће се састојати од две целине: министарска, током које ће у пленуму министри имати прилику да размењују национална искуства, и научно-техничка, састављена од панел дискусија на високом нивоу који укључују министре, политичаре, научнике, техничке експерте и предузетнике.

19.11.2018

Одржано јавно слушање Предлога закона о радијационој и нуклеарној сигурности

Представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије данас су представили стручној јавности Предлог закона о радијационој и нуклеарној сигурности, у Дому Народне скупштине Републике Србије.

На јавно слушање Предлога закона дошло је више од сто представника: скупштинских одбора, стручне јавности, корисника и невладиних организација.

Подсећамо да се Нови закон доноси се у циљу достизања већег нивоа заштите здравља појединаца, становништва и животне средине, сада и убудуће, од штетног дејства јонизујућих зрачења и усклађивања законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ.

15.11.2018

Мерења концентрације радона у јавним објектима, школама и вртићима у Републици Србији

У оквиру пројекта Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) који је планиран за 2018. и 2019. годину, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством заштите животне средине, Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије наставља мерење концентрације радона на територији Републике Србије, мерењем концентрације радона у јавним објектима, првенствено школама и вртићима.

На овај начин мапирање Републике Србије у смислу мерења концентрације радона било би употпуњено, а започело би се и са новим проценама утицаја овог радиоактивног гаса у школама и вртићима, јер све више времена проводимо у радним установама, вртићима и школама.

У овој фази, планирано је да се концентрација радона измери у око 1000 школа и вртића на територији Републике Србије. Планирано је да постављање детектора почне у децембру 2018. године, а њихово прикупљање на крају грејне сезоне у 2019. години. Прикупљени детектори ће бити послати у овлашћену лабораторију у Шведској, која ће након очитавања и обраде резултата, податке доставити Агенцији. Резултате мерења концентрације радона у школама и вртићима, Агенција ће представити јавности.

Средства за 5000 интегралних пасивних детектора за мерење радона обезбедила је Међународна агенција за атомску енергију, док је Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, као носилац и координатор овог пројекта задужена за дистрибуцију детектора за радон по школама и вртићима у складу са утврђеним међународним стандардима.

Стручни тимови Агенције, обићи ће школске управе и уз предавања о природној радиоактивности и радону као природном радиоактивном гасу, поделиће детекторе и пратећи материјал. На овај начин, како професорима тако и ученицима, биће приближена област физике која изучава радиоактивност као и методе мерења.

Радон је природни радиоактивни гас, научној јавности познат више од 100 година, од самих почетака открића радиоактивности. На отвореном простору налази се у ниским концентрацијама. Као и сваки други гас, у затвореном простору се може акумулирати у знатно вишим концентрацијама. Највећи извор радона у затвореном простору је земљиште на коме се објекат налази, али ће његова концентрација у великој мери зависити од саме конструкције објекта, вентилационог система, климатских услова…

Потребно је да научимо како да живимо са овим гасом и како да га контролишемо, а све у циљу очувања здравља наше породице. Ако можемо неки ризик за здравље да сведемо на минимум, зашто не би смо то и учинили.

Да подсетимо, током 2015. и 2016. године 6000 детектора за мерење концентрације радона било је изложено у становима и кућама широм наше земље. Резултати ове анализе потврдили су предвиђања стручњака да су у највећем проценту измерене концентрације радона у Републици Србији у очекиваном опсегу, у односу на постојеће законске препоруке.

15.11.2018

Предлог закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности

Јавно слушање Предлога закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности биће одржано, у понедељак 19. новембра, у 11 часова, у Дому Народне скупштине Републике Србије.

Нови закон доноси се у циљу достизања већег нивоа заштите здравља појединаца, становништва и животне средине, сада и убудуће, од штетног дејства јонизујућих зрачења и усклађивања законодавства Републике Србије са правним тековинама ЕУ.

Аутори новог закона ће представити Предлог закона стручној јавности, пре него што се нађе на дневном реду Скупштине.

У циљу транспарентности, одговорности и демократичности, на јавно слушање Предлога закона биће позване јавне институције, стручне установе и заинтересоване стране: чланови скупштинског Одбора за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво, Одбор за привреду, регионални, туризам, трговину и енергетику. Такође, позив ће бити упућен и представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства рударства и енергетике, Министарства здравља, Привредне коморе Србије, Института за нуклеарне науке "Винча", Удружењу радиолога Србије, Друштву за заштиту од зрачења, Институту за јавно здравље "Батут", као и представницима невладиних организација.

Предлог закона се од петка , 9. новембра, налази на сајту Народне скупштине, у делу „Закони у процедури“, како би учесници јавног слушања могли да га прочитају и преузму, а дистрибуиран је и свим народним посланицима, уз материјал који добијају од значаја за рад Народне скупштине. Јавно слушање биће уживо стримовано преко сајта Народне скупштине (снимак јавног слушања касније ће моћи да се прегледа и преслуша у делу сајта Народне скупштине „Архива“).

07.11.2018

Обележава се европски дан радона

Широм Европе обележава се 07. новембар - Дан радона, на иницијативу Европске радонске Асоцијације (European Radon Association - ERA).

Циљ обележавања европског Дана радона је да се низом активности у свим земљама Европе подигне свест јавности у вези са овим радиоактивним гас. Ове године организација ERA је дизајнирала плакат који је тематски посвећен мерењу концентрације радона на радним местима и јавним установама као и обавезама послодавца у обезбеђењу услова контроле, као и смањења концентрације радона.

Радон је природан радиоактиван гас који у организам улази респираторним путем. Штетно дејство радона потврђено је у епидемиолошким студијама, због чега је Светска здравствена организација прогласила радон за други по значају (после дуванског дима), узрочник добијања рака плућа. Радон је уврштен и у листу главних загађивача ваздуха у затвореним просторијама и представља потенцијалну „опасност“ , уколико не знамо колика је његова концентрација у нашим кућама и становима.

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије је током 2015. и 2016. године, заједно са Министарством заштите животне средине спровела Кампању мерења концентрације радона у боравишним просторијама, уз значајну помоћ и техничку подршку Међународне агенције за атомску енергију, као и уз активно учешће научних радника и представника релевантних субјеката, који се у нашој земљи баве пословима заштите од јонизујућих зрачења.

Ове године Агенција се придружује обележавању Европског дана радона спроводећи активности које се односе на мерења концентрације радона у јавним објектима (школама и вртићима) у Републици Србији.

Више о европском дану радона можете пронаћи на наредном линку: European Radon Day

Објављен Нацрт закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности

Радна група за израду Нацрта закона припремила је Нацрт закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности.

Циљ доношења овог закона јесте увођење нових стандарда у спровођењу мера заштите од јонизујућих зрачења, нуклеарне и радијационе сигурности и безбедности, успостављање стриктног и целовитог надзора над изворима јонизујућих зрачења и нуклеарним објектима, радијационим делатностима и нуклеарним активностима, као и над управљањем радиоактивном отпадом.

Припремљени Нацрт закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности представља корак у приближавању нашег законодавства са acquis communautaire (законодавство Европске уније). Његовим одредбама се одређује правни основ за доношење подзаконских аката који ће омогућити потпуно усклађивање нашег права са европским прописима, на шта се Република Србија обавезала потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њених држава чланица.

Позивају се сви заинтересовани да своје коментаре на наведени нацрт доставе у писаној или електронској форми ( на адресу е-поште zakon@srbatom.gov.rs ) у што краћем року.

Нацрт закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности (PDF) се може преузети путем линка

25.10.2018

Сећање на француску помоћ српским озраченим физичарима

У Институту за нуклеарне науке „Винча“ данас је постављена спомен плоча у знак захвалности и сећања на француске грађане који су испољили велику хуманост, дајући своју коштану срж петорици српских истраживача тешко озрачених у нуклеарном акциденту у Институту за нуклеарне науке „Винча“, у октобру 1958. године.

Захваљујући француским донорима, пре свега професору Жоржу Матеу, који је са својим тимом из болнице „Марија Кири“ први пут у историји извео сложену операцију пресађивања коштане сржи, живот је спашен петорици озрачених. Нажалост, један од шесторице научника, није могао бити спасен овим пионирским подухватом. Операција коју је тада извео професор Мате отворила је пут лечењу леукемије.

Пре неколико година, Радојко Максић је присећајући се ових драматичних догађаја истакао, да је та прва трансплатација коштане сржи на свету, била изузетно ризична, чак и за доноре, чија је имена касније сазнао. Одит Драги, Рејмон Кастани, Марсел Пабион, Албер Бирон и др Леон Шварценберг су после овог догађаја постали његови нераздвојни пријатељи.

Фредерико Мондолони, француски амбасадор у Србији је после церемоније откривања спомен плоче разговарао са директором Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије Слађаном Велиновим, као и са руководством и истраживачима Института за нуклеарне науке „Винча“ о даљој сарадњи.

24.10.2018

Посета представника Европске комисије Републици Србији

Представници Европске комисије Улф Розенгард и Зденко Шимић у протекла два дана посетили су Агенцију за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, ЈП „Нуклеарни објекти Србије“ и Институт за нуклеарне науке „Винча“, у циљу израде детаљног пројектног документа којим ће бити подигнут ниво сигурности на локалитету Винча.

Пројекат је програмиран у оквиру Инструмента сарадње у области нуклеарне сигурности који спроводи Генерални директорат за међународну сарадњу и развој Европске комисије а у укупном износу од 2 милиона евра.

Гости су на терену упознати са проблемима који су тема пројектних задатака, након чега је усаглашена спремност да се што пре отпочне са активностима на реализацији пројекта.

Пројектни документ ће садржати опис планираних активности, обавезе три домаћа корисника пројекта, као и обавезе фирме извођача која буде победила на тендеру.

28.09.2018

Учешће представника Агенције на Семинару на Борском језеру

На Семинару о отпаду – надзор и предострожност, који је од 25. до 27. септембра одржан на Борском језеру, учествовали су представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, са колегама из Управе Царине и Инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења Министарства заштите животне средине.‬

Они су оквиру сесије посвећене царинској контроли прекограничног кретања отпада, представили Уредбу плана деловања у случају акцидента, у случајевима када се извор зрачења нађе у металном отпаду, ван регулаторне контроле. Овакви радиолошки догађаји представљају aкцидент из категорије опасности IV, који се може десити на месту које није увек могуће предвидети, због чега мора постојати одређени степен спремности на реаговање на свим нивоима. У случају оваквог акцидената, важни елементи су препознавање радиолошке опасности, први кораци у деловању, као и могућности у тражењу помоћи. Мере за санирање последица акцидента предузима већи број учесника, од локалног до националног нивоа.

На овом стручном скупу, који је организовао Сектор на надзор и предострожност у животној средини, Министарства заштите животне средине, осим наших представника, учествовао је и велики број експерата из Управе царине, Управе за ветерину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Јавних тужилаца општине Обреновац и Пожаревац, Института за јавно здравље „Батут“, као и свих важних чинилаца који учествују у систему управљања отпадом у Републици Србији.

27.09.2018

Представници Агенције на Конгресу „60 година нуклеарне медицине у Србији“

Представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије присуствовали су свечаном отварању Конгреса „60 година нуклеарне медицине у Србији“. Овај Конгрес, са међународним учешћем, истовремено је прилика за обележавање два јубилеја - 60 година од оснивања Центра за нуклеарну медицину Клиничког центра Србије и 30 година од оснивања Катедре нуклеарне медицине Медицинског факултета Универзитета у Београду.‬

Лекари и стручњаци из сродних области, из свих центара нуклеарне медицине у Србији имаће прилику да у току три дана, осим подсећања на саме почетке нуклеарне медицине у Србији, размене знања, мишљења и искуства са колегама у земљи и иностранству, као и да се упознају са новим трендовима у нуклеарној медицини. Више од 50 експерата из 12 земаља, изнеће нове чињенице, поделити искуства и унапредити знање из свих области нуклеарне медицине и пратећих области и представити нове идеје. Разматраће се питања која се постављају у свакодневном раду, приказаће се новине и представити оригинални научни радови.

20.09.2018

Директор Агенције на Састанку официра за везу са МААЕ

Слађан Велинов, национални официр Србије за везу са Међународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ) и директор Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, са својим сарадницима, данас је у Бечу, присуствовао је Састанку официра за везу са МААЕ региона Европе, Департмана техничке сарадње.

Након што је учеснике поздравио Дхацу Јанг, заменик генералног директора МААЕ и директор Департмана техничке сарадње, Ана Рафо Кајадо, директорка Сектора за Европу Департмана техничке сарадње МААЕ, присутнима је поднела детаљан извештај о свим аспектима имплементације Програма техничке сарадње Одељења за Европу‬.

Занг Ђинг, шеф Одељења 1 за Европу, Департмана техничке сарадње МААЕ дао је преглед основних проблема и трендова у имплементацији програма техничке сарадње, након чега је о програмирању националних и регионалних пројеката и прегледу нових пројектних предлога, по областима, говорила Сандра Стејскал, шеф Одељења 2 за Европу, Департмана техничке сарадње МААЕ.

У делу састанка који је био посвећен техничким презентацијама говорило се о мониторингу животне средине и изотопа у хидраулици и води‬.

19.09.2018

Састанак у Бечу са представницима Канцеларије за правне послове МААЕ

Представници Агенције за заштиту од јонизујућих зраћења и нуклеарну сигурност Србије, данас су се у Бечу, састали са представницима Канцеларије за правне послове Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) и том приликом их упознали са активностима које се предузимају у поступку доношења новог закона у области радијацијационе и нуклеарне сигурности и безбедности. Представници Канцеларије су понудили сву помоћ у том поступку и тражили да им се достави радна верзија текста закона на увид, како би се са њом упознали и на следећем састанку са представницима Агенције за заштиту од јонизујућих зраћења и нуклеарну сигурност Србије, изнели своје коментаре и предлоге. Овај предлог представника Канцеларије за правне послове МААЕ , наши представници су са задовољством прихватили.

19.09.2018

Билатерални састанак представника Агенције са представницима регулаторног тела Мађарске

Представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, данас су се у Бечу, састали са колегама из регулаторног тела Мађарске, како би поднели детаљне извештаје по тачкама 6-9 билатералног Споразума између Владе Мађарске и Владе Републике Србије о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности који је ступио на снагу 18. новембра 2015. године.

На састанку је утврђен протокол за размену резултата мерења, који прецизира механизме који су важни за функционисање система размене података између двеју земаља.

Договорена је и посета регулаторном телу и објектима за управљање радиоактивним отпадом у Мађарској у првом кварталу 2019. године.

Подсећамо да је Република Србија у периоду од 21. до 22. јуна 2017. године учествовала у међународној вежби ConvEx-3, у којој је симулиран акцидент на нуклеарној електрани „Пакш“ у Мађарској. Циљ ове вежбе био је провера одговора земаља учесница на нуклеарни или радиолошки акцидент. На територији Републике Србије се, током 36 сати трајања вежбе, спроводио читав низ активности које су имале за циљ симулирање одговора на акцидент, односно предузимање акција за спречавање штетних последица нежељеног догађаја.

19.09.2018

Наши делегати на радном ручку о програму техничке сарадње Републике Србије са МААЕ

Данас је делегација Републике Србије одржала радни ручак са Аном Рафо Кајадо, директорком сектора за Европу Департмана техничке сарадње Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), Мартином Краусом, директором Одељења за подршку и координацију програма техничке сарадње, Кристоф Зери, директор Одељења за нуклеарни горивни циклус и технологију отпада, Томоко Фурусава, програм менаџерком за нашу земљу и Ребеком Робинс, техничким официром за управљање радиоактивним отпадом и осталим сарадницима. На састанку су разматрана сва актуелна питања реализације националног програма техничке сарадње за Републику Србију. Разговарано је о прогресу у домену регулативе и техничке сарадње коју је наша земља остварила у протеклих годину дана, као и о плановима за будуће активности.

19.09.2018

Наши представници на Форуму о сигурносној култури која је специфична за Шведску

Представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, данас су у Бечу, у оквиру 62. Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију, учествовали на Форуму о сигурносној култури која је специфична за Шведску.

На форуму је приказан резултат заједничког рада Агенције за нуклеарну енергију, Светске асоцијације нуклеарних оператора и регулаторног тела Шведске за радијациону сигурност, на тему националног контекста сигурносне културе. Успостављен је НЕА Форум сигурносне културе специфичан за земље како би се побољшало разумевање у каквом односу стоје национални контекст и сигурносна култура, и како регулатори и оператори у различитим земљама треба да размишљају о ефектима тог односа на њихове свакодневне активности. Један од закључака извештаја који је приказан на скупу, а који се бави примером Шведске, јесте да све културе имају карактеристике које могу оснажити њихову сигурносну културу, као што имају и супротне карактеристике. Ниједна национална култура није пожељнија у односу на неку другу, у том смислу.

Да би сигурносну културу оптимизовали у ма ком окружењу, важно је анализирати и разумети релевантан национални контекст који ће њену примену учинити ефективнијом, закључено је на форуму.

18.09.2018

Учешће наших представника на састанку о имплементацији пројеката Републике Србије са Европском комисијом

Представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Нуклеарних објеката Србије и Института за нуклеарне науке „Винча“, састали су се данас у Бечу са Улфом Розенгардом из Европске комисије (ЕК) како би разговарали о сету пројеката које ове три институције треба у наредном периоду да реализују.

Договорено је да представници ЕК дођу у Београд 22. и 23. октобра ове године, у посету Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије и локалитету Винча, ради израде детаљног пројектног документа који ће садржати обавезе ова три домаћа корисника пројекта и обавезе фирме извођача која буде победила на тендеру.

На састанку је утврђен и редослед наредних корака који ће претходити имплементацији пројекта. Након прелиминарне објаве о пројекту на сајту ЕК, следи израда детаљног пројектног документа у Београду, а потом и детаљна објава са пратећим документацијом на сајту ЕК за прикупљање тендерских понуда. Очекује се да се ова фаза заврши до децембра 2018. године, да се почетком следеће године реализује тендер и да сам пројекат стартује у марту 2019. године.

Директор Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Слађан Велинов се овом приликом захвалио ЕК на помоћи која је до сада пружена Републици Србији и истакао да ће ЕК и даље у нама имати одговорног партнера.

18.09.2018

Делегација Републике Србије присуствовала састанку на тему унапређење сигурности и безбедности током транспорта нуклеарног и радиоактивног материјала

Делегација Републике Србије присуствовала је састанку радне групе за унапређење сигурности и безбедности током транспорта нуклеарног и радиоактивног материјала. Том приликом дискутовало се о ситуацијама одбијања и одлагања пријема пошиљки нуклеарног и другог радиоактивног материјала.

18.09.2018

Институт за нуклеарне науке "Винча" на штанду Репубике Србије у Бечу

На изложби, која ће трајати током 62. Генералне Конференције Међународне агенције за атомску енергију, а у којој учествују заинтересоване државе чланице и акредитоване организације, Републику Србију ће представљати Институт за нуклеарне науке "Винча"

На отварању штанда, окупљене госте поздравила је директорка Института за НН „Винча“, Милица Марчета Канински. О раду и историји Института говорио је и помоћник директора Зоран Шапоњић. Представљен је и рад Лабораторије за радиоизотопе и Лабораторије за заштиту животне средине и заштиту од зрачења.

Иначе, Институт за нуклеарне науке "Винча" је ове године обележио 70 година постојања.

18.09.2018

Наши делегати на састанку Унапређење имплементације гарантија у земљама чланицама - сарадња са МААЕ и земљама чланицама

Педставници Републике Србије учествовали су јутрос у Бечу, на састанку који су заједнички организовали Департман за гарантије и Департман за нуклеарну енергију Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), а који има за циљ да се пробуди свест код земаља чланица у погледу услуга и сервиса који су им доступни.

Наши делегати су овом приликом известили остале учеснике састанка о јучерашњој предаји инструмената ратификације за Додатни протокол (ДП) и захвалили МААЕ и Департману за енергетику САД на указаној помоћи и партнерству у процесу кампање, пред ратификацију ДП која је трајала од 2011. до 2015. године, након чега је Републици Србији уручена захвалница за успешну реализацију четворогодишњих активности, које су претходиле ратификацији овог важног документа.

Помоћ земљама чланицама у погледу имплементације гарантија кроз саветодавне мисије о гарантијама, реализована је кроз више од 20 мисија у последњих 8 година и кроз наставак пружања помоћи државама у побољшању сопствених државних система.

Кроз сарадњу са земљама чланицама, дата је могућност обуке за Државни систем евиденције и контроле нуклеарног материјала и прилика да државе чланице унапреде своје капацитете и стекну увид у најбоље праксе кроз националне, регионалне и међународне курсеве. Кроз овај програм који омогућава обуку у областима циклуса нуклеарног горива и гарантија, овај Департман је обезбедио обуку за више од 150 лица од када је први програм покренут 1983. год.

17.09.2018

Билатерални састанак делегације Републике Србије са в.д. генералног директора МААЕ

Делегација Републике Србије је данас на билатералном састанку са в.д. генералног директора МААЕ, госпођом Мери Алис Хејворд поднела извештај о ратификацијама међународноправних инструмената, у периоду од прошле, 61. Генералне конференције МААЕ и предала инструменти ратификације за Додатни протокол.

Том приликом истакнуто је да Србија остаје посвећена основним принципима и циљевима МААЕ у правцу безбедног и сигурног коришћења нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе, као и да подржава напоре МААЕ у процесу јачања и унапређивања ефикасности примене гарантија у складу са Уговором о неширењу нуклеарног оружја.

Речено је и да Република Србија поклања велику пажњу јачању режима непролиферације, што је потврђено и недавним усвајањем Закона о потврђивању Додатног протокола уз Споразум о примени гарантија чије инструменте ратификације Вам предајемо овом приликом.

Наглашено је и да заштита здравља становништва, заштита животне средине и обезбеђивање услова да се нуклеарна енергија користи искључиво у мирољубиве сврхе, остају један од приоритетних циљева наше земље.

Наша делегација је посебно истакла, да је у периоду од последње генералне конференције, Република Србија, поред већ поменутог Закона о потврђивању Додатног протокола, донела и Закон о потврђивању Конвенције о нуклеарној сигурности и Закон о потврђивању Заједничке конвенције о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом.

Делегација Републике Србије је у мају ове године учествовала на Шестом прегледном састанку Заједничке конвенције о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом и том приликом имала запажену презентацију Првог националног извештаја. На овом састанку је истакнуто да је Први национални извештај Републике Србије предат Секретаријату МААЕ у изузетно кратком року, за свега месец дана, имајући у виду чињеницу да су инструменти ратификације предати после истека рока за предају националних извештаја.

Република Србија је у протеклих неколико година обавила опсежне припреме у вези са имплементацијом обавеза по Додатном протоколу. Одржано је више радионица и обука за све актере у овом послу и започет је процес израде иницијалне декларације која ће бити поднета у прописаном року.

Овом приликом делегација Републике Србије посебно је истакла да је у циљу унапређења заштите здравља становништва и животне средине од штетног дејства јонизујућег зрачења у Републици Србији, у току израда новог Закона о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности. Нови Закон ће донети значајне новине у погледу мера радијационе и нуклеарне безбедности, имајући у виду чињеницу да садашњи законски оквир у Републици Србији препознаје само безбедност нуклеарних објеката и нуклеарних материјала али не и безбедност радиоактивних извора што је идентификовано као озбиљан недостатак.

17.09.2018

Говор шефа делегације Републике Србије на свечаном отварању 62. Генералне конференције МААЕ

Прва делегација која се ове године обратила на 62. Генералној конференцији Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) била је делегација наше земље. Одмах након поздравног говора госпође Мери Алис Хејворд, вршиоца дужности генералног директора МААЕ, присутним делегатима из 169 земаља чланица обратила се Маја Гојковић, шеф делегације Републике Србије.

Она је госпођи Хејворд упутила честитке на избору на место вршиоца дужности генералног МААЕ и истакла да Република Србија високо цени резултате рада Агенције под вођством генералног директора Јукија Амана, у потпуности се придружује Изјави Европске уније и потврђује своју трајну и чврсту посвећеност основним принципима и циљевима за безбедно и сигурно коришћење нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе. Маја Гојковић је додала и да ће Србија наставити да подржава програме МААЕ, у складу са Уговором о неширењу нуклеарног оружја.

Она је нагласила да је Република Србија изузетно напредовала и да је за годину дана између осталог, донела 3 веома важна закона. Ратификован је Додатни протокол уз Споразум о примени гарантија, уз Уговор о неширењу нуклеарног наоружања. У завршној фази је и процес усвајања Интегралног плана подршке нуклеарној безбедности. Република Србија ће наставити да пружа снажну подршку глобалним напорима међународне заједнице, усмереним на јачање ефикасних механизама у борби против недозвољене трговине нуклеарним материјалима и другим изворима зрачења, рекла је Маја Гојковић.

Заштита здравља, заштита животне средине и обезбеђивање услова да се нуклеарна енергија користи искључиво у мирољубиве сврхе и за постизање глобалног мира, просперитета и за добробит будућих генерација, остају приоритетни циљеви наше земље, подсетила је Маја Гојковић и додала да је у периоду од прошле Генералне конференције, Република Србија ратификовала и Конвенцију о нуклеарној сигурности и Заједничку конвенцију о сигурности управљања ислуженим нуклеарним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом, и усвојила План за деловање у случају акцидента. На тај начин, истакла је она, постављен је правни основ за унапређење и проширење учешћа наше земље у имплементацији мера нуклеарне сигурности на глобалном нивоу. Република Србија ће такође, наставити да примењује Кодекс о сигурности и безбедности радиоактивних извора и Смернице о увозу и извозу радиоактивних извора. Ми препознајемо, као и до сада, велики значај ових докумената МААЕ за унапређење сигурности и безбедности извора зрачења.

Шеф наше делегације је нагласила да је посебно важна и подршка функцијама Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, сигурном управљању радиоактивним отпадом и у области заштите здравља

У том контексту, рекла је Маја Гојковић, у Републици Србији су у току активности више националних и регионалних пројеката и ми подржавамо напоре МААЕ у даљем унапређењу међународних стандарда и релевантних међународних докумената и препознајемо техничку помоћ МААЕ као кључни допринос у даљем напретку у овој области.

Она је истакла да Република Србија активно унапређује положај Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије. Остајемо привржени јачању свог националног правног и регулаторног оквира, у складу са међународним стандардима и правом Европске уније. Наша земља управо у овом периоду предузима конкретне кораке на плану даљег унапређења правног статуса регулаторног тела, у циљу обезбеђивања његове пуне независности и самосталности, стабилног финансирања и добрих стручних и административних капацитета, рекла је Маја Гојковић.

17.09.2018

Делегација Републике Србије на 62. заседању Генералне конференцији Међународне агенције за атомску енергију у Бечу

Делегација Републике Србије учествоваће на 62. заседању Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију (MAAE), које почиње данас и трајаће до 21. септембра у Бечу. Очекује се да ће на овогодишњој Конференцији присуствовати делегати из 169 држава.

Током трајања Конференције биће постављен штанд Републике Србије на којем ће се представити Институт за нуклеарне науке „Винча“, који ове године слави 70 година постојања.

И ове године на Генералној Конференцији ће се разматрати о најважнијим питањима из надлежности Агенције, усвојити извештај за претходну годину, програм и буџет за наредну годину и доносити одлуке о питањима која су између два заседања поднета од стране Савета гувернера, генералног директора Агенције или државе чланице.

Током трајања Генералне конференције, наши делегати ће се састати са делегацијама других држава из региона и водити разговоре у циљу унапређења сарадње и размене информација у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности, као и разматрања посебних питања у овој области.

16.09.2018

Делегација Републике Србије на пријему код амбасадора Републике Србије у Аустрији

Делегацију Републике Србије која ће учествовати на 62. Генералној конференцији Међународне агенције за атомску енергију у Бечу, вечерас је примио амбасадор Републике Србије у Аустрије, Њ.Е. Небојша Родић и пожелео им успешно учешће на предстојећој Конференцији.

10.09.2018

Тенденције у процесу припреме Нацрта закона о радијационој и нуклеарној сигурности и бедзбедности представљене Удружењу медицинских физичара Србије у Новом Пазару

На годишњем састанку Удружења медицинских физичара Србије, који је данас одржан у Новом Пазару, помоћник директора Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Маја Еремић – Савковић представила је тенденције у процесу припреме Нацрта закона о радијационој и нуклеарној сигурности и бедзбедности, који се односи на специјалисту у области медицинске физике. Како налажу стандарди Директиве ЕУ, потребно је дефинисати улогу и обавезе медицинског физичара у поступку медицинског излагања, у дијагностичке или терапијске сврхе. Чланови Удружења медицинских физичара Србије, изразили су задовољство у вези са активностима које спроводи Агенција у циљу унапређења радијационе сигурности области нуклеарне медицине, радиотерапије и радиологије.

07.09.2018

Одржан други састанак радне групе за израду Нацрта закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности и безбедности

Данас је у Министарству заштите животне средине одржан други састанак Радне групе за израду Нацрта закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности и безбедности.

Састанку су присуствовали представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, који су осталим члановима радне групе представили садржину Нацрта новог закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности и безбедности и упутили их у основе за доношење новог закона, као и у захтеве директива Европске уније, који се односе на радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност.

Направљен је план рада чланова радне групе за наредни период и постављен временски оквир, који предвиђа да до краја септембра 2018. године буду достављене све сугестије и коментари на Нацрт новог закона.

24.07.2018

Усвојен Закон о потврђивању Додатног протокола између Републике Србије и Међународне агенције за атомску енергију уз Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Међународне агенције за атомску енергију о примени гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја

На седници Народнe Скупштинe Републике Србије, данас је усвојен Закон о потврђивању Додатног протокола између Републике Србије и Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) уз Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Међународне агенције за атомску енергију о примени гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја.

Поновним пријемом Републике Србије у чланство Међународне агенције за атомску енергију 2001. године, прихваћене су све обавезе и права која произилазе из чланства у МААЕ, а пре свега оне које су утврђене Статутом МААЕ. Члановима 2, 3. и 12. Статута предвиђено је да се верификациона функција Међународне агенције обавља путем редовних инспекцијских контролних посета које се обављају у земљама које поседују нуклеарни материјал који подлеже таквој контроли, како би се спречила производња и ширење нуклеарног оружја. На тој основи Република Србија је сукцесијом прихватила раније ратификован Споразум између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Међународне агенције за атомску енергију о примени гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја који је постао правно обавезујући Законом о ратификацији Споразума између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Међународне агенције за атомску енергију о примени гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја (Службени лист СФРЈ бр. 67, од 13. децембра 1973. године). Сходно томе, у нашој земљи одвијају се редовне контролне посете инспектора МААЕ, које за циљ имају контролу нуклеарних материјала присутних на територији Србије.

Савет гувернера МААЕ је 15. маја 1997. године, на посебној седници одобрио модел, тада новог, правног инструмента - Додатног протокола уз споразуме који регулишу инспекцијски надзор између држава и МААЕ (INFCIRC/540). Однос између модела Додатног протокола и Споразума о примени гарантија је дат у Члану 1. из чијег текста произилази да оба документа треба читати као јединствен документ, а да су, у случају конфликта, меродавне одредбе Додатног протокола. Додатни протокол је уведен са циљем да се систем контроле у земљама ојача и прошири додатним мерама како би се обезбедила потпунија верификација по питању спровођења режима непролиферације нуклеарног оружја. Те се мере могу поделити у три групације: а) оне које се тичу информација, б) које се односе на приступ и ц) које су у вези са административним аранжманима. Мере из групе а) подразумевају обавезу државе да се јасно декларише по питању свих аспеката свог нуклеарног горивног циклуса и истраживања и развоја нуклеарног горивног циклуса, нуклеарних материјала који не подлежу пријављивању по Споразуму о примени гарантија, као и било које друге локације на којој постоји нуклеарни материјал намењен за употребу која у основи нема нукларни карактер, о објектима на нуклеарним локацијама те државе и о произиводњи и извозу осетљивих технологија које могу бити у вези са нуклеарним аспектима. Мере из групе б) подразумевају проширен приступ инспекторима МААЕ локацијама пријављеним од стране државе, као и приступ за узимање узорака на локацијама које држава није пријавила, док се мере из групе ц) односе на аранжмане који, између осталог, обухватају поједностављено именовање инспектора, вишекратне дугорочне улазне визе и приступ МААЕ модерним средствима комуникације (нпр. сателитски систем).

Додатни протокол уз Споразум о примени гарантија у вези са Међународним уговором о неширењу нуклеарног оружје је потписан 3. јула 2009. године између Републике Србије и Међународне агенције за атомску енергију. Ратификацијом додатног протокола Република Србија се обавезује да ће ставити под надзор све активности у држави које су везане за нуклеарни горивни циклус, а које за циљ имају мирнодопско коришћење нуклеарних материјала. Такође обавезује се да ће спречити све покушаје производње, развоја или ширења нуклеарног наоружања на својој територији или помагања другим државама, организацијама или појединцима у сличној намери. Одредбама Споразума о примени гарантија и Додатног протокола уз Споразум Република Србија води евиденцију и пријављује МААЕ сав нуклеарни материјал који се налази и користи у држави као и објекте и локације на којима се материјал налази и користи, научно истраживачке активности везане за развој нуклеарног горивног циклуса, као и производњу, увоз и извоз посебно дефинисане робе двоструке намене која се користи у нуклеарном горивном циклусу.

Ратификацијом Додатног протокола и ступањем на снагу Закона о потврђивању Додатног протокола, као и његовим спровођењем, Република Србија остварује, како међународно-политичке, тако и друге директне националне добробити:

- потврђивање традиционалне оријентације Републике Србије ка коришћењу нуклеарне енергије искључиво у мирољубиве сврхе и њеног опредељења ка спречавању ширења нуклеарног оружја,

- омогућавање лакшег приступа земље увозу/извозу и технологијама везаним за нуклеарне активности,

- остваривање помоћи у спречавању ненамерног развијања мреже за нелегалну трговину нуклеарним материјалима,

- успостављање универзалног националног стандарда за верификацију и извршавање преузетих обавеза у погледу спречавања ширења нуклеарног оружја,

- напредовање земље у процесу постизања интегрисаних гарантија и отварање простора за даље смањивање броја традиционалних инспекција МААЕ,

- испуњавање међународних обавеза и усклађивање са међународним препорукама и ЕУ законодавством.

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије је регулаторна институција задужена за спровођење мера дефинисаних Споразумом о примени гарантија и Додатним протоколом, примену закона и доношење правилника којима се уређује вршење нуклеарних активности у Републици Србији, вођење централне евиденције о нуклеарним материјалима у Србији и за везу и координацију са МААЕ.

12.07.2018

Директор Дирекције за радијациону сигурност БЈР Македоније у посети Агенцији

Светислав Ђорђевић, директор Дирекције за радијациону сигурност БЈР Македоније посетио је данас Агенцију за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

Током посете разговарало се о унапређењу сарадње између Агенције и Дирекције, са посебним нагласком на потребу и важност закључења Споразума између Влада, односно регулаторних тела двеју земаља о сарадњи у области радијационе сигурности.

15.06.2018

Директорка сектора за Европу департмана техничке сарадње МААЕ у посети Србији

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије је у протекла два дана била домаћин Ани Рафо-Кајадо, директорки Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), из Беча.

Ово је прва посета Србији Ане Рафо-Кајадо, нове директорке сектора за Европу департмана техничке сарадње Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ). Поред г-ђе Ане Рафо-Кајадо Србију је посетила и Томоко Фурусава, официр МААЕ за вођење пројеката за Републику Србију.

Директорка је, током јучерашње посете Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, упозната са капацитетима Агенције, тренутним активностима и плановима за наредни период. Том приликом директорка је упозната са активностима на пољу сарадње Републике Србије и МААЕ кроз програм техничке сарадње.

Делегација из Беча и руководство Агенције данас су посетили Институт за нуклеарне науке „Винча“, где су упознати са стањем у ком се Институт налази, са посебним освртом на велики број истраживања у која је Институт укључен. Г-ђа Рафо-Кајадо је исказала посебно интересовање за облике међународне сарадње које остварује Институт. Делегација је затим, обишла Лабораторије за радијациону хемију и физику, за радиоизотопе као и за заштиту од зрачења и заштиту животне средине, где је упозната са активностима које се у њима обављају, као и плановима унапређења, који ће бити обављени у оквиру сарадње са департманом техничке сарадње МААЕ.

Након обиласка Института за нуклеарне науке „Винча“, делегација МААЕ и руководство Агенције посетили су ЈП „Нуклеарни објекти Србије“ (ЈП „НОС“), где су упознати са радом, могућностима и капацитетима овог предузећа. Током обиласка ЈП“НОС“, гости су обишли привремено складиште радиоактивног отпада Х3 и Безбедно складиште радиоактивних извора, планирано постројење за прераду отпада и хангаре Х1 и Х2.

Директорка Рафо-Кајадо састала се и са председницом управног одбора Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије Мајом Гојковић. Током састанка разговарало се о плановима за сарадњу Републике Србије и МААЕ у наредном периоду.

 

24.05.2018

Делегација Републике Србије представила први извештај по Заједничкој Конвенцији о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом

Делегација Републике Србије данас је, у седишту Међународне агенције за атомску енергију, представила први извештај Републике Србије по Заједничкој Конвенцији о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом.

Ово је први редовни састанак, од када је Република Србија приступила Заједничкој Конвенцији о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом, на којем су чланови наше делегације презентовали тренутни статус и активности у вези са управљањем радиоактивним отпадом у Републици Србији, као и планове за наредни период.

Делегације других држава уговорних страна ове конвенције похвалиле су приступање наше земље овој конвенцији, као и напоре које Република Србија и њене институције повезане са управљањем радиоактивним отпадом, првенствено Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије и ЈП „Нуклеарни објекти Србије“, чине у циљу подизања нивоа сигурности и безбедности радиоактивног отпада у Србији. Остале делегације подржале су ове напоре, истичући да подизање нивоа сигурности управљања радиоактивним отпадом у Републици Србији има позитиван утицај на ниво радијационе и нуклеарне сигурности не само у Републици Србији већ и шире.

 

21.05.2018

Делегација Републике Србије на шестом редовном састанку држава уговорних страна Заједничке Конвенције о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом

Делегација Републике Србије учествује на шестом редовном састанку држава уговорних страна Заједничке Конвенције о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом, који почиње данас, у седишту Међународне агенције за атомску енергију (MAAE), у Бечу.

Ово је први пут да наша земља учествује на редовном састанку, на којем ће ове године присуствовати преко 800 делегата, из 78 држава уговорних страна. Редовни састанци држава уговорних страна ове Конвенције одржавају се у размацима не дужим од три године. Да подсетимо, Народна скупштина Републике Србије на свом заседању 8. новембра прошле године усвојила је предлог Закона о потврђивању Заједничке конвенције о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом.

И на овогодишњем редовном састанку ће се разматрати о најважнијим питањима у области сигурности управљања радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним горивом, а свака уговорна страна имаће прилику да поднесе национални извештај који садржи предузете мере за извршење сваке од обавеза из Конвенције.

Наши делегати ће се, током трајања редовног састанка до 1. јуна, састајати са делегацијама других држава из региона и водити разговоре у циљу унапређења сарадње и размене информација у области сигурног управљања радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним горивом и разматрати посебна питања у овој области.

 

18.05.2018

Нови Правилник о границама садржаја радионуклида

18.маја 2018.године ступио је на снагу Правилник о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет објављен у "Службеном гласнику РС" број 36 од 10.05.2018.године.

Правилник можете преузети овде.

 

11.05.2018

Делегација Министарства здравља Омана у посети Агенцији

Представници Министарства здравља Омана посетили су данас Агенцију за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије. Циљ њихове посете био је упознавање са радом, надлежностима и структуром наше Агенције у области заштите од јонизујућих зрачења, нуклеарне сигурности и безбедности и управљању радиоактивним отпадом.

Оман је у фази зачетка и развитка свог регулаторног тела у области заштите од јонизјућих зрачења, тако да им је свака размена искуства и знања од изузетног значаја. Током састанка разговарало се о искуствима која се односе на начин функционисања сервиса за личну дозиметрију, као и о критеријумима у процесу добијања дозволе (овлашћења) за рад.

 

07.05.2018

Влада Републике Србије донела Уредбу о утврђивању Плана за деловање у случају акцидента.

Влада Републике Србије је на седници одржаној дана 12.априла 2018. године донела Уредбу о утврђивању Плана за деловање у случају акцидента.

Уредба је објављена у Службеном гласнику РС број 30/18 и ступила је на снагу 28. априла 2018. године.

Уредбом о утврђивању Плана за деловање у случају акцидента се обезбеђује заштита живота и здравља људи и животне средине од штетног дејства јонизујућих зрачења у случају акцидента и прописују мере ради спречавања и отклањања штетних последица акцидента.

Уредбу о утврђивању Плана за деловање у случају акцидента можете преузети овде.

 

27.04.2018

Представници Агенције учествовали на радионици „Процена ризика од катастофа“

Тродневна стручна радионица на тему „Процена ризика од катастофа“, која је реализована у оквиру програма Цивилно војног планирања у случају катастрофе за регион југоисточне Европе, у сарадњи са Инжењерским јединицама америчког војног корпуса, завршена је данас .

Циљ ове радионице је промовисање документа „Националне процене угрожености Републике Србије од елементарних непогода и других несрећа“. Кроз размену искустава презентована је функционалност националног система управљања ванредним ситуацијама.

На овој радионици, поред представника Министарства унутрашњих послова и представника из САД, учествовали су представници свих институција које су учествовале у изради овог документа.

Представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије презентовали су део документа „Националне процене угрожености Републике Србије од елементарних непогода и других несрећа“, a који се односи на нуклеарни и радиолошки акцидент.

 

24.04.2018

Директор Агенције на састанку са новом директорком сектора за Европу, департмана техничке сарадње МААЕ

Слађан Велинов, директор Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије састао се данас, у Бечу са Аном Рафо-Кајадо, новом директорком сектора за Европу, департмана техничке сарадње Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ). Велинов је директорку упознао са капацитетима Агенције, тренутним активностима, као и плановима за наредни период.

Током састанка договорено је да г-ђа Ана Рафо-Кајадо, посети Београд 14. и 15. јуна ове године и буде гост Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

 

20.04.2018

Директору Агенције уручена плакета Института за нуклеарне науке „Винча“

Слађан Велинов, директор Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, данас је заједно са Аном Брнабић, председницом Владе Републике Србије и Мајом Гојковић, председницом Парламента и председницом Управног одбора Агенције, добио плакету Института за нуклеарне науке "Винча". Ову плакету, директору Велинову уручила је Милица Марчета Канински, директор Института „Винча“ на свечаности у Дому Народне скупштини Републике Србије, поводом обележавања 70 година постојања овог Института.

Председница Владе Републике Србије, Ана Брнабић истакла је да Институт за нуклеарне науке "Винча", научна установа која треба да буде стуб развоја Србије и позвала све институције које се у нашој земљи баве привредом, да више сарађује са научним институтима.

Председница Скупштине Србије, Маја Гојковић присутне је подсетила да нема модернизације друштва без ослањања на образовање и науку. „Наш задатак је да обезбедимо темеље развоја читавог друштва и државе заснованог на науци и знању. Без тога Србија неће моћи да се динамично развија и да ухвати корак са најразвијенијим земљама“, истакла је Гојковић и додала да посебна пажња мора да се посвети томе како да се млади и образовани задрже у Србији. „Стварање просперитетног простора за живот и рад младих, образованих људи је наш приоритетни задатак“, рекла је Маја Гојковић.

Она је поручила да је улагање у образовање и науку најбоља инвестиција и предуслов даљег напретка и развоја земље: „Од визије професора Павла Савића и првих истраживања у области физике и хемије, па до данашњих дана, Институт "Винча" је био и остао наша најзначајнија научна институција, која захваљујући свом научном раду и резултатима представља понос Србије и име и бренд наше земље у свету.“ Она је рекла да је Институт "Винча" савремена модерна кућа знања која иде у корак са светом.

Плакете за успешну сарадњу , директорка Института Винча уручила је и Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Српској академији наука и уметности и Универзитету у Београду.

 

19.03.2018

Маја Гојковић, председница УО Агенције у посети Институту „Винча“

Maja Гојковић, председница УО Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије и председница Скупштине Републике Србије, данас је обишла Институт за нуклеарне науке „Винча“.

Директорка Института, Милица Марчета – Канински, заједно са својим сарадницима упознала је гошћу са делатношћу ове водеће научно-истраживачке институције и значајем који институт “Винча“ доприноси економском и друштвеном развоју Републике Србије, применом својих мултидисциплинарних и трансдисциплинарних истраживања.

Овом приликом г-ђа Гојковић обишла је Лабораторију за физичку хемију, као и Лабораторију за радијациону хемију и физику „ГАМА“ и са научницима који у њима раде разговарала о бројним темама: истраживачким резултатима, популаризацији науке и подизању друштвене свести о значају научних истраживања и иновација за друштво у целини…

 

13.03.2018

Говор гувернерке Републике Србије на седници Савета гувернера МААЕ

На редовном заседању Савета гувернера Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) које је одржано од 5. до 8. марта у Бечу, разматран је и усвојен Нацрт измењених Правила о сигурном транспорту радиоактивног материјала, нацрт Прегледа нуклеарне сигурности и нацрт прегледа нуклеарне технологије за 2018. годину.

Током расправе о нацрту Прегледа нуклеарне сигурности Роксанда Нинчић, амбасадорка Републике Србије и шеф Сталне мисије Србије при ОЕБС и другим међународним организацијама у Бечу, истакла је значај који се у нашој земљи придаје нуклеарној сигурности и безбедности. Она је указала на то да ће наша делегација по први пут учествовати на Прегледном састанку јединствене конвенције о сигурности управљања истрошеним нуклеарним горивом и радиоактивним горивом и представити национални извештај. Наша делегација је овом приликом подсетила Савет гувернера на дуготрајне напоре на решавању преосталих пројеката нуклеарне сигурности у ИНН „Винча“ и упознала га са потребом започињања ремедијације подручја одавно затвореног рудника уранијума Грабовница код Калне.

Саветодавна радна група за пружање стручне помоћи и подршке Мисији Републике Србије при ОЕБС и другим међународним организацијама, формирана одлуком Слађана Велинова, директора Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, дала је свој допринос у припреми говора гувернерке Републике Србије.

Подсећамо да је Република Србија, сагласно Меморандуму о разумевању Источноевропске регионалне групе из 2006. године, током 61. Генералне конференције ушла у чланство Савета гувернера Међународне агенције за атомску енергију.

На овој седници, генерални директор МААЕ, Јукија Амано је одлуком Савета гувернера овлашћен да закључи споразум о гарантијама са „Државом Палестином“. У вези са активностима МААЕ на спровођењу нуклеарног надзора, Савет је усвојио и Извештаје о примени гарантија и релевантних одредби резолуција Савета безбедности УН и Савета гувернера МААЕ у Ирану. ДНР Кореји и Сирији.

 

26.02.2018

Директор Агенције и Министар науке у посети ИНН „Винча“

Младен Шарчевић, Министар просвете, науке и технолошког развоја , Владимир Поповић, државни секретар и Слађан Велинов, директор Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије данас су посетили Институт за нуклеарне науке „Винча“.

Они су са директорком Института, Милицом Марчета – Канински разговарали о заједничкој сарадњи на промовисању науке у будућим пројектима ових трију институција.

 

22.02.2018

Одржан први радни састанак поводом новог националног пројекта мерења радона

Данас је у Агенцији одржан први радни састанак поводом новог националног пројекта, који се односи на унапређење националних капацитета и инфраструктуре за систематски приступ контроли излагања становништва радону. Овом састанку присуствовала је Олга Греман технички официр Међународне агенције за атомску енергију који ће пратити активности током реализације овог пројекта у 2018. и 2019. години.

Мерење радона у кућама и становима у Србији, током ове и следеће године, биће настављено у регионима, у који су били недовољно покривени у предходној кампањи. Током наредне две године, концентрација радона биће мерена у школама и вртићима.

 

22.12.2017

Међународној агенцији за атомску енергију предати ратификациони инструменти Републике Србије за две конвенције

Роксанда Нинчић амбасадорка Републике Србије и шеф Сталне мисије Србије при ОЕБС и другим међународним организацијама у Бечу, је у понедељак, 18. децембра, предала ратификационе инструменте Републике Србије, за Конвенцију о нуклеарној сигурности и Заједничку конвенцију о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом, генералном директору МААЕ, Јукији Аману.

Том приликом г-дин Амано је изразио задовољство нашим приступањем овим конвенцијама, што је нашу земљу сврстало у групу земаља истакнутијих по чланству и понудио сваку помоћ МААЕ у наступајућем периоду имплементације двеју конвенција. На овом састанку указано је и на значај правовремене израде националних извештаја у припреми редовних прегледних састанака, чланица обе конвенције, који се одржавају сваке треће године.

Подсећамо, да је о ратификацији поменутих конвенција у Народној Скупштини Републике Србије обавештен и Савет Гувернера на његовом последњем заседању, 23. новембра ове године.

 

22.12.2017

Седница Управног одбора у новом сазиву

Данас је одржана последња седница Управног одбора у 2017. години. На овој седници усвојен је нови Правилник о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и у другој роби која се ставља у промет.

Такође је усвојен и предлог измена и допуна Правилника о употреби службених мобилних телефона у Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

 

10.11.2017

Информација у вези рутенијума-106 измереног у ваздуху у Европи

Поводом информација које су се данас појавиле у медијима а односе се на детектовање радиоактивног облака изнад Европе Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије даје следеће саопштење:

Информацију о детекцији радиоактивног изотопа рутенијума-106 изнад Европе Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије добила је 03. октобра 2017. године од Институту за нуклеарне науке „Винча“, Лабораторији за заштиту од зрачења и заштиту животне средине „Заштита“ која је овлашћена лабораторија за послове заштите од зрачења и која на основу захтева Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије мери садржај појединачних радионуклида у ваздуху а у оквиру годишњег Програма мониторинга радиоактивности у животној средини.

На основу обављених мерења утврђено је да је у периоду од 29.09 до 5.10.2017. године на мерним местима на територији Републике Србије детектовано у ваздуху присуство рутенијума 106 и да су се измерене вредности кретале у опсегу од 54 mBq/m3 колико је измерено 2.октобра 2017. године до испод граница детекције након 05. октобра 2017.године. Ови резултати одговарали су вредностима измереним у истом периоду у другим лабораторијама у Европи.

Од тада није поново детектовано присуство рутенијума-106 на територији Републике Србије.

Измерене вредности концентрације рутенијума-106 нису имале, нити имају утицаја на здравље становништва и животну средину у Републици Србији.

Агенција свакодневно 24 сата прати ниво радиоактивности и о било каквим променама јавност ће бити благовремено обавештена.

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије нема званичне податке на који начин је дошло до присуства радиоизотопа рутенијума-106 у ваздуху изнад централне Европе у претходним данима.

Уколико је ослобађање рутенијума-106 настало услед пробе нуклеарног оружја или акцидента на нуклеарном реактору дошло би такође, и до ослобађања многих других радиоизотопа.

Полазећи од чињенице да је у ваздуху изнад једног дела Европе детектован само рутенијум-106, а не и други фисиони продукти, претпоставља се да је овај радионуклид у атмосферу доспео највероватније из неког од индустријских или медицинских објеката где се овај радиоизотоп користи, а што се наводи у Извештају Француског института за заштиту од зрачења и нуклеарну сигурност (IRSN- Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety) који је објављен на сајту овог института.

Из предметног Извештаја може се закључити да стручњаци наведеног института нису могли са сигурношћу да утврде локацију на којој је дошло до испуштања рутенијума-106 у животну средину, износећи претпоставку да се, највероватније, ради о региону јужног Урала.

 

08.11.2017

Усвојени предлози Закона о потврђивању Конвенције о нуклеарној сигурности и Закона о потврђивању Заједничке конвенције о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом

                                  (кликните на фотографију ради увећања)

Народна скупштина Републике Србије усвојила је на свом заседању 08.11.2017. године предлоге Закона о потврђивању Конвенције о нуклеарној сигурности и Закона о потврђивању Заједничке конвенције о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом. Ови закони ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије - Међународни уговори”.

Конвенција о нуклеарној сигурности је међународнo-правни инструмент у надлежности Међународне агенције за атомску енергију којом се унапређује нуклеарна сигурност и међународна усаглашеност у тој области. Њен предмет уређивања је сигурност нуклеарних постројења, а циљ да се обезбеди њихов сигуран, добро регулисан и, по становништво и животну средину, поуздан рад.

                                  (кликните на фотографију ради увећања)

Конвенција о нуклеарној сигурности се примењује на област сигурности нуклеарних постројења, и то на копнене нуклеарне електране које су у надлежности државе уговорнице, укључујући и објекте за складиштење, руковање и третман радиоактивних материјала ако су на истој локацији и директно су повезани са радом нукларне електране.

Конвенција о нуклеарној сигурности, између осталог, прописује и права и обавезе уговорних страна које немају нуклеарно постројење на својој територији, а та су права и обавезе од значаја за заштиту од јонизујућих зрачења становништва и животне средине посебно у ванредним ситуацијама. У конвенцији се наводи да ће уговорне стране које немају нуклеарно постројење на својој територији предузети одговарајуће мере за припрему и испитивање планова за деловање у ванредним ситуацијама за своју територију, а који обухватају активности које би се изводиле у случају ванредне радијационе ситуације у нуклеарном постројењу у непосредној близини.

                                  (кликните на фотографију ради увећања)

Заједничка конвенција о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности упраљања радиоактивним отпадом бави се широким спектром питања везаним за управљање истрошеним нуклеарним горивом и за управљање радиоактивним отпадом цивилног карактера. Питања из њеног делокруга се не односе само на земље са нуклеарним енергетским програмима, већ и на оне које у својој примени имају једино изворе зрачења у медицини и индустрији.

Општи циљеви Заједничке конвенције о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности упраљања радиоактивним отпадом су: да се постигне и одржава висок ниво нуклеарне сигурности широм света кроз унапређење националних мера и међународне сарадње, укључујући, према потреби, и техничку сарадњу; да се у погледу нуклеарних постројења успоставе и одржавају ефикасни механизми за спречавање ситуација које би могле да доведу до радијационог ризика, као и да се успоставе и одржавају механизми адекватног одговора на њих, како би се заштитили појединци, друштво и животна средина као и да се спрече акциденти са радијационим последицама и ублаже такве последице ако би до њих дошло.

 

03.11.2017

Учешће представника Републике Србије на састанку HERCA

Слађан Велинов, директор Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије присуствује 20. састанку директора Удружења европских регулаторних тела у области заштите од јонизујућих зрачења (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities - HERCA), који се одржава 2. и 3. новембра у Копенхагену, у Данској.

                                  (кликните на фотографију ради увећања)

Главни циљеви HERCA су да допринесе развоју високих стандарда у области заштите од јонизујућих зрачења у Европи, као и да изради и одржава европску мрежу регулаторних тела у области радијационе сигурности. Такође промовише размену идеја и искустава, као и заједнички рад на многим проблемима у овој области, у циљу заједничког решавања проблема и заједничких ставова у области заштите од јонизујућих зрачења. Чланице ове организацији су регулаторна тела 32 европске државе, од којих су 28 чланице Европске Уније.

 

03.11.2017

Учешће представника Републике Србије на јесењем заседању WENRA

Представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, учествовали су на јесењем пленарном заседању Асоцијације нуклеарних регулаторних тела западне Европе (Western European Nuclear Regulators Association – WENRA), које је одржано, од 24. до 26. октобра у Хагу, у Холандији.

                                  (кликните на фотографију ради увећања)

И овог пута представници 19 земаља чланица и 12 држава у статусу посматрача били су у прилици су да размењују податаке и искуства о значајним питањима нуклеарне сигурности. За нашу земљу, чланство у WENRA, је од великог значаја за процес придруживања Европској Унији.

Главни циљеви WENRA су развој заједничког приступа нуклеарној сигурности у земљама чланицама, обезбеђивање способности за независно оцењивање нуклеарне сигурности у земљама које приступају ЕУ и развијање мреже за размену искустава о значајним проблемима нуклеарне сигурности међу главним нуклеарним регулаторним телима Европе.

 

24.10.2017

Предлог закона о потврђивању Конвенције о нуклеарној сигурности и Предлог закона о потврђивању Заједничке конвенције о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом разматрани на седници Одбора за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво

На 18. седници Одбора за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво Народне скупштине Републике Србије разматрани су у начелу Предлог закона о потврђивању Конвенције о нуклеарној сигурности и Предлог закона о потврђивању Заједничке конвенције о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом разматрани на седници Одбора за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво.

Седници су присуствовали министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић и директор Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност Слађан Велинов.

Детаљније информације у вези одржане седнице, укључујући и видео запис можете пронаћи на наредном линку: 18. седница Одбора за образовање, науку, технолошки развој.

 

11.10.2017

Учешће Србије на Међународној радионици о одрживости изградње капацитета за нуклеарну сигурност и безбедност у Риму

Директор Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Слађан Велинов учествује на Међународној радионици о одрживости изградње капацитета за нуклеарну сигурност и безбедност, која се одржава данас, у Риму. Овај скуп окупља директоре владиних организација и агенција које се баве нуклеарном сигурношћу и безбедношћу, компанија које управљају нуклеарним електранама и из других грана нуклеарне индустрије, из организација које се баве управљањем радиоактивним отпадом, релевантних међународних организација и стручњаке са универзитета.

                                  (кликните на фотографију ради увећања)

Циљ скупа је фокусирање на тренутне потребе и идентификовање кључних елемената и активности, како би се у наредној деценији помогло земљама да граде, ојачавају и одржавају капацитете за сигурно и одрживо коришћење нуклеарних технологија, што доприноси јачању глобалног нивоа нуклеарне сигурности и безбедности.

Недостатак људских капацитета у области нуклеарне сигурности, води негативним последицама рада са јонизујућим зрачењем и повећава ризик од негативних ефеката које оно носи. Исто важи и у области нуклеарне безбедности, где се неадекватном обуком смањује могућност одговора на спољне претње као што су саботаже, и слично. Поред тога јавља се потреба за „задржавањем знања“ односно механизмима на који знања која неко лице стекне остају унутар институције и кад је то лице напусти. Изградња и јачање капацитета од подједнаке је важности и за регулаторна тела тако и за све друге кориснике извора зрачења.

Годишње се из наше земље, едукује око 150 стручњака, лекара, медицинских техничара, инжењера, научника и сл. кроз учешће на техничким састанцима, радионицама и тренинг курсевима, студијским и стручним посетама, али и кроз учешће на конференцијама, координисаним истраживачким пројектима, у разним специјализованим мисијама које организује ИАЕА. Овакве обуке биће у наредном периоду организоване и кроз механизме за едукацију којима управља Европска комисија.

Овогодишњи скуп у Риму, заједно су организовали: Европска комисија (генерални директорат за међународну сарадњу и развој), Међународна агенција за атомску енергију (ИАЕА), Италијанска агенција за нове технологије, енергију и одрживи економски развој (ЕНЕА), Италијански национални институт за за заштиту и истраживање животне средине ( ИСПРА), Италијанска организација задужена за управљање радиоактивним отпадом (SOGIN), а у оквиру италијанског председавања групи 7 најразвијенијих земаља света (Г7). Г7 у оквиру својих активности има успостављену и групу за нуклеарну сигурност и безбедност. Овогодишњи скуп отворио је Масимо Гаиани, генерални директор задужен за глобалне послове у Министарству спољних послова Италије.

 

05.10.2017

Измерена вредност концентрације рутенијума-106 нема утицаја на здравље становништва и животну средину у Републици Србији

Према подацима међународне мреже лабораторија које врше мониторинг радиоактивности ваздуха, у претходним данима у ваздуху изнад централне Европе детектован је радиоактивни изотоп рутенијум-106. Тим поводом је овлашћена лабораторија, Института за нуклеарне науке „Винча“, Лабораторији за заштиту од зрачења и заштиту животне средине „Заштита“, по захтеву Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, предузела неопходна мерења ради утврђивања евентуалног присуства радиоизотопа рутенијума-106 у ваздуху изнад наше земље.

На основу обављеног мерења утврђено је да је у периоду од 29. септембра до 2. октобра, на мерним местима на територији Града Београда у ваздуху детектовано присуство рутенијума 106, измерене вредности (54 ± 8) mBq/m3.

Процена је да у овом тренутку измерена вредност концентрације рутенијума-106 нема утицаја на здравље становништва и животну средину у Републици Србији.

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије нема званичне податке на који начин је дошло до присуства радиоизотопа рутенијума-106 у ваздуху изнад централне Европе у претходним данима.

Уколико је ослобађање рутенијума-106 настало услед пробе нуклеарног оружја или акцидента на нуклеарном реактору, дошло би такође, и до ослобађања многих других радиоизотопа.

Полазећи од чињенице да је у ваздуху изнад једног дела Европе детектован само рутенијум-106, а не и други фисиони продукти, претпоставља се да је овај радионуклид у атмосферу доспео највероватније из неког од индустријских или медицинских објеката, где се овај радиоизотоп користи.

На званичном порталу за размену информација о нуклеарним догађајима Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) нема објављених података у којима се спомиње детекција рутенијума-106 изнад Европе.

Агенција свакодневно 24 сата прати ниво радиоактивности и о било каквим променама јавност ће бити благовремено обавештена.

 

18.09.2017

Састанак делегације Републике Србије са генералним директором МААЕ

Делегација Републике Србије на челу са Мајом Гојковић састала се данас са генералним директором Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) Јукијом Аманом. Срдачан пријем домаћина, Гојковић је искористила да му честита на реизбору на место генералног директора МААЕ, функцији коју ће обављати у наредне четири године.

Она је истакла чињеницу да је у саставу делегације Републике Србије само један мушкарац и додала да то илуструје залагање за родну равноправност које је и г. Амано нарочито истакао у свом поздравном говору на отварању 61. заседања Генералне конференције.

Маја Гојковић је изразила задовољство чињеницом да наша земља по први пут улази у чланство Савета гувернера (СГ) МААЕ, што ће утицати на повећање препознатљивости наше земље у глобалним напорима одрживог развоја, кроз употребу нуклеарне енергије у искључиво мирнодопске сврхе. Она је изразила уверење да ће чланство у СГ омогућити грађанима Србије да буду боље упознати са бенефитима нуклеарне енергије, као и са облицима сарадње коју наша земља има са Међународном агенцијом за атомску енергију.

„Напори за унапређење целокупног система у области нуклеарне сигурности и заштите од јонизујућих зрачења које Република Србија континуирано улаже, су у потпуности сагласни са спровођењем процеса интеграција у Европску унију и транспозицијом ЕУ легислативе у национално законодавство“, рекла је Маја Гојковић и додала, да у складу са овим процесима јесу и циљеви Републике Србије да се спроведу процедуре за ратификације Конвенције о нуклеарној сигурности и Заједничке конвенције о сигурности управљања ислуженим горивом и сигурности управљања радиоактивним отпадом, као и Додатног протокола уз Споразум о примени гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја.

На састанку се говорило и о премошћавању административних препрека и утврђивању процедура у циљу наставка реализације пројекта VIND ( SRB/3/004) на локалитету Винча.

Маја Гојковић је упутила званични позив Јукију Аману да дође у посету нашој земљи у име Републике Србије, као и у име Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

 

18.09.2017

Пријем Републике Србије у чланство Савета гувернера Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) на 61. Генералној конференцији

Маја Гојковић, шеф делегације Републике Србије говорила је данас на свечаном отварању 61. заседања Генералне конференције МААЕ, у Бечу. Она је упутила честитке Јукији Аману, генералном директору МААЕ, поводом његовог поновног избора на ову високу дужност у наредне четири године и пожелела добродошлицу Гренади као новој земљи чланици Међународне агенције за атомску енергију.

Маја Гојковић је истакла да Република Србија и даље остаје традиционално на својим позицијама када је у питању примена нуклеарне енергије искључиво у мирољубиве сврхе: „У том ће циљу моја земља наставити да подржава програме Агенције усмерене ка јачању ефикасности и унапређења успешне примене верификационих мера и напора на развоју гарантија у складу са Уговором о неширењу нуклеарног оружја“.

Она је нагласила значај који Република Србија придаје јачању режима неширења нуклеарног оружја и сузбијању нуклеарног тероризма, који се огледа у броју припремних радњи у оквиру потврђивања Додатног протокола уз Споразум о примени гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја, као и у разним активностима на подизању свести по питању нуклеарне безбедности, као што је национални семинар одржан ове године у Београду, са подршком МААЕ и уз учешће представника многих Владиних органа и организација.

„Међу нашим главним циљевима је да се заштити становништво и животна средина од могућих сигурносних и безбедносних ризика и да се обезбеди да се нуклеарна енергија користи за постизање глобалног мира, просперитета и за добробит будућих генерација“, рекла је Маја Гојковић и подсетила да је Република Србија активно учествовала у имплементацији вежбе Convex-3 коју је МААЕ организовала како би се проверио статус земаља учесница по питању ванредних ситуација.

„Наши напори на изградњи капацитета и јачању инфраструктуре у области заштите од зрачења и нуклеарне сигурности препознати су од стране МААЕ и подржани кроз неколико националних и међународних пројеката који пружају одговарајућу експертизу, консултативну и техничку помоћ. Иако је примена нуклеарне енергије контролисана и спроводи се кроз сет међународно правних инструмената, Република Србија је снажно посвећена даљем јачању свог националног правног и регулаторног система, стално га употпуњујући и чинећи га све усклађенијим са међународним сигурносним стандардима и праксом, као и са ЕУ прописима и праксом“, рекла је Маја Гојковић.

Сагласно Меморандуму о разумевању Источноевропске регионалне групе из 2006. године, Република Србија ће током Генералне конференције ући у чланство Савета гувернера Међународне агенције за атомску енергију. Чланство Србије у Савету гувернера, допринеће повећању препознатљивости наше земље у глобалним напорима одрживог развоја, кроз употребу нуклеарне енергије у искључиво мирољубиве сврхе и омогућити широј јавности у Републици Србији да се боље упозна са активностима МААЕ, те пружи јаснија слика о различитим облицима сарадње наше земље са Међународном агенцијом за атомску енергију.

Интегрални говор можете погледати овде:

 

 

 

21.08.2017

Одржана је међународна вежба ConvEx-1b

У циљу провере процедура, комуникација и планова за деловање дана 19. августа 2017. године у 14:19h Међународна агенција за атомску енергију (МААЕ), Центар за инциденте и ванредне ситуације одржао је вежбу ConvEx-1b у којој су успешно учествовали Републички центар за обавештавање Сектора за ванредне ситуације и Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије. Циљ овог нивоа вежбе ConvEx-1b је тестирање доступности Националних центара за информисање , исправност изабраних начина комуникације као и могућност приступа обједињеном систему за размену информација у ванредним и инцидентним ситуацијама (USIE сајту - Unified System for Information Exchange in Incidents and Emergencies).

 

11.07.2017

Документарни филм о одржаној међународној вежби ConvEx-3 (21.-22.6.2017.)

Наведени документарни филм можете погледати овде:

 

 

07.07.2017

Одржана радионица о националној политици и стратегији за управљање радиоактивним отпадом и ислуженим нуклеарним горивом

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије у сарадњи са Конзорцијумом ангажованим за имплементацију пројеката програмираних у оквиру ИПА2011 програма предприступне помоћи , 5. и 6. јула 2017. године, одржала је радионицу о националној политици и стратегији за управљање радиоактивним отпадом и ислуженим нуклеарним горивом.

                                  (кликните на фотографију ради увећања)

Овом састанку присуствовали су експерти аустријске фирме ЕНКО и немачке фирме ГРС као и експерти Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије ЈП „Нуклеарни објекти Србије“.

Током дводневног састанка било је речи о кључним елементима националне политике и стратегије за управљање радиоактивним отпадом и ислуженим нуклеарним горивом у Републици Србији као и о нацртима ових докумената.

 

23.06.2017

Република Србија учествовала у до сада највећој међународној вежби симулације одговора на нуклеарни акцидент

(кликните ради увећања фотографије)

У организацији МААЕ и регулаторног тела Мађарске у периоду од 21.-22. јуна 2017. године одржана је до сада највећа међународна вежба симулације одговора на нуклеарни акцидент. У овој међународној вежби активно учешће је имала и Република Србија, односно, Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије као надлежно тело у области заштите од зрачења и нуклеарне сигурности и други државни органи и институције који имају улогу у заштити и спасавању у случају нуклеарног акцидента. У вежби су поред представника Агенције учествовали и представници Министарства унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације, Министарства спољних послова, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства здравља, Министарства одбране, Републички хидрометеоролошки завод, као и представници стручних институција.

(кликните ради увећања фотографије)

Циљ овакве вежбе је да унапреди сарадњу између држава и међународних организација током ванредне ситуације, омогући брзу размену информација, испита механизме пружања међународне помоћи и механизме информисања јавности.

(кликните ради увећања фотографије)

У вежби, која је трајала 36 часова учествовале су 82 државе и 11 међународних организација, што претпоставља учешће више хиљада људи. Вежба је почела у 04:30 часова у среду 21. јуна и током свих 36 часова њеног трајања Агенција је заједно са осталим учесницима у вежби проверавала национални систем за одговор на нуклеарни акцидент.

(кликните ради увећања фотографије)

Вежба је укључила непрекидно дежурство, како у Агенцији тако и у другим институцијама које су учествовале у вежби. Током свих 36 часова вежбе запослени у Агенцији као и други органи који су учествовали у вежби примали су и обрађивали информације, вршили анализе, припремали обавештења и прописивали мере заштите становништва на начин на који би се то вршило и у случају да се акцидент заиста и догоди.

(кликните ради увећања фотографије)

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, као и други државни органи и институције – учесници у вежби су дали пун допринос укључивањем свих расположивих капацитета, чиме су показали да је Република Србија спремна за изазове овакве врсте, те да у случају оваквих акцидената поседује одговарајући одговор и припремљене адекватне механизме за заштиту и спасавање.

(кликните ради увећања фотографије)

 

16.06.2017

САОПШТЕЊЕ ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА МЕЂУНАРОДНЕ ВЕЖБЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ МЕЂУНАРОДНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА АТОМСКУ ЕНЕРГИЈУ (IAEA)

Република Србија ће у периоду од 21. до 22. јуна 2017. године учествовати у међународној вежби ConvEx-3 (2017), у којој се симулира акцидент на нуклеарној електрани „Пакш“ у Мађарској. Организатори вежбе су Међународна агенција за атомску енергију и Мађарско национално тело за атомску енергију. Институције Републике Србије учествоваће у вежби у обиму који зависи од карактера симулираног акцидента и процењене опасности.

Циљ вежбе је провера одговора земаља учесница на нуклеарни или радиолошки акцидент. Мађарска ће као земља домаћин која симулира акцидент на нуклеарној електрани „Пакш“ заједно са Међународном агенцијом за атомску енергију одредити време почетка вежбе и друге појединости.

На територији Републике Србије ће се, у том периоду, спроводити читав низ активности које имају за циљ симулирање одговора на акцидент, односно предузимање акција за спречавање штетних последица нежељеног догађаја.

Све информације које се односе на вежбу, биће јасно и видљиво обележене ознаком „ВЕЖБА“.

Указујемо да је реч само о вежби и сви подаци биће резултат симулација и прорачуна.

У вежби ConvEx-3 (2017), уз Републику Србију, учествује још 81 земља из света и 12 међународних организација.

 

01.06.2017

Данас почиње примена новог Закона о општем управном поступку

Нови Закон о општем управном поступку ( „Службени гласник РС бр. 18/2016) који почиње да се примењује од 1. јуна 2017. године, предвиђа одређене измене у поступању странака и државних органа.

Нова упутства можете преузети у секцији Лиценце и овлашћења – Упутства.

 

30.05.2017

Представници Агенције на Међународној конференцији о програму техничке сарадње МААЕ

Обраћањем Јукија Амана, генералног директора Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) данас је у Бечу почела Међународна конференција о програму техничке сарадње МААЕ, под називом „60 година и даље“ .

(кликните ради увећања фотографије)

Обележавање 60-те годишњице окупило је око 1200 делегата из преко 150 земаља чланица. Њима ће на тродневној Конференцији бити представљен Програм техничке сарадње МААЕ као и примери, на који начин Програм може да помогне земљама чланицама у остваривању ефикасне сарадње са другим земљама и међународним организацијама.

(кликните ради увећања фотографије)

Државе чланице ће бити упознате са предностима регионалне сарадње држава под покровитељством МААЕ, у склопу Техничке сарадње у циљу прављења одрживих система. Делегати ће у наредна три дана бити у прилици да одрже билатералне састанке, како би се даље развијало партнерство са циљем јачања програма техничке сарадње, главног механизма кроз који МААЕ пружа помоћ земљама чланицама. Планирано је да се одржи Панел дискусија о исправним приступима и конкретним мерама коришћења нуклеарних технологија, са циљем изградње система одрживог развоја у земљама чланицама.

Осим учешћа на јубиларној Конференцији МААЕ, Слађан Велинов, директор Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, учествоваће и на регионалним састанцима Националних координатора за везу са МААЕ, на којима ће се дискутовати о регионалним пројекатима за период 2018/2019. и питањима везаним за имплементацију пројеката техничке сарадње.

 

05.05.2017

Објављени нацрти Правилника о мониторингу и Правилника о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет

Дана 5.5.2017. године Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије објавила је нацрт Правилника о мониторингу и нацрт Правилника о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет. Позивају се сви заинтересовани да своје коментаре на наведене нацрте доставе у писаној или електронској форми (на адресу е-поште info@srbatom.gov.rs), закључно са 5.6.2017. године. Један од циљева измена ових правилника јесте усклађивање са европским прописима, Директивом Савета 51/2013 ЕУРАТОМ и Директивом Савета 59/2013 ЕУРАТОМ.

Наведене директиве можете преузети из секције "Законска регулатива ЕУ". Нацрти (MS Word документи) се могу преузети путем наредних линкова:

Правилник о мониторингу;  Правилник о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет.

 

03.05.2017

Република Србија на европској мапи радона

Резултати мерења концентрације радона у кућама и становима у Републици Србији добијени током националне кампање мерења радона 2015-2016. године коју је спровела Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије представљени су на европској мапи радона.

 

26.04.2017

Учешће представника Републике Србије на пролећном заседању WENRA

Слађан Велинов, директор Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, учествује на пролећном пленарном заседању Асоцијације нуклеарних регулаторних тела западне Европе (Western European Nuclear Regulators Association – WENRA), које се одржава, од 25. до 27. априла у Берну, у Швајцарској.

И овог пута представници 19 земаља чланица и 12 држава у статусу посматрача у прилици су да размењујњу податаке и искуства о значајним питањима нуклеарне сигурности. За нашу земљу, чланство у WENRA, је од великог значаја за процес придруживања Европској Унији.

Главни циљеви WENRA су развој заједничког приступа нуклеарној сигурности у земљама чланицама, обезбеђивање способности за независно оцењивање нуклеарне сигурности у земљама које приступају ЕУ и развијање мреже за размену искустава о значајним проблемима нуклеарне сигурности међу главним нуклеарним регулаторним телима Европе.

 

22.02.2017

Саопштење за јавност

Поводом информација које су медији преузели са сајта Института за заштиту од зрачења и нуклеарну сигурност Француске (IRSN - Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire) а која се односи на детектовање радиоактивног изотопа јода-131 у ваздуху изнад Северне и Западне Европе током јануара и фебруара ове године, дајемо следеће саопштење:

На званичном порталу за размену информација о нуклеарним догађајима Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) нема објављених података у којима се спомиње детекција јода-131 изнад Европе.

Мерне станице Међународног мониторинг система (којих има више од 80) у оквиру Организације за свеобухватну забрану проби нуклеарног оружја (CTBTO), редовно прате овај радионуклид као један од показатеља да се евентуално догодила проба нуклеарног оружја. Иако мерне станице широм света често детектују се јод-131 у траговима, у последњих неколико месеци нису забележене вредности изнад типчних локалних нивоа.

Садржај појединачних радионуклида у ваздуху у Републици Србији мере овлашћене лабораторије на основу захтева Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, а у оквиру годишњег Програма мониторинга радиоактивности у животној средини. Овлашћене лабораторије у Србији нису детектовале радиоактивни јод-131 у ваздуху, у наведеном периоду.

Систем за правовремену најаву нуклеарног или радиолошког акцидента у Републици Србији континуирано мери јачину амбијенталне еквивалентне дозе гама зрачења у ваздуху на 9 мерних места. Све до сада измерене вредности јачине дозе гама зрачења у Републици Србији су у складу са варијацијама природног фона зрачења, и одговарају локацији мерног инструмента и очекиваним сезонским флуктуацијама.

Радиоактивни изотоп јод-131 настаје као последица нуклеарне фисије и јавља се током експлозије нуклеарног оружја, у нуклеарним реакторима и у индустријским и медицинским објектима где се овај изотоп користи. Период полураспада је 8,02 дана.

Уколико је ослобађање јода-131 настало услед пробе нуклеарног оружја или акцидента на нуклеарном реактору дошло би такође, и до ослобађања многих других радиоизотопа. Имајући у виду чињеницу да је у ваздуху изнад једног дела Европе детектован само јод-131, а не и други фисиони продукти, претпоставља се да је овај радионуклид у атмосферу доспео највероватније из фармацеутске индустрије.

Присуство јода-131 није детектовано на територији Републике Србије. Измерене вредности концентрације јода-131 у Северној и Западној Европи немају утицаја на здравље становништва и животну средину.

Агенција свакодневно 24 сата прати ниво радиоактивности и о било каквим променама јавност ће бити благовремено обавештена.

 

16.11.2016

Одржан састанак експерата о мерама и начинима смањења концентрације радона у кућама и становима

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије у сарадњи са Међународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ) 15. и 16. новембра 2016. године, одржала је састанак експерата о мерама и начинима смањења концентрације радона у кућама и становима.

Овом састанку присуствовали су српски експерти из области архитектуре и грађевине. Они су размењивали своја знања и искуства, у циљу смањења концентрације радона у постојећим стамбеним објектима. Дефинисане су и препоруке намењене будућој градњи, а које се односе на смањење концентрације радона.

Тимови експерата који су формирани на овом скупу саветодавно ће помагати грађанима, који планирају да реше проблем у вези са повишеном концентрацијом радона у својим боравишним просторијама.

Овакви стручни састанци део су активности коју Агенције спроводи у оквиру Националне кампање мерења радона која је спроведена у Србији.

 

7.11.2016

Обележава се европски дан радона

На иницијативу Европске радон асоцијација (European Radon Association-ERA) 7. новембар је проглашен Европским даном радона. Овај датум симболично је везан за датум рођења Марије Кири (Marie Sklodowska-Curie) двоструке добитнице Нобелове награде у области радиоактивности и техника издвајања радиоактивних изотопа као и за издвајање елементарног радијума.

Циљ Европског дана радона је да се низом активности у свим земљама Европе подигне свест јавности везане за радон.

ERA организација је дизајнирала плакат који можете преузети на нашем сајту и поделити са пријатељима, породицом и колегама у циљу ширења поруке о радону, који је према подацима Светске здравствене организације други водећи узрок рака плућа, након пушења.

Више о европском дану радона можете пронаћи на наредном линку: European Radon Day

Плакат ERA о радону

 

3.11.2016

Република Србија у својству члана HERCA на састанку у Даблину

Слађан Велинов, директор Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије присуствује 18. састанку директора Удружења водећих европских регулаторних тела у области заштите од јонизујућих зрачења (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities - HERCA), који се одржава 3. и 4. новембра у Даблину, у Ирској. Ово је први састанак на којем Република Србија учествује у својству члана, с` обзиром да је ове године примљена у ову организацију, са високим статусом у Европи.

г. Сигурдур Магнусон (Sigurdur Magnusson) - председавајући HERCA и директор Регулаторног тела за заштиту од зрачења Исланда, и г. Слађан Велинов - директор СРПНА

HERCA има за циљ да допринесе развоју високих стандарда у области заштите од јонизујућих зрачења у Европи, као и да изради и одржава европску мрежу регулаторних тела у области радијационе сигурности. Такође промовише размену идеја и искустава, као и заједнички рад на многим проблемима у овој области, у циљу заједничког решавања проблема и заједничких ставова у области заштите од јонизујућих зрачења. Ова организација утиче на практичну реализацију у области заштите од јонизујућих зрачења, у складу са договорима и плановима које је промовисала.

У досадашњем раду HERCA је промовисала низ изузетно важних и корисних докумената: транспозиција новог BSS стандарда, директиве 2013/59/ EUROATОM, акциони план за радон (Radon National Action Plan), као и план за одговор на прекограничну претњу приликом нуклеарног или радиолошког акцидента.

Овој организацији до сада су приступила регулаторна тела 32 европске државе, од којих су 28 чланице Европске Уније.

 

27.10.2016

Од данас Република Србија и званично члан WENRA

Директор Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Слађан Велинов учествује на јесењем заседању Асоцијације нуклеарних регулаторних тела западне Европе (Western European Nuclear Regulators Association – WENRA), које се одржава, од 25. до 27. септембра у Риму. На церемонији пријема, на којој је Република Србија званично примљена у ову организацију, у статусу посматрача, Велинов је истакао важност чланства Републике Србије у WENRA као и подршку наше земље раду ове организације. Добродошлицу Србији пожелео је Ханс Ванер, председавајући WENRA. Заседању су присуствовали директори регулаторних тела земаља чланица ЕУ, Украјине, као и представници Јапана.

Истовремено одржана је и церемонија пријема Јапана у ову организацију. Представник Јапана на церемонији пријема био је г-дин Нобухико Бан члан комисије нуклеарног регулаторног тела Јапана.

Главни циљеви WENRA су развој заједничког приступа нуклеарној сигурности у земљама чланицама, обезбеђивање способности за независно оцењивање нуклеарне сигурности у земљама које приступају ЕУ и развијање мреже за размену искустава о значајним проблемима нуклеарне сигурности међу главним нуклеарним регулаторним телима Европе.

Кроз чланство у WENRA, Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије добија могућност за размену података и искуства са осталим чланицама, међу којима је велики број земаља Европске Уније, што је од великог значаја за процес придруживања Србије Европској Унији.

 

11.10.2016

Aгенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије учествује на „Еco Fair 2016“

Aгенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, заједно са Министарством пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, представиће се на тринаестом Међународном сајму заштите животне средине и природних ресурса - „Еco Fair 2016“ који почиње сутра на Београдском сајму.

Сајам енергетике и “Eco Fair” чине највеће и најрепрезентативније скупове из ових области у региону југоисточне Европе. Ове године очекује се учешће око 150 излагача, међу којима је петина иностраних, из десетак земаља и више од 7000 пословних посетилаца из земље и региона.

Сајам ће трајати до петка, 14. октобра.

 

28.9.2016

Билатерални састанци делегације Републике Србије у Бечу

Слађан Велинов, национални официр Србије за везу са МААЕ и директор Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије и чланови наше делегације учествовали су данас на састанку официра за везу са МААЕ региона Европе, Департмана техничке сарадње.

Делегација је присуствовала и састанку посвећеном регулаторним телима, у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности, током којег је имала прилику да размени искуства о тренутним проблемима и изазовима, као и правцима развоја у области својих надлежности.

Представници Републике Србије су, данас учествовали и на два билатерална састанка. Састали су се са представницима Швајцарског инспектората за нуклеарну сигурност, а затим и са делегацијом Мађарске у вези са Споразумом између Владе Мађарске и Владе Републике Србије о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности.

На крају радног дана представници Србије имали су разговор са safeguards инспектором као и посету Центру за инциденте и хитне случајеве МААЕ.

 

28.9.2016

Активности делегације Републике Србије на 60. заседању Генералне конференције МААЕ

На 60. заседању Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), делегација Републике Србије учествовала је на бројним мултилатералним и билатералним састанцима као и са представницима МААЕ.

Делегати су се током првог дана заседања Генералне конференције састали са представницима генералног директората Европске комисије за међународну сарадњу и развој, а затим узели учешће на састанку о регионалним и интеррегионалним напорима за јачање спремности за деловање у ванредним ситуацијама, као и на састанку на којем се говорило о међународним правним инструментима у области нуклеарне и радијационе сигурности и безбедности.

Други дан учешће на Генералној конференцији обележили су састанак везан за обуку за деловање у случају нуклеарних и радиолошких ванредних ситуација, састанак на коме се водила дискусија о начинима спровођења обука у областима нуклеарне медицине и нуклеарне безбедности, као и састанак о јачању капацитета и подизању ефикасности обука из делокруга рада МААЕ.

Делегација је истог дана узела учешће и на скуповима о декомисији и ремедијацији локација нуклеарних објеката, као и о предностима приступања Конвенцији о додатној компензацији у случају нуклеарне штете.

Трећег дана Генералне конференције наши делегати су присуствовали скупу о повећању ефикасности радиотерапијских система заснованих на изворима зрачења и линеарним акцелераторима, као и састанку о сигурности деконтаминације и декомисије оштећених реактора и санацији стања њихових локација.

Такође, делегација Агенције присуствовала је и потписала Акт о оснивању Евро-централно-азијске мреже за размену података из области нуклеарне сигурности и безбедности и на тај начин постала пуноправни члан овог новог међународно-правног инструмента сарадње у наведеној области, под окриљем МААЕ.

 

28.9.2016

Обраћање др Стане Божовић на 60. Генералној конференцији МААЕ

У име делегације Републике Србије на Генералној Конференцији говорила је др Стана Божовић, председник Преговарачке групе 27 (Преговарачка група за животну средину). Након честитки поводом јубилеја упућених генералном директору Јукиу Аману и Секретаријату Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), она је пожелела добродошлицу новим државама које су ступиле у чланство МААЕ - Санта Лусии, Сент Винсенту и Гренадини, као и Исламској Републици Гамбији.

Др Стана Божовић је истакла да је наша земља и даље одана основним принципима и циљевима Међународне Агенције, о сигурној и безбедној примени нуклеарне енергије, искључиво у мирнодопске сврхе, у складу са Уговором о неширењу нуклеарног наоружања. „У том смислу моја земља ће наставити да подржава програм Агенције за јачање и побољшање ефикасности у успешном спровођењу мера верификације, као камена темељца у међународном режиму разоружавања“, рекла је др Божовић.

Она је указала на значај који Република Србија придаје јачању режима неширења нуклеарног оружја и на сузбијању нуклеарног тероризма, који се између осталог, огледа у великом броју припремних радњи у оквиру потврђивања Додатног протокола, уз Уговор о неширењу нуклеарног оружја, као и у разним активностима на подизању свести о нуклеарној безбедности.

„Заштита јавног здравља и животне средине, од потенцијалних ризика и коришћење нуклеарне енергије у глобалном миру и развоју и за добробит будућих генерација“ - је међу нашим основним циљевима, нагласила је Стана Божовић. Она је додала, да на путу ка постизању пуне усклађености са захтевима МААЕ у области нуклеарне безбедности, Република Србија улаже значајне напоре у обезбеђивању законодавног и регулаторног оквира.

„Велико ми је задовољство да вас обавестим, да је Закон о потврђивању амандмана на Конвенцију о физичкој заштити нуклеарног материјала ступио на снагу у Републици Србији 5. марта ове године. Ова ратификација је отворила пут брзом глобалном ступању на снагу измењене Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала“, рекла је др Божовић.

Она је искористила прилику да истакне да су Конвенција о нуклеарној сигурности, као и Заједничка конвенција о сигурности управљања ислуженим горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом, у завршним фазама поступка ратификације. „Ратификација наведених међународних правних инструмената значајно ће допринети јачању националног законодавног и регулаторног оквира Србије“, рекла је др Стана Божовић.

Она је казала да развијање националних прописа на пољу нуклеарне безбедности, ствара правну основу за усвајање Процене основне безбедносне угрожености и система физичке заштите код оператера, што ће допринети остваривању дугорочних планова и циљева, као што су спровођење међународних конвенција и јачање професионалних капацитета у области нуклеарне сигурности и безбедности.

Др Божовић је напоменула да су будући планови Републике Србије у овој области, усвајање Интегрисаног плана нуклеарне безбедности, даља имплементација Кодекса поступања у вези сигурности и безбедности радиоактивних извора, као и Водича који се односи на увоз и извоз радиоактивних извора. „Наши напори на јачању капацитета и побољшања инфраструктуре у области заштите од зрачења и нуклеарној сигурности, препознати су од стране МААЕ и подржани кроз више националних и међународних пројеката, кроз које је омогућена релевантна експертска и техничка помоћ“ казала је др Стана Божовић.

Иако је примена нуклеарне енергије контролисана и покривена скупом националних правних инструмената, Република Србија је изузетно посвећена даљем јачању свог националног правног и регулаторног система у области заштите од зрачења и нуклеарне сигурности, у складу са међународним сигурносним стандардима и правним тековинама ЕУ, рекла је др Божовић и додала, да због тога Република Србија подржава напоре Секретаријата МААЕ усмерене на даље побољшање међународних сигурносних стандарда, препорука и релевантних међународно правних и политичких докумената.

Др Стана Божовић је нагласила да Република Србија препознаје техничку помоћ МААЕ, као кључну подршку у сваком напредовању и изражава захвалност напорима МААЕ у успостављању нових инструмената међународне сарадње, у области нуклеарне и радијационе сигурности. „ У том смислу подржавамо успостављање европске и централно азијске мреже за сигурност, као и медитеранске мреже за сигурност транспорта“, казала је др Божовић.

 

27.9.2016

Делегација Републике Србије на 60. Генералној конференцији Међународне агенције за атомску енергију у Бечу

Делегација Републике Србије учествоваће на 60. заседању Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију (MAAE), које почиње данас и трајаће до 30. септембра у Бечу.

(кликните за увећање фотографије)

Очекује се да ће на овогодишњој Конференцији присуствовати делегати 168 држава, а захтев за пријем у чланство Агенције поднела је држава Света Луција.

Да подсетимо, на свом 45. заседању Генерална конференција је подржала кандидатуру наше земље (тадашња Савезна Република Југославија), која је добила пуноправно чланство 21. октобра 2001. године. Република Србија је, по основу сукцесије, наставила своје чланство у Агенцији после престанка Државне заједнице Србије и Црне Горе.

И ове године на Генералној Конференцији ће се разматрати о најважнијим питањима из надлежности Агенције, усвојити извештај за претходну годину, програм и буџет за наредну годину и доносити одлуке о питањима која су између два заседања поднета од стране Савета гувернера, генералног директора Агенције или државе чланице.

Током трајања Генералне конференције, наши делегати ће се састати са делегацијама других држава из региона и водити разговоре у циљу унапређења сарадње и размене информација у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности, као и разматрања посебних питања у овој области.

 

19.9.2016

Представљени резултати Националне кампање мерења радона у Републици Србији

На конференцији за новинаре коју је данас одржала Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, представљени су резултати Националне кампање мерења радона у Републици Србији.

Посета г. Крауса

Кампању је током 2015. и 2016. године, спровела Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, као регулаторно тело у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности у Републици Србији, уз техничку подршку Међународне агенције за атомску енергију, и активно учешће научних радника и представника релевантних субјеката, који се у нашој земљи баве пословима заштите од јонизујућих зрачења. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, као ресорно министарство, у пуној мери је подржало ову националну кампању, као и велики број локалних самоуправа, које су, преко тела, надлежних за заштиту животне средине, дале допринос приликом дистрибуције детектора за мерење концентрације радона заинтересованим лицима.

Конференцију је отворио др Бранислав Блажић, председник Одбора за заштиту животне средине Народне Скупштине Републике Србије. Он је истакао да је Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије одговорна, у оквиру својих надлежности прописаних Законом о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности, између осталог, и за спровођење систематског испитивање радиоактивности животне средине на територији наше земље, у циљу процене нивоа излагања становништва јонизујућим зрачењима. „Радон, као радиоактивни гас представља једно од загађења затвореног простора, а са друге стране, оно што је за мене, као лекара посебно значајно је, да је радон кроз низ епидемиолошких студија препознат као фактор ризика одговоран за настајање карцинома плућа, највећег и најраспрострањенијег карцинома које ми данас пре свега код мушке популације имамо у Србији“, рекао је др Блажић.

Посета г. Крауса

Др Владимир Удовичић, из Института за физику, казао је да је 97 процената резултата, заправо испод 400 бекерела по кубном метру. „На 158 мерних места (3 процента), нађена је концентрација која прелази интервентни ниво преко 400 бекерела по метру кубном. Када упоредимо све резултате, добијамо средњу годишњу концентрацију радона у Србији од 105 бекерела по кубном метру, што је на нивоу средње годишње концентрације радона у Европи“, казао је др Удовичић.

Маја Еремић - Савковић, помоћник директора Агенције за заштиту од јонизућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије говорила је о самом пројекту Националне кампање мерења радона у Србији. Она је истакла да је било неколико циљева због којих је Агенција за заштиту од јонизућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије покренула ову кампању: „Одређивање референтног националног нивоа концентрације радона за Србију, изградња институционалног система контроле радона у затвореном простору, проналажење локација с високим концентрацијама радона и изградња институционалног система за смањење нивоа радона“, рекла је Маја Еремић – Савковић. Она је истакла да би шири Национални програм мерења радона, као система заштите од штетног дејства овог радиоактивног гаса, обухватио решавање дугорочних ризика излагању радона у затвореном простору, анализу земљишта и грађевинског материјала који се користи у изградњи, као и мерама у спречавању уласка радона у новоизграђене објекте.

Посета г. Крауса

О резултатима мерења концентрације радона на местима где је измерено преко 400 бекерела по метру кубном, говорио је Слађан Велинов, директор Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије. Он је најавио да Агенција планира, да у сарадњи са Међународном агенцијом за атомску енергију, већ током јесени организује долазак експерата са искуством у санацији у овој области, која би нашим грађевинским стручњацима представила методе и начине смањења концентрације радона у постојећим објектима и приликом градње нових. „Планира се да обучени стручни тимови са страним експертима обиђу објекте са повећаним концентрацијама и саветодавно помогну грађанима“, казао је Велинов. Он је додао да ће бити настављен системски програм смањења нивоа радона у затвореном простору, поред осталог мерењем концентрације тог гаса у јавним установама и пословним просторима, али и увођењем низа прописа из грађевинарства како би се спречио његов улазак у објекте.

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије ће у наредним недељама, сваком грађанину, учеснику националне кампање мерења радона у Србији, доставити Извештај са измереним активностима овог радиоактивног гаса у његовом објекту, и уколико је потребно дати сугестије које би се односиле на његову редукцију.

 

16.9.2016

Конференција за новинаре поводом представљања резултата Националне кампање мерења радона у Републици Србији

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије одржаће конференцију за новинаре у понедељак, 19. септембра у 12 часова, у Палати Владе Републике Србије (Булевар Михајла Пупина бр. 2, источни улаз, соба 233). Новинарима ће бити представљени резултати ове кампање, као и наредни кораци у циљу смањења дугорочних ризика излагању радона у затвореном простору.

Планирано је да на конференцији о Националној кампањи мерења радона говоре:

  1. Др Бранислав Блажић, председник Одбора Скупштине Србије за заштиту животне средине
  2. Слађан Велинов, директор Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
  3. Учесници на изради мапе радонског ризика

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије је почетком октобра 2015. године започела Националну кампању мерења радона у Србији, коју су подржали Међународна aгенција за атомску енергију и надлежна министарства. Тада је грађанима Србије подељено 6000 пасивних детектора за мерење радона у боравишним просторијама, првенствено у кућама и становима приватних лица.

Период од шест месеци излагања детектора истекао је 15.априла 2016.године, након чега су они сакупљени и послати у овлашћену лабораторију која је извршила њихову обраду. На основу резултата који су пристигли, Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије започела је израду прве националне мапе радонског ризика у Републици Србији као и одређивање радиолошке изложености радону у боравишним просторијама услед удисања овог гаса.

 

5.9.2016

Позив грађевинским стручњацима

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије у сарадњи са Међународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ), као део активности везаних за Националну кампању мерења радона у Србији планира организацију радионице на којој би експерти МААЕ нашим грађевинским стручњацима преставили методе и начине за смањење концентрације радона у постојећим објектима као и даље препоруке приликом изградње нових.

Позивамо све заинтересоване пројектне бирое и грађевинске фирме да нам се јаве, како би Агенција у односу на степен интересовања могла да приступи даљој организацији радионице.

Уз пријаву потребно је доставити основне податке као и референце о до сада обављеним пословима у санацији и изградњи.

Агенција ће свим учесницима радионице издати сертификат.

 

26.7.2016

Продужење рока за достављање коментара на нацрте правилника

Продужава се рок за достављање коментара на Нацрт Правилника о контроли ради спречавања недозвољеног промета радиоактивних и нуклеарних материјала на граници и контроли радиоактивности роба при увозу, извозу и транзиту, као и на Нацрт Правилника о условима за прибављање овлашћења за вршење послова заштите од јонизујућих зрачења.

Позивају се сви заинтересовани да своје коментаре на наведене нацрте доставе у писаној или електронској форми (на адресу е-поште info@srbatom.gov.rs), закључно са 31.8.2016. године.

 

5.7.2016

Објављен нацрт Правилника о контроли ради спречавања недозвољеног промета радиоактивних и нуклеарних материјала на граници и контроли радиоактивности роба при увозу, извозу и транзиту

Дана 5.7.2016. године Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије објавила је нацрт Правилника о контроли ради спречавања недозвољеног промета радиоактивних и нуклеарних материјала на граници и контроли радиоактивности роба при увозу, извозу и транзиту. Позивају се сви заинтересовани да своје коментаре на наведени нацрт доставе у писаној или електронској форми (на адресу е-поште info@srbatom.gov.rs), закључно са 5.8.2016. године.

Нацрт (MS Word документ) се може преузети путем наредног линка: Нацрт Правилника о контроли ради спречавања недозвољеног промета радиоактивних и нуклеарних материјала на граници и контроли радиоактивности роба при увозу, извозу и транзиту

 

24.6.2016

Објављен нацрт Правилника о условима за прибављање овлашћења за вршење послова заштите од јонизујућих зрачења

Дана 24.6.2016. године Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије објавила је нацрт Правилиника о условима за прибављање овлашћења за вршење послова заштите од јонизујућих зрачења. Позивају се сви заинтересовани да своје коментаре на наведени нацрт доставе у писаној или електронској форми (на адресу е-поште info@srbatom.gov.rs), закључно са 24.7.2016. године.

Нацрт (MS Word документ) се може преузети путем наредног линка: Нацрт Правилника о условима за прибављање овлашћења за вршење послова заштите од јонизујућих зрачења

 

13.6.2016

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије постала члан WENRA

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, oдносно директор г. Слађан Велинов, постала је члан престижног Удружења нуклеарних регулаторних тела западне Европе (Western European Nuclear Regulators Association - WENRA).

Главни циљеви WENRA су развој заједничког приступа нуклеарној сигурности у земљама чланицама, обезбеђивање способности за независно оцењивање нуклеарне сигурности у земљама које приступају ЕУ и развијање мреже за размену искустава о значајним проблемима нуклеарне сигурности међу главним нуклеарним регулаторним телима Европе.

Кроз чланство у WENRA, Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије добија могућност за размену података и искуства са осталим чланицама, међу којима је велики број земаља Европске Уније, што је од великог значаја за процес придруживања Србије Европској Унији.

Више информација о WENRA-и можете пронаћи путем наредног линка: www.wenra.org

 

3.6.2016

У Београду одржана четвородневна национална радионица на тему нуклеарне безбедносне културе у пракси

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије је у сарадњи са Међународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ), протекле недеље, била организатор четвородневне националне радионице на тему нуклеарне безбедносне културе у пракси.

Радионица на тему нуклеарне безбедносне културе у пракси

(кликните за увећање)

На курсу су предавања одржали међународни експерти МААЕ за питања нуклеарне безбедности и безбедносне културе, док су учесници радионице били представници институција које се, у оквиру својих надлежности, баве и одређеним аспектима нуклеарне безбедности (МУП, БИА, ВБА, Министарство одбране, Управа царина, Факултет безбедности, ЈП “Нуклеарни објекти Србије”, ИНН “Винча”, Канцеларија савета за националну безбедност).

Радионица на тему нуклеарне безбедносне културе у пракси

(кликните за увећање)

 

4.5.2016

Објављен портал "Мониторинг радиоактивности животне средине у Републици Србији"

На интернет адреси http://monradrs.srbatom.gov.rs објављен је портал "Мониторинг радиоактивности животне средине у Републици Србији" (МОНРАДРС). Портал пружа увид намењен јавности о активностима мониторинга радиоактивности животне средине у Републици Србији. На порталу се могу пронаћи информације о мерењу радиоактивности у земљишту, храни, води, падавинама и ваздуху. Ваше коментаре, сугестије и примедбе можете доставити на следећу адресу е-поштеwebmaster@srbatom.gov.rs

 

12.4.2016

Ступају на снагу Измене и допуне Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала

30. марта 2016. године Република Србија је положила ратификационе инструменте за Измене и допуне Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала, а у складу са чланом 20.2 Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала. Депозитар је генерални директор Међународне агенције за атомску енергију.

Како је ратификационе инструменте у међувремену положило и још седам других држава, испуњен је услов за ступање на снагу измењене и допуњене Конвенције (две трећине чланица Конвенције).

Измене и допуне формално ступају на снагу 8. маја 2016. године.

Представници држава предају ратификационе инструменте Депозитару пред ступање измењене и допуњене Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала на снагу: 30.03.2016: Serbia Ratifies CPPNM Amendment

 

24.3.2016

Објављена пробна верзија портала "Мониторинг радиоактивности животне средине у Републици Србији"

На интернет адреси http://monradrs.srbatom.gov.rs објављена је пробна верзија портала "Мониторинг радиоактивности животне средине у Републици Србији" (МОНРАДРС). Портал пружа увид намењен јавности о активностима мониторинга радиоактивности животне средине у Републици Србији. На порталу се могу пронаћи информације о мерењу радиоактивности у земљишту, храни, води, падавинама и ваздуху. Обзиром да је у питању пробна верзија, молимо за разумевање за евентуалне техничке и функционалне недостатке портала. Ваше коментаре, сугестије и примедбе можете доставити на следећу адресу е-поштеwebmaster@srbatom.gov.rs

 

1.3.2016

Закон о потврђивању Измена и допуне Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала ступa на снагу

5. марта 2016. године (Службени гласник РС бр. 4/16/МУ) ступa на снагу Закон о потврђивању Измена и допуна Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала чиме су створени услови да наша земља постане уговорна страна Измена и допуна Конвенције. Народна скупштина је овај закон донела 19. фебруара 2016. године. Потврђен је Указом председника Републике од 22. фебруара 2016. године.

Циљ Измена и допуна је да се, кроз проширење делокруга Конвенције и увођење нових мера и стандарда, унапреди физичка заштита нуклеарног материјала и објеката и да се недозвољена дела уведу у режим кажњивости како би се спречила злоупотреба од стране неовлашћених субјеката.

Основна конвенција - Конвенција о физичкој заштити нуклеарног материјала (Convention on the Physical Protection of Nuclear Material) је међународно-правни инструмент у области физичке заштите нуклеарног материјала који се користи у мирољубиве сврхе. На снази је од 1987. године од када је и наша земља њена уговорна страна. Одлука да се Конвенција измени и допуни и тако прилагоди актуелним међународним стандардима и препорукама донета је 8. јула 2005. године, у седишту Међународне агенције за атомску енергију у Бечу.

Доношење Закона о потврђивању је и значајан корак на путу усклађивања са легислативом Европске уније која је уговорна страна Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала од 6.10.1991. Eвропска комисија је 2007. године донела одлуку којом одобрава приступање Измењеној и допуњеној конвецнији која тиме постаје и саставни део ЕУ законодавства.

Да би Измене и допуне и ступиле на снагу, што још увек није случај, потребно је да прође тридесет дана од дана на који је две трећине држава уговорница депоновало своје инструменте за ратификацију, прихватање или потврђивање (члан 20.2. ).

Овај међународни уговор је у надлежности Међународне агенције за атомску енергију.

 

12.2.2016

Припрема програма сарадње за наредни пројектни циклус 2018 - 2019.

У оквиру припрема програма сарадње за наредни пројектни циклус, одржане су консултације националног координатора за везу са МААЕ са заинтересованим странама на којима су се идентификовале тематске области предложених пројеката. Теме појединих националних и регионалних пројеката се усклађују са документом Oквира програма сарадње 2010-2015, у којем се као национални развојни приоритети издвајају:


1. Функције регулаторног тела и побољшање радијационе и нуклеарне сигурности
2. Јачање нуклеарне безбедности
3. Побољшање терапије зрачењем in vivo и in vitro као и услуга нуклеарне медицинске     дијагностике
4. Декомисија и управљање радиоактивним отпадом
5. Нуклеарне технологије и технике

Више детаља о програму сарадње можете пронаћи на страници "Програм техничке помоћи и сарадње МААЕ"

20.11.2015

Ступио на снагу Споразум између Владе Мађарске и Владе Републике Србије о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности

18. новембра 2015. године ступио је на снагу Споразум између Владе Мађарске и Владе Републике Србије о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности. Споразум је потписан 1. јула 2014. године у Београду, у Народној скупштини је потврђен 5. октобра 2015. године, а проглашен Указом Председника Републике број 125 од 6. октобра 2015. године. Објављен је у Службеном гласнику Републике Србије - Међународни уговори број 19/15.

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2015/368-15.pdf

 

18.11.2015

Висока делегација Међународне агенције за атомску енергију у посети Србији

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије је од 11. до 13. новембра била домаћин високе делегације Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) из Беча.

Посета г. Крауса

Ово је прва посета Београду Мартина Крауса, новог директора сектора за Европу департмана техничке сарадње Међународне агенције за атомску енергију. Поред г. Крауса у посети су били и Алесија Родригез и Баена, официр за вођење пројеката за Републику Србију као и 3 техничка официра за управљање радиоактивним отпадом.

Господин Краус је, током своје тродневне посете, упознат са капацитетима Агенције, тренутним активностима као и плановима за наредни период. Посебну пажњу су му привукле акције уклањања радиоактивних громобрана и мапирања радона у Републици Србији.

У посети Министарству здравља, Мартина Крауса и представнике Агенције примио је, доцент др Зоран Михаиловић, помоћник министра и руководилац сектора за европске интеграције и међународну сарадњу. Том приликом господин Краус је подсетио и на два национална пројекта у области здравства финансирана од стране МААЕ, а кроз које би се могле обезбедити специфичне обуке за наше здравствене раднике. Он је изразио очекивање да се поставе приоритети, како би помоћ МААЕ била усмерена на места на којима је најпотребнија. Др Михаиловић је изразио спремност да у разматрање ових питања буду укључени и клинички и болнички центри којима ће ова помоћ првенствено и бити усмерена.

Истог дана, Мартин Краус је са осталим члановима делегације МААЕ и челницима Агенције посетио Институт за нуклеарне науке „Винча“, где је упознат са тренутним стањем у ком се Институт налази, са посебним освртом на велики број истраживања у која је Институт укључен. Господин Краус се посебно интересовао за облике међународне сарадње које је могуће остварити у Институту. Висока делегација је затим, обишла Лабораторију за заштиту од зрачења и заштиту животне средине, у којој су им презентоване активности које ова лабораторија обавља као и планови унапређења, који ће бити обављени у оквиру националног пројекта финансираног од стране сектора за Европу департмана техничке сарадње МААЕ.

Посета г. Крауса

Након обиласка Института за нуклеарне науке „Винча“, чланови делегације МААЕ заједно са представницима Агенције упутили су се ка ЈП „Нуклеарни објекти Србије“(ЈП „НОС“), где су упознати са радом, могућностима и капацитетима овог предузећа. Током обиласка ЈП“НОС“, гости су обишли привремено складиште радиоактивног отпада Х3 и Безбедно складиште радиоактивних извора и постројење за прераду отпада које је у реконструкцији, хангаре Х1 и Х2, локацију подземних базена за складиштење течног радиоактивног опада као и реактор РБ.

Посета г. Крауса

Последњег дана посете делегације МААЕ, у Министарству просвете, науке и технолошког развоја, господина Крауса и представнике Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, примила је Проф. др Вера Дондур, државни секретар у министарству и Проф. др Бранко Бугарски, помоћник министра за технолошки развој, трансфер знања и иновациони систем. Тема овог састанка били су постојећи пројекти које финансира или којима руководи МААЕ. Мартин Краус је обавестио присутне да је током претходних дана начинио прве кораке у циљу отварања дијалога са Европском комисијом по питању пројеката планираних у оквиру ИПА 2009. и 2010. године.

 

28.10.2015

Евиденција нуклеарних материјала

У рубрици"Упутства", одељак "Евиденција нуклеарних материјала", постављени су формулари и Упутство за пријављивање нуклеарних материјала.

 

9.10.2015

АПЕЛ

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије спроводи национални пројекат мерења радона у Републици Србији. С` обзиром на то да је циљ да детектори за радон буду равномерно распоређени по територији наше земље, позивамо грађане из следећих места: Зајечар, Бор, Лесковац, Нови Пазар, Рашка, Свилајнац, Ћуприја, Тутин, Рековац и у Београду (Обреновац и Барајево), да се укључе у пројекат мерења овог радиоактивног гаса.

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије се овом приликом захваљује свим грађанима који су се у великом броју одазвали на позив за учешће у овом пројекту.

Да подсетимо, грађани који живе у просторијама близу тла (нпр. куће, станови на високом приземљу и сл.) могу се пријавити за доделу детектора радона путем телефонских бројева +381 11 3061 353, односно доставити своје податке путем адресе електронске поште info@srbatom.gov.rs. У априлу 2016. године детектори који су до тада стајали шест месеци у кућама и становима биће послати у овлашћену лабораторију која ће извршити њихову обраду и на тај начин добиће се прва национална мапа радонског ризика у Србији.

 

7.10.2015

Народна скупштина Републике Србије донела Закон о потврђивању Споразума између Владе Мађарске и Владе Републике Србије о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности (5. октобар 2015, МУ 19-15)

http://www.parlament.gov.rs/акти/донети-закони.45.html

Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије - Међународни уговори“.

Споразум, према тачки 1. члана 14, ступа на снагу „тридесетог дана након пријема последње дипломатске ноте којом уговорне стране обавештавају једна другу о испуњености услова за ступање на снагу у складу са националнм законодавством“.

29.09.2015

Почела национална кампања мерења радона у стамбеним објектима

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије промовисаће национални програм мерења радона на територији наше земље који је почетком ове године отпочео као део сарадње са Међународном Агенцијом за атомску енергију и надлежним министарствима.

Кампања - радон

Планом и програмом предвиђено је да дистрибуција детектора за радон почне у октобру 2015. године. У процес дистрибуције детектора биће укључени власници кућа и станова који су заинтересовани за учешће у пројекту. У априлу 2016. године детектори који су стајали шест месеци у кућама и становима биће послати у овлашћену лабораторију која ће извршити њихову обраду и на тај начин добиће се прва национална мапа радонског ризика у Србији.

Кампања - радон

                               Фотографија изнад - Детектор радона

Кампања - радон

                               Фотографија изнад - Детектор радона (расклопљен)

 

Грађани који живе у просторијама близу тла (нпр. куће, станови на високом приземљу и сл.) могу се до 15. октобра 2015. године пријавити за доделу детектора радона путем телефонских бројева +381 11 3061 353 и +381 11 3061 489, односно доставити своје податке путем адресе електронске поште info@srbatom.gov.rs .
Више детаља може се пронаћи у наредном летку - Водич за тестирање на радон у оквиру националног програма мерења радона у Србији

 

29.09.2015

Представљање националне кампање мерења радона у Србији на 28. Симпозијуму друштва за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе у Вршцу

У среду 30. септембра у Вршцу почиње 28. Симпозијум Друштва за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, који ће трајати 2. октобра 2015. године. На овом стручном скупу ће се кроз велики број радова и усмених презентација размењивати искуства и говорити о напретку у области заштите од јонизујућих зрачења у нашој земљи као и у региону.

Том приликом представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије промовисаће национални програм мерења радона на територији наше земље који је почетком ове године отпочео као део сарадње са Међународном Агенцијом за атомску енергију и надлежним министарствима.

Кампања - радон

Циљ ове националне кампање је да се одреди радиолошка изложеност овом гасу у боравишним просторијама, првенствено у кућама и становима приватних лица, као и да се пронађу подручја у Србији са повишеним концентрацијама овог радиоактивног гаса.

Радон је природан радиоактиван гас који у организам улази респираторним путевима, а штетно дејство радона потврђено је у епидемиолошким студијама због чега је Светска здравствена организација прогласила радон другим по значају узрочником добијања рака плућа. Радон је уврштен и у листу главних загађивача ваздуха у затвореним просторијама и представља потенцијалну „опасност“ уколико не знамо колика је његова концентрација у нашим кућама и становима.

Учешће у пројекту је потпуно бесплатно. Ово је јединствена прилика да грађани могу да провере један од параметара за квалитет ваздуха који удишу у својим кућама и становима.

Планом и програмом предвиђено је да дистрибуција детектора за радон почне у октобру 2015. године. У процес дистрибуције детектора биће укључени власници кућа и станова који су заинтересовани за учешће у пројекту. У априлу 2016. године детектори који су стајали шест месеци у кућама и становима биће послати у овлашћену лабораторију која ће извршити њихову обраду и на тај начин добиће се прва национална мапа радонског ризика у Србији.

Добијени резултати у оквиру ове националне кампање мерења биће анализирани и презентовани јавности, као и појединачним учесницима у пројекту. Ови резултати биће темељ за прављење будућег националног акционог плана у Србији чији је основни циљ смањење ризика од дугорочног излагања радону у затвореним просторијама.

Препоруке о поступцима за смањење концентрације радона у кућама и становима биће у складу са измереним вредностима и зависиће од конструкције објекта у којима је мерење извршено.

 

Завршни дан 59. заседања Генералне конференције МААЕ

21.09.2015

59-та Генерална конференција МААЕ

Последњег дана 59. заседања Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију (MAAE) на иницијативу Мартина Крауса, директора департмана техничке сарадње МААЕ, за регион Европе, одржан је састанак са представницима Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије. На састанку се говорило о партнерском односу МААЕ и Републике Србије, пројектима који су у фази реализације (пројектни циклус 2014-2015), као и о пројектима дизајнираним за наредни пројектни циклус (2016-2017).

                            59-та Генерална конференција МААЕ

Представници наше делегације, на састанку са господином Тревором Боалом из Одељења за радијациону сигурност, сигурност транспорта и отпада МААЕ, бавили су се анализом компоненте националног пројекта СРПНА СРБ/9/003, која се односи на тренутне и планиране активности везане за мерење радона у Србији (мапирање Србије), са прегледом планова активности до краја 2015. и у 2016. години.

 

Делегација Републике Србије на састанку департмана техничке сарадње Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) у оквиру 59. заседања Генералне конференције

17.09.2015

Слађан Велинов, координатор за везу са МААЕ и директор Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије и чланови делегације Републике Србије учествовали су данас на састанку департмана техничке сарадње МААЕ региона Европе, у оквиру 59. заседања Генералне конференције МААЕ, у Бечу.

59-та Генерална конференција МААЕ

На овом састанку говорило се о улози нуклеарних технологија у здравству, као и о циљевима одрживог развоја (Sustainable Development Goals – SDGs) и нуклеарних технологија.

О достигнућима у спровођењу техничке сарадње Међународне агенције за атомску енергију, за период 2014.-2015. године, као и о перспективама следећег програмског циклуса техничке сарадње МААЕ у 2016. и 2017. години, говорио је Мартин Краус, директор департмана техничке сарадње МААЕ, за регион Европе (ТСЕУ).

59-та Генерална конференција МААЕ

Говор шефа делегације Републике Србије на 59. Генералној конференцији МААЕ

17.09.2015

У име делегације наше земље синоћ је на Генералној Конференцији говорио господин Вук Жугић, шеф делегације Републике Србије, амбасадор Републике Србије при ОЕБС-у и Стални представник при мисији МААЕ.

Амбасадор је изразио захвалност и упутио честитке генералном директору Јукиу Аману и Секретаријату Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), на одлично обављеном послу у достизању циљева постављених током 58. заседања Генералне конференције, Такође је искористио прилику да пожели добродошлицу новим државама које су ступиле у чланство МААЕ - Антигви и Барбуди, Барбадосу и Туркменистану.

Господин Жугић је и овога пута нагласио да се наша земља у потпуности придружује Изјави Европске уније и остаје привржена основним принципима и циљевима Међународне Агенције како би се омогућила сигурна и безбедна примена нуклеарне енергије само у мирнодобске сврхе, у складу са Уговором о о неширењу нуклеарног наоружања.

59-та Генерална конференција МААЕ

„Важност коју моја земља придаје јачању режима нуклеарне непролиферације (НПТ) и сузбијању нуклеарног тероризма види се у низу припремних активности, у оквиру потврђивања Додатног протокола уз НПТ, као и кроз различите активности на подизању свести о значају нуклеарне безбедности - рекао је господин Вук Жугић и подсетио је да су ове године у Београду одржана три национална семинара, уз учешће представника многих владиних агенција и уз подршку МААЕ.

Амбасадор је истакао да су заштита здравља становништва и животне средине и коришћење нуклеарне енергије у мирнодобске сврхе, наши основни циљеви у области нуклеарне и радијационе сигурности и безбедности .

Шеф наше делегације искористио је прилику да обавестим присутне да се Конвенција о нуклеарној сигурности, Заједничка конвенција о сигурности управљања истрошеним нуклеарним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом, као и Амандмани на Конвенцију о физичкој заштити нуклеарних материјала, налазе у различитим - али одмаклим фазама ратификације. Ратификација поменутих међународних правних инструмената значајно ће допринети јачању националног правног и регулаторног оквира Србије, истакао је господин Жугић.

59-та Генерална конференција МААЕ

Он је додао да даље развијање националних прописа на пољу нуклеарне безбедности, ствара правну основу за усвајање Процене основне безбедносне угрожености и система физичке заштите код оператера. То ће такође допринети остваривању дугорочних планова и циљева, као што су спровођење међународних конвенција и јачање професионалних капацитета у области нуклеарне сигурности и безбедности, казао је амбасадор Жугић.

Он је напоменуо да су будући планови Републике Србије у овој области, усвајање Интегрисаног плана нуклеарне безбедности, даља имплементација Кодекса поступања у вези сигурности и безбедности радиоактивних извора, као и Водича који се односи на увоз и извоз радиоактивних извора.

59-та Генерална конференција МААЕ

Иако је примена нуклеарне енергије контролисана и покривена скупом националних законских инструмената, Република Србија је изузетно посвећена даљем јачању свог националног правног и регулаторног система у нуклеарној области, чинећи га свеобухватним и у складу са међународним сигурносним стандардима и правним тековинама ЕУ, казао је господин Жугић.

Он је додао да због тога Република Србија подржава напоре Секретаријата МААЕ усмерене на даље побољшање међународних сигурносних стандарда, препорука и релевантних међународно правних и политичких докумената.

Амбасадор је нагласио да Република Србија подржава Годишњи извештај Међународне агенције за атомску енергију, за протеклу годину, као и програм и буџет за 2016. годину.

59-та Генерална конференција МААЕ

Наша земља ће наставити да пружа пуну подршку раду Агенције и раду Секретаријата МААЕ стојећи на својој традиционалној оријентацији мирнодопске употребе нуклеарне енергије, закључио је Вук Жугић.

Интегрални говор господина Жугића, на енглеском језику, можете погледати путем наредног линка: 16.09.2015 - Обраћање амбасадора г. Вука Жугића делегатима 59. Заседања Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију

Активности делегације Републике Србије на 59. Генералној Конференцији у Бечу

16.09.2015

Бројни састанци наше делегације са представницима Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), као и билатерални сусрети са другим делегацијама, одржани су током предходна два дана, током 59. Заседања Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију.

Представници Републике Србије јуче су учествовали на састанку о Безбедности транспорта нуклеарних и других радиоактивних материјала у организацији Међународне агенције, а потом састанку Европске комисије и МААЕ, на тему њихове међусобне сарадње у побољшању ефикасности регулаторне инфраструктуре за нуклеарну сигурност у земљама чланицама МААЕ. Присуствовали су и обележавању десетогодишњице Центра за инциденте и хитне случајеве.

Одржан је и билатерални састанак представника Републике Србије са safeguards инспектором, г-ђом Кети Потер у циљу планирања активности у вези са евиденцијом нуклеарних материјала и планирања редовне годишње инспекције.

59-та Генерална конференција МААЕ

Данас су делегати из Србије присуствовали представљању значаја усвајања и домета Амандмана на Конвенцију о физичкој заштити нуклеарних објеката и нуклеарних материјала, као и представљању новог информационог менаџмент система за спремност на одговор у случају акцидента.

Наши представници присуствовали су Састанку о значају међу граничне сарадње о предузимању заштитних активности у раној фази нуклеарног акцидента, који су организовале Асоцијација регулаторних тела ЕУ у области радијационе сигурности (HERCA) и Западно европска асоцијација нуклеарних регулаторних тела (WENRA).

Након тога, наши делегати састали су се са Дмитријем Владимировичем Каманином, из Института за нуклеарна истраживања у Дубни (Русија), у вези са унапређењем сарадње која се одвија између наших научних института и универзитета и Института из Дубне.

Делегација Републике Србије на 59. заседању Генералне конференције МААЕ у Бечу

14.09.2015

59-та Генерална конференција МААЕ

Делегација Републике Србије данас је присуствовала отварању 59. Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију (MAAE), која се одржава до 18. септембра у Бечу.

Овај годишњи састанак који окупља представнике земаља чланица МААЕ, укључујући и министре великог броја земаља, ове године разматраће и одлучивати о кључним елементима у раду међународне Агенције.

59-та Генерална конференција МААЕ

Након поздравне видео поруке коју је Бан Ки Мун, генерални секретар Уједињених нација упутио делегатима 165 земаља чланица, генерални директор МААЕ, Јукиа Амано је у својој изјави истакао кључне догађаје у раду Генералне конференције, током протекле године. Он је пожелео добродошлицу Антигви и Барбуди, Барбадосу и Туркменистану, државама које су ове године примљене у чланство МААЕ.

Првог дана заседања Генералне конференције наша делегација се састала са делегацијом Црне Горе, поводом иницирања закључења споразума између Републике Србије и Републике Црне Горе о сарадњи у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности. Одржан је и састанак са представницима Одељења за нуклеарну безбедност МААЕ.

Делегација Републике Србије ће током трајања овогодишње Конференције, одржати низ билатералних и мултилатералних састанака са представницима држава из региона и водити разговоре у циљу унапређења сарадње, и размени информација у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности.

59-та Генерална конференција МААЕ

 

Нови модули за учење доступни на сајту МААЕ

19.08.2015

У оквиру програма Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) на тему људског здравља објављујемо обавештење пристигло поводом онлајн постављених едукативних садржаја.

На сајту Human Health Campus (http://humanhealth.iaea.org ) могу се пронаћи едукативни материјали у областима:

  • нуклеарне медицине
  • радиофармације
  • радијационе онкологије
  • медицинске физике
  • технологије и исхране.

У циљу мултидисплинарног усавршавања, приликом израде едукативних материјала у области нуклеарне медицине, показало се да постоји потреба за укључивањем лекара, медицинских физичара, радиофармаколога и технолога.
У области нуклеарне медицине, на залагање више сектора у оквиру Департмана за људско здравље МААЕ, на сајту је доступно 8 интерактивних е-леарнинг модула на тему Систем осигурања квалитета СПЕЦТ система (Quality Assurance for SPECT systems).

Модули садрже серију вежби, видео снимке са практичним инструкцијама, укључујући и кратке тестове, који унапређују преузето знање. Након пређених модула, сваком полазнику издаје се сертификат.

Сви модули су бесплатно доступни на званичној страници Human Health Campus (http://humanhealth.iaea.org) и на наведеним линковима:

http://www-naweb.iaea.org/elearning/NMDI/Quality_Assurance_for_SPECT_Systems/story.html

https://nucleus.iaea.org/HHW/MedicalPhysics/e-learning/index.html

Нови модули за учење доступни на сајту МААЕ

Агенција из својих средстава издвојила средства за уклањање 7 радиоактивних громобрана

16.07.2015

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије обезбедила је из својих средстава 2 милиона динара за скидање радиоактивних громобрана (РАГ), са јавних установа као што су вртићи, школе, домови ученика, домови за старе и пензионере.

Према подацима из Извештаја који је сачинила Инспекција за заштиту од јонизујућих и нејонизујућих зрачења Министарства пољопривреде и заштите животне средине, на територији Републике Србије преостало је још 724 радиоактивна громобрана који нису уклоњени.

Путем јавне набавке, Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, изабрала је извођача радова који ће скинути 7 громобрана са следећих јавних установа:

  1. Установа социјалне заштите "Геронтолошки центар", Нови Сад
  2. Дом за децу и омладину без родитељског старања „Вера Благојевић”, Бања Ковиљача
  3. Дом ученика средњих школа „Ниш“, Ниш
  4. Дом ученика Пољопривредне школе, Футог
  5. Градско позориште, Бечеј
  6. Основна школа "Петар Кочић" Наково, Кикинда
  7. Студентски дом "Живојин Ћулум", Нови Сад

Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности који је донет 2009. године забрањује уградњу радиоактивних громобрана на територији Републике Србије, као и уградњу јонизујућих детектора дима који имају извор јонизујућих зрачења у гасовитом стању или извор јонизујућих зрачења чији су продукти распада у гасовитом стању.

Чланом 90. Законом је прописано да се овакви извори јонизујућих зрачења морају уклонити у року од пет година од дана ступања на снагу овог закона, као и да трошкове уклањања извора јонизујућих зрачења сноси правно лице или предузетник који их поседује, односно користи.

Према подацима које је Агенција прикупила од Инспекције за заштиту од јонизујућих и нејонизујућих зрачења Министарства пољопривреде и заштите животне средине, правних лица која су предходних деценија обављала дозиметријску контролу РАГ, подацима које су општине доставиле, на територији Републике Србије уграђено је око 4000 радиоактивних громобрана.

 

У Новом Саду и Крагујевцу представљен Национални програм мерења радона у Србији

05.06.2015

Представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије јуче су, студентима Факултета спорта и физичког васпитања, Универзитета у Новом Саду, представили Национални програм мапирања радона у Србији, као и детекторе којима ће се ова мерења извршити.

Данас је у оквиру активности Скупштине града Крагујевца, а поводом Светског дана заштите животне средине, представљен рад Агенције и наглашен значај који има кампања мапирања радона у Србији, коју спроводи Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије у сарадњи са Међународном Агенцијом за атомску енергију и надлежним министарствима.

Том приликом, истакнуто је, да је циљ овог програма одређивање радиолошке изложености радону у боравишним просторијама услед удисања овог гаса, као и да је потребно да се пронађу подручја у Србији са високим концентрацијама овог гаса. Представници Агенције указали су на штетно дејство радона, које је препознато у епидемиолошким студијама Светске здравствене организације, која је прогласила радон другим по значају узрочником добијања рака плућа, одмах после пушења. Поред тога, радон је уврштен у листу главних загађивача ваздуха у затвореним просторијама.

 

Одржано предавање о мерењу радона у Шапцу

01.06.2015

Кампања о радону

Представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије су у оквиру Националне кампање мерења радона у Србији, данас одржали предавање на Високој технолошкој школи струковних студија у Шапцу.

Они су присутне упознали са програмом мапирања радона у Србији и поделили детекторе којима ће се ова мерења извршити.

 

Почела национална кампања мерења радона у Србији

29.05.2015

Кампања о радону

У Градској кући Града Зрењанина, јуче је званично отпочело представљање Националне кампање мерења радона у Србији, коју спроводи Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије у сарадњи са Међународном Агенцијом за атомску енергију и надлежним министарствима. Представници Агенције, присутнима су презентовали програм мапирања радона у Србији, као и детекторе којима ће се ова мерења извршити.

Кампања мерења радона у Србији представљена је и студентима одсека Заштите животне средине, на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину. Заинтересованим студентима и професорима подељени су и први пасивни радонски детектори које ће се у наредним месецима налазити у просторијама у којима они бораве.

Кампања о радону

Циљ ове националне кампање је да се изврши мапирање радона у Србији као и да се одреди радиолошка изложеност овом гасу у боравишним просторијама.

Кампања о радону

 

Од данас јавни увид у Нацрт Програма управљања радиоактивним отпадом и Извештај о стратешкој процени утицаја Програма управљања радиоактивним отпадом на животну средину

13.05.2015

Нацрт програма управљања радиоактивним отпадом и Извештај о стратешкој процени утицаја Програма управљања радиоактивним отпадом на животну средину од данас су доступни на јавни увид. У наредних 30 дана заинтересовани ће моћи да изврше увид у наведена документа, у папирном облику, у просторијама Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, сваког радног дана од 9:00 до 14:00 часова, као и у дигиталном облику на званичној интернет адреси Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије (http://www.srbatom.gov.rs) у делу акта у припреми.

Нацрт Програма управљања радиоактивним отпадом (у даљем тексту: Нацрт програма) и Извештај о стратешкој процени утицаја Програма управљања радиоактивним отпадом на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), односе се на територију Републике Србије. Програмом управљања радиоактивним отпадом одређују се дугорочни планови и циљеви у вези са управљањем радиоактивним отпадом, у складу са стандардима и принципима међународних организација у овој области, као и преузетим међународним обавезама.

Јавна презентација Нацрта програма и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у Београду у понедељак 15. јуна 2015. године, у просторијама Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Београд, Масарикова 5, 15. Спрат, са почетком у 11 часова.

Примедбе на Нацрт програма и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити, у писаној форми, Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије на адресу: Масарикова 5/XV, 11000 Београд, у току трајања јавног увида, закључно са 11. јуном 2015. године.

Извештај о обављеном јавном увиду биће доступан у дигиталном облику на званичној интернет адреси Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије (http://www.srbatom.gov.rs) најкасније 30 дана од дана завршетка Јавног увида односно до 11. јула 2015 године.

 

Информација о Закону о забрани изградње нуклеарних електрана

06.05.2015

У Републици Србији на снази је Закон о забрани изградње нуклеарних електрана у Савезној Републици Југославији („Службени лист СРЈ“, број 12/95 и „Службени гласник РС“, број 85/05). Даном ступања на снагу овог закона престао је да важи Закон о забрани изградње нуклеарних електрана у СФРЈ („Службени лист СФРЈ“ бр. 35/89) који је усвојила Скупштина СФРЈ, на седници Савезног већа од 15.јуна 1989. године (на слици испод). Одредбе закона донетог 1989. године у потпуности су пренете у закон који је на снази.

Одредбама овог закона забрањена је изградња нуклеарних електрана, постројења за производњу нуклеарног горива и постројења за прераду ислуженог нуклеарног горива за нуклеарне електране. Забрана се односи на доношење инвестиционих одлука, израду инвестиционих програма и техничке документације за изградњу нуклеарних електрана, постројења за производњу нуклеарног горива и постројења за прераду ислуженог нуклеарног горива за нуклеарне електране. Одредбе закона се не односе на научно-истраживачке и истраживачко-развојне радове, рударско-геолошке истражне радове, геолошко-сеизмичка истраживања и образовање кадрова.

Обзиром да важење наведених закона није временски ограничено, погрешно је и непотребно у овом контексту употребљавати термин „мораторијум“, који значи привремено одлагање или суспензију извршења неке обавезе, а што у конкретној ситуацији никако није случај. Посебно напомињемо да је и Кривичним Закоником Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 85/05, 88/05-испр., 107/05-испр., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14) у члану 267. инкриминисано кривично дело недозвољене изградње нуклеарних постројења, за које је запрећена казна затвора од шест месеци до пет година.

Закон о забрани изградње нуклеарних електрана

 

Информација у вези пожара у околини Чернобиља

29.04.2015

Поводом информација које су се појавиле у медијима у вези са пожаром у околини Чернобиља обавештавамо Вас да на званичном порталу за размену информација о нуклеарним догађајима Међународне агенције за атомску енергију (у даљем тексту МААЕ) нема објављених података на дан 29.04.2015. године до 12:00.

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије (у даљем тексту Агенција) је регулаторно тело у области заштите од јонизујућих зрачења и нуклеарне сигурности. Према Конвенцији о раном обавештавању, у Републици Србији Агенција је једина надлежна за размену информација са МААЕ и има приступ званичном порталу за размену информација о нуклеарним догађајима.

На сајту Агенције www.srbatom.gov.rs на сваких 30 минута ажурирају се подаци о мерењу јачине амбијенталне еквивалентне дозе гама зрачења у ваздуху у оквиру Система ране најаве, који чине 9 мерних станица лоцираних у Републици Србији - од Суботице до Косовске Митровице. Подаци су доступни и на званичној веб презентацији европске платформе ЕУРДЕП (EUropean Radiological Data Exchange Platform), са којом наша Агенција има потписан споразум о размени радиолошких података (такође доступно на нашем сајту).

До сада није забележено повећање јачине амбијенталне еквивалентне дозе гама зрачења на територији наше земље. Све до сада измерене вредности јачине дозе гама зрачења у Републици Србији у складу су са варијацијама природног фона зрачења, и одговарају локацији мерног инструмента и очекиваним сезонским флуктуацијама. Просечне вредности јачине амбијенталне еквивалентне дозе гама зрачења за Србију крећу се у интервалу од 100-150 nSv/h.

Агенција свакодневно 24 сата прати ниво радиоактивности и о било каквим променама јавност ће бити благовремено обавештена.

Дежурни телефон за хитне случајеве је 063/617-408.

 

Завршен тренинг курс о физичкој заштити и управљању безбедношћу радиоактивних извора

27.04.2015

Курс о безбедности извора

У периоду од 20. до 23. априла 2015. у Београду је одржан Тренинг курс о физичкој заштити и управљању безбедношћу радиоактивних извора. Организатор курса је била међународна организација „Глобалана иницијатива за смањење прењи“ (енг. Global Threat Reduction Initiative - GTRI) уз сарадњу са Агенцијом за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије. Учешће на курсу узело је 25 представника из 22 институције које поседују и у свом раду користе изворе јонизујућег зрачења, укључујући и представнике Агенције као регулаторног тела и државне инспекторе за заштиту од јонизујућих зрачења. Предавачи на курсу били су представници GTRI, експерти за питања безбедности и физичке заштите објеката и радиоактивних материјала.

Курс о безбедности извора

Учесници курса имали су могућност да се кроз предавања и практичне вежбе упознају са основним појмовима и принципима везаним за безбедност извора зрачења, потенцијалним претњама, елементима физичке заштите објеката, управљањем безбедношћу и безбедносном културом. Закључак предавача и учесника је да је курс био веома успешан и информативан и да представља добру основу за даље унапређење безбедности извора јонизујућих зрачења, у пракси и кроз законску регулативу.

 

Обавештење

21.04.2015

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије се налази у поступку измена и допуна важећих подзаконских аката - Правилника који се налазе у њеној надлежности.

Позивамо сва заинтересована лица, а посебно стручну јавност и кориснике услуга Агенције да нам у року од 30 дана доставе своје примедбе, предлоге и сугестије на важеће подзаконске акте-Правилнике.

Коментаре можете слати на:

е-маил адресу: info@srbatom.gov.rs

факсом на број: 011/3061-552

поштом на адресу: Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Масарикова 5/XV, 11000 Београд (са назнаком: Измена правилника)

 

Технички проблеми у вези са аутоматском објавом података из система за правовремену најаву акцидента са мерног уређаја у Врању

21.04.2015

Због техничких проблема у комуникацији са мерном станицом у Врању, онемогућен је аутоматски пренос података о јачини амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху.

Подаци са мерног уређаја се и даље очитавају и редовно се достављају Агенцији.

Просечна вредност јачине амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху на мерном месту у Врању у протеклих 24 сата износила је 134 nSv/h.

 

Информација за јавност

6.4.2015

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије надлежна је за спровођење мониторинга радиоактивности на територији наше земље на основу Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности („Службени гласник РС“ број 36/09 и 93/12 ) и Правилника о утврђивању програма систематског испитивања радиоактивности у животној средини („Службени гласникРС“, број 100/10) и има надлежност над системом за континуално праћење јачине амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху на девет локација у Републици Србији.

Резултати мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху прикупљају се на сваких 30 минута и доступни су на нашем сајту као и на званичној веб презентацији ЕURDEP (EUropean Radiological Data Exchange Platform), са којом Агенција има потписан споразум о размени радиолошких података.

Измерене вредности јачине амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху у нормалним условима, потичу од космичког зрачења и природних радионуклида и зависе од геологије терена и надморске висине мерног места, очекиваних сезонских флуктуација, те су карактеристичне за одређену територију.

Све до сада измерене вредности јачине амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у Републици Србији у складу су са варијацијама природног фона зрачења која одговара локацији мерног инструмента и очекиваним сезонским флуктуацијама.

Прилог: Средње годишње вредности јачине амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у Републици Србији

 

Данас почиње радни састанак експерата о изради националног програма мерења радона у Србији

2.2.2015

Радон - састанак експерата у СРПНА

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије ће у наредна три дана бити национални координатор радног састанка експерата, са темом израде националног програма мерења радона у Републици Србији. Ова радионица се спроводи у оквиру националног пројекта техничке сарадње који Република Србија има са Међународном агенцијом за атомску енергију СРБ/9/003 под називом „Унапређење регулаторне инфраструктуре и правног система“.

Радон - састанак експерата у СРПНА

 

Обавештење у вези са радом Система ране најаве акцидента

Услед промене техничких параметара на систему преноса података са мерних станица Система ране најаве акцидента, подаци са мерних станица нису доступни на wеб страници Агенције почев од 23.01.2015. Агенција има увид у мерене вредности амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења са мерних станица.

У складу са динамиком промене параметара, подаци ће бити сукцесивно објављивани.

 

Искључење са мреже блока бр. 3 нуклеарне електране Запорижја у Украјини

4.12.2014

Међународна агенција за атомску енергију је на свом званичном порталу за размену информација о нуклеарним и радијационим догађајима 3. децембра 2014. године објавила вест о догађају на нуклеарној електрани Запорижје у Украјини:

„28. новембра 2014. године у 19:24 дошло је до искључења са електричне мреже Блока бр. 3 нуклеарне електране Запорижја у Украјини. На основу прелиминарних сазнања, до искључења је дошло услед квара на електричној опреми у турбинској хали.

Реактор се налази у стаусу „хладног заустављања“ („cold“ shutdown) од 3.децембра 2014.

На основу прелиминарне анализе, догађај је према скали ИНЕС (Међународна скала за оцену нуклеарних и радијационих догађаја) рангиран као – „0 – одступање (нема значаја за сигурност“).

Нема негативних запажања о раду технолошких система заштите, инструментације и контроле и опреме.

Основана је специјална комисија за испитивање догађаја.

Радијациона ситуација на локацији Нуклеарне електране Запорижја је у границама нормалног рада, системи физичке заштите су у нормалном режиму рада.“

Комплетну вест можете погледати на: Догађај на Блоку бр. 3 нуклеарне електране Запорижја у Украјини

 

Почео тродневни семинар са темом Упознавање са инспекцијама са проширеним обимом приступа по Додатном протоколу уз Споразум о примени гарантија

17.11.2014

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, у сарадњи са Међународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ) и Министарством за енергетику Сједињених америчких држава (US Department of Energy), одржаће од 17. до 19. новембра, семинар на тему Упознавање са инспекцијама са проширеним обимом приступа на основу обавеза Републике Србије по Додатном протоколу уз Споразум о примени гарантија.

На семинару ће бити представљене обавезе Републике Србије према Додатном протоколу, као и теоретски део везан за инспекцијски надзор. Практичне вежбе обухватаће четири теме: нуклеарни реактори, радиоактивни отпад, научно-истраживачке активности и нуклеарни материјали. Вежбе ће се одржавати у објектима ЈП Нуклеарни објекти Србије и Института за нуклеарне науке Винча.

Између Републике Србије и Међународне агенције за атомску енергију постоји Споразум о примени гарантија, у вези с Међународним уговором о неширењу нуклеарног наоружања, који је ступио на снагу 28. децембра. 1973. године. Додатни протокол Споразума о примени гарантија између Републике Србије и МААЕ потписан је 3. јула. 2009. године, чиме је наша држава исказала спремност да буде прикључена међународним напорима за контролу пролиферације нуклеарног оружја. Наша држава је тренутно у фази припреме за ратификацију Додатног протокола уз Споразум о примени гарантија.

 

Завршена Национална радионица о изради документа Процена основне безбедносне угрожености

10.10.2014

Национална радионица о изради документа Процена основне безбедносне угрожености, на којој су учествовали представници надлежних министарстава, органа управе, и других институција које учествују у изради овог документа, данас је завршена. Учесници семинара сматрају да одржана радионица представља добру основу за израду националног документа Процена основне безбедносне угрожености (ПОБУ).

Завршена радионица о ПОБУ

 

Данас почиње Национална радионица о изради документа Процена основне безбедносне угрожености

7.10.2014

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије у сарадњи са Међународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ) из Беча, у периоду од 7. до 10. октобрa 2014. године у Београду, одржаће Националну радионицу о изради документа Процена основне безбедносне угрожености ПОБУ (енг. Design Basis Threat - DBT).

Учесници радионице су представници надлежних министарстава, органа управе, и других институција које ће учествовати у изради овог документа.

 

Данас се завршава 58. Генерална конференција Међународне агенције за атомску енергију (MAAE)

26.9.2014

58. Генерална конференција МААЕ

Делегација Републике Србије, у сусретима са представницима МААЕ, као и током билатералних сусрета са другим делегацијама, у протеклих пет дана изразила је спремност за даљим унапређењем међународне, посебно техничке сарадње радијационе и нуклеарне сигурности, инспекцијског надзора и нуклеарне безбедности и борбе против тероризма. Такође, подржала је сарадњу у области раног обавештавања и извештавања у случају ванредног догађаја, нарочито на регионалном нивоу, као и регионалну сарадњу по другим питањима од значаја за ову област.

Последњег дана 58. заседања Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију (MAAE), представници Србије присуствоваће Састанку са канцеларијом за правне послове МААЕ, као и Састанку са инспекторима ове међународне организације.

 

Делегација Србије на Састанку националних координатора и помоћника за везу са МААЕ

25.9.2014

Чланови делегације Републике Србије су током четвртог дана, 58. Заседања Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију (MAAE) учествовали на Састанку регулаторних тела. Састанку националних координатора и помоћника за везу са МААЕ у оквиру Одељења за техничку сарадњу европског региона присуствовали су и представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

Након тога наши представници у Бечу присуствовали су и скупу на којем је представљен Програм активности за лечење рака – Партнерство за борбу против рака у земљама са ниским и средњим приходима.

 

Обраћање шефа делегације Републике Србије на Генералној конференцији МААЕ

24.9.2014

Шеф делегације Републике Србије др Александар Белић, државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја, говорио је данас на Генералној конференцији у име делегације наше земље. Белић је, подржавши Годишњи извештај Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) за 2013. годину, истакао глобални значај активности МААЕ и важност коју наша земља придаје сарадњи са овом институцијом. Он је подсетио на традиционалну оријентацију Републике Србије ка мирнодопском коришћењу нуклеарне енергије, на њену приврженост основним циљевима МААЕ и редовно испуњавање обавеза које проистичу из њеног чланства.

58. Генерална конференција МААЕ

У свом говору др Александар Белић подржао је заједничке напоре за јачање система нуклеарне безбедности и унапређење борбе против тероризма и контроле ширења нуклеарног оружја. У том смислу, напоменуо је да су у Републици Србији усвојене уредбе које пружају правни основ за израду Процене основне безбедносне угрожености, прописивање мера безбедности носиоца лиценце за обављање нуклеарних активности, за утврђивање дугорочних планова и циљева у вези са нуклеарним активностима, као што су спровођење међународних конвенција и јачање стручне базе у области нуклеарне сигурности и безбедности. Известио је учеснике Конференције о намери Републике Србије да одобри Интегрални план подршке нуклеарној безбедности за нашу земљу.

58. Генерална конференција МААЕ

Шеф наше делегације је указао да се спроводи национална процедура које претходи приступању Републике Србије Конвенцији о нуклеарној сигурности и Заједничкој конвенцији о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом. Др Белић је казао да у оквиру будућих активности Србија планира да интензивира имплементацију препорука из МААЕ Кодекса за спровођење сигурности и безбедности радиоактивних извора, да подржи препоруке Водича за увоз и извоз радиоактивних извора, као и да потврди Измене и допуне Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала.

58. Генерална конференција МААЕ

Др Белић је истакао важност техничке сарадње и помоћи МААЕ која је неопходна за успостављање и јачање националних капацитета, за решавање актуелних питања са циљем постизања вишег нивоа нуклеарне и радијационе сигурности и безбедности, као и за развој примене нуклеарне енергије у мирољубиве сврхе.

58. Генерална конференција МААЕ

Шеф делегације је нагласио, да је у протеклом периоду постигнут напредак првенствено у јачању регулаторне инфраструктуре, уграђивању међународних принципа и стандарда у области нуклеарне безбедности. У свом обраћању Генералној конференцији, др Александар Белић се осврнуо и на прогрес у процесу ЕУ интеграција, на учешће Републике Србије на састанцима експланаторног и билатералног скрининга (у априлу и јуну 2014. године) у области Преговарачког поглавља 15, у оквиру кога је представљен законодавни оквир наше земље у области Нуклеарна енергетика и изнети су планови за унапређење у овој области.

Обраћање др Белића можете видети овде:
 

 

Билатерални састанак делегације Републике Србије са Јукијом Аманом, Генералним директором МААЕ

24.9.2014

Генерални директор Међународне агенције за атомску енергију, Јукија Амано (Yukiya Amano) састао се данас са представницима Републике Србије, који учествују на 58. Генералној конференцији Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), у Бечу. Том приликом, господин Амано је изразио задовољство што му се указала прилика да се сусретне са делегацијом наше земље и нагласио важност потврђивања Додатног протокола и Амандмана на Конвенцију о физичкој заштити нуклеарних материјала, од стране Републике Србије.

58. Генерална конференција МААЕ

Шеф делегације др Александар Белић, државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја је у сусрету са господином Аманом, истакао да је Србија посвећена процесу потврђивања поменутих међународних уговора и да је реализација пројекта на локацији Винча, који је подржан од стране МААЕ, један од важнијих задатака који нам предстоје.

Господин Јукија Амано , иначе је на дужности генералног директора Међународне агенције за атомску енергију од 1. децембра 2009.године.

58. Генерална конференција МААЕ

 

Делегација Републике Србије на састанцима о Додатном протоколу и Нуклеарној безбедности

23.9.2014

Представници Републике Србије, који учествују на 58. Генералној конференцији Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), данас су на билатералном састанку о Додатном протоколу разговарали о условима за спровођење усвојених међународних конвенција и потписаних међународних уговора, у оквиру припрема за потврђивање Додатног протокола уз Споразум о примени гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја. На састанку се говорило о благовременом стварању претпоставки и услова за његову одговарајућу имплементацију.

58. Генерална конференција МААЕ

Додатни протокол (ДП) уз Споразум о примени гарантија у вези са Међународним уговором о неширењу нуклеарног оружје је потписан 3. јула 2009. године. између Републике Србије и Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ).

Наша делегација данас је учествовала и на састанку Одељења за нуклеарну безбедност МААЕ, на којем је разматрано одобрење Интегралног плана подршке нуклеарној безбедности од стране Републике Србије и планирање и спровођење пројекта практичних вежби за одговор у случају угрожавања нуклеарне безбедности. Овај састанак је резултат сарадње започете јануара 2013. године између институција Републике Србије и Одељења за нуклеарну безбедност, Департмана за нуклеарну сигурност и безбедност МААЕ.

Током дана чланови делегације Републике Србије присуствовали су традиционалном научном форуму Радиоактивни отпад: „ У сусрет изазовима – наука и технологија за сигурна и одржива решења“, учествовали су на скупу који је посвећен међународним уговорима, као и састанку на тему „Култура нуклеарне безбедности у пракси“. Наши представници, данас су учествовали на Конвенцији о допунској надокнади за нуклеарну штету, а затим и састанку о Медицинском управљању радијационим акцидентима. Поред ових активности, наши делегати су били у прилици и да обиђу акредитоване лабораторије за лични мониторинг.

 

Делегација Републике Србије учествује на 58. заседању Генералне конференције МААЕ у Бечу

22.9.2014

Делегација Републике Србије учествоваће на 58. заседању Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију (MAAE), које почиње данас и трајаће до 26. септембра у Бечу.

58. Генерална конференција МААЕ

Шеф делегације др Александар Белић, државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја и представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије учествоваће у заједничком раду овогодишњег редовног заседања Генералне конференције које се одвија у пленуму и раду комитета, према усвојеном дневном реду.

Током трајања Конференције, на којој се очекује да ће присуствовати делегати 162 земље чланице, наши представници ће се састати са делегацијама других држава из региона и водити разговоре у циљу унапређења сарадње, склапања мултилатералних и билатералних споразума о сарадњи и размени информација у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности, као и разматрања посебних питања у овој области.

 

Потписан Споразум између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности

18.8.2014

Владa Републике Србије и Владa Републике Мађарске склопиле су 1. јула, ове године, Споразум о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности, приликом посете Београду председника Владе Републике Мађарске, Виктора Орбана. Споразум су потписали др Снежана Богосављевић Бошковић, министар пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и др Миклош Шестак, министар за национални развој Републике Мађарске. Потписани Споразум ће ступити на снагу након потврђивања у Скупштини Републике Србије.

Према Споразуму, координатор за спровођење овог споразума у Републици Србији биће Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, а у Мађарској, Мађарски надлежни орган за атомску енергију.


 

Међународни семинар - Помоћ у припремама за потврђивање и примену Измена и допуна Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала из 2005. године (Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material - CPPNM)

7.7.2014

Скуп у вези амандмана на Конвенцију о физичкој заштити нуклеарних материјала - 2.7.2014.

У склопу помоћи државама чланицама за ратификацију и имплементацију Измена и допуна Конвенције о физичкој заштити нукларног материјала, Међународна агенција за атомску енергију (МААЕ) је у сарадњи са Агенцијом за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије и Министарством просвете, науке и технолошког развоја 02. јула 2014. године, у Палати Србија у Београду одржала Међународни семинар - Помоћ у припремама за потврђивање и примену Измена и допуна Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала из 2005. године (Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material - CPPNM).

Скуп у вези амандмана на Конвенцију о физичкој заштити нуклеарних материјала - 2.7.2014.

На семинару су предавања одржали међународни експерти МААЕ и Канцеларијe Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC), а активно учешће у њему узели су представници релевантих државних органа и организација из Републике Србије.

Скуп у вези амандмана на Конвенцију о физичкој заштити нуклеарних материјала - 2.7.2014.

 

Нове информације о прирпеми програма сарадње са МААЕ за наредни пројектни циклус 2016 – 2017.

6.6.2014

У делу сајта за Међународну сарадњу и управљање пројектима можете прочитати нове информације везане за припреме у оквиру програма техничке сарадње за наредни пројектни циклус 2016-2017. Након завршене прве фазе припрема у оквиру програма сарадње за наредни пројектни циклус, очекује се одговор Секретаријата МААЕ о статусу предложених концепата.
Према распореду МААЕ одговор би требало да стигне до 15 јула 2014.

 

Истекао је рок за уклањање радиоактивних громобрана

23.5.2014

Петогодишњи рок за уклањање радиоактивних громобрана истекао је данас.

Инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења Министарства пољопривреде и заштите животне средине, против корисника који нису извршили уклањање извора јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана предузеће законом прописане мере.

 

Подршка Међународне агенције за атомску енергију Републици Србији

20.5.2014

Манасе Петер Салема, директор Департмана техничке сарадње за регион Европе, Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), данас је изразио подршку народу Републике Србије и Босне угроженом у поплавама, у уводном говору на Састанку националних координатора за везу са МААЕ региона Европе, који се одржава у Санкт Петербургу 20. и 21. маја.

 

ИНФОРМАЦИЈА

19.5.2014

Запослени у Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије одлучили су да издвоје по три дневнице које ће уплатити за помоћ подручјима угроженим у поплавама.

 

Делегација Агенције на Експланаторном скринингу у Бриселу

12.5.2014

Представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије учествовали су на Експланаторном скринингу у оквиру преговарачке групе 15 - енергетика, који је одржан 29. и 30. априла у Бриселу.

Циљ овог састанка био је да представници Европске Комисије представе легислативу Европске Уније у области енергетике и одговоре на питања наших стручњака.

Експланаторни скрининг 29.4.-30.4.2014, Брисел, Белгија

Делегација Агенције је учествовала у делу који се односи на област нуклеарне енергије.

Експланаторни скрининг 29.4.-30.4.2014, Брисел, Белгија

У наставку ових активности планирано је да на састанку Билатералног скрининга који ће бити одржан 11. и 12. јуна 2014. године, представници Агенције одговоре на представљену легислативу ЕУ у смислу степена усклађености националног законодавства са ЕУ прописима и њиховом спровођењу.

Експланаторни скрининг 29.4.-30.4.2014, Брисел, БелгијаПостављена интернет презентација - Спровођење Додатног протокола у Републици Србији

9.4.2014

На адреси www.dp.gov.rs постављена је интернет презентација, на српском језику, о спровођењу Додатног протокола у Републици Србији.Позив МААЕ за пријаву за учешће у истраживачким пројектима у периоду 2014-2015. године.

1.4.2014

У оквиру координисаних истраживачких активности МААЕ је 27. марта 2014. године упутила позив за пријаву за учешће у истраживачким пројектима у периоду 2014-2015. године. (Детаљније)Рок за уклањање радиоактивних громобрана истиче 23.маја 2014. године

21.2.2014

Фотографије радиоактивних громобрана:

         

Kорисници радиоактивних громобрана, односно правна лица која поседују радиоактивне громобране у обавези су да пријаве Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, изворе јонизујућих зрачења које поседују, односно користе у радиоактивним громобранима и да до 23. маја 2014. године поступе у складу са Законом и приступе њиховом уклањању.

Образац бр. 1 – пријава извора јонизујућих зрачења можете преузети овде.

Трошкове уклањања извора јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана сноси правно лице или предузетник који их поседује, односно користи. По истеку назначеног рока, инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, против корисника који нису извршили уклањање извора јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана предузеће законом прописане мере.

За све додатне информације можете се обратити Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.Aжуриране информације у делу "Међународна сарадња"

13.2.2014

У делу сајта за Међународну сарадњу и управљање пројектима ажуриране су информације о припреми националног и регионалног програма за наредни пројектни циклус МААЕ 2016 - 2017, укључујући и Процедуру пријаве за учешће на скуповима.

 

Отклоњени кварови на мерним станицама у Новом Саду и Врању

13.2.2014

Подаци о јачини амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху на територији Републике Србије поново су доступни на свим локацијама.

Подаци су доступни путем линка: Систем ране најаве радијационог акцидента

 

Саопштење везано за статус радиоактивних громобрана

23.12.2013

На основу члана 2. став 4. Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 93/12), забрањена је уградња радиоактивних громобрана на територији Републике Србије, док је чланом 90. став 2. и 3. прописано да се извори јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана морају уклонити у року од пет година од дана ступања на снагу овог закона. Трошкове уклањања извора јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана сноси правно лице или предузетник који их поседује, односно користи.

Такође, корисници радиоактивних громобрана, сагласно одредбама члана 91. предметног закона у обавези су да пријаве Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, изворе јонизујућих зрачења које поседују, односно користе у радиоактивним громобранима у складу са одредбама Правилника о пријављивању и евидентирању извора јонизујућих зрачења ("Службени гласник РС", бр. 25/11), као и да израде процену нивоа изложености становништва од радиоактивних громобрана, у складу са чланом 5. став 2. Правилника о границама излагања јонизујућим зрачењима и мерењима ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима ("Службени гласник РС", бр. 86/11), Прилог 2. Процена нивоа излагања становништа од радиоактивних громобрана и јонизујућих детектора дима.

Имајући у виду да рок за уклањање извора јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана истиче крајем маја 2014. године, овим путем позивано све кориснике, односно сва правна лица која поседује радио активне громобране да поступе у складу са прописима и у законском року приступе уклањању истих.

За све додатне информације можете се обратити:

   Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења
   и нуклеарну сигурност Србије
   Масарикова 5/15, Београд
   Тел: +381 11 3061 489
   Факс: +381 11 3061 552
   E-mail: info@srbatom.gov.rs
   http:// www.srbatom.gov.rs

По истеку назначеног рока, инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, против корисника који нису извршили уклањање извора јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана предузеће законом прописане мере.

 

Објављене нове листе и ажуриране информације у делу "Међународна сарадња"

12.12.2013

У делу сајта за Међународну сарадњу и управљање пројектима можете пронаћи нове листе регионалних и националних пројеката за наредни пројектни циклус ТС МААЕ 2014-2015, као и ажуриране информације о координисаним иистраживачким активностима МААЕ.

 

Агенција одржала први семинар о Додатном протоколу

25.11.2013

Презентација Додатног протокола - 20-21.11.2013.

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије je 20. и 21. новембра одржала семинар за произвођаче, увознике и извознике робе, универзитете и научно-истраживачке институције, на тему Упознавање са Додатним протоколом уз Споразум о примени гарантија.

Семинару су поред домаћих учесника и представника Министарстава, присуствовали Линда Хансен и Џонатан Еснер, представници Департмана за енергију Сједињених америчких држава.

Презентација Додатног протокола - 20-21.11.2013.

Додатни протокол уз Споразум о примени гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја је међународно правно обавезујући документ који је Република Србија потписала 2009. године са Међународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ) у Бечу, чији је главни циљ јачање сарадње у погледу не ширења нуклеарног наоружања. Припреме које претходе његовој ратификацији су утоку.

Презентација Додатног протокола - 20-21.11.2013.

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије је институција која је задужена за спровођење одредби Додатног протокола у Републици Србији, као и за испуњавање свих обавеза које из њега произлазе. Обавеза Агенције је да одређеном динамиком подноси Међународној агенцији за атомску енергију декларације укојима су описане активности дефинисане чланом 2. oвог документа, као и да координира сарадњу са инспекцијом МААЕ и организује државни тим за сваку од инспекцијских посета.

Ово је први семинар о Додатном протоколу у Србији на којем су представници Агенције били у улози предавача.

 

Одржан дводневни Састанак националних координатора за везу са МААЕ региона Европе

18.11.2013

Састанак НЛО региона Европе - 14-15.11.2013.

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, заједно са Међународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ) организовала је 14. и 15. новембра Састанак националних координатора за везу са МААЕ региона Европе (енг. Europe Region National Liaison Officers Meeting).

Састанак НЛО региона Европе - 14-15.11.2013.

Састанак је одржан први пут у региону, у Београду, у оквиру регионалног пројекта RER/0/036 - Подршка прегледу и планирању програма (енг. Supporting Programme Review and Planning), а отворила га је Лепосава Сојић, помоћник министра Министра енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије.

Састанак НЛО региона Европе - 14-15.11.2013.

Скупом је председавао Манасе Петер Салема, директор Департмана техничке сарадње за регион Европе МААЕ са својим срадницима.

Састанак НЛО региона Европе - 14-15.11.2013.

Представници 32 земаље региона из Албаније, Азерјбеџана, Белорусије, Босна и Херцеговине, Бугарске, Грузије, Грчке, Естоније, Јерменије, Казахстана, Кипра, Киргистана, Летоније, Литваније, Мађарске, Малте, Македоније, Пољске, Португала, Републике Молдавије, Републике Чешке, Румуније, Руске Федерације, Словачке, Словеније, Таџикистана, Турске, Украјине, Узбекистана, Хрватске, Црне Горе и Републике Србије, су за своје представнике номиновале своје националне координаторе/помоћнике за везу са МААЕ, у стандардној процедури предвиђеној правилима МААЕ.

Састанак НЛО региона Европе - 14-15.11.2013.

Овај састанак је од велике важности за Републику Србију јер су овом приликом дефинисани пројекти у области нуклеарне сигурности, нуклеарне безбедности, заштите од јонизујућих зрачења, унапређења људског здравља, и заштите животне средине, за наредне две године године.

 

Објављен Правилник о допуни правилника о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницима, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет

7.11.2013

Управни одбор Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, на седници одржаној 27.септембра 2013. године, донео је Правилник о допуни правилника о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницима, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалуводи за пиће, животним намирницима, сточној храни, и другој роби која се ставља у промет.

Разлог за доношење Правилника су законске обавезе проистекле из Закона о заштити од јонизујућих зрачења, који налажу Агенцији доношење подзаконских прописа, прописивање граница садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницима, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет и забрањују увоз животних намирница, воде за пиће, сточне хране, вештачких ђубрива, лекова, предмета опште употребе, грађевинског материјала, руде, металних производа примарног облика, минералних сировина, секундарних сировина и друге робе, ако садрже радионуклиде изнад прописаних граница.

Током припрема за доношење Правилника, у претходна четири месеца, била је отворена јавна расправа, којој је присуствовао велики број заинтересованих као што су стручна јавност, представници фитосанитарне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, овлашћених правних лица која изводе мерења садржаја радионуклида у робама за које су обавезна гамаспектрометријска испитивања, међу којима је и вештачко ђубриво, те представници увозника и произвођача вештачких ђубрива.

Имајући у виду праксу ЕУ и земаља региона, изнете предлоге током јавне расправе, анализу релевантних статистичких показатеља из области производње и промета, како вештачког ђубрива као финалног производа, тако и компоненти из којих се састоји , донетим Правилником прописане су границе садржаја природних радионуклида у минералним фосфатним ђубривима и то:

- за уранијум ( 238U):

       - 1600 Bq/kg за минерална ђубрива која садрже макрохранљиви елемент фосфор, а која се као таква стављају у промет и примењују

       - 3200 Bq/kg, за сировине за производњу минералних ђубрива која садрже макрохранљиви елемент фосфор

- за радијум (226Ra ):

      - 1000 Bq/kg за минерална ђубрива која садрже макрохранљиви елемент фосфор, а која се као таква стављају у промет и примењују, као и за сировине за њихову производњу

- за калијум ( 40К):

      - 27000 Bq/kg и то за минерална ђубрива која садрже макрохранљиве елементе калијум и/или фосфор, а која се као таква стављају у промет и примењују, као и за сировине за њихову производњу

У Европској Унији не постоје директиве и препоруке о границама садржаја радионуклида, али је свим релевантним међународним документима из ове области остављена слобода државама чланицама да ову област уреде тако да смање све потенцијалне ризике по здравље становништва од утицаја јониузујућих зрачења.

Поред постојања законске обавезе у смислу увођења граница садржаја радионуклида, узето је у обзир да се због могућег утицаја на здравље људи мора ограничити максимално дозвољена активност радионуклида како се количина уранијума и радијума у земљишту не би значајно повећала, али и неопходност контроле увоза ђубрива јер домаће производње готово да више и нема.

Правилник је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 97/13 од 6. новембра 2013. године и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

5.11.2013

Агенциja за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, обавештава све заинтересоване кориснике, да ће, у складу са чл. 65. и 66. Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности Србије ("Службени гласник РС", 36/09), од 1. јануара 2014. године, издавати дозволе за промет опреме или резервних делова за опрему која представља извор јонизујућих зрачења, само ако правно лице, односно предузетник има лиценцу за обављање делатности промета извора јонизујућих зрачења, и ако се тај промет врши за корисника који има лиценцу за обављање радијационе делатности.

Ово се не односи на правна лица или предузетнике који започињу своју делатност и у ту сврху увозе опрему која представља извор јонизујућих зрачења.

Завршен петодневни Семинар о радиолошкој процени утицаја испуштања радиоактивних материја у околину

21.10.2013

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије је у сарадњи са Међународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ), од 14. до 18. октобра, у Палати Владе Републике Србије одржала Семинар о радиолошкој процени утицаја испуштања радиоактивних материја у околину (енг. Regional Workshop on radiological Impact Assesment of Radioactive Discharges to Environment), у оквиру пројекта RER/9/117, под називом Унапређење националне способности за контролу изложености становништва (енг. Upgrading National Capabilities for Controlling Public Exposure).

Семинар о радиолошкој процени утицаја - сл.1

Сврха овог семинара била је размена техничког знања и искустава између земаља учесница у вези са радиолошком проценом утицаја испуштања радиоактивности у животну средину. На радионици су представљени међународни и регионални стандарди у овој области, упутства и препоруке, као и демонстрација постојећих метода за радиолошку процену утицаја испуштања радиоактивности у животну средину. Одржане су дискусије на теме које се односе на текуће и будуће националне и међународне програме за радиолошку процену утицаја радиоактивних испуштања у животну средину, са нагласком на МААЕ стандарде и национална искуства земаља учесница.

Семинар о радиолошкој процени утицаја - сл.2

Семинар је привукао велику пажњу стручне јавности. Од укупно 72 учесника, међу којима су били наши стручњаци из националних института и организација овлашћених за обављање послова заштите од јонизујућих зрачења, радионици је присуствовало 37 представника из 30 земаља, ангажованих од стране Међународне агенције за атомску енергију.

Семинар о радиолошкој процени утицаја - сл.3

Одржавања овог семинара у нашој земљи представља испуњавање обавезе наше земље према МААЕ у погледу активног приступа реализацији програмског оквира ЕУ у наведеној области, а истовремено и активан допринос Србије европским интеграцијама.

 

Агенција домаћин петодневне Радионице о радиолошкој процени утицаја испуштања радиоактивних материја у околину

16.10.2013

Семинар о радиолошкој процени утицаја - сл.4

У току је Семинар о радиолошкој процени утицаја испуштања радиоактивних материја у околину, на којем, поред представника Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), учествује 35 полазника из 29 земаља из региона.

Стручну радионицу која ће трајати до 18. октобра, организовала је Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије у сарадњи са МААЕ.

 

Представници Агенције учествовали на Симпозијуму друштва за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе у Врњачкој Бањи

6.10.2013

Скуп у Врњачкој бањи - сл.1

Слађан Велинов, вршилац дужности директора Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије отворио је 27. Симпозијум друштва за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, који је одржан од 02. до 04. октобра године у Врњачкој Бањи.

На Семинару су представници Агенције, у оквиру секције – Регулатива, едукација и јавно информисање, представили своје радове:

1. Имплементација прописа у области заштите од јонизујућих зрачења
2. Доградња основиних стандарда радијационе сигурности у међународним препорукама
3. Регулаторни послови у области нуклеарне сигурности и безбедности и управљања радиоактивним отпадом

Након излагања одржана је дискусија током које су учесници имали прилику да се упознају са будућим активностима регулаторног тела у овој области, начином усклађивања прописа из области заштите од јонизујућих зрачења и нуклеарне сигурности са ЕУ прописима и изнесу своја мишљења и предлоге.

Овогодишњи Симпозијум је јубиларан, јер Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе обележава 50 година организоване заштите од зрачења на овим просторима.

Скуп у Врњачкој бањи - сл.2

 

Делегација Србије учествовала на 57. Генералној конференцији у Бечу

23.9.2013

57. Генерална конференција МААЕ

Делегација Србије учествовала је на 57. заседању Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију (MAAE), која је одржана од 16. до 20. септембра у Бечу. Три хиљаде делегата из 159 државa чланицa, ове године je усвојило 17 резолуција у циљу јачања рада и капацитета Међународне агенције у области нуклеарне науке, технологије, сигурности и безбедности, као и у систему гарантија и техничке сарадње.

Делегација у чијем саставу су били представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења Републике Србије успешно су наступили на Конференцији. Уз учешће у раду пленарне седнице Комитета свих (Committee of the Whole) и Форума регулаторних тела, делегација је пратила и рад Научног форума и одржала низ билатералних и регионалних састанака са делегацијама других држава чланица (Мађарска, Румунија, бивше југослословенске републике).

57. Генерална конференција МААЕ

Говор његове екселенције Вука Жугића, амбасадора Републике Србије при ОЕБС-у и МААЕ:

Слађан Велинов, вршилац дужности директора Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења састао се са Питером Салемом, директором Департмана техничке сарадње за регион Европе Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) , како би потврдио да ће Београд бити домаћин Састанка националних координатора региона Европе за везу са МААЕ 14. и 15. новембра ове године.

Државе чланице су одржале велики број презентација о својим активностима и достигнућима у области употребе нуклеарне енергије у мирољубиве сврхе, односно предности њене употребе у контексту одрживог развоја.

Традиционални Научни форум ове године је носио назив „Плава планета“ и био је фокусиран на нуклеарне апликације за одрживу заштиту морске средине, са акцентом на климатске промене и ацидификацију мора.

57. Генерална конференција МААЕ

 

Успостављен мониторинг радиоактивности у животној средини

20.9.2013

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије је, у складу са законском регулативом, а на основу спроведе Jавнe набавкe услуге – Систематско испитивање радиоактивности у животној средини Републике Србије, поново успоставила систем мониторинга.

Након спроведене Јавне набавке Агенција је закључила уговоре са, Лабораторијом за заштиту од зрачења и заштиту животне средине Института Винча, Природно математичким факултетом из Новог Сада и Институтом за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“. Овлашћена правна лица за испитивања у оквиру мониторинга почела су током септембра да прикупљају и анализирају узорке.

На основу добијених резултата Агенција прати угроженост животне средине од јонизујућих зрачења, врши процену излагања становништва јонизујућим зрачењима из животне средине и налажe мере заштите у случају повећања радиоактивности.

Брошура о Додатном протоколу

11.9.2013

Путем наредног линка можете преузети брошуру о Додатном протоколу: Додатни протокол - брошура

Манасе Петер Салема у дводневној посети Агенцији

4.9.2013

Састанак са г. Салемом

Манасе Петер Салема, директор Департмана техничке сарадње за регион Европе Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) 2. и 3. септембра био је гост Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

Господин Салема је дошао у Београд да би се састао са Слађаном Велиновим в.д. директора Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, како би разгoварао о пројектима МАЕЕ у Републици Србији, који треба да отпочну 2014. године, и изразио очекивање да ће представници Србије у наредном периоду припремити нове пројекте у области заштите од зрачења, нуклеарне сигурности и примене нуклеарне енергије.

Током разговора господин Салема је више пута нагласио да ће Агенција, као институција задужена за сарадњу са МААЕ на националном нивоу имати његову безрезевну подршку у даљим активностима и истакао да је она као регулаторно тело, „кровна“ институција у овој области у Србији.

Господин Салема је предложио да Република Србија, у новембру ове године, буде домаћин скупа Националних официра за везу са Међународном агенцијом за атомску енергију.

Састанак са г. Салемом

 

Одржан трећи састанак о границама садржаја природних радионуклида у вештачким ђубривима

22.08.2013

Учесници скупа

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије данас је у просторијама Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине одржала трећи састанак у вези са јавном расправом која је покренута 26. јула 2013. године, а поводом измене Правилника о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет (Сл.гласник РС 86/11).

Представници Агенције, надлежних Министарстава, стручне јавности, као и произвођачи и увозници вештачких ђубрива имали су прилику да кроз конструктивну дискусију и размену мишљења и искустава, размотре питања која се односе на измену постојећег правилника.

Договорено је да учесници до 1. септембра доставе Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије своје предлоге, након чега ће бити формирана радна група, која ће одедити критеријуме за утврђивање граница садржаја природних радионуклида.

Учесници скупа

 

Важно обавештење - oбјављен јавни позив

31.07.2013

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије објавила је позив за подношење понуде у отвореном поступку за јавну набавку услуга – Систематско испитивање радиоактивности у животној средини Републике Србије. Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

Јавна расправа о измени правилника

26.07.2013

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије покреће јавну расправу о измени следећих правилника:

Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и начина спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", 38/11) и
Правилник о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет ("Сл.гласник РС", 86/11)

Јавна расправа ће трајати од 26. јула 2013. до 12. августа 2013. године.

Начин учешћа у јавној расправи:

Коментаре можете слати на:
е-маил адресу: info@srbatom.gov.rs
факсом на број: 011/3061-552
поштом на адресу: Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Масарикова 5/XV, 11000 Београд (са назнаком: Јавна расправа – измена правилника)

Текст предлога за измену правилника можете наћи овде.

Национални семинар о подизању свести у области нуклеарне безбедности

10.07.2013

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије ће у сарадњи са, Међународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ) у периоду од 16. до 17. Јула 2013. године, у Палати Србија у Београду одржати Национални семинар о подизању свести у области нуклеарне безбедности (енг. Nuclear Security Awareness Workshop). Семинар је намењен представницима државних органа и других институција. Циљеви семинара су: подизање свести о питањима нуклеарне безбедности и релевантна помоћ МААЕ организацијама у Србији које су одговорне за нуклеарну безбедност и разматрање и финализација Интегралног плана подршке нуклеарној безбедности ради даљег спровођења активности које се односе на нуклеарну безбедност у Србији.

Отклоњен квар при систему за правовремену најаву акцидента

13.06.2013

Подаци о јачини амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху поново су доступни.

Привремено недоступни подаци из система за правовремену најаву акцидента

09.06.2013

Подаци о јачини амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху тренутно нису доступни због квара на делу система за правовремену најаву акцидента.

Радови на отклањању квара су у току.

Одржана радионица о примени биодозиметрије у случају акцидента

16.04.2013

У Београду је од 2. до 5. априла 2013. године одржана радионица о примени биодозиметрије у случају радијационог акцидента. Радионица је одржана у оквиру пројекта техничке сарадње са МААЕ: Јачање и хармонизација националних способности за одговор на нуклеарне и радиолошке ванредне ситуације (Strengthening and Harmonizing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies).
Радионица је одржана у хотелу Тулип Ин Путник.

На радионици је било 25 учесника из 17 земаља, а радни део су водили међународни експерти у области биодозиметрије Дејвид Лојд, професор емеритус из Агенције за заштиту здравља, Велика Британија, Џуан Франческ Баркинеро Еструч из Института за нуклеарну сигурност, Француска, Марина ДиЂорђо из Нуклеарног регулаторног тела Аргентине и Едуардо Даниел Херера Рејес из Међународне агенције за атомску енергију.

Програм радионице обухавтио је предавања о биолошким ефектима зрачења и основама биодозиметрије, а учесници су упознати и са појединим методама које се користе за процену примљене дозе јонизујућег зрачења. Поред теоријских предавања, организоване су и практичне вежбе где су учесницима презентовани примери анализе структурних хромозомских аберација из лимфоцита периферне крви човека. Учесници су упознати и са акцидентима са изворима јонизујућег зрачења у којима су биодозиметријске методе имале кључну улогу у одређивању примљене дозе.

На радионици је покренута иницијатива за оснивање мреже биодозиметријских лабораторија за регион источне и југоисточне Европе. Оснивање овакве мреже ће значајно допринети јачању регионалних капацитета за процену примљених доза што је од посебног значаја у случају акцидента са великим бројем озрачених особа.

Фотографије са одржаног скупа можете погледати путем овог линка.

Питер М. Салема у дводневној посети Београду

25.03.2013

Питер М. Салема, директор Департмана техничке сарадње за регион Европе Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) боравио је у Београду од 20. до 21. марта 2013. године.

Он се састао са високим државним званичницима и институцијама како би размотрили детаље у вези са припремом Споразума Европске комисије и МААЕ о имплементацији пројеката за Републику Србију из Хоризонталног програма о нуклеарној сигурности и заштити од зрачења под ИПА - Помоћ у транзицији и изградња институција за 2009. и 2010. годину.

Ови пројекти имају за циљ побољшање стања у области радијационе и нуклеарне сигурности у нашој земљи, кроз активности формирања националних регистара, проналажења изгубљених извора и другог радиоактивног материјала, санирање стања на терену и у објектима на локацији Винча.

Пријем радника у радни однос на неодређено време

22.03.2013

Радно место: Сарадник за послове евиденције нуклеарних материјала и нуклеарну безбедност у Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије

Води централну евиденцију о нуклеарним објектима, нуклеарним материјалима и радиоактивном отпаду и врши контролу евиденција које воде корисници; сарађује са представницима других државних органа и међународним организацијама и телима складу са међународним споразумима; сарађује са представницима Међународне агенције за атомску енергију, која врши контролу и надзор над нуклеарним материјалима и пословима у вези спречавања ширења нуклеарног оружја; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије–мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 1 година радног ис̀??уства, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; фотокопија уверења о држављанству; фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице.

Рок за подношење пријава: Писмене пријаве са биографијом као и потребна документа доставити на адресу: Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Палaта Београд, Масарикова бр. 5. XV спрат најкасније до 01.априла 2013. године, или електронским путем.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у просторијама Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Масариков 5, XV спрат и то почев од 01. априла 2013. године, o чему ће учесници конкурса бити обавештени телефонским путем на бројеве које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА: На оглас се могу јавити и кандидати без радног искуства, у том случају заснивају радни однос у својству приправника.

Технички проблеми у вези са аутоматском објавом података из система за правовремену најаву акцидента

14.03.2013

Услед техничке неисправности на делу система за правовремену најаву акцидента, онемогућен је аутоматски пренос података о измереним вредностима јачине амбијенталног еквивалента дозе.

Подаци са мерних уређаја се и даље редовно очитавају и достављају Агенцији.

Регионални семинар о примени биодозиметрије у случају радијационог акцидента у Београду

27.02.2013

Међународна агенција за атомску енергију (МААЕ) ће у сарадњи са Агенцијом за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, у периоду од 2. до 5. априла 2013. Године, одржати Регионални семинар о примени биодозиметрије у случају радијационог акцидента (Regional Workshop on Applications of Biodosimetry in Case of a Radiation Emergency), у оквиру пројекта техничке сарадње са МААЕ: Јачање и хармонизација наци΀?налних способности за одговор на нуклеарне и радиолошке ванредне ситуације (Strengthening and Harmonizing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies).

На семинару ће се 40 учесника из 32 земље упознати са биодозиметријским техникама и методологијама које се примењују при одређивању доза примљених у случају радијационог акцидента. Одређивање доза примљених у акциденту је важно, пре свега због планирања лечења прекомерно озрачених лица и прецизнијих информација о могућим последицама које могу да се манифестују неколико недеља ̀??осле излагања зрачењу.

Нуклеарна проба у Северној Кореји

13.02.2013

Из Организације за свобухватну забрану нуклеарних проба – (CTBTO) јуче је јављено да су њихове станице за мониторинг детектовале појачану сеизмичку активност на територију Демократске Народне Републике Кореје. Карактеристике детектоване сеизмичке активности и њена локација одговарају сеизмичким актиностима детектованим током нуклеарних проба извршених од стране ДНР Кореје 2006. и 2009. године.

Званичници ДНР Кореје потврдили су синоћ да је ова земља извршила подземну пробу нуклеарног наружања.

Технички проблеми на мерном уређају у Врању

21.01.2013

Подаци о јачини амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху у Врању тренутно нису доступни, услед техничких проблема на мерном уређају у систему правовремене најаве акцидента.

У току су радови на отклањању квара.

Аутоматско искључење реактора НЕ Чернавода у Румунији

10.01.2013

Оператер румунске нуклеарне електране Чернавода објавио је да је јуче дошло до аутоматског искључења реактора јединице 2 НЕ Чернавода. Искључење је последица неисправности електричног генератора у систему хлађења реактора.

Током искључења реактора у НЕ Чернавода није дошло до испуштања радиоактивности у животну средину.

Регионални тренинг курс о пуштању у рад и контроли квалитета система за планирање радиотерапије

16.11.2012

Од 14. до 18. новембра 2012. године у организацији МААЕ и Института за онкологију Војводине одржава се Регионални тренинг курс о пуштању у рад и контроли квалитета система за планирање радиотерапије (Regional Training Course on Commissioning and Quality Assurance for Radiotherapy Treatment Planning Systems), у оквиру пројекта техничке сарадње са МААЕ: Јачање медицинске физике у радијационој медицини (RER/6/023Strengthening Medical Physics in Radiation Medicine).

Циљ курса је да обезбеди обуку у клиничком планирању терапије и контроли квалитета у спровођењу радиотерапије пацијентима оболелим од рака. Курс се одржава у Новом Саду и у Сремској Каменици уз учешће око 25 полазника из 29 земаља учесница у пројекту.

Семинар за представнике институција о идентификацији робе из Aнекса II у вези са Додатним протоколом

26.10.2012

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, у сарадњи са Министарством спољних послова Републике Србије и Департманом за енергију САД, уз учешће представника Европске комисије и Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) , одржаће од 30. октобра до 1. новембра 2012. године, Семинар о идентификацији робе из Aнекса II Додатног протокола (Additional Protocol – Commodity Identification Training) за представнике надлежних министарстава, органа управе, и других институција у вези са Додатним протоколом уз Споразум о примени гаранција у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја (NPT).

Додатни протокол Споразума о примени гарантија између Републике Србије и Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) потписан је 3. јула 2009. године, чиме је наша држава исказала спремност да буде прикључена интернационалним напорима за контролу пролиферације нуклеарног оружја.

Више о  Споразуму о примени гарантија и Додатном протоколу можете пронаћи овде.

Модел документа Додатног протокола можете преузети овде.

Припрема програма сарадње за наредни пројектни циклус 2014. – 2015.

17.10.2012

У оквиру припрема програма сарадње за наредни пројектни циклус, први корак биле су консултације националног координатора за везу са МААЕ са заинтересованим странама како би се идентификовале тематске области будућих пројеката. Теме појединих пројеката се усклађују са документом Oквира програма сарадње 2010. – 2015., у којем се као национални развојни приоритети издвајају:

  1. Функције регулаторног тела и побољшање радијационе и нуклеарне сигурности Јачање нуклеарне безбедности Побољшање терапије зрачењем in vivo и in vitro као и услуга нуклеарне медицинске дијагностике Декомисија и управљање радиоактивним отпадом Нуклеарне технологије и технике

Прва фаза припремних активности је завршена 31. маја 2012. године доставом документа белешке програма државе (енг. Country Programme Note - CPN), који садржи преглед програма државе Србије и концепте предлога националних и регионалних пројеката.
Електронски формулари за припрему концепата националних и регионалних пројеката били су благовремено постављени на сајту. Крајњи рок за предају попуњених формулара е-поштом  Агенцији био је  21. мај 2012. године.

Подсећамо предлагаче пројектних концепата да је уз попуњене формуларе било неопходно доставити и званично писмо (на енглеском језику) којим се институција-предлагач обавезује да ће, ако пројекат буде прихваћен, дати пуну подршку реализацији пројекта.
Од 30. августа 2012. године националним координаторима за везу са МААЕ слати су одговори (ноте) са резултатима провере и процене националних пројектних концепата и тиме је почела друга фаза – фаза дизајнирања пројеката.

Наш национални координатор и предлагачи пројеката ноту су добили 15. септембра 2102. године, и у наредном периоду предстоји  наставак дијалога са програм менаџером ТС Департмана МААЕ, за даља разјашњења и подршку у циљу припреме одговарајуће пројектне документације у складу са дефинисаним захтевима квалитета програма ТС (енг. LogframeApproach- LFA).

Крајњи рок за уношење нацрта националних пројекта у PCMF интернет платформу је 15. децембар 2012. године. PCMF платформа ће бити отворена за уносе од краја новембра 2012. године.

Формулари за припрему нацрта националних пројеката могу се преузети овде.

 Преузмите документ National Project Document (Cat. A)(линк за преузимање)

Попуњене формуларе потребно је послати е-поштом на адресу medjunarodna.saradnja@srbatom.gov.rs

Координатор за везу са МААЕ je др Мирјана Раденковић. Помоћник за везу са МААЕ je Милијана Стељић.

Подаци о дози гама зрачења у Београду и Кладову

17.10.2012

Просечне дневне вредности јачине амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху на мерном месту Београд и мерном месту Кладово за период од 06.10. до 12.10.2012. износе:

дан

Јачина амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху (nSv/h)

Београд

Кладово

06.10.2012.

86

86

07.10.2012.

86

86

08.10.2012.

86

86

09.10.2012.

85

87

10.10.2012.

87

87

11.10.2012.

86

87

12.10.2012.

87

89

Упутство за уплату републичке административне таксе

09.10.2012

У складу са Законом о изменама и допунама Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности (“Службени гласник РС” број 93/12), накнаде за издавање лиценци, дозвола, решења, потврда о евидентирању и сертификата, убудуће ће се плаћати према одредбама Закона о републичким административним таксама.

Упутство за уплату републичке административне таксе можете пронаћи овде, или преко ставке "Уплата таксе" у менију са леве стране.

Подаци о дози гама зрачења у Београду и Кладову

08.10.2012

Због техничких проблема у комуникацији са мерним станицама у Београду и Кладову, онемогућен је аутоматски пренос података  о јачини амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху. Подаци са мерних уређаја се и даље очитавају и редовно се достављају Агенцији, а биће објављивани на нашој wеб-страници.

Просечне дневне вредности јачине амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху на мерном месту Београд и мерном месту Кладово за период од 01.10. до 05.10.2012. износе:

дан

Јачина амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху (nSv/h)

Београд

Кладово

01.10.2012.

87

84

02.10.2012.

88

87

03.10.2012.

85

86

04.10.2012.

-

85

05.10.2012.

85

86

Закон о изменама Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности

28.09.2012

Влада Републике Србије донела је Закон о изменама Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности који можете презузети овде.

Агенција издала лиценцу ЈП "Нуклеарни објекти Србије"

28.09.2012

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије је 27. септембра 2012. године ЈП "Нуклеарни објекти Србије" издала допуну лиценце за управљање радиоактивним отпадом и то - пуштање у рад и коришћење привременог складишта радиоактивног отпада Х3 и безбедног складишта радиоактивних извора БС.

Обавештење

21.09.2012

Просечне дневне вредности јачине амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху на мерном месту  Београд  у трећој недељи септембра износе:

14.IX- 88 nSv/h, 15.IX- 87 nSv/h, 16.IX- 83 nSv/h, 17.IX- 87 nSv/h,18.IX- 86 nSv/h, 19.IX- 86 nSv/h, 20.IX - 90 nSv/h

Предлог измена Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности

17.09.2012

Влада Србије дала је предлог измена Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности који можете погледати овде.

Врх стране     
  Систем правовремене најаве акцидента

Информације о одржаним скуповима

15.11.2019

RER6036 - Improving Radiotherapy Practices for Advanced Radiotherapy Technologies Including Quality Assurance and Quality Control - IAEA/ESTRO Training Courses in 2020

13.11.2019

RER6038 – Applying Best Practices for Quality and Safety in Diagnostic Radiology - Regional Training Course on Quality Assurance and Dosimetry in Mammography and Digital Breast Tomosynthesis, 24-28 February 2020, Podgorica, Montenegro

13.11.2019

RER6038 – Applying Best Practices for Quality and Safety in Diagnostic Radiology -Regional Workshop to Develop the TC Project RER/6/038 Technical Outputs from 2019 Activities and Plan 2020 Activities and Outputs, 27-29 January 2020, Vienna, Austria

13.11.2019

RER1019 – Enhancing Standardized Radiation Technologies and Quality Control Procedures for Human Health, Safety, Cleaner Environment and Advanced Materials - Regional Meeting on Radiation Technologies, 3 - 6 February 2020, Vienna, Austria

08.11.2019

RER6038 – Applying Best Practices for Quality and Safety in Diagnostic Radiology - TC Sponsored Participation on European Conference of Radiology 2020, 11-15 March 2020, Vienna, Austria

30.10.2019

RER6037 - Strengthening Nuclear Medicine Capabilities - The EANM Focus 3: The International Conference on “Molecular Imaging and Thearanostics in Neuroendocrine Tumours”, 30 January 2020 - 1 February 2020, Athens, Greece

10.10.2019

RER9152 Enhancing Inspection Capabilities in Nuclear Safety - Workshop on the Consistency of Regulatory Inspection Programmes, 2-6 December 2019, Lisbon, Portugal

10.10.2019

INT0096 - Establishing and Enhancing National Legal Frameworks for the Safe, Secure and Peaceful Use of Nuclear Energy and Ionizing Radiation - TC Regional Workshop for Member States in Europe on Harmonising National Nuclear Law with International and European Law, 20 - 24 January 2020, Sofia, Bulgaria

27.09.2019

RER1020 - Developing Radiotracer Techniques and Nuclear Control Systems for the Protection and Sustainable Management of Natural Resources and Ecosystems - Training and Certification on Radiotracers and Gamma Scanning, 9 - 20 December 2019, Seibersdorf, Austria

25.09.2019

RER6037 - Strengthening Nuclear Medicine Capabilities - Regional Training Course on Basic PET/CT, 25-29 November 2019, Debrecen, Hungary

24.09.2019

RER9147 – “Enhancing Member States' Capabilities for Ensuring Radiation Protection of Individuals Undergoing Medical Exposure - Regional Training Course on Radiation Protection in Diagnostic and Therapeutic Nuclear Medicine, 2-6 December 2019, Vilnius, Lithuania

24.09.2019

RER9148, “Strengthening the Regulatory Infrastructure for Radiation Safety - Regional Workshop on Regulatory Enforcement and Inspection, 16 - 20 December 2019, Tirana, Albania

24.09.2019

RER6037 - “Strengthening Nuclear Medicine Capabilities - Regional Training Course on Nuclear Medicine Hybrid Imaging Techniques for Technologists, 6-10 November 2019, Limassol, Cyprus

24.09.2019

RER6036 - Improving Radiotherapy Practices for Advanced Radiotherapy Technologies Including Quality Assurance and Quality - Regional Workshop on Assuring Patient Safety and Management of Doses from Imaging in Radiotherapy, 25-27 November 2019, Budapest, Hungary

05.09.2019

RER9146 - Enhancing Capacities in Member States for the Planning and Implementation of Decommissioning Projects - Regional Workshop on Review and Improvement of Existing Decommissioning Plans for Small Facilities, 3 - 7 February 2020, Riga, Latvia

27.08.2019

RER1019 – Enhancing Standardized Radiation Technologies and Quality Control Procedures for Human Health, Safety, Cleaner Environment and Advanced Materials - Regional Workshop on Radiation Techniques for Cultural Heritage Preservation, 18 - 22 November 2019, Bucharest, Romania

26.08.2019

RER7011 - Enhancing the Inventory of Aerosol Source Profiles Characterized by Nuclear Analytic Techniques in Support of Air Quality Management - Final Project Coordination Meeting, 25 - 29 November 2019, Lisbon, Portugal

21.08.2019

RER9153 - Enhancing the Regional Capacity to Control Long Term Risks to the Public due to Radon in Dwellings and Workplaces - Regional Workshop on Establishment of Effective Regulatory Control for Exposure Due to Radon at Workplaces, 14 - 17 January 2020, Debrecen, Hungary

21.08.2019

RER9151 - Updating and Harmonizing Emergency Preparedness and Response Plans - Regional Training Course on Actions to Protect the Public in an Emergency due to Severe Conditions at a Light Water Reactor, 11 - 15 November 2019, Tulln, Austria

14.08.2019

RER9149 - Improving the Radiation Protection of Workers Occupationally Exposed to Ionizing Radiation - Regional Workshop on Basic Internal Dosimetry, 10-20 December 2019, Madrid, Spain

14.08.2019

RER9143 - Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities - Regional Workshop on Methodologies for Management of RADON-type Facilities, 25 - 29 November 2019, Moscow, Russian Federation

14.08.2019

RER0043 - Enhancing Capacity Building Activities in the European Nuclear and Radiation Safety Organizations for the Safe Operation of Facilities - Regional Workshop on Nuclear Safety and Security Education, 21 - 25 October 2019, Athens, Greece

28.07.2019

RER1018 – Harmonizing Non-Destructive Testing, Training and Certification for Civil Engineering and Cultural Heritage - Regional Training Course on X-ray Imaging Technology in Cultural Heritage, 7-11 October 2019, Belgrade, Serbia

22.07.2019

RER6038 - Applying Best Practices for Quality and Safety in Diagnostic Radiology - Regional Training Course on Quality Assurance and Dosimetry in Computed Tomography, 4-8 November 2019, Coimbra, Portugal

22.07.2019

RER5022 – Establishing Genetic Control Programmes for Aedes Invasive Mosquitoes - Regional Training Course on Social Communication for Sterile Insect Technique Mosquito Project, 7 - 11 October 2019, Procida, Italy

22.07.2019

RER9143 - Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities - TC Meeting on Roadmap to Geological Disposal, 25- 29 November 2019, Vienna, Austria

21.07.2019

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources - Final Coordination Meeting and Launch of Phase II Project, 25- 29 November 2019, Vienna, Austria

18.07.2019

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources - Interregional Meeting on Disused Sources Integrated Decision-Evaluation Support (DSIDES), 14-18 October 2019, Hammamet, Tunisia

15.07.2019

RER9153 - Enhancing the Regional Capacity to Control Long Term Risks to the Public due to Radon in Dwellings and Workplaces - Regional Workshop on Good Laboratory Practice in the Measurement of Radon, 18 - 20 November 2019, Berlin, Germany

15.07.2019

RER9142 “Establishing Sustainable Education and Training Infrastructures for Building Competence in Radiation Safety - Train-the-Trainers Regional Training Course for Radiation Protection Officers, 14 - 18 October 2019, Tallinn, Estonia

10.07.2019

RER1019 – Enhancing Standardized Radiation Technologies and Quality Control Procedures for Human Health, Safety, Cleaner Environment and Advanced Materials - Regional Training Course on the Safe Operation of Irradiation Facilities, 14 - 18 October 2019, Belgrade, Serbia

08.07.2019

RER6037 - “Strengthening Nuclear Medicine Capabilities - 3rd European Congress in Nuclear Medicine with Advanced Theoretical-Practical Course: Update on the State of Art of Infections and Inflammation, 9 - 11 December 2019. Rome, Italy

07.07.2019

RER6033 - Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists) - Training Courses in 2019

24.06.2019

RER6036 – Improving Radiotherapy Practices for Advanced Radiotherapy Technologies Including Quality Assurance and Quality Control - Inholland Academy VMAT Treatment Planning Hands-on Course, 4-8 November 2019, Haarlem, Netherlands

18.06.2019

RER9143 - Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities - TC Meeting on Review and Update of the National Strategy Incorporating Updates on National Framework, 26 - 30 August 2019, Vienna, Austria

11.06.2019

RER6036 – Improving Radiotherapy Practices for Advanced Radiotherapy Technologies Including Quality Assurance and Quality Control- Regional Training Course on TRS483 Dosimetry of Small Static Fields Used in External Beam Radiotherapy: An International Code of Practice for Reference and Relative Dose Determination, 12-16 September 2019, Zagreb, Croatia

10.06.2019

RER0043 - Enhancing Capacity Building Activities in the European Nuclear and Radiation Safety Organizations for the Safe Operation of Facilities - Regional Workshop on the Development of Nuclear Safety Knowledge Management Programme for the Regulatory Body, 18-22 November 2019, Vienna, Austria

10.06.2019

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources - Interregional Training Course on Long-Term Resource Planning of Radioactive Waste Management Facilities, 05-09 August 2019, Podgorica, Montenegro

10.06.2019

RER9147 – Enhancing Member States' Capabilities for Ensuring Radiation Protection of Individuals Undergoing Medical Exposure - Regional Training Course on Patient Dose Monitoring and Use of Diagnostic Reference Levels in Diagnostic Imaging, 2 - 6 September 2019, Minsk, Belarus

10.06.2019

RER9147 – Enhancing Member States' Capabilities for Ensuring Radiation Protection of Individuals Undergoing Medical Exposure - Regional Training Course on Radiation Protection in Diagnostic and Therapeutic Nuclear Medicine, 28 October - 1 November 2019, Valletta, Malta

10.06.2019

RER9147 – Enhancing Member States' Capabilities for Ensuring Radiation Protection of Individuals Undergoing Medical Exposure - Regional Training Course on Patient Dose Monitoring and Use of Diagnostic Reference Levels in Diagnostic Imaging, 2 - 6 September 2019, Minsk, Belarus

10.06.2019

RER6038 - Applying Best Practices for Quality and Safety in Diagnostic Radiology - Regional Training Course on Basic Quality and Safety Practices for Radiographers in Diagnostic Radiology, 23-27 September 2019, Tbilisi ,Georgia

05.06.2019

RER6036 - Improving Radiotherapy Practices for Advanced Radiotherapy Technologies Including Quality Assurance and Quality Control - IAEA/ESTRO Training Courses in 2019

29.5.2019

INT9183 - Overcoming the Barriers to Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Projects - Interregional Workshop on Planning and Costing of Research Reactor Decommissioning Including Approaches to Characterization and Inventory Definition, 21 - 25 October 2019, Cadarache, France

29.5.2019

RER9152 – Enhancing Inspection Capabilities in Nuclear Safety - Regional Workshop on Transitioning the Inspection and Oversight from Construction and Commissioning to Initial Operation of a Nuclear Power Plant, 12-16 August 2019, Minsk, Belarus

23.5.2019

INT9183 - Overcoming the Barriers to Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Projects - Interregional Workshop on Cost Estimation for Environmental Remediation, 26 - 30 August 2019, Pocos de Caldas, Brazil

15.5.2019

RER9143 - Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities - Regional Workshop on Concepts and Designs for the Disposal of Small Volumes of Radioactive Waste, 14 - 18 October 2019, Lisbon, Portugal

14.5.2019

RER9148 - Strengthening the Regulatory Infrastructure for Radiation Safety - Regional Workshop on Communication and Consultation, and Sharing Operational and Regulatory Experience on the Safety of Radiation Sources, 25-27 September 2019, Sofia, Bulgaria

14.5.2019

RER9143 - Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities - TC Workshop on the Role of Waste Acceptance Criteria and Predisposal Operations, 7 - 11 October 2019, Tbilisi, Georgia

6.5.2019

RER1019 – Enhancing Standardized Radiation Technologies and Quality Control Procedures for Human Health, Safety, Cleaner Environment and Advanced Materials - Invitation to the Regional Training Course on Electron Beam Dosimetry at E-beam and Gamma Irradiation Facilities, 26 - 30 August 2019, Ekaterinburg, Russian Federation

6.5.2019

RER9143 - Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities - TC Workshop on Organizing and Conducting the Review of the Safety Case and Safety Assessment for Disposal, Establishing Conditions of Authorisation, Developing Compliance Assurance Programmes and Performing Inspections, 22 - 26 July 2019, Vienna, Austria

27.4.2019

RER6038 - Applying Best Practices for Quality and Safety in Diagnostic Radiology - Regional Meeting on Strengthening Quality and Safety in Pediatric Radiology, 18-21 September 2019, Tartu, Estonia

24.4.2019

RER9147 – Enhancing Member States' Capabilities for Ensuring Radiation Protection of Individuals Undergoing Medical Exposure - Regional Meeting of Counterparts of RASIMS 2.0 TSA3 Radiation Protection in Medical Exposure, 8-10 July 2019, Vienna, Austria

20.4.2019

RER9153 - Enhancing the Regional Capacity to Control Long Term Risks to the Public due to Radon in Dwellings and Workplaces - Regional Workshop on Development of Radon Maps and the Definition of Radon-Prone Areas, 9 - 11 July 2019, Vilnius, Lithuania

20.4.2019

RER/5/023 - Enhancing National Capabilities for Early and Rapid Detection of Priority Vector Borne Diseases of Animals (Including Zoonoses) by Means of Molecular Diagnostic - Regional Training Course on Collection, Sorting, Storage and Identification of the Most Important Vectors for Vector Borne Diseases, 1-12 July 2019, Ankara, Turkey

8.4.2019

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources - Interregional Meeting on Updating Safety Cases for Radioactive Waste Management, 2-6 September 2019, Arusha, Tanzania

4.4.2019

Master of Advanced Studies in Medical Physics (MMP), 1 January 2020 - 31 December 2021, Trieste, Italy

2.4.2019

RER9152 – Enhancing Inspection Capabilities in Nuclear Safety - Regional Workshop on Preparing and Conducting Interviews During the Inspection of Nuclear and Radiological Facilities, 3-7 June 2019, Skopje, North Macedonia

2.4.2019

RER9151 - Updating and Harmonizing Emergency Preparedness and Response Plans - Regional Training Course for First Responders to a Radiological or Nuclear Emergency, 8 - 12 July 2019, Traiskirchen, Austria

27.3.2019

RER/9/146 Enhancing Capacities in Member States for the Planning and Implementation of Decommissioning Projects - Regional Training Course on Radiological Characterization for Decommissioning of Small Medical, Industrial and Research Facilities, 22 - 26 July 2019, Belgrade, Serbia

19.3.2019

RER9147 – Enhancing Member States' Capabilities for Ensuring Radiation Protection of Individuals Undergoing Medical Exposure - Regional Workshop on Improving Patient Safety and Preventing Skin Injuries in Fluoroscopy guided Interventional Procedures by Using SAFRAD Database, 10 - 14 June 2019, Belgrade, Serbia

16.3.2019

RER1019 - Enhancing Standardized Radiation Technologies and Quality Control Procedures for Human Health, Safety, Cleaner Environment and Advanced Materials - Regional Workshop on the Status, Advances and Applications of Ionizing Radiation on Bio-medical Materials, 11 - 14 June 2019, Zagreb, Croatia

14.3.2019

EVT1806297 – Technical Meeting for the revision of IAEA Safety Reports Series No.50 "Decommissioning Strategies for Facilities Using Radioactive Material, Vienna, Austria, 27-31 May 2019

10.3.2019

RER9148 - Strengthening the Regulatory Infrastructure for Radiation Safety - Regional Workshop on Graded Approach Implementation, Technical Services and New Technologies Authorization, Inspection and Enforcement, 17 - 21 June 2019, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

7.3.2019

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources - Interregional Training Course on Advanced Methodologies for Orphan Source Search and Recovery, 1-5 July 2019 , Kuala Lumpur, Malaysia

7.3.2019

RER9153 – “Enhancing the Regional Capacity to Control Long Term Risks to the Public due to Radon in Dwellings and Workplaces - Regional Workshop to Enhance the Competence of National Authorities in Implementing a Radon Communication Strategy through Practical Exercise, 4-6 June 2019, Belgrade, Serbia

3.3.2019

RER6038, "Applying Best Practices for Quality and Safety in Diagnostic Radiology - Regional Training Course on Quality and Safety Practices in Fluoroscopy Guided Interventional Procedures, in conjunction with the 8th EURASIAN Radiology Forum, 24-28 June 2019, Astana ,Kazakhstan

28.2.2019

RER1019 – Enhancing Standardized Radiation Technologies and Quality Control Procedures for Human Health, Safety, Cleaner Environment and Advanced Materials - TC Sponsored Participation on the 14th Tihany Symposium on Radiation Chemistry, 25-30 May 2019, Siofok, Hungary

24.2.2019

RER7011 - Enhancing the Inventory of Aerosol Source Profiles Characterized by Nuclear Analytic Techniques in Support of Air Quality Management - Regional Training Course on Recent Advances in Receptor Models for Source Identification and Apportionment of Air Particulate Matter, 20-24. maj 2019. godine, Ljubljana Slovenija

19.2.2019

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources - Interregional Meeting on Conditioning Disuesed Sealed Radioactive Sources and Consolidation of Inventories, 22-26. jul 2019. godine, Ljubljana, Slovenija

19.2.2019

RER9151 - Updating and Harmonizing Emergency Preparedness and Response Plans - Regional Workshop on Role and use of IRMIS for information data sharing in Nuclear and Radiological Emergency Preparedness and Response, 20-24. maj 2019. godine, Beč, Austrija

14.2.2019

RER6037 - Strengthening Nuclear Medicine Capabilities - 10th European Symposium on Paediatric Nuclear Medicine, 23-26. maj 2019. godine, Đirona, Španija

12.2.2019

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources - Interregional Training Course on Safety Assessment for Radioactive Waste Management Facilities, 10-14. jun 2019. godine Vindhuk, Namibija

12.2.2019

RER/5/023 Enhancing National Capabilities for Early and Rapid Detection of Priority Vector Borne Diseases of Animals (Including Zoonoses) by Means of Molecular Diagnostic Tools - Regional Training Course on the Use of Open-Source, Real-Time Geo-Visualization in Monitoring Vectors and Vector Borne Diseases, 13-17. maj 2019. godine Jelsa, Hrvatska

7.2.2019

RER9152 - Enhancing Inspection Capabilities in Nuclear Safety - Regional Workshop to Develop the TC Project RER9152 Technical Outputs from 2018 Activities and Plan 2019 Activities and Outputs, 01-04. april 2019 godine, Beč, Austrija

7.2.2019

RER9151 - Updating and Harmonizing Emergency Preparedness and Response Plans - Regional Workshop on Medical Preparedness and Response in case of a Nuclear or Radiological Emergency, 06-10. maj. 2019. godine, Nikozija, Kipar

1.2.2019

RER9143 - Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities - Regional Workshop on Development of the Safety Case and Safety Assessment of Geological Disposal Facilities and Activities for the Safe Management of Radioactive Waste, 20-24. maj 2019. godine, Beč, Austrija

31.1.2019

RER0043 - Enhancing Capacity Building Activities in the European Nuclear and Radiation Safety Organizations for the Safe Operation of Facilities - Regional School of Nuclear and Radiological Leadership for Safety, 22 april– 03 maj 2019. godine, Ankara, Turska

31.1.2019

INT5155- Sharing Knowledge on the Sterile Insect and Related Techniques for the Integrated Area-Wide Management of Insect Pests and Human Disease Vectors - Interregional Training Course on Use of the Sterile Insect and Related Techniques for the Area-wide Integrated Management of Insect Pests, 10-23. jun 2019. godine i 01-05. jul 2019. godine, Tapačula, Meksiko, 24-28. jun 2019. godine Gvatemala, Gvatemala

24.1.2019

RER6038 "Applying Best Practices for Quality and Safety in Diagnostic Radiology" - Regional Training Course on Digital Imaging (Performance Testing of Detectors, Image Analysis and Post-processing), 08-12. april 2019. godine, Nikozija, Kipar

24.1.2019

RER9143 "Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities" - Regional Workshop on Concepts and Designs for Very Low Level Waste (VLLW), Low Level Waste (LLW) and Disused Sealed Radioactive Sources (DSRS) Storage Facilities, 08-12. april 2019. godine, Istanbul, Turska

24.1.2019

RER6036 "Improving Radiotherapy Practices for Advanced Radiotherapy Technologies Including Quality Assurance and Quality Control" - TC Sponsored Participation for Education Pre-Meeting Course - Foundations of Leadership in Radiation Oncology, 26-28. april 2019. godine, Milano, Italija

24.1.2019

RER/6/037 –Strengthening Nuclear Medicine Capabilities - EANM/ESMIT Training Courses in 2019

16.1.2019

RER9148 Strengthening the Regulatory Infrastructure for Radiation Safety - Regional Workshop on Building National Cooperation and Coordination of the Regulatory Body and Authorities Responsible for Safety, 24 - 26 April 2019, Vilnius, Lithuania

15.1.2019

RER/5/023 Enhancing National Capabilities for Early and Rapid Detection of Priority Vector Borne Diseases of Animals (Including Zoonoses) by Means of Molecular Diagnostic Tools - Regional Workshop on the collection and identification of the most important vectors for transmission of priority Vector Born Diseases, 25-29 March 2019, Bucharest, Romania

15.1.2019

RER9153 – Enhancing the Regional Capacity to Control Long Term Risks to the Public due to Radon in Dwellings and Workplaces - Regional Workshop for Sharing the Best Practices in the Implementation of Radon Action Plan, 9-11 April 2019, Velingrad, Bulgaria

9.1.2019

RER1018 – Harmonizing Non-Destructive Testing, Training and Certification for Civil Engineering and Cultural Heritage - Regional Training Course on Non-Destructive Testing for Civil Engineering Works, 4-8 March 2019, Berlin, Germany

9.1.2019

RER9153– Enhancing the Regional Capacity to Control Long Term Risks to the Public due to Radon in Dwellings and Workplaces - Practical Workshop for Building Professionals on Best Practices for Reducing Radon Concentrations in Buildings, 13 - 17 May 2019, Uppsala, Sweden

9.1.2019

RER9148 – Strengthening the Regulatory Infrastructure for Radiation Safety - Regional Workshop for Senior Management on Radiation Safety Culture, 28-29 March 2019, Budapest, Hungary

8.1.2019

RER1019 – “Enhancing Standardized Radiation Technologies and Quality Control Procedures for Human Health, Safety, Cleaner Environment and Advanced Materials - TC Meeting on Advances in Radiation Processing: Emerging Applications and New Irradiation Facilities, 4-7 March 2019, Vienna, Austria

8.1.2019

INT9183 – Overcoming the Barriers to Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Projects - Interregional Training Course on Planning and Implementation of Nuclear Facility Decommissioning and Remediation of Radioactively Contaminated Sites, 1-12 April 2019, Argonne, IL, United States of America

20.12.2018

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources - INT9182-EVT1807127 - Practical Hands-on Training on the Management of Category 3 to 5 Sources, 8 – 12 April 2019, Rabat, Morocco

6.12.2018

RER5022 – “Establishing Genetic Control Programmes for Aedes Invasive Mosquitoes - Training Course on Basic use of R software to infer demographic parameters of wild and sterile mosquitoes from entomological monitoring data, 18 - 22 February 2019, Vienna, Austria

23.11.2018

RER6036- Improving Radiotherapy Practices for Advanced Radiotherapy Technologies Including Quality Assurance and Quality Control - Regional Hands-on-Training Course on Image Guided Radiation Therapy (IGRT) , 2 - 6 April 2019, Haarlem, Netherlands

20.11.2018

RER6036 - Improving Radiotherapy Practices for Advanced Radiotherapy Technologies Including Quality Assurance and Quality Control - IAEA/ESTRO Training Courses in 2019

11.11.2018

RER/9/146 - Enhancing Capacities in Member States for the Planning and Implementation of Decommissioning Projects - Regional Workshop on Decommissioning Planning and Supporting Safety Documentation, 4 - 8 March 2019, Dushanbe, Tajikistan

11.11.2018

RER/5/023 - Enhancing National Capabilities for Early and Rapid Detection of Priority Vector Borne Diseases of Animals (Including Zoonoses) by Means of Molecular Diagnostic - Regional Training Course on the Use of Nuclear Derived Techniques in Diagnosis of the “Peste des Petits Ruminants” (PPR) in Sheep and Goats”, 11 - 15 February 2019, Seibersdorf, Austria

19.10.2018

RER6036 – Improving Radiotherapy Practices for Advanced Radiotherapy Technologies Including Quality Assurance and Quality Control - Regional Workshop on Risk Assessment in Advanced Radiotherapy Techniques, 14 - 18 January 2019., Vienna, Austria

18.10.2018

F1-TM-1703707 Technical Meeting on Current Trends and Developments in Nuclear Instrumentation - Vienna, Austria, 3- 7 December 2018

11.10.2018

RER5022 – Establishing Genetic Control Programmes for Aedes Invasive Mosquitoes - Regional Coordination Meeting on Progresses and Perspectives on the Control Programmes for Aedes Invasive Mosquitoes Including Pilot SIT Trials, 17 - 19 December 2018, Vienna, Austria

11.10.2018

RER9140 - Strengthening Protection of Radiation Workers and Occupational Exposure Monitoring - Project Coordination Meeting, 28 - 30 January 2019, Athens, Greece

27.9.2018

RER0043 – Enhancing Capacity Building Activities in the European Nuclear and Radiation Safety Organizations for the Safe Operation of Facilities - Regional Meeting on Human Resource Development and Knowledge Management Tools and Methods, 10 - 14 December 2018, Berlin, Germany

26.9.2018

RER/9/137- Enhancing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies - Regional Training Course on the Management Options in Response to Nuclear and Radiological Emergencies in Animal Production Systems, 26 November 2018 - 7 December 2018, Skopje, The former Yugoslav Republic of Macedonia

24.9.2018

RER1019 - Enhancing Standardized Radiation Technologies and Quality Control Procedures for Human Health, Safety, Cleaner Environment and Advanced Materials - Regional Workshop on the implementation of upgraded Quality Management Systems to improve radiation processing procedures, 10 - 14 December 2018, Bobodela, Portugal

8.9.2018

RER9153– Enhancing the Regional Capacity to Control Long Term Risks to the Public due to Radon in Dwellings and Workplaces - RWS for decision makers on development of regulations and implementation of national radon plans, 14 - 17 January 2019, Vienna, Austria

8.9.2018

RER1016 – Enhancing Utilization and Safety of Research Reactors - Regional Workshop on Training in Neutron Imaging, 10 - 14 December 2018, Vienna, Austria

29.8.2018

RER/9/137 - Enhancing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies - Regional Training Course on Development and Use of Operational Intervention Levels (OILs) for Severe Emergencies at LWRs, 12 - 16 November 2018, Vienna, Austria

24.8.2018

RER6037 - Strengthening Nuclear Medicine Capabilities - TC Sponsored Participation in the Regional Training Course on Basic Clinical PET/CT, 26-30 November 2018, Debrecen, Hungary

21.8.2018

RER6037 - Strengthening Nuclear Medicine Capabilities - International Symposium on Radiopharmaceutical Therapy (ISRT-2018): New Developments in Radiopharmaceutical Therapy, 18 - 20 November 2018, Helsinki, Finland

19.8.2018

INT6061 - Improving the Quality of Clinical Practice in Nuclear Medicine in Member States - Workshop on Quality Management Audits in Nuclear Medicine Practices (QUANUM) for Europe and Africa, 5 - 9 November 2018, Vienna, Austria

14.8.2018

RER9147 - Enhancing Member States’ Capabilities for Ensuring Radiation Protection of Individuals Undergoing Medical Exposure - Regional Workshop on Radiation Protection Education and Training of Health Professionals in Diagnostic and Interventional Radiology, 22 - 24 October 2018, Coimbra, Portugal

14.8.2018

RER9147 - Enhancing Member States’ Capabilities for Ensuring Radiation Protection of Individuals Undergoing Medical Exposure - Regional Training Course on Radiation Protection in X-Ray Imaging and Nuclear Medicine for Regulatory Bodies, 19 - 23 November 2018, Tirana, Albania

14.8.2018

RER6033 - Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists - Regional Training Course on Radiation Protection and Safety and Accident Prevention in Radiotherapy, 29 October - 2 November 2018, Moscow, Russian Federation

14.8.2018

RER9143, "Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities - Regional Training Course on the Fundamentals for Developing a Radioactive Waste Disposal Facility, 5 - 9 November 2018, Vienna, Austria

14.8.2018

RER/9/137 - Enhancing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies - Regional Training Course on Radiation Emergency Management, 8 - 25 October 2018, Tulln an der Donau, Austria

27.7.2018

RER/6/033 - Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists)- Regional Training Course on Radiobiology for Radiation Oncologists and Medical Physicists, 1 - 12 October 2018, Moscow, Russian Federation

27.7.2018

RER7011- Enhancing the Inventory of Aerosol Source Profiles Characterized by Nuclear Analytic Techniques in Support of Air Quality Management - Regional Training Course on Regional Training Course on Quality Assurance in using nuclear techniques and for elemental analysis of APM, 3-14 December 2018, Seibersdorf, Austria

26.7.2018

RER1019 – Enhancing Standardized Radiation Technologies and Quality Control Procedures for Human Health, Safety, Cleaner Environment and Advanced Materials - Regional Workshop on Radiation Processing for Advanced Polymeric Materials, 15 - 19 October 2018, Warsaw, Poland

25.7.2018.

RER/5/023 - Enhancing National Capabilities for Early and Rapid Detection of Priority Vector Borne Diseases of Animals (Including Zoonoses) by Means of Molecular Diagnostic Tools - Regional Training Course on Advanced Techniques for Detection and Differentiation of Priority Vector Borne Diseases in Animals and Animal Vectors, 12 - 23 November 2018, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

13.7.2018.

RER9142 – Establishing Sustainable Education and Training Infrastructures for Building Competence in Radiation Safety - Regional Workshop on Role, Duties and Qualifications of Radiation Protection Officers and Qualified Experts: Building Their Competence Within a National Strategy for Education and Training in Radiation Safety, 17 to 19 October 2018, Valletta, Malta

9.7.2018.

RER6037 - Strengthening Nuclear Medicine Capabilities - TC Sponsored Participation on Training event in Nuclear Medicine: New Developments in Molecular Imaging and Targeted Radionuclide Therapy, in conjunction with the EANM Annual Congress, 13 - 17 October 2018, Duesseldorf, Germany

6.7.2018.

RER9153– ‘Enhancing the Regional Capacity to Control Long Term Risks to the Public due to Radon in Dwellings and Workplaces - ENUSA Training Course on Radon for Building Professionals, 12 - 16 November 2018, Ciudad Rodrigo,Spain

6.7.2018.

RER6036 “Improving Radiotherapy Practices for Advanced Radiotherapy Technologies Including Quality Assurance and Quality Control - TC Sponsored Participation on In-Holland/VMAT Treatment Planning Hands-on course for MPs, 29 October - 02 November 2018, Haarlem, Netherlands

23.6.2018.

RER6038 - Applying Best Practices for Quality and Safety in Diagnostic Radiology - Training Course for Radiologists on Applying Justification and Referral Guidelines for Imaging, 3-7 September 2018, Warsaw, Poland

23.6.2018.

RER9143 - Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities - Workshop on Development of the Safety Case and Safety Assessment of Predisposal Management Activities and Facilities for the Safe Management of RW, 27 - 31 August 2018, Vienna, Austria

19.6.2018.

RER/5/023 - Enhancing National Capabilities for Early and Rapid Detection of Priority Vector Borne Diseases of Animals (Including Zoonoses) by Means of Molecular Diagnostic Tools - Regional Workshop on Detection and Differentiation of Priority Vector Borne Disease (VBD) Pathogens in Animals and Animal Vectors, 8 - 12 October 2018 , Lisbon, Portugal

16.6.2018.

RER1016 – Enhancing Utilization and Safety of Research Reactors - Regional Meeting on Research Reactor Safety within the Framework of the Europe Advisory Safety Committee for Research Reactors (EURASC), 10-14 September 2018, Istanbul, Turkey

13.6.2018.

RER9142, “Establishing Sustainable Education and Training Infrastructures for Building Competence in Radiation Safety - Postgraduate Educational Course in Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources, 8 October - 21 December 2018 and 14 January - 22 March 2018, Aghia Paraskevi, Greece

11.6.2018.

RER6033 - Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists - Regional Training Course on Commissioning and Quality Assurance for Radiotherapy Treatment Planning Systems, 15-26 October 2018, Moscow, Russian Federation

11.6.2018.

RER6033 - Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists) - Regional Training Course on Brachytherapy Physics, 24-28 September 2018, Moscow, Russian Federation

11.6.2018.

RER6033 - Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists - Regional Training Course on High Accuracy Radiotherapy: Technical and Physical Requirements, 3-14 September 2018, Moscow, Russian Federation

11.6.2018.

RER9153– ‘Enhancing the Regional Capacity to Control Long Term Risks to the Public due to Radon in Dwellings and Workplaces - Regional Training Course on Inter-Comparison of Active Radon Monitors, 20 - 21 September 2018, Prague, Czech Republic

8.6.2018.

RER9143 - Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities - Regional Workshop on the Siting Approaches, Technologies and Criteria for Radioactive Waste Disposal Facilities, 19 - 23 November 2018, Vienna, Austria

8.6.2018.

RER0043 – Enhancing Capacity Building Activities in the European Nuclear and Radiation Safety Organizations for the Safe Operation of Facilities - Regional Meeting on Nuclear Safety Education, 27-31 August 2018, Vienna, Austria

6.6.2018.

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources - TC Meeting on Regulatory Review of Safety Case for Post-Closure of Radioactive Waste Disposal of DSRS, 16 – 19 October 2018, Athens, Greece

1.6.2018.

RER9143 - Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities - Regional Training Course on Characterization of Radioactive Waste during Predisposal Operations, 15 - 19 October 2018, Moscow, Russian Federation

1.6.2018.

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources - TC Practical hands on training on the management of Category 3-5 DSRS, 15 – 19 October 2018, Rabat, Morocco

31.5.2018.

RER6037 - Strengthening Nuclear Medicine Capabilities - ESOR Training – Introduction to Hybrid Imaging in Oncology, 30-31 August 2018, Vienna, Austria

31.5.2018.

INT9183 – Overcoming the Barriers to Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Projects - Workshop on the Role of IT in Knowledge Management for Decommissioning, 5 - 9 November 2018, Halden, Norway

30.5.2018.

RER6038 - Applying Best Practices for Quality and Safety in Diagnostic Radiology - Training Course for Radiologists on Applying Justification and Referral Guidelines for Imaging, 3-7 September 2018, Warsaw, Poland

29.5.2018.

RER/9/146 Enhancing Capacities in Member States for the Planning and Implementation of Decommissioning Projects - Regional Training Course on Decommissioning and Management of Radioactive Waste at Multi-Facility Non-Power Site, 1 - 5 October 2018, Prague, Czech Republic

11.5.2018.

RER9143 - Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities - Workshop on Planning for Predisposal Radioactive Waste Management Activities, 12 -16 November 2018, Yerevan, Armenia

24.4.2018.

RER9146 - Enhancing Capacities in Member States for the Planning and Implementation of Decommissioning Projects - Regional Workshop on the Decommissioning Regulations, 23 –27 July 2018, Vienna, Austria

24.4.2018.

RER5022 – Establishing Genetic Control Programmes for Aedes Invasive Mosquitoes - Regional training course on the use of Relational Databases, GIS and Modelling to optimise mosquito control including a SIT component, 9 - 13 July 2018, Montpellier, France

17.4.2018.

RER9143 - Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities - Workshop on the Processing of Legacy Radioactive Waste, 27 - 31 August 2018, Moscow, Russian Federation

17.4.2018.

RER9148 – Strengthening the Regulatory Infrastructure for Radiation Safety - TC Workshop on Regional School on Drafting Regulations for Radiation Safety, 6 - 17 August 2018, Vienna, Austria

5.4.2018.

INT/9/183 – Overcoming the Barriers to Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Projects - Interregional Practical Training Course on Environmental Remediation Project Implementation (Pilot on the School of ER), 16-27 July 2018, Argonne, IL, USA

5.4.2018.

RER9147 - Enhancing Member States’ Capabilities for Ensuring Radiation Protection of Individuals Undergoing Medical Exposure - Regional Workshop on Appropriate and Safe Use of Diagnostic Imaging, 10 - 14 July 2018, Tbilisi, Georgia

5.4.2018.

RER1019 – Enhancing Standardized Radiation Technologies and Quality Control Procedures for Human Health, Safety, Cleaner Environment and Advanced Materials - Regional Workshop on the Advantages, Prospects and Potential Applications of Radiation Processing for Environmental Protection, 11 - 15 June 2018, Budapest, Hungary

3.4.2018.

RER9143 - Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities - Regional Workshop on Processing of Radioactive Waste from Decommissioning, 3 - 7 September 2018, Chisinau, Republic of Moldova

30.3.2018.

INT0096 – Establishing and Enhancing National Legal Frameworks for the Safe, Secure and Peaceful Use of Nuclear Energy and Ionizing Radiation - 2018 Nuclear Law Institute, 1 – 12 October 2018, Vienna, Austria

29.3.2018.

RER9143 - Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities - Regional Workshop on Storage of the Radioactive Waste, 25 - 29 June 2018, Vilnius, Lithuania

29.3.2018.

RER9142 - Establishing Sustainable Education and Training Infrastructures for Building Competence in Radiation Safety - Train the Trainers Course for Radiation Protection Officers of Medical and Industrial Facilities, 4 - 8 June 2018, Tirana, Albania

22.3.2018.

RER9142 - Establishing Sustainable Education and Training Infrastructures for Building Competence in Radiation Safety - Train the Trainers Course for Radiation Protection Officers of Medical and Industrial Facilities, 4 - 8 June 2018, Dushanbe, Tajikistan

22.3.2018.

RER/9/137- Enhancing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies - Regional Workshop on self-assessment against the IAEA Safety Standard No. GSR Part 7 in EPRIMS for the European Region, 14 - 18 May 2018, Portoroz, Slovenia

20.3.2018.

RER6038 - Applying Best Practices for Quality and Safety in Diagnostic Radiology - First Coordination Meeting, 6-8 June 2018, Prague, Czech Republic

14.3.2018.

RER9153 - Enhancing the Regional Capacity to Control Long Term Risks to the Public due to Radon in Dwellings and Workplaces - Regional Workshop on Database and Statistical Analyses, Harmonization of Protocols and Procedures for the Measurement of Radon, 12-14 June 2018, Sarajevo, Bosnia & Herzegovina

09.3.2018.

RER9134 – Enhancing Safety in Accordance with the IAEA Action Plan on Nuclear Safety – Regional Workshop on Events Investigation and Operating Experience of International Reporting System, 9 - 13 July 2018, Minsk, Belarus

05.3.2018.

RER6036 - Improving Radiotherapy Practices for Advanced Radiotherapy Technologies Including Quality Assurance and Quality Control, IAEA/ESTRO Regional Training Courses in 2018

19.2.2018

RER1019- Enhancing Standardized Radiation Technologies and Quality Control Procedures for Human Health, Safety, Cleaner Environment and Advanced Materials, First Coordination and Planning Meeting of RER1019, 24 – 27 April 2018, Vienna, Austria

19.2.2018

RER5022 - Establishing Genetic Control Programmes for Aedes Invasive Mosquitoes, Meeting on stakeholder engagement for sterile male mosquito release pilot trials in Europe , 23 – 27 April 2018, Vienna, Austria

14.2.2018

RER9134 – Enhancing Safety in Accordance with the IAEA Action Plan on Nuclear Safety, Regional Workshop: School on Drafting Regulations – Nuclear Safety Stream, 4 - 14 June 2018, Vienna, Austria

9.2.2018

RER6036 - Improving Radiotherapy Practices for Advanced Radiotherapy Technologies Including Quality Assurance and Quality Control, TC Sponsored Participation on ESTRO course Foundations of Leadership in Radiation Oncology, 20 - 24 April 2018, Barcelona, Spain

5.2.2018

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, TC Meeting to Review Waste Acceptance Criteria for the Management of Radioactive Source (RS) and Disused Radioactive Sealed Source (DSRS), 7-11 May 2018, Rabat, Morocco

5.2.2018

RER9147- Enhancing Member States’ Capabilities for Ensuring Radiation Protection of Individuals Undergoing Medical Exposure, Regional Workshop on Roles and Responsibilities in Radiation Protection in Medical Exposure, 23 - 27 April 2018, Vienna, Austria

5.2.2018

RER9134 – Enhancing Safety in Accordance with the IAEA Action Plan on Nuclear Safety, Regional Workshop on Root Cause Analysis for NPPs, 28 May - 1 June 2018, Ljubljana, Slovenia

26.1.2018

RER0043 – Enhancing Capacity Building Activities in the European Nuclear and Radiation Safety Organizations for the Safe Operation of Facilities, Regional Workshop on Sharing Good Practices in the Development and Implementation of Capacity Building Methodologies and on Introduction of the Nuclear Safety Knowledge Management Programme Concept and Project Coordination Meeting, 23 - 27 April 2018, Sofia, Bulgaria

23.1.2018

RER9134 – Enhancing Safety in Accordance with the IAEA Action Plan on Nuclear Safety, Regional Workshop on Communication for Safety by the Regulatory Body, 14 - 18 May 2018, Kiev, Ukraine

18.1.2018

RER6036 - Improving Radiotherapy Practices for Advanced Radiotherapy Technologies Including Quality Assurance and Quality Control, Regional Hands-on-Training Course on Image Guided Radiation Therapy (IGRT), 3 - 7 April 2018, Haarlem, Netherlands

18.1.2018

RER6038 - Applying Best Practices for Quality and Safety in Diagnostic Radiology, Regional Training Course on Quality Assurance and Quality Management Systems for Diagnostic Radiology, 19 - 23 March 2018, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

17.1.2018

RER9148 – Strengthening the Regulatory Infrastructure for Radiation Safety, Workshop on Implementation of the Code of Conduct on Safety and Security of Radioactive Sources and its Supplementary Guidance on the Import and Export of Radioactive Sources and Guidance on the Management of Disused Radioactive Sources, 7-11 May 2018, Bucharest, Romania

12.1.2018

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Meeting on conditioning and consolidation of DSRS inventories, 7-11 May 2018, Nicosia, Cyprus

11.1.2018

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Practical hands-on training on Cat 3-5 sources, 19 - 23 April 2018, Havana, Cuba

11.1.2018

RER1016 – Enhancing Utilization and Safety of Research Reactors, Regional Meeting on Application of the Code of Conduct on the Safety of Research Reactors – Ageing Management and Periodic Safety Review, 25 - 29 June 2018, Brussels, Belgium

8.1.2018

RER9140 - Strengthening Protection of Radiation Workers and Occupational Exposure Monitoring, Joint IAEA/ILO Regional Workshop on Occupational Radiation Protection, 16 - 20 April 2018, Аnkara, Turkey

8.1.2018

RER9134 – Enhancing Safety in Accordance with the IAEA Action Plan on Nuclear Safety, Regional Workshop on Level 2 Probabilistic Safety Assessment Applications, 4 - 8 June 2018, Budapest, Hungary

4.1.2018

RER7011 – Enhancing the Inventory of Aerosol Source Profiles Characterized by Nuclear Analytic Techniques in Support of Air Quality

4.1.2018

RER1018 - Harmonizing Non-Destructive Testing, Training and Certification for Civil Engineering and Cultural Heritage, First Coordination Meeting of TC Project RER1018, 26 - 28 February 2018, Vienna, Austria

19.12.2017

INT/9/183 – Overcoming the Barriers to Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Projects, Interregional Training Course on Planning and Implementation of Nuclear Facility, Decommissioning and Remediation of Radioactively Contaminated Sites, 9-20 April 2018, Argonne, IL, USA

19.12.2017

RER/5/023 - Enhancing National Capabilities for Early and Rapid Detection of Priority Vector Borne Diseases of Animals (Including Zoonoses) by Means of Molecular Diagnostic Tools, Regional Meeting to Develop Strategies for Enhancing the Capacities for Detection and Differentiation of Vector/Vector Borne Diseases, 16-20 April 2018, Tbilisi, Georgia

15.12.2017

RER9146 - Enhancing Capacities in Member States for the Planning and Implementation of Decommissioning Projects, Regional Meeting to discuss Decommissioning Plans in Member States: Status, Gaps and Perspectives, 05 – 09 March 2018, Nicosia, Cyprus

13.12.2017

RER/6/037 – Strengthening Nuclear Medicine Capabilities, EANM/ESMIT Training Courses in 2018

8.12.2017

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Interregional Training course on siting methodology for pre-disposal and disposal facilities, 6-9 March 2018, Sofia, Bulgaria

1.12.2017

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Interregional Training Course on regulatory and operational aspects for the management of DSRS (basics for new staff), 26 February-2 March 2017, Vienna, Austria

1.12.2017

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Interregional Meeting on addressing security concerns at entry points, 20-23 March 2018, Pieta, Malta

23.11.2017

RER/5/023 - Enhancing National Capabilities for Early and Rapid Detection of Priority Vector Borne Diseases of Animals (Including Zoonoses) by Means of Molecular Diagnostic Tools, Regional Meeting to Develop Strategies for Enhancing the Capacities for Detection and Differentiation of Vector/Vector Borne Diseases, 12 – 16 February 2018, Batumi, Georgia

23.11.2017

RER9133 - Strengthening Capacity for Harmonized Risk Assessment of Nuclear Facilities and Natural Hazards, Workshop on Design and Safety Assessment, 29 January - 2 February 2018, Vienna, Austria

13.11.2017

INT/6/056 - Supporting Quality Management Audits in Nuclear Medicine Practices (QUANUM), Interregional Training Course on Targeted Radionuclide Therapies, 5 to 9 February 2018, Houston, Texas, United States of America

24.10.2017

RER9138 – Enhancing Capacities in the Member States for Management of Decommissioning Projects, Regional Workshop on Decommissioning End State combined with Review of Progress Achieved in Decommissioning, 22 - 26 January 2018, Bucharest, Romania

17.10.2017

RER9134 – Enhancing Safety in Accordance with the IAEA Action Plan on Nuclear Safety, Regional Workshop on SAMG-D Toolkit and Technical Safety Review for Accident Management, 11 - 15 December 2017, Vienna, Austria

13.10.2017

RER1017 – Using Advanced Radiation Technologies for Materials Processing, Regional Workshop on Techno-commercial Aspects for Setting New Radiation Facilities, 13 – 15 December 2017, Trencin, Slovakia

9.10.2017

RER/5/022 - Establishing Genetic Control Programmes for Aedes Invasive Mosquitoes, Regional Coordination meeting on Progresses and Perspectives on the Control Programmes for Aedes Invasive Mosquitoes, 18 - 20 December 2017, Chania, Greece

9.10.2017

RER/9137-Enhancing Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies, Regional Training Course in the application, the use and the maintenance of laboratory instruments for differentiation and quantification of radioisotopes in animals and animal products, 27 November 2017 to 8 December 2017, Gomel (Homel), Belarus

9.10.2017

RER/9137-Enhancing Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies, Regional Training Course in the application, the use and the maintenance of field survey instruments, 27 November 2017 - 1 December 2017, Gomel (Homel), Belarus

5.10.2017

RER6033 - Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists), 1st ESTRO Physics Workshop: Science in development, 17 - 18 November 2017, Glasgow, United Kingdom

25.9.2017

RER/1/015 – Apportioning Air Pollution Sources on a Regional Scale, Regional Training Course on Advanced Methods in Positive Matrix Factorization (PMF) and Potential Source Contribution Functions (PSCF), 13-17 November 2017, Lisbon, Portugal

12.9.2017

RER6032 - Strengthening Quality Assurance and Quality Control in Diagnostic X rays, Regional Training Course on Multidisciplinary Quality and Optimization Practices in Computed Tomography (CT), 27 November - 1 December 2017, Riga, Latvia

12.9.2017

RER9145 – Supporting Human Resource Capacity Building for Developing and Implementing Integrated Programmes for Remediation of the Areas Affected by Uranium Mining, Training Course No 3 on the Modalities and Rules of Site Remediation Programme Management, 13 - 24 Novembar 2017, Obninst, Russian Federation

11.9.2017

RER1016 – Enhancing Utilization and Safety of Research Reactors, Annual Meeting of the Europe Advisory Safety Committee for Research Reactors (EURASC) 11-15 Decembar 2017, Almaty, Kazakhstan

1.9.2017

RER9139 – Strengthening Inspection Capabilities of Regulatory Authorities (Phase II), Regional Workshop on Lessons Learned and Improvement Achieved in the area of Regulatory Inspection, 11-14 December 2017, Vienna, Austria

31.8.2017

RER/9/141 – Improving National Infrastructures for Safety, Regional Workshop: School on Drafting Regulations-Nuclear Safety Stream, 13-24 November 2017, Vienna, Austria

28.8.2017

RER/0/042 – Establishing and Enhancing National Legal Frameworks, TC Meeting on Nuclear Law for European Member States, 6 - 10 November 2017, Vienna, Austria

25.8.2017

RER/9137-Enhancing Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies, Regional Workshop on Assessment and Prognosis during a Nuclear or Radiological Emergency, 27- 30 November 2017, Vienna, Austria

23.8.2017

RER/9137-Enhancing Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies, TC Regional Workshop on Communication with the Public in a Nuclear or Radiological Emergency, 20-24 November 2017, Riga, Latvia

21.8.2017

INT/9/182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Interregional Training Course on Orphan Sources Search and Recovery, 18 - 21 December 2017, Addis Ababa, Ethiopia

21.8.2017

RER/7/008 - Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing QA/QC System for Environmental Monitoring, ALMERA Regional Workshop on In Situ Methods for Contaminated Site Characterization, 6-10 November 2017, Pecs, Hungary

16.8.2017

RER/9/135 - Strengthening Radiation Protection of Patients and Medical Exposure Control, Technical Cooperation Meeting on Safety and Quality in Diagnostic Imaging in Conjunction with 7th Eurasian Radiological Forum, 10-13 October 2017, Astana, Kazakhstan

15.8.2017

RER/9/134 – Enhancing Safety in Accordance with the IAEA Action Plan on Nuclear safety, Regional Workshop to Share Operating Experience from Rigging, Lifting and Load Handling Events, 27 - 30 November 2017, Vienna, Austria

14.8.2017

RER/1/017 - Using Advanced Radiation Technologies for Materials Processing, Regional Meeting for Decision Makers on the Feasibility of Radiation Processing Technologies, 23 - 25 October 2017, Zagreb, Croatia

14.8.2017

RER/6/033 – Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists), Regional Training Course on Radiobiology for Radiation Oncologists and Medical Physicists, 23 October - 3 November 2017, Moscow, Russian Federation

27.7.2017

RER/9/138– Enhancing Capacities in the Member States for Management of Decommissioning Projects, Regional Workshop on Transition and Management of Decommissioning on a Multi-Facility Site, 2 - 6 October 2017, Obninsk, Russian Federation

24.7.2017

RER/9/136 - Reducing Public Exposure to Radon by Supporting the Implementation and Further Development of National Strategies, Regional Workshop on Experiences of Corrective and Protective Radon Measures, 23 - 27 October 2017, Yerevan, Armenia

24.7.2017

RER/9/137 – Enhancing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies, Training course on advanced detection and differentiation of AVI viruses in light of the current outbreaks in the Europe Region, 11 - 22 September 2017, Seibersdorf, Austria

18.7.2017

RER/9/137 – Enhancing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies, Regional Training Course on Radiation Emergency Management for European Member States, 9 to 27 October 2017, Traiskirchen, Austria

14.7.2017

RER/9/141-Improving National Infrastructures for Safety, Regional Workshop on Regulatory Enforcement and Inspection, 11-15 September 2017, Vilnius, Lithuania

13.7.2017

RER/6/033 – Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists), Regional Training Course on Radiation Protection and Safety and Accident Prevention in Radiotherapy, 13 - 17 November 2017, Moscow, Russian Federation

13.7.2017

RER/6/033 – Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists), Regional Consultative Meeting of Policy-Decision Makers on the Establishment of a National Strategy for Education and Training of Radiation Therapy Technologists (RTTs), 6 - 7 November 2017, Brussels, Belgium

7.7.2017

RER1017 - Using Advanced Radiation Technologies for Materials Processing, Regional Training Course on Dosimetry at Electron Beam Facilities, 4 - 8 September 2017, Yekaterinburg, Russian Federation

6.7.2017

RER/9/141 - Improving National Infrastructures for Safety, Regional Training Course on Management Systems, 25-29 September 2017, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

3.7.2017

RER/6/033 – Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists), Regional Training Course on High Accuracy Radiotherapy: Technical and Physical Requirements, 4 - 15 September 2017 and the Regional Training Course on the Role of Advanced Imaging in Clinical Radiotherapy, 3 - 7 October 2017, Moscow, Russian Federation

30.6.2017

RER/1/017 - Using Advanced Radiation Technologies for Materials Processing, Regional Meeting on the Evaluation of the First Phase of the Dose Intercomparison Exercise Conducted to Improve QA/QC Procedures in Radiation Processing in the European Region, 29 - 31 August 2017, Vienna, Austria

23.6.2017

RER9134 - Enhancing Safety in Accordance with the IAEA Action Plan on Nuclear Safety, TC Workshop on Probabilistic Safety Assessment (PSA) Methodologies and Review Practices, 11-15 September 2017, Prague, Czech Republic

16.6.2017

RER/6/033 – Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists), IAEA/AMPR Regional Training Courses in Russian language in 2017

12.6.2017

INT/5/155 - “Sharing Knowledge on the Sterile Insect and Related Techniques for the Integrated Area-Wide Management of Insect Pests and Human Disease Vectors”, Interregional Training Course on the Use of the Sterile Insect and Related Techniques for the Wide-Area Integrated Pest Management of Native and Exotic Insect Pest, 06 - 19.11.2017. , 27.11 - 02.12.2017, Metapa de Dominguez, Chiapas | 20 - 24.11.2017, Guatemala City, Guatemala

6.6.2017

RER9143 - Enhancing Radiactive Waste Management Capabilities, Regional Training Course on the Clearance of Radioactive Waste from Regulatory Control, Bratislava, Slovakia, 25 - 29 September 2017

2.6.2017

RER/6/035 - Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography and Positron Emission Tomography Hybrid Imaging Applications for Diagnosis of Chronic Diseases, including Cancer, Regional Training Course on Theranostics and Molecular Radiotherapy, Brussels, Belgium, 2-6 October 2017

2.6.2017

RER/9/135 – Strengthening Radiation Protection of Patients and Medical Exposure Control, Regional Workshop on Justification and Appropriate Use of Imaging, Zagreb, Croatia, 26-28 October 2017

2.6.2017

RER/9/135 - Strengthening Radiation Protection of Patients and Medical Exposure Control, Regional Workshop on Inspecting Medical Exposure, Ljubljana, Slovenia, 25-29 September 2017

26.5.2017

RER9/143 – Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities, Workshop on Development of the Safety Case and Safety Assessment of Predisposal Management Activities and Facilities, 7-11 August 2017, Vienna, Austria

16.5.2017

RER/9/135-Strengthening Radiation Protection of Patients and Medical Exposure Control, Regional Training Course on Radiation Protection in Fluoroscopy Guided Interventional Procedures, 4 - 6 September 2017, Baku, Azerbaijan

16.5.2017

RER/6/035 – Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET/CT) Hybrid Imaging Applications for Diagnosis of Chronic Diseases, including Cancer - Regional Training Course in Nuclear Medicine: New Developments in Molecular Imaging and Targeted Radionuclide Therapy, 21 - 25 October 2017, Vienna, Austria

15.5.2017

RER/9/140 Strengthening Protection of Radiation Workers and Occupational Exposure Monitoring, Regional Workshop on Establishing National Dose Registries and the ORPAS Methodology, 24-26 July 2017, Vienna, Austria

15.5.2017

RER/6/035 – Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET/CT) Hybrid Imaging Applications for Diagnosis of Chronic Diseases, including Cancer - 2017 IAEA/ESOR Training Course on Introduction to Hybrid Imaging in Oncology, 31 August – 1 September 2017, Vienna, Austria

15.5.2017

RER9/143 – Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities, Regional Workshop on Quality Management Systems in Countries with Small Programmes for Radioactive Waste, 18-22 September 2017, Tashkent, Uzbekistan

28.4.2017

INT/9/182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Interregional meeting on the use of decision-aiding tools for end-of-life management of radioactive sources, 21-24 August 2017, Arusha, United Republic of Tanzania

20.4.2017

RER/9/138 - Enhancing Capacities in the Member States for Management of Decommissioning Projects, Meeting on Development of Benchmarking Materials Relating to the Planning and Costing of Research Reactor Decommissioning, 17–21 July 2017, Athens, Greece

20.4.2017

RER/6/034 – Applying Nuclear Techniques to Design and Evaluate Interventions to Prevent and Control Obesity in Adolescents in South-Eastern Europe, Regional Group Scientific Visit on Use of Stable Isotope Techniques in Nutrition Status Assessment in the Context of Overweight and Obesity on Quality Control and Assurance, 6–10 November 2017, Glasgow, Scotland, United Kingdom

7.4.2017

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Meeting on Technological Innovations for end-of-life Management of DSRS, 24-28 July 2017, Pretoria, South Africa

4.4.2017

RER/9/143 – Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities, Regional Workshop on Concepts and Designs of Low and Very Low Level Waste Disposal Facilities, 12–16 June 2017, Vilnius, Lithuania

29.3.2017

RER9/139 – Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities (Phase II), Training Course on Regulatory Oversight of Human and Organizational Factors, 3-7 July 2017, Tirana, Albania

29.3.2017

RER/9/141 – Improving National Infrastructures for Safety, Regional Workshop: Implementation of International Radioactive Material Transport Requirements, 2-6 October 2017, Sliema, Malta

29.3.2017

RER/9/135 – Strengthening Radiation Protection of Patients and Medical Exposure Control, Regional Workshop: Patient Safety in Radiotherapy, 12-16 June 2017, Sofia, Bulgaria

29.3.2017

RER9/139 – Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities (Phase II), Workshop on Regional Workshop on the Resolution of IRRS Mission Findings Involving Inspection and Enforcement Programmes, 17-21 July 2017, Yerevan, Armenia

21.3.2017

INT/9/183 – Overcoming the Barriers to Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Projects, Interregional Workshop on Stakeholder Involvement in Decision Making for Decommissioning and Environmental Remediation, 27-30 June 2017, Vienna, Austria

21.3.2017

RER/1/017 - Using Advanced Radiation Technologies for Materials Processing, Regional Training Course on Safe Operation of Gamma and E-beam Facilities for Radiation Processing, 26 - 30 June 2017, Belgrade, Serbia

15.3.2017

RER/9/141 – Improving National Infrastructures for Safety, Regional Workshop: Drafting School for Regulations – Radiation Safety Stream, 10-21 July 2017, Vienna, Austria

15.3.2017

RER/9/142 – Establishing Sustainable Education and Training Infrastructures for Building Competence in Radiation Safety, Regional Train the Trainers Course for Radiation Protection Officers of Medical and Industrial Facilities, 3 to 7 July 2017, Baku, Azerbaijan

13.3.2017

RER/7/008 – Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing QA/QC System for Environmental Radioactivity Monitoring, Regional Workshop on Sampling Procedures for Water and Sediment Sample, 26 - 30 June 2017, Kozloduy, Bulgaria

13.3.2017

RER9/143 – Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities, Workshop on Management of Institutional Radioactive Waste, 2-4 May 2017, Legnaro (Padova), Italy

10.3.2017

RER/6/035 – Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography and Positron Emission Tomography Hybrid Imaging Applications for Diagnosis of Chronic Diseases, including Cancer, 2017 Regional Training Courses on Advanced and Basic Clinical PET/CT

6.3.2017

RER/7/008 – Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing QA/QC System for Environmental Radioactivity Monitoring, ALMERA (Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity) Regional Workshop on In Situ Methods for Contaminated Site Characterization, 22 - 26 May 2017, Kurchatov, Kazakhstan

3.3.2017

RER/9/137 – Enhancing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies, Regional Training Course on the Use of Decision-Making Modules for Remediation Measures in Animal Production Systems, 22-25 May 2017, Budapest, Hungary

1.3.2017

The Master Medical Physics Programme (MPMP) 2018-2019, 1 January 2018 until 31 December 2019

20.2.2017

RER9/143 – Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities, Workshop on the Characterization Methods for Raw and Conditioned Radioactive Waste, 12-16 June 2017, Bucharest, Romania

20.2.2017

RER/7/008 – Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing QA/QC System for Environmental Radioactivity Monitoring, Regional Workshop on the Links between Monitoring, Assessment of Exposures and Demonstration of Compliance with Radiological Criteria, 12 - 16 June 2017, Vienna, Austria

17.2.2017

RER9/139 – Strengthening Inspection Capabilities of the Regulatory Authorities (Phase II), Regional Training Course on Regulatory Oversight of Management for Safety and Management System, 15-19 May, Warsaw, Poland

8.2.2017

RER/1/017 - Using Advanced Radiation Technologies for Materials Processing, Regional Meeting to Complete the Harmonized Guidance Material and Protocols for Quality Control/Quality Assurance in Radiation Processing Management at the Regional Level, 29 May - 2 June 2017, Bobadela, Portugal

7.2.2017

RER/9/134 – Enhancing Safety in Accordance with the IAEA Action Plan on Nuclear Safety, Workshop on Safety Aspects of Long Term Operation of Nuclear Power Plants (SALTO), 24 - 26 April 2017 in Kiev, 27 - 28 April 2017 in Yuzhnoukrainsk, Ukraine

19.1.2017

RER/9/142 – Establishing Sustainable Education and Training Infrastructures for Building Competence in Radiation Safety, Train-the-Trainers Course for Radiation Protection Officers of Medical and Industrial Facilities, 8 - 12 May 2017, Athens, Greece

18.1.2017

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Interregional Coordination Meeting, 16 - 20 October 2017, Kuala Lumpur, Malaysia

18.1.2017

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Meeting on Emergency Preparedness Response (EPR) for predisposal and disposal SRS and DSRS facilities, 8 - 12 May 2017, Athens, Greece

13.1.2017

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Interregional Meeting on Transport Safety Standards and Processes for Radioactive Sources, 28 - 31 August 2017, Vienna, Austria

13.1.2017

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Interregional Training Course on Inventory Verification and Records Keeping, 5 - 9 June 2017, Havana, Cuba

13.1.2017

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Meeting on the development, revision and implementation of the safety case and safety assessment, 15 - 19 May 2017, Jakarta, Indonesia

13.1.2017

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Interregional Training Course on Methodologies and Requirements for Disposal of Disused Sealed Radioactive Sources (DSRS), 4 - 8 September 2017, Jakarta, Indonesia

13.1.2017

RER/6/033 – Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists), Regional Hands-on Training Course on Image Guided Radiation Therapy (IGRT), 5 to 9 April 2017, Haarlem, Netherlands

11.1.2017

RER/9/143 – Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities, Regional Workshop on Processing of Problematic Radioactive Waste Streams, 24-28 April 2017, Moscow, Russia

4.1.2017

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Practical hands on training on the management of Category 3-5 Disused Sealed Radioactive Sources (DSRS), 3 to 7 April 2017, Rabat, Morocco

4.1.2017

RER/9/134 – Enhancing Safety in Accordance with the IAEA Action Plan on Nuclear Safety, Regional Workshop on IAEA Safety Standards in Ageing Management and Safe Long Term Operation of Nuclear Power Plants, 7–10 March 2017, Ljubljana, Slovenia

4.1.2017

RER/5/022 - Establishing Genetic Control Programmes for Aedes Invasive Mosquitoes, Regional Training Course on Mosquito Detection, Surveillance, Data Recording and Analysis for Area-Wide Integrated Mosquito Management in the European Area, 3 - 7 April 2017, Valencia, Spain

29.12.2016

RER/6/035 – Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography and Positron Emission Tomography Hybrid Imaging Applications for Diagnosis of Chronic Diseases, including Cancer - IAEA/EANM Training Activities in 2017

20.12.2016

RER/9/139 – Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities (Phase II), Workshop on Regulatory Experience Feedback Related to Oversight of Human and Organizational Factors, 13 – 16 March 2017, Sofia, Bulgaria

16.12.2016

RER/6/034 – Applying Nuclear Techniques to Design and Evaluate Interventions to Prevent and Control Obesity in Adolescents in South-Eastern Europe, Regional Training Course on Assessment of Physical Activity using Accelerometers and Questionnaires, 22–26 May 2017, Podorica, Montenegro

16.12.2016

RER/6/032 – Strengthening Quality Assurance and Quality Control in Diagnostic X Rays, Regional Training Course on QC/QA and Dosimetry in Interventional Radiology, 17-21 February 2017, Lancaster, Udine, Italy

13.12.2016

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Interregional Workshop on Regulatory Review of the Post-Closure Safety of Disused Sealed Radioactive Sources Disposal, 12 - 16 June 2017, Buenos Aires, Argentina

13.12.2016

INT9/183 – Overcoming the Barriers to Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Projects, Practical Training Course on Planning and Implementation of Nuclear Facility Decommissioning and Remediation of Radioactively Contaminated Sites, 24 April – 5 May 2017, Argonne, USA

7.12.2016

RER/6/033 – Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists) - IAEA/ESTRO Regional Training Courses in 2017

7.12.2016

RER7008 - Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing Quality Assurance/Quality Control System for Environmental Monitoring, Regional Workshop on Environmental Monitoring, 27-31 March 2017, Paks, Hungary

6.12.2016

RER/6/034 – Applying Nuclear Techniques to Design and Evaluate Interventions to Prevent and Control Obesity in Adolescents in South-Eastern Europe, Regional Training Course on Assessment of Body Composition, including Analysis of Deuterium Enrichment by Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR) with Quality Assurance (QA), 6 - 10 March 2017, Tirana, Albania

28.11.2016

INT/9/183 – Overcoming the Barriers to Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Projects, Interregional Workshop on Decommissioning Planning and Cost Estimation for Decommissioning, 27-31 March 2017, Sydney, Australia

4.11.2016

RER9/138 – Enhancing Capacities in the Member States for Management of Decommissioning Projects, Workshop on Risk Management in Decommissioning, 27 February - 3 March 2017, Slavutich, Ukraine

20.10.2016

RER7008 - Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing Quality Assurance/Quality Control System for Environmental Monitoring, Long-term Fellowship on Radium in Water (Radiochemistry) and for the Long-term Fellowship on Gamma Object Management (Gamma Spectrometry), 30 January to 20 December 2017, Spiez, Switzerland

18.10.2016

RER/1/017 - Using Advanced Radiation Technologies for Materials Processing, Coordination and Review Meeting, 12 - 15 December 2016, Vienna, Austria

13.10.2016

INT9182 – Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Workshop on Implementation of a National cradle-to-grave Control System for Radioactive Sources, 13 - 17 March 2017, Vienna, Austria

13.10.2016

INT9182 – Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Meeting on the Implementation of Policies and Strategies for Radioactive Source (RS) and Disused Radioactive Sealed Source (DSRS) Management, 20 - 23 March 2017, Vienna, Austria

12.10.2016

RER/9/133-Strengthening Capacity for Harmonized Risk Assessment of Nuclear Facilities and Natural Hazards, Regional Training Course on Flood Safety for Nuclear Installations: from Hazard Assessment to Structural Analysis "HASANI", 28 November - 2 December 2016, Pavia, Italy

6.10.2016

RER/9/137 – Enhancing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies, Regional Workshop on Advanced Diagnosis and Control of Emerging Transboundary Animal Diseases, with Emphasis on Lumpy Skin Disease, 21-25 November 2016, Seibersdorf, Austria

6.10.2016

RER/6/035 - Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET/CT) Hybrid Imaging Applications for Diagnosis of Chronic Diseases, including Cancer - Regional Training Course on Nuclear Medicine: Update on State of the Art Infection/Inflammation Imaging, 12 - 14 December 2016, Rome, Italy

4.10.2016

RER/5/022 – Establishing Genetic Control Programmes for Aedes Invasive Mosquitoes, Regional Training Course on Mosquito Identification, Surveillance and Trapping Methods for Area-Wide Integrated Mosquito Management in the European Area, 23 - 27 January 2017, Seibersdorf, Austria

22.9.2016

INT/9/183 – Interregional Training Course on Environmental Impact Assessment (EIA) for Decommissioning and Environmental Remediation (D&ER) Projects, 20-24 February 2017, Lancaster, United Kingdom

22.9.2016

RER9/138 – Regional Workshop on Release of Decommissioning Material and Waste from Regulatory Control, 23 – 27 January 2017, Sofia, Bulgaria

16.9.2016

RER/9/140 – Regional Workshop on Implementation of GSR Part 3 Requirements for Technical Service Providers, 5-9 December 2016, Chisinau, Moldova

30.8.2016

INT/9/183 – Overcoming the Barriers to Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Projects, Interregional Workshop on Characterization and Inventory Management for Decommissioning, 5-9 December 2016, Karlsruhe, Germany

9.8.2016

RER/9/133 - Strengthening Capacity for Harmonized Risk Assessment of Nuclear Facilities and Natural, Regional Training Course on Seismic Safety for Nuclear Installations: from Hazard Assessment to Structural Analysis ʺHASANIʺ, 7-11 November 2016, Pavia, Italy

5.8.2016

RER9136 - Reducing Public Exposure to Radon by Supporting the Implementation and Further Development of National Strategies, Regional Workshop on Radon Risk Communication and Quality Assurance for the Measurement of Radon as Elements of a National Radon Action Plan, 5-9 December 2016, Riga, Latvia

4.8.2016

INT/9/183 - Overcoming the Barriers to Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Projects, Inter-Regional Workshop on Model Regulations for Decommissioning, 16 - 20 January 2017, Vienna, Austria

29.7.2016

RER/9/137 - Enhancing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies, Regional Workshop on Distribution of Radionuclides in Agricultural Facilities and Setting-up Mitigation Measures for the Animal Production Systems, 17 - 21 October 2016, Vienna, Austria

27.7.2016

RER/9/137 - Enhancing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies, Regional Training Course on Radiation Emergency Management, 3 - 21 October 2016, Traiskirchen, Austria

25.7.2016

RER/7/008 - Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing Quality Assurance/Quality Control System for Environmental Monitoring, Regional Workshop on Environmental Monitoring, 7 - 11 November 2016, Vilnius, Lithuania

22.7.2016

RER/7/008 - Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing Quality Assurance/Quality Control System for Environmental Monitoring, Regional Workshop on Interlaboratory Exercise on Determination of Surface Contamination by Handheld Equipment, 18 to 22 January 2017, Budapest, Hungary (Interlaboratory Exercise: November 2016, Data Evaluation Workshop: 18-22 January 2017)

21.7.2016

RER/6/033 – Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists), Regional Training Course on Brachytherapy Physics, 24 - 28 October 2016, Moscow, Russian Federation

18.7.2016

RER/7/008 - Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing Quality Assurance/Quality Control System for Environmental Monitoring, Regional Workshop and Proficiency Test on Determination of Low Activity Radio-Caesium in Freshwater, 8-10 February 2017 (Proficiency Test: September to December 2016), Vienna, Austria

18.7.2016

RER/6/033 – Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists), Regional Workshop on Quality Assurance Teams for Radiation Oncology, 31 October-4 November 2016, Vienna, Austria

12.7.2016

INT/9/182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Source, Interregional Workshop: Code of Conduct and Guidance Implementation to Ensure Control of the Radioactive Sources During International Transfers, 1-4 November 2016, Sliema, Malta

8.7.2016

RER/1/015 – Apportioning Air Pollution Sources on a Regional Scale, Regional Training Course on Advanced Methods for Air Pollution Source Apportionment, 17-21 October 2016, Athens, Greece

8.7.2016

RER/1/015 – Apportioning Air Pollution Sources on a Regional Scale, Regional Workshop to Improve Harmonization of Technical Practices and Expand Analytical Capabilities, 10-13 October 2016, Tirana, Albania

7.7.2016

RER/9/141– Improving National Infrastructures for Safety, Regional Workshop: School on Drafting Regulations-Nuclear Safety Stream, 21 November-2 December 2016, Vienna, Austria

6.7.2016

RER/1/017 – Using Advanced Radiation Technologies for Materials Processing, Regional Training Course on Adoption of Quality Assurance (Q/A) and Quality Control (Q/C) Methods and Procedures for Inter-comparison of Radiation Dosimetry in Radiation Facilities for Process Control, 3 - 7 October 2016, Budapest, Hungary

1.7.2016

RER/6/032– Strengthening Quality Assurance and Quality Control in Diagnostic X-Rays, Regional Training Course on Quality Assurance (QA) and Quality Control (QC) in Diagnostic Radiology in a Digital Era, 19-23 September 2016, Ljubljana, Slovenia

29.6.2016

RER/6/033 – Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists), IAEA/AMPR Regional Training Courses

29.6.2016

RER/9/137– Enhancing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies, Regional Training Courses number 1 and number 2 on the Nuclear and Nuclear Related Techniques for Early and Rapid Detection and Confirmation of Pox Virus Infections in Animals, training course number 1 on 15-19 August 2016 and training course number 2 on 22-26 August 2016, Vienna, Austria

27.6.2016

RER/6/033– Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists), Regional Training Course on Medical Physics for Clinical Radiotherapy, 3 - 21 October 2016, Moscow, Russian Federation

27.6.2016

RER9/143 – Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities, Workshop on Modular Design and Operation of Mobile Processing and Storage Facilities for Small Users, 14 – 18 November 2016, Belgrade, Serbia

24.6.2016

RER/9/139– Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities (Phase II), Workshop on Inspection Methods, Techniques and Types Used by Member States to Oversee Management for Safety, 14 – 18 November 2016, Ljubljana, Slovenia

10.6.2016

RER/1/016 – Enhancing Use and Safety of Research Reactors, Train the Trainers Workshop on Methodology of the Eastern European Research Reactors Initiative Group Fellowship Training Course, 31 October – 4 November 2016, Vienna, Austria

3.6.2016

INT/9/182 – Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Practical hands on training on the management of Category 3-5 DSRS, 25-29.07.2016. Rabat, Maroko

3.6.2016

RER/6/033 – Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists), Regional Hands-on Training Course on VMAT Treatment Planning, 31 October – 4 November 2016, Haarlem, Netherlands

2.6.2016

RER/5/022 – Establishing Genetic Control Programmes for Aedes Invasive Mosquitoes, Regional Workshop to Present Respective Experiences with Invasive Mosquitoes and Synergize Future Activities, 22 - 26 August 2016, Vienna, Austria

25.5.2016

RER/9/133 – Strengthening Capacity for Harmonized Risk Assessment of Nuclear Facilities and Natural Hazards, Regional Workshop on Methods and Tools for Natural Hazard Assessment and Structural Analysis of Nuclear Facilities, 27 - 29 July 2016, Vienna, Austria

24.5.2016

RER/9/143 – Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities, Regional Seminar on Preparation of Waste Management Strategic Plans, 17 - 21 October 2016, Tbilisi, Georgia

18.5.2016

INT9182/9004/01 Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Interregional meeting on existing and new technologies for pre-disposal and disposal activities (focus on pre-disposal), 25-29 July 2016, Ljubljana, Slovenia

17.5.2016

INT/6/056- Supporting Quality Management Audits in Nuclear Medicine Practices (QUANUM), Interregional Training Course on Targeted Radionuclide Therapies, 31 October - 4 November 2016, Houston, Texas, United States of America

12.5.2016

RER/9/142– Establishing Sustainable Education and Training Infrastructures for Building Competence in Radiation Safety, Regional Workshop on National Strategies for Education and Training (E&T) in Radiation, Transport and Waste Safety: Policy Framework and Analysis of E&T Needs, 5 - 7 October 2016, Nicosia, Cyprus

10.5.2016

RER/1/016 – Enhancing Utilization and Safety of Research Reactors, Annual Meeting of the Europe Advisory Safety Committee for Research Reactors (EURASC), from 15 - 19 August 2016, Halden, Norway

9.5.2016

RER/9/138– Enhancing Capacities in the Member States for Management of Decommissioning Projects, Workshop on Decommissioning of Small Medical, Industrial and Research facilities, 29 August - 2 September 2016, Tirana, Albania

20.4.2016

RER/6/035 – Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET/CT) Hybrid Imaging Applications for Diagnosis of Chronic Diseases, including Cancer - Regional Training Course on Hybrid Imaging: PET/CT in Oncology, 3 - 8 October 2016, in Riga and Liepaja, Latvia

20.4.2016

RER/6/035 – Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET/CT) Hybrid Imaging Applications for Diagnosis of Chronic Diseases, including Cancer - Regional Training Course on Neuroimaging, 6 - 9 September 2016, Ljubljana, Slovenia

4.4.2016

RER/9/142 - Regional Postgraduate Educational Course on Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources, 3 October - 16 December 2016 and 23 January - 14 April 2017, Minsk, Belarus

21.3.2016

RER/1/017 - Using Advanced Radiation Technologies for Materials Processing, Regional Training Course on the Implementation and Maintaining of Quality Management System (QMS) in Radiation Processing Facilities, 23-27 May 2016, Magurele, Romania

21.3.2016

RER/6/032 – Strengthening Quality Assurance and Quality Control in Diagnostic X Rays: Phase II, upcoming Regional Workshop on the Implementation QA Program - QUAADRIL, 29 August – 2 September 2016, Athens, Greece

21.3.2016

RER/9/141 – Improving National Infrastructures for Safety, Regional Workshop: School on Drafting/Reviewing Regulations, 8-19 August 2016, Vienna, Austria

15.3.2016

RER/9/137 - Enhancing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies (Component: Re-enforcing Veterinary Authorities to Respond to Nuclear Emergencies), Regional Workshop to Review International Emergency Preparedness and Response Standards, and Examine Veterinary Authority Participation in the National Coordination Mechanism, 23-27 May 2016, Vienna, Austria

11.3.2016

RER/9/139 - Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities (Phase II), Regional Workshop on the Use of Graded Approach when Establishing and Implementing an Inspection Programme, 11-15 July 2016, Chisinau, Republic of Moldova

10.3.2016

RER/7/008 – “Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing Quality Assurance/Quality Control System for Environmental Monitoring”, Karlsruhe, Germany, 25-29 July 2016

4.3.2016

RER/9/141 – Improving National Infrastructures for Safety, Regional Workshop on Implementation of National Action Plans Developed as a Result of Self-Assessment, 13-17 June 2016, Vienna, Austria

3.3.2016

RER/6/032 Strengthening Quality Assurance and Quality Control in Diagnostic X-Rays, Regional Training Course on Quality Assurance and Quality Control for Radiographers Working in Diagnostic Radiology, Riga, Latvia, 13-17 June 2016

3.3.2016

RER/9/143 Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities, Workshop on the Selection and Deployment of Technical Options for Processing, Packaging, Transporting and Storage, Vienna, Austria, 31 May – 3 June, 2016

3.3.2016

RER/9/135 Strengthening Radiation Protection of Patients and Medical Exposure Control, Regional Training Course on Radiation Protection in Diagnostic Radiology, Tallinn, Estonia, 6-10 June 2016

25.2.2016

RER9/140 Strengthening Protection of Radiation Workers and Occupational Exposure Monitoring, Regional Training Course on Occupational Radiation Protection Programmes and Safety Culture, 30 May – 3 June 2016, Vilnius, Lithuania

24.2.2016

RER/9/143 Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities, Regional Workshop on Regulatory Requirements (Framework/Basis and Interactions) to Ensure Safe Management of Radioactive Waste (Predisposal and Disposal) for Operators and Regulators, 18-22 July 2016, Istanbul, Turkey

23.2.2016

RER/9/136 Reducing Public Exposure to Radon by Supporting the Implementation and Further Development of National Strategies, Regional Workshop on Radon in Workplaces as an Element of a National Radon Action Plan, 23-27 May 2016, Tallinn, Estonia

18.2.2016

RER9/142 “ Establishing Sustainable Education and Training Infrastructures for Building Competence in Radiation Safety ”, Train the Trainers Course for Radiation Protection Officers of Medical and Industrial Facilities, 27 June - 1 July 2016, Bishkek, Kyrgyzstan

17.2.2016

INT/9/183 “Overcoming the Barriers to Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Projects”, Training Course on Planning and Implementation of Nuclear Facility Decommissioning and Remediation of Radioactively Contaminated Sites, Argonne National Laboratory, Argonne, IL, USA, 11 to 22 April 2016.

9.2.2016

RER9/143 “Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities”, to be held in Bucharest, Romania from 23-27 May 2016., Workshop on Waste Acceptance Criteria Development and Use, 23-27 May 2016, Bucharest, Romania

29.1.2016

RER/9/143 – Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities, Workshop on Radioactive waste management program alignment with national policy, disposal options and waste acceptance criteria, Vienna, Austria, from 4 to 8 April 2016.

22.1.2016

RER/9/143, Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities, Workshop on Technical requirements to fulfil national obligations towards International Legal Instruments, 21-24 March 2016 in Vienna, Austria.

21.1.2016

RER/6/035 – Strengthening SPECT/CT and PET/CT Hybrid Imaging Applications for Diagnosis of Chronic Deseases, including Cancer, Schedule of EANM Training Courses in 2016

18.1.2016

INT9182, Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Interregional Training Course on the Management of Disused Sealed Radioactive Sources, from their Collection to their Predisposal and Disposal, 21 to 24 March 2016 in Vienna, Austria.

13.1.2016

RER/6/032 –Strengthening Quality Assurance and Quality Control in Diagnostic X-rays, Workshop for the Development of Harmonized QC Protocols for Diagnostic Radiology, Vienna, Austria, from 18 to 22 April 2016.

18.12.2015

RER/6/032 – Strengthening Quality Assurance and Quality Control in Diagnostic X rays: Phase II, Regional Training Course (Joint IAEA-ICTP workshop) on Computed Tomography: Quality Control, Dosimetry and Optimization, Trst, Italija, od 2. do 13. maja 2016.

14.12.2015

RER/6/033 – Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists), IAEA/ESTRO Regional Training Courses

9.11.2015

RER/1/013 Supporting Air Quality Management (Phase II), IAEA Final Assessment Meeting, Beč, Austrija, od 25. do 29. januara 2016.

26.10.2015

RER/6/029 – Improving Radiotherapy Services through Strengthened Knowledge of Radiation Oncologists and Radiation Therapists, Regional Follow-up Workshop on Education of RTTs in Europe: Progress Achieved and Action Plan for the Future, Beč, Austrija, od 14. do 16. decembra 2015.

8.10.2015

Project RER/0/039 – Extending and Diversifying the Application of Nuclear Technology in Cultural Heritage, Regional Training Course on Recent Developments in Irradiation Technology for Cultural Heritage Preservation and Restoration for Junior Specialists, Magurele-Ilfov, od 7. do 11. decembra 2015.

21.9.2015

RER/9/111 - Establishing a Sustainable National Regulatory Infrastructure for Nuclear and Radiation Safety, Regional Workshop on New International Transport Requirements, Ljubljana, Slovenija, od 7. do 11. decembra 2015.

10.9.2015

RER/1/007 - Enhancing Use and Safety of Research Reactors through Networking, Coalitions and Shared Best Practices, Research Reactors Regional Project Review Meeting, Vienna, Austria, from 26-29 January 2016

2.9.2015

Project RER/9/110-Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities, Regional Workshop on Lessons Learnt and Improvement Achieved in the Area of Regulatory Inspection, Vienna, Austria, from 7-11 December 2015

2.9.2015

RER/6/031- Strengthening Medical Physics in Radiation Medicine, Regional Hands-on Training Course on IMRT, VMAT and SABR Treatment Planning, Haarlem, Netherlands, from 2 to 6 November 2015.

28.8.2015

RER/1/014 - Introducing and Harmonizing Standardized Quality Control Procedures for Radiation Technologies, Regional Workshop on Uncertainty Assessment in Dose Calculation in Radiation Processing, Budapest, Hungary, 9-11 November 2015

28.8.2015

RER/0/039 - Extending and Diversifying the Application of Nuclear Technology in Cultural Heritage, Regional Stakeholder Workshop on Nuclear Technology for Cultural Heritage Characterization and Preservation, Vienna, Austria, 28-30 October 2015

19.8.2015

RER/9/109 “Strengthening Education and Training Infrastructures and Building Competence in Radiation Safety”, Regional Workshop on Consultative Meeting of Policy-Decision Makers on the Establishment of a National Strategy for Education and Training in Radiation, Transport and Waste Safety, Beč, Austrija, od 16. do 17. decembra 2015.

14.8.2015

RER/9/120 - Supporting Decommissioning Implementation for Facilities Using Radioactive Material, Regional Workshop on Lessons Learned from Decommissioning of Nuclear Facilities, Beč, Austrija, od 16. do 18. decembra 2015.

29.7.2015

RER/9/120 Supporting Decommissioning Implementation for Facilities Using Radioactive Material, Regional Workshop on Management of Waste from Decommissioning, Karlsrue, Nemačka, od 23. do 27. novembra 2015.

24.7.2015

RER/9/121-Supporting Environmental Remediation Programmes, Regional Workshop on Use of Engineered Barriers in Environmental Remediation Works, Dušanbe, Tadžikistan, od 16. do 20. novembra 2015.

21.7.2015

RER/9/128 – Strengthening National Capabilities for Radiological Protection of Workers and Occupational Exposure Control, Regional Training Course on Quality Management Systems for Technical Services, Vilnjus, Litvanija, od 19. do 23. oktobra 2015.

21.7.2015

RER/9/111 - Establishing a Sustainable National Regulatory Infrastructure for Nuclear and Radiation Safety, Regional Workshop on Implementation of a Graded Approach to Regulatory Oversight, Beč, Austrija, od 2. do 4. novembra 2015.

16.7.2015

RER/1/007 “Enhancing Use and Safety of Research Reactors through Networking, Coalitions and Shared Best Practices”, Regional Meeting on Applications of the Code of Conduct on Safety of Research Reactors, Lisabon, Portugal, od 2. do 6. novembra 2015.

2.7.2015

INT/9/175 - Promoting safe and efficient clean-up of radioactively contaminated facilities and sites, Interregional Workshop on Good Practices on NORM Residues and Waste Management, Kuala Lumpur, Malezija, od 19. do 23. oktobra 2015.

2.7.2015

RER/6/026 - Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET)/CT Hybrid Imaging Applications for Chronic Disease Diagnosis, Regional Training Course on Management of Thyroid and Parathyroid Diseases, Limasol, Kipar, od 9. do 13. novembra 2015.

30.6.2015

INT9176 “Strengthening Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources in the Mediterranean Region”, Interregional Meeting on School of Drafting Regulations on Disposal of Disused Sealed Radioactive Sources using Borehole Disposal Concept, Ljubljana, Slovenija, od 16. do 27. novembra 2015.

18.6.2015

RER/6/028 – Establishing Quality Assurance/Quality Control in X Ray Diagnostics, Regional Training Course on Patient Dosimetry in Diagnostic Radiology, Budimpešta, Mađarska, od 23. do 27. novembra 2015.

11.6.2015

RER/9/111 - Establishing a Sustainable National Regulatory Infrastructure for Nuclear and Radiation Safety, Regional Workshop: School on Drafting Regulations, Beč, Austrija, od 19. do 30. oktobra 2015.

4.6.2015

RER/9/132 – Strengthening Member State Technical Capabilities in Medical Radiation Protection, Group Scientific Visit on Optimization of Radiation Protection in Medical Imaging for Pregnant and Paediatric Patients, Heraklion, Krit, Grčka od 23. do 27. novembra 2015.

4.6.2015

RER/9/121 – Supporting Environmental Remediation Programmes, Regional Workshop on Closure and Long Term Care and Maintenance of Sites after Remediation, Baku, Azerbejdžan, od 7. do 11. septembra 2015.

3.6.2015

RER/9/132 – Strengthening Member State Technical Capabilities in Medical Radiation Protection, Regional Train the Trainers Course on Radiation Protection in Diagnostic and Interventional Radiology, Sankt Peterburg, Ruska Federacija, od 28. septembra do 2. oktobra 2015.

1.6.2015

RER/9/128 – Strengthening National Capabilities for Radiological Protection of Workers and Occupational Exposure Control, Regional Training Course on Occupational Radiation Protection in NORM Industries, Prag, Češka Republika, od 7. do 11. septembra 2015.

29.5.2015

RER/9/107 – Strengthening Radioactive Waste Management Capabilities, Regional Workshop on Waste Characterization to Promote Waste Minimization, Waste Recycle and Reuse, Waste Exemption, Waste Clearance and Determination of Very Low Level and Mixed Waste, Aktau, Kazahstan, od 08. do 11. septembra 2015.

29.5.2015

RER/9/107 – Strengthening Radioactive Waste Management Capabilities, Regional Workshop to Assess Achievements in Strengthening Radioactive Waste Management Capabilities, Beč, Austrija, od 27. do 30. oktobra 2015.

25.5.2015

RER/6/028 – Establishing Quality Asssurance/Quality Control in X-Ray Diagnostics, Regional Training Course on Quality Asssurance/Quality Control (QA/QC) Procedures for Planar Imaging, Osijek, Hrvatska, od 7-11. septembra 2015.

19.5.2015

RER/9/107 – Strengthening Radioactive Waste Management Capabilities, Regional Workshop on Quality Management Systems in Managing Radioactive Waste and Spent Fuel Facilities/Projects – Small Programmes, Atina, Grčka, od 14. do 18. septembra 2015.

12.5.2015

RER/9/107 Regional Workshop on the Regulatory Review of the Safety Case and Safety Assessment for the Safe Management of Radioactive Waste, Beč, Austrija, od 28. septembra do 02. oktobra 2015.

3.4.2015

INT/9/175 Promoting Safe and Efficient Clean-up of Radioactively Contaminated Facilities and Sites, Inter-Regional Workshop on Characterization, Measurement, Sampling, Geostatistics for Site and Building Remediation, Marcoule, Francuska, od 06. do 10. jula 2015.

12.3.2015

RER/6/031 - "Strengthening Medical Physics in Radiation Medicine", Regional Meeting on Medical Physics in Europe: Current Status and Future Perspectives, Beč, Austrija 7. do 8. maja 2015.

6.3.2015

RER/9/110-Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities, Regional Train-the-Trainer Course on Regulatory Oversight of Licencees’ Human and Organizational Factors, Kišinjev, Republika Moldavija, od 22. do 26. juna 2015.

27.2.2015

RER/1/014 – Introducing and Harmonizing Standardized Quality Control Procedures for Radiation Technologies, Training Course on Dosimetry at Electron Bean Facilities, Varšava, Poljska od 11. do 15. maja 2015.

26.2.2015

RER/9/109 – Strengthening Education and Training Infrastructure, and Building Competence in Radiation Safety, Regional Train-the-Trainers Course for Radiation Protection Officers, Lisabon, Portugal, od 15. do 19. juna 2015.

25.2.2015

RER/9/122 Supporting Safe Management of Uranium Production Legacy Sites, Regional Workshop on the Application of Technologies for Specific Remediation Conditions at Uranium Production Legacy Sites, Denver, Kolorado, Sjedinjene Američke Države, 15. do 20. juna 2015.

24.2.2015

RER/6/028 – Establishing Quality Assurance/Quality Control in X Ray Diagnostics, Regional Training Course on Quality Assurance /Quality Control (QA/QC) for Radiographers Working in Diagnostic Radiology, Prag, Češka Republika, od 18. do 22. maja 2015.

24.2.2015

RER/9/120 - Supporting Decommissioning Implementation for Facilities Using Radioactive Material, Regional Workshop on Decommissioning of Soviet RADON-type Radioactive Waste Disposal Facilities, Talin, Estonija, 18. do 22. maja 2015.

18.2.2015

RER/9/121 – Supporting Environmental Remediation Programmes, Regional Workshop on Groundwater Hydrology and Remediation, Oš, Kirgistan, od 11. do 15. maja 2015.

18.2.2015

INT/9/175 Promoting Safe and Efficient Clean-up of Radioactively Contaminated Facilities and Sites, Interregional Meeting on the Coordination of Project INT/9/176 and on the Technical Options for Disposal of Radioactive Sources, Marakeš, Maroko, od 13. do 17. aprila 2015.

11.2.2015

RER/1/007 “Enhancing Use and Safety of Research Reactors through Networking, Coalitions and Shared Best Practices”, Annual Meeting of the European Advisory Safety Committee for Research Reactors (EURASC), Budimpešta, Mađarska, od 8. do 12. juna 2015.

11.2.2015

RER/9/127 “Establishing Enhanced Approaches to the Control of Public Exposure to Radon”, Regional Workshop on the Measures to Control Radon Indoor Levels and Inter-Comparison Testing of Radon Active Monitors, Prag, Češka, od 29. juna do 02. jula 2015.

9.2.2015

RER/6/026 – Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET)/CT Hybrid Imaging Applications for Chronic Disease Diagnosis, Regional Training Course on Hybrid Imaging: SPECT/CT and PET/CT, Beograd, Srbija, od 18. do 22. maja 2015.

4.2.2015

INT/9/175 Promoting Safe and Efficient Clean-up of Radioactively Contaminated Facilities and Sites, Inter-Regional Training Course on Planning and Implementation of Nuclear Facility Decommissioning and Remediation of Radioactively Contaminated Sites, Argonu, Ilinois, Sjedinjene Američke Države, od 13. do 24. aprila 2015.

3.2.2015

RER/6/026 - Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET)/CT Hybrid Imaging Applications for Chronic Disease Diagnosis

3.2.2015

RER/9/107 – Strengthening Radioactive Waste Management Capabilities, Regional Workshop on Methodology for Development of Safety Assessment for Storages and Repositories, Krasnojarsk, Ruska federacija, od 15. do 19. juna 2015.

21.1.2015

C7-RLA-6.072-007 Training Course on the Selection, Acceptance, Commissioning and Maintenance of Equipment in Radiotherapy, Houston, Texas, USA, 18 - 29 May 2015.

21.1.2015

RER/6/029 – Improving Radiotherapy Services through Strengthened Knowledge of Radiation Oncologists and Radiation Therapists, and RER/6/031- Strengthening Medical Physics in Radiation Medicine.

8.1.2015

RER/6/028 – Establishing Quality Assurance/Quality Control in X Ray Diagnostics, Regional Workshop for the Development of Guidelines and Criteria for Regional Centres of Competence for Quality Assessment /Quality Control in Diagnostic Radiology, Beč, Austrija, od 13. do 16. aprila 2015.

8.1.2015

RER/9/107 – Strengthening Radioactive Waste Management Capabilities, Regional Workshop on Pre-treatment and Treatment of Low and Intermediate Level (L & IL) Radioactive Waste with Focus on Radioactive Waste from NPP Operation and Decommissioning, Kozloduj, Bugarska od 20. do 24. aprila 2015.

8.1.2015

RER/9/132 – Strengthening Member State Technical Capabilities in Medical Radiation Protection, Regional Training Course on Radiation Protection for Vascular Surgeons, Ljubljana, Slovenija, od 18. do 20. marta 2015.

29.12.2014

RER/9/121-Supporting Environmental Remediation Programmes, Regional Training Course on Remediation Design and Long-Term Performance Assessment, Beč, Austrija, od 13. do 17. aprila 2015.

17.12.2014

INT9176 “Strengthening Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources in the Mediterranean Region” , Interregional Meeting to Share Experiences on the Implementation of the IAEA Guidance on the Import and Export of Radioactive Sources (INT9176-9032-01), Beč, Austrija, od 10. do 12. marta 2015.

16.12.2014

INT/9/175 Promoting Safe and Efficient Clean-up of Radioactively Contaminated Facilities and Sites, Inter-Regional Workshop on Characterization and Decontamination Techniques for Hot Cell Facilities, Serpong, Indonezija, od 4. do 8. maja 2015.

1.12.2014

RER/9/127 “Establishing Enhanced Approaches to the Control of Public Exposure to Radon”, Regional Workshop on Communication Strategies in the Control of Public Exposure to Radon, Talin, Estonija, od 16. do 18. marta 2015.

10.11.2014

INT9176 “Strengthening Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources in the Mediterranean Region”, Interregional Training Course on Technical Requirements to Fulfil National Obligations in Terms of International Legal Instruments (Joint Convention, Code of Conduct and EU Directives), Tunis, Tunis, od 16. do 20. februara 2015.

20.10.2014

INT/9/175 - Promoting Safe and Efficient Clean-up of Radioactively Contaminated Facilities and Sites, Inter-Regional Workshop on the Groundwater Pollution, Hydrology and Remediation, Beč, Austrija, 15-19. decembar 2014.

14.10.2014

RER/9/120 – Supporting Decommissioning Implementation for Facilities Using Radioactive Material, Regional Workshop on Experiences in Radiological Characterization and Activation Calculations, Visaginas, Litvanija, od 15. do 19. decembra 2014.

13.10.2014

RER/9/132 – Strengthening Member State Technical Capabilities in Medical Radiation Protection, Regional Workshop on Strengthening Member States’ National Systems for Safety in Medical Exposure in Line with the Revised International Basic Safety Standards, Taškent, Uzbekistan, od 16. do 19. decembra 2014.

30.9.2014

RER/9/122 – Supporting Safe Management of Uranium Production Legacy Sites, Regional Training Course on Human and Environmental Risk Assessment for Uranium Production Legacy Sites, Beč, Austrija, od 8. do 11. decembra 2014.

23.9.2014

RER/9/121 – Supporting Environmental Remediation Programmes, Regional Workshop on Review of Progress and Challenges faced by Participating MS's of TC RER/9/121 in Implementing ER Projects, Beč, Austrija od 8. do 12. decembra 2014.

23.9.2014

RER/1/014 - Introducing and Harmonizing Standardized Quality Control Procedures for Radiation Technologies, Regional Training Course on Safe Operation of Irradiation Facilities, Varšava, Poljska, od 1. do 5. decembar 2014.

12.9.2014

RER/9/122 - Supporting Safe Management of Uranium Production Legacy Sites, Regional Workshop on Site-Specific Monitoring for Uranium Production Legacy Sites, Chemnitz, Nemacka, 1-4. decembar 2014.

12.9.2014

RER/9/132 - Strengthening Member State Technical Capabilities in Medical Radiation Protection, Regional Workshop on Strengthening Member States' National Systems for Safety in Medical Exposure in line with the Revised International Basic Safety Standards, Prag, Ceska Republika, 9-12. decembar 2014.

28.8.2014

RER/9/110 – Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities, Regional Training Course on Regulatory Oversight of Licencees’ Human and Organizational Factors and Integrated Management Programmes, Bukurešt, Rumunija, 15 - 19. decembar 2014.

25.8.2014

RER/9/121 – Supporting Remediation in European Member States, Regional Workshop on Technology Selection and Deployment in Environmental Remediation Projects, Obninsk, Ruska Federacija, 10-14. novembar 2014.

25.8.2014

RER/9/121 – Supporting Remediation in European Member States, Regional Workshop on Element 6: General Contents of a Remediation Plan, Bukurešt, Rumunija, 06-10. oktobar 2014.

20.8.2014

RER/6/026 - Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET)/CT Hybrid Imaging Applications for Chronic Disease Diagnosis, Regional Training Course on Basics of Clinical PET/CT, Debrecen, Mađarska, 26-30. januara 2015.

20.8.2014

RER/0/039 - Extending and Diversifying the Application of Nuclear Technology in Cultural Heritage, Regional Workshop on Nuclear Laboratories Offering Transnational Access for Cultural Heritage Preservation, Beč, Austrija, 17-18. novembar 2014.

20.8.2014

RER/9/111 - Establishing a Sustainable National Regulatory Infrastructure for Nuclear and Radiation Safety, Regional Workshop: School for Drafting Regulations, Beč, Austrija, 3-14. novembar 2014.

11.8.2014

RER/1/013 – Supporting Air Quality Management (Phase II), Regional Training Course on Methods and Models to Assess Transboundary Transport of Atmospheric Air Particulate Matter, Debrecen, Mađarska, 13 -17. oktobar 2014.

30.7.2014

RER/9/107 – Strengthening Radioactive Waste Management Capabilities , Regional Workshop on Treatment and Conditioning of Low and Intermediate Level (L & IL) Radioactive Solid Waste, Tbilisi, Georgia, 13 -17 .oktobar 2014.

16.7.2014

INT/9/175 Promoting Safe and Efficient Clean-up of Radioactively Contaminated Facilities and Sites, Interregional Workshop on Technologies for Nuclear Decommissioning Projects, Karlsruhe, Nemačka, od 27. do 31. oktobra 2014.

16.7.2014

INT/9/175 Promoting Safe and Efficient Clean-up of Radioactively Contaminated Facilities and Sites, Interregional Workshop on Environmental Impact Assessment for Decommissioning of Nuclear Installations, Ispra, Italija 1 -5. septembar 2014.

7.7.2014

RER/6/026 - Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET)/CT Hybrid Imaging Applications for Chronic Disease Diagnosis, Regional Training Course on Hybrid Imaging: SPECT/CT and PET/CT, Pärnu, Estonia, 06 -11 oktobar 2014.

7.7.2014

INT/9/176 – Strengthening Cradle-To-Grave Control Of Radioactive Sources In The Mediterranean Region, Interregional Meeting on the Principles for Managing High-Activity Disused Sealed Radioactive Sources (INT9176-9016-01), Skoplje, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, 24. - 28. novembar 2014.

7.7.2014

RER/9/130 - Strengthening and Harmonizing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies, Regional Training Course on Public Communications during an Emergency, Dushanbe, Tajikistan, 13 -17 oktobar 2014.

7.7.2014

RER/2/011 – Enhancing Energy Planning, Nuclear Power Infrastructures and Nuclear Safety Oversight for Countries Considering, Developing or Expanding Nuclear Power Programmes, Workshop on Regional and Trans-boundary Energy Issues and Cooperation in Nuclear Power Programmes: Stakeholder Involvement, Bukurešt, Rumunija, od 2. do 5. septembra 2014.

24.6.2014

INT/9/175 Promoting Safe and Efficient Clean-up of Radioactively Contaminated Facilities and Sites, Interregional Workshop on Use of Engineered Barriers in Environmental Remediation Works, Beč, Austrija, 6 - 10 oktobar 2014.

23.6.2014

RER/9/109 – Strengthening Education and Training Infrastructures and Building Competence in Radiation Safety, Regional Workshop on Establishing a National Strategy for Education and Training in Radiation Transport and Waste Safety, Sarajevo, Bosna I Hercegovina, od 4. -7.novembra 2014.

20.6.2014

RER/9/127 “Establishing Enhanced Approaches to the Control of Public Exposure to Radon”, Regional Training Course on Developing and Implementing National Programmes for the Control of Public Exposure to Radon, Sofija, Bugarska, 13-17 oktobar 2014.

6.6.2014

RER/9/109 – Strengthening Education and Training Infrastructures and Building Competence in Radiation Safety, Postgraduate Educational Course on Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources, Aghia Paraskevi, Grčka, od 6. oktobara 2014. do 27. marta 2015.

26.5.2014

RER/0/035 – ‘Supporting Enhanced Sustainability of Programme Activities’, Regional Workshop on Sustainable Energy Development combined with Participation in the 22nd International Conference on Nuclear Engineering (ICONE), Prag, Republika Češka, 4 -11 jul 2014.

12.5.2014

RER/6/028 – Establishing Quality Assurance/Quality Control in X Ray Diagnostics, Regional Workshop on Procedures and Guidelines for Quality Assurance /Quality Control of Diagnostic Equipment under, Beč, Austrija, 29-31. jul 2014.

24.4.2014

INT/9/176 – Strengthening Cradle-To-Grave Control Of Radioactive Sources In The Mediterranean Region, Interregional Training Course on the Conditioning of High Activity Disused Sealed Radioactive Sources Using the Mobile Hot Cell, Pelindabi, Južna Afrika , 08 – 12. septembar 2014.

11.4.2014

RER/9/128 - Strengthening National Capabilities for Radiological Protection of Workers and Occupational Exposure control, Regional Training Course on Assessment of Occupational Exposure Due to External Sources of Radiation, Krakov, Poljska, 22- 26. Septembar 2014.

10.4.2014

RER/9/110 - "Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities", Regional Training Course on Integrated Approach for Regulatory Inspection, Budimpešta, Mađarska, 30. jun - 04. jul 2014.

3.4.2014

RER/9/110 - "Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities", Regional Workshop to Analyse Pros and Cons of Adopting Human Organizational Factors and Integrated Management System Programmes, Bukurešt, Rumunija, 02 - 06. jun 2014.

26.3.2014

RER1/014 - Introducing and Harmonizing Standardized Quality, Regional Training Course on IAEA Validation and Process Control for Gamma Radiation Processing, Budimpešta, Mađarska, 23 - 27. jun 2014

25.3.2014

RER/9/109 - Strengthening Education and Training Infrastructures and Building Competence in Radiation Safety, Regional Workshop on Establishing a National Strategy for Education and Training in Radiation Transport and Waste Safety, Astana, Kazahstan, 24- 27. jun 2014.

25.3.2014

RER/1013 Supporting Air Quality Management (Phase II), Regional Training Course on Sourse Identification and Apportionment of Air Particulate Matter, Lisabon, Portugal, 02- 06. Jun 2014.

25.3.2014

INT9176 “Strengthening Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources in the Mediterranean Region”, Interregional Training Course on the Management of Radioactive Lightning Rods and Low Activity Disused Sealed Radioactive Sources (DSRS), Including a Practical Demonstration of Conditioning Procedures, Podgorica, Crna Gora 24 - 26. jun 2014.

21.3.2014

RER/9/120 - Supporting Decommissioning Implementation for Facilities Using Radioactive Material, Regional Workshop on Decommissioning of Soviet Type Research Reactors, Bucharest-Magurele, Rumunija, 19- 23. maj 2014.

13.3.2014

RER/9/122 – Supporting Safe Management of Uranium Production Legacy Sites - Regional Workshop on Long Term Monitoring and Surveillance Plans (LTSP) for Uranium Production Legacy Sites (UPLS), Bessines-sur-Gartempe, Francuska, 12-15 Maj 2014.

13.3.2014

RER/9/128 –Strengthening National Capabilities for Radiological Protection of Workers and Occupational Exposure Control, Regional Training Course on Assessment of Occupational Exposure due to Intakes of Radionuclides, Atina, Grčka, 2-6 Jun 2014.

7.3.2014

RER/0/039 – Extending and Diversifying and Application of Nuclear Technology in Cultural Heritage - Regional Training Course for End-users in Nuclear Techniques for the Analysis of Ceramic Objects, Tirana, Albania 26-30 May 2014

6.3.2014

RER/6/026 – Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET)/CT Hybrid Imaging Applications for Chronic Disease Diagnosis - Regional Training Course on Hybrid Imaging: SPECT/CT and PET/CT, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 16 - 20 Jun 2014

4.3.2014

RER/9/107 – Strengthening Radioactive Waste Management Capabilities - Regional Workshop on Modular Design of Processing and Storage Facilities including Disused Sealed Radioactive Sources, Safety Assessment (SAFRAN) Operating Principles and Procedures and Quality Assurance (Management System) for Low Volume of LLW

14.2.2014

RER/9/130 – Strengthening and Harmonizing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies - Regional Training Workshop on Application of the Revised IAEA Safety Standards in Emergency Exposure Situations, Vilnius, Lithuania, 26 - 29 May 2014

11.2.2014

RER/6/029 – Improving Radiotherapy Services through Strengthened Knowledge of Radiation Oncologists and Radiation Therapists and RER/6/031 - Strengthening Medical Physics in Radiation Medicine

10.2.2014

INT9176 Interregional Meeting on the IAEA Methodology and SAFRAN, Aghia Paraskevi, Greece, 23 to 27 June 2014

10.2.2014

RER/6/026 – Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET)/CT Hybrid Imaging Applications for Chronic Disease Diagnosis

21.1.2014

RER9127 - Regional WS on Review of Radon Programmes in Europe MSs, Vienna, Austria, 22-25 April 2014

12.12.2013

RER9107 9007 01 Invitation to Workshop for Regulators on the Organization and Implementation of the Review of the Safety Case and Safety Assessment, Tirana, Albania, 24-28 March 2014.

4.11.2013

RER1007 9012 01 Invitation to Project Review Meeting, Vienna, Austria, 10-14 February 2014.

11.10.2013

RER/9/122 Regional Workshop on Completion Reports for Uranium Production Legacy Sites - Supporting Safe Management of Uranium Production Legacy Sites, Vienna, Austria, 11-13 December 2013.

25.09.2013

Annual Plenary Meeting of the Data Analysis and Collection for Costing of Research Reactor Decommissioning (DACCORD) Project from 9 to 13 December 2013 in Vienna Austria

25.09.2013

INT/6/056 - Supporting Quality Management Audits in Nuclear Medicine Practices (QUANUM), to be held in Singapore, Singapore, 16-20 December 2013.

18.09.2013

RER/6/026-Regional Training Course on Hybrid Imaging: SPECT/CT and PET/CT in Pisa, Italy, 2-6 December 2013

30.08.2013

RER/9/107 9006 01 Regional Workshop on Radioactive Waste Management Financing Schemes Infrastructure Planning / Building for RW and SFW Management and Strategy Implementation, Vienna, AUS, 2-6 dec 2013

23.08.2013

RER/1/011 - Introducing and Harmonizing Standardized Procedures for Radiation Technologies - Regional Training Course on Microbiological Aspects of Sterilization Validation Process, Lisbon, Portugal, 2-6 December 2013

23.08.2013

625-T2-TM-44924 Annual Forum of the International Decommissioning Network (IDN), 12-13 November 2013, Vienna Austria

23.08.2013

652-T2-TM-44940 Plenary Meeting of the Network on Environmental Management and Remediation (ENVIRONET), 12-13 November 2013, Vienna, Austria

22.08.2013

J0-TR-45669 Regional Training Course on Security in the Transport of Radioactive Material, Karlsruhe Germany, 4-8 November 2013

19.08.2013

RER/9/111 - Regional Workshop – School for Drafting Regulations on Nuclear Safety under the framework of TC Project, Vienna, Austria from 25 November – 6 December 2013

19.08.2013

J9-TM-44962 Second Technical Meeting on Modeling and Data for Radiological Impact Assessments (MODARIA) in Vienna Austria from 11 to 15 November 2013

19.08.2013

C3 RER6023/9001/ 01, Regional Workshop on Harmonizing Quality Audit in Radiotherapy and Promoting the Concept of Audit in Member States, Vienna, Austria, 16-18 December 2013

19.08.2013

RER/1/008/9002/01-Regional Workshop on Interpretation of Data from Atmospheric Particulate matter (APM) Transboundary Movements and Review of Project Achievements, Vienna, Austria, 11-15 November 2013

26.07.2013

RER5016/9002/01 - Joint IAEA/FAO/OIE Regional Stakeholder Workshop on Awareness Raising for Veterinarians Involved in the Control of Transboundary Animal Diseases (TADs), Vienna, Austria, 16-18 October 2013

25.07.2013

RER/9/096 - Meeting on Progress and Feedback of IAEA Schools of Drafting Regulations, Vienna, Austria, 25-29 November 2013

25.07.2013

RER/9/112 - IAEA Safety Culture Self-Assessment Meeting for Regulators, Ljubljana, Slovenia, 5-7 November 2013

10.07.2013

RER0033 Regional Workshop on Uncertainty Estimation in the Measurement of Radioactivity in the Environment Using New Approaches, Ljubljana, Slovenia, 16-18 October 2013

03.07.2013

RER/2/006/9005/01 - Regional Workshop on Challenges of the European Region Embarking or Expanding Countries regarding Establishment of an Effective National Safety Infrastructure, Istanbul, Turkey, 7-11 October 2013

28.06.2013

Regional Group Fellowship on Atmospheric Aerosol Measurement and Characterization by Nuclear Analytical Techniques, Athens, Greece, 16 September 2013 - 4 October 2013

28.06.2013

RER/9/110/9005/01 - Regional Workshop on Development and Implementation of a Regulatory Inspection Programme of Licensees’ HOF and IMS Programmes, Druskininkai, Lithuania, 7-11 October 2013

28.06.2013

RER/0/0034/9002/01 - Regional Stakeholder Workshop on Nuclear Technology for Cultural Heritage Preservation, Sumy, Ukraine, 9-11 October 2013

28.06.2013

RER/9/117/9003/01 - Regional Workshop on Radiological Impact Assessment of Radioactive Discharges to the Environment, Belgrade, Serbia, 14-18 October 2013

28.06.2013

RER/6/027 - Regional Training Course on Developing a Radiotherapy Plan within the National Cancer Control Programme, Ljubljana, Slovenia, 24-25 January 2014

28.06.2013

RER/6/027 - Invitation to a Regional Training Course on Priority Actions for Cancer Control Planning , Tbilisi, Georgia, 1-2 October 2013

28.06.2013

RER/2/007 - Workshop on Regional and Trans-boundary Energy Issues and Cooperation in Nuclear Power Programmes, Skopje, The former Yugoslav Republic of Macedonia from 24 to 27 September 2013

28.06.2013

RER/9/122/9005/01 Regional Workshop on Standard Content of Remediation/Decommissioning Plans in St. Petersburg, Russian Federation, change of the dates: 24-27 September 2013

16.04.2013

Одржана радионица о примени биодозиметрије у случају акцидента

25.03.2013

Питер М. Салема у дводневној посети Београду

27.02.2013

Регионални семинар о примени биодозиметрије у случају радијационог акцидента у Београду

 
Насловна страна | О Агенцији |Правна акта | Лиценце | Мониторинг | Међународна сарадња | Конкурси | FAQ | Линкови | Архива | Контакт