ћирилицаlatinicaenglish  |   A A A  |   Штампај  |   Rss


Данас почиње радни састанак експерата о изради националног програма мерења радона у Србији

Радон - састанак експерата у СРПНА

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије ће у наредна три дана бити национални координатор радног састанка експерата, са темом израде националног програма мерења радона у Републици Србији. Ова радионица се спроводи у оквиру националног пројекта техничке сарадње који Република Србија има са Међународном агенцијом за атомску енергију СРБ/9/003 под називом „Унапређење регулаторне инфраструктуре и правног система“.

Радон - састанак експерата у СРПНАОбавештење у вези са радом Система ране најаве акцидента

Услед промене техничких параметара на систему преноса података са мерних станица Система ране најаве акцидента, подаци са мерних станица нису доступни на wеб страници Агенције почев од 23.01.2015. Агенција има увид у мерене вредности амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења са мерних станица.

У складу са динамиком промене параметара, подаци ће бити сукцесивно објављивани.Искључење са мреже блока бр. 3 нуклеарне електране Запорижја у Украјини

4.12.2014

Међународна агенција за атомску енергију је на свом званичном порталу за размену информација о нуклеарним и радијационим догађајима 3. децембра 2014. године објавила вест о догађају на нуклеарној електрани Запорижје у Украјини:

„28. новембра 2014. године у 19:24 дошло је до искључења са електричне мреже Блока бр. 3 нуклеарне електране Запорижја у Украјини. На основу прелиминарних сазнања, до искључења је дошло услед квара на електричној опреми у турбинској хали.

Реактор се налази у стаусу „хладног заустављања“ („cold“ shutdown) од 3.децембра 2014.

На основу прелиминарне анализе, догађај је према скали ИНЕС (Међународна скала за оцену нуклеарних и радијационих догађаја) рангиран као – „0 – одступање (нема значаја за сигурност“).

Нема негативних запажања о раду технолошких система заштите, инструментације и контроле и опреме.

Основана је специјална комисија за испитивање догађаја.

Радијациона ситуација на локацији Нуклеарне електране Запорижја је у границама нормалног рада, системи физичке заштите су у нормалном режиму рада.“

Комплетну вест можете погледати на: Догађај на Блоку бр. 3 нуклеарне електране Запорижја у УкрајиниПочео тродневни семинар са темом Упознавање са инспекцијама са проширеним обимом приступа по Додатном протоколу уз Споразум о примени гарантија

17.11.2014

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, у сарадњи са Међународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ) и Министарством за енергетику Сједињених америчких држава (US Department of Energy), одржаће од 17. до 19. новембра, семинар на тему Упознавање са инспекцијама са проширеним обимом приступа на основу обавеза Републике Србије по Додатном протоколу уз Споразум о примени гарантија.

На семинару ће бити представљене обавезе Републике Србије према Додатном протоколу, као и теоретски део везан за инспекцијски надзор. Практичне вежбе обухватаће четири теме: нуклеарни реактори, радиоактивни отпад, научно-истраживачке активности и нуклеарни материјали. Вежбе ће се одржавати у објектима ЈП Нуклеарни објекти Србије и Института за нуклеарне науке Винча.

Између Републике Србије и Међународне агенције за атомску енергију постоји Споразум о примени гарантија, у вези с Међународним уговором о неширењу нуклеарног наоружања, који је ступио на снагу 28. децембра. 1973. године. Додатни протокол Споразума о примени гарантија између Републике Србије и МААЕ потписан је 3. јула. 2009. године, чиме је наша држава исказала спремност да буде прикључена међународним напорима за контролу пролиферације нуклеарног оружја. Наша држава је тренутно у фази припреме за ратификацију Додатног протокола уз Споразум о примени гарантија.Завршена Национална радионица о изради документа Процена основне безбедносне угрожености

10.10.2014

Национална радионица о изради документа Процена основне безбедносне угрожености, на којој су учествовали представници надлежних министарстава, органа управе, и других институција које учествују у изради овог документа, данас је завршена. Учесници семинара сматрају да одржана радионица представља добру основу за израду националног документа Процена основне безбедносне угрожености (ПОБУ).

Завршена радионица о ПОБУДанас почиње Национална радионица о изради документа Процена основне безбедносне угрожености

7.10.2014

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије у сарадњи са Међународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ) из Беча, у периоду од 7. до 10. октобрa 2014. године у Београду, одржаће Националну радионицу о изради документа Процена основне безбедносне угрожености ПОБУ (енг. Design Basis Threat - DBT).

Учесници радионице су представници надлежних министарстава, органа управе, и других институција које ће учествовати у изради овог документа.Данас се завршава 58. Генерална конференција Међународне агенције за атомску енергију (MAAE)

26.9.2014

58. Генерална конференција МААЕ

Делегација Републике Србије, у сусретима са представницима МААЕ, као и током билатералних сусрета са другим делегацијама, у протеклих пет дана изразила је спремност за даљим унапређењем међународне, посебно техничке сарадње радијационе и нуклеарне сигурности, инспекцијског надзора и нуклеарне безбедности и борбе против тероризма. Такође, подржала је сарадњу у области раног обавештавања и извештавања у случају ванредног догађаја, нарочито на регионалном нивоу, као и регионалну сарадњу по другим питањима од значаја за ову област.

Последњег дана 58. заседања Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију (MAAE), представници Србије присуствоваће Састанку са канцеларијом за правне послове МААЕ, као и Састанку са инспекторима ове међународне организације.Делегација Србије на Састанку националних координатора и помоћника за везу са МААЕ

25.9.2014

Чланови делегације Републике Србије су током четвртог дана, 58. Заседања Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију (MAAE) учествовали на Састанку регулаторних тела. Састанку националних координатора и помоћника за везу са МААЕ у оквиру Одељења за техничку сарадњу европског региона присуствовали су и представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

Након тога наши представници у Бечу присуствовали су и скупу на којем је представљен Програм активности за лечење рака – Партнерство за борбу против рака у земљама са ниским и средњим приходима.Обраћање шефа делегације Републике Србије на Генералној конференцији МААЕ

24.9.2014

Шеф делегације Републике Србије др Александар Белић, државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја, говорио је данас на Генералној конференцији у име делегације наше земље. Белић је, подржавши Годишњи извештај Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) за 2013. годину, истакао глобални значај активности МААЕ и важност коју наша земља придаје сарадњи са овом институцијом. Он је подсетио на традиционалну оријентацију Републике Србије ка мирнодопском коришћењу нуклеарне енергије, на њену приврженост основним циљевима МААЕ и редовно испуњавање обавеза које проистичу из њеног чланства.

58. Генерална конференција МААЕ

У свом говору др Александар Белић подржао је заједничке напоре за јачање система нуклеарне безбедности и унапређење борбе против тероризма и контроле ширења нуклеарног оружја. У том смислу, напоменуо је да су у Републици Србији усвојене уредбе које пружају правни основ за израду Процене основне безбедносне угрожености, прописивање мера безбедности носиоца лиценце за обављање нуклеарних активности, за утврђивање дугорочних планова и циљева у вези са нуклеарним активностима, као што су спровођење међународних конвенција и јачање стручне базе у области нуклеарне сигурности и безбедности. Известио је учеснике Конференције о намери Републике Србије да одобри Интегрални план подршке нуклеарној безбедности за нашу земљу.

58. Генерална конференција МААЕ

Шеф наше делегације је указао да се спроводи национална процедура које претходи приступању Републике Србије Конвенцији о нуклеарној сигурности и Заједничкој конвенцији о сигурности управљања истрошеним горивом и о сигурности управљања радиоактивним отпадом. Др Белић је казао да у оквиру будућих активности Србија планира да интензивира имплементацију препорука из МААЕ Кодекса за спровођење сигурности и безбедности радиоактивних извора, да подржи препоруке Водича за увоз и извоз радиоактивних извора, као и да потврди Измене и допуне Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала.

58. Генерална конференција МААЕ

Др Белић је истакао важност техничке сарадње и помоћи МААЕ која је неопходна за успостављање и јачање националних капацитета, за решавање актуелних питања са циљем постизања вишег нивоа нуклеарне и радијационе сигурности и безбедности, као и за развој примене нуклеарне енергије у мирољубиве сврхе.

58. Генерална конференција МААЕ

Шеф делегације је нагласио, да је у протеклом периоду постигнут напредак првенствено у јачању регулаторне инфраструктуре, уграђивању међународних принципа и стандарда у области нуклеарне безбедности. У свом обраћању Генералној конференцији, др Александар Белић се осврнуо и на прогрес у процесу ЕУ интеграција, на учешће Републике Србије на састанцима експланаторног и билатералног скрининга (у априлу и јуну 2014. године) у области Преговарачког поглавља 15, у оквиру кога је представљен законодавни оквир наше земље у области Нуклеарна енергетика и изнети су планови за унапређење у овој области.

Обраћање др Белића можете видети овде:Билатерални састанак делегације Републике Србије са Јукијом Аманом, Генералним директором МААЕ

24.9.2014

Генерални директор Међународне агенције за атомску енергију, Јукија Амано (Yukiya Amano) састао се данас са представницима Републике Србије, који учествују на 58. Генералној конференцији Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), у Бечу. Том приликом, господин Амано је изразио задовољство што му се указала прилика да се сусретне са делегацијом наше земље и нагласио важност потврђивања Додатног протокола и Амандмана на Конвенцију о физичкој заштити нуклеарних материјала, од стране Републике Србије.

58. Генерална конференција МААЕ

Шеф делегације др Александар Белић, државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја је у сусрету са господином Аманом, истакао да је Србија посвећена процесу потврђивања поменутих међународних уговора и да је реализација пројекта на локацији Винча, који је подржан од стране МААЕ, један од важнијих задатака који нам предстоје.

Господин Јукија Амано , иначе је на дужности генералног директора Међународне агенције за атомску енергију од 1. децембра 2009.године.

58. Генерална конференција МААЕДелегација Републике Србије на састанцима о Додатном протоколу и Нуклеарној безбедности

23.9.2014

Представници Републике Србије, који учествују на 58. Генералној конференцији Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), данас су на билатералном састанку о Додатном протоколу разговарали о условима за спровођење усвојених међународних конвенција и потписаних међународних уговора, у оквиру припрема за потврђивање Додатног протокола уз Споразум о примени гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја. На састанку се говорило о благовременом стварању претпоставки и услова за његову одговарајућу имплементацију.

58. Генерална конференција МААЕ

Додатни протокол (ДП) уз Споразум о примени гарантија у вези са Међународним уговором о неширењу нуклеарног оружје је потписан 3. јула 2009. године. између Републике Србије и Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ).

Наша делегација данас је учествовала и на састанку Одељења за нуклеарну безбедност МААЕ, на којем је разматрано одобрење Интегралног плана подршке нуклеарној безбедности од стране Републике Србије и планирање и спровођење пројекта практичних вежби за одговор у случају угрожавања нуклеарне безбедности. Овај састанак је резултат сарадње започете јануара 2013. године између институција Републике Србије и Одељења за нуклеарну безбедност, Департмана за нуклеарну сигурност и безбедност МААЕ.

Током дана чланови делегације Републике Србије присуствовали су традиционалном научном форуму Радиоактивни отпад: „ У сусрет изазовима – наука и технологија за сигурна и одржива решења“, учествовали су на скупу који је посвећен међународним уговорима, као и састанку на тему „Култура нуклеарне безбедности у пракси“. Наши представници, данас су учествовали на Конвенцији о допунској надокнади за нуклеарну штету, а затим и састанку о Медицинском управљању радијационим акцидентима. Поред ових активности, наши делегати су били у прилици и да обиђу акредитоване лабораторије за лични мониторинг.Делегација Републике Србије учествује на 58. заседању Генералне конференције МААЕ у Бечу

22.9.2014

Делегација Републике Србије учествоваће на 58. заседању Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију (MAAE), које почиње данас и трајаће до 26. септембра у Бечу.

58. Генерална конференција МААЕ

Шеф делегације др Александар Белић, државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја и представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије учествоваће у заједничком раду овогодишњег редовног заседања Генералне конференције које се одвија у пленуму и раду комитета, према усвојеном дневном реду.

Током трајања Конференције, на којој се очекује да ће присуствовати делегати 162 земље чланице, наши представници ће се састати са делегацијама других држава из региона и водити разговоре у циљу унапређења сарадње, склапања мултилатералних и билатералних споразума о сарадњи и размени информација у области радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности, као и разматрања посебних питања у овој области.Потписан Споразум између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности

18.8.2014

Владa Републике Србије и Владa Републике Мађарске склопиле су 1. јула, ове године, Споразум о правовременој размени информација у случају радиолошке опасности, приликом посете Београду председника Владе Републике Мађарске, Виктора Орбана. Споразум су потписали др Снежана Богосављевић Бошковић, министар пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и др Миклош Шестак, министар за национални развој Републике Мађарске. Потписани Споразум ће ступити на снагу након потврђивања у Скупштини Републике Србије.

Према Споразуму, координатор за спровођење овог споразума у Републици Србији биће Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, а у Мађарској, Мађарски надлежни орган за атомску енергију.Међународни семинар - Помоћ у припремама за потврђивање и примену Измена и допуна Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала из 2005. године (Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material - CPPNM)

7.7.2014

Скуп у вези амандмана на Конвенцију о физичкој заштити нуклеарних материјала - 2.7.2014.

У склопу помоћи државама чланицама за ратификацију и имплементацију Измена и допуна Конвенције о физичкој заштити нукларног материјала, Међународна агенција за атомску енергију (МААЕ) је у сарадњи са Агенцијом за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије и Министарством просвете, науке и технолошког развоја 02. јула 2014. године, у Палати Србија у Београду одржала Међународни семинар - Помоћ у припремама за потврђивање и примену Измена и допуна Конвенције о физичкој заштити нуклеарног материјала из 2005. године (Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material - CPPNM).

Скуп у вези амандмана на Конвенцију о физичкој заштити нуклеарних материјала - 2.7.2014.

На семинару су предавања одржали међународни експерти МААЕ и Канцеларијe Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC), а активно учешће у њему узели су представници релевантих државних органа и организација из Републике Србије.

Скуп у вези амандмана на Конвенцију о физичкој заштити нуклеарних материјала - 2.7.2014.Нове информације о прирпеми програма сарадње са МААЕ за наредни пројектни циклус 2016 – 2017.

6.6.2014

У делу сајта за Међународну сарадњу и управљање пројектима можете прочитати нове информације везане за припреме у оквиру програма техничке сарадње за наредни пројектни циклус 2016-2017. Након завршене прве фазе припрема у оквиру програма сарадње за наредни пројектни циклус, очекује се одговор Секретаријата МААЕ о статусу предложених концепата.
Према распореду МААЕ одговор би требало да стигне до 15 јула 2014.Истекао је рок за уклањање радиоактивних громобрана

23.5.2014

Петогодишњи рок за уклањање радиоактивних громобрана истекао је данас.

Инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења Министарства пољопривреде и заштите животне средине, против корисника који нису извршили уклањање извора јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана предузеће законом прописане мере.Подршка Међународне агенције за атомску енергију Републици Србији

20.5.2014

Манасе Петер Салема, директор Департмана техничке сарадње за регион Европе, Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), данас је изразио подршку народу Републике Србије и Босне угроженом у поплавама, у уводном говору на Састанку националних координатора за везу са МААЕ региона Европе, који се одржава у Санкт Петербургу 20. и 21. маја.ИНФОРМАЦИЈА

19.5.2014

Запослени у Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије одлучили су да издвоје по три дневнице које ће уплатити за помоћ подручјима угроженим у поплавама.Делегација Агенције на Експланаторном скринингу у Бриселу

12.5.2014

Представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије учествовали су на Експланаторном скринингу у оквиру преговарачке групе 15 - енергетика, који је одржан 29. и 30. априла у Бриселу.

Циљ овог састанка био је да представници Европске Комисије представе легислативу Европске Уније у области енергетике и одговоре на питања наших стручњака.

Експланаторни скрининг 29.4.-30.4.2014, Брисел, Белгија

Делегација Агенције је учествовала у делу који се односи на област нуклеарне енергије.

Експланаторни скрининг 29.4.-30.4.2014, Брисел, Белгија

У наставку ових активности планирано је да на састанку Билатералног скрининга који ће бити одржан 11. и 12. јуна 2014. године, представници Агенције одговоре на представљену легислативу ЕУ у смислу степена усклађености националног законодавства са ЕУ прописима и њиховом спровођењу.

Експланаторни скрининг 29.4.-30.4.2014, Брисел, БелгијаПостављена интернет презентација - Спровођење Додатног протокола у Републици Србији

9.4.2014

На адреси www.dp.gov.rs постављена је интернет презентација, на српском језику, о спровођењу Додатног протокола у Републици Србији.Позив МААЕ за пријаву за учешће у истраживачким пројектима у периоду 2014-2015. године.

1.4.2014

У оквиру координисаних истраживачких активности МААЕ је 27. марта 2014. године упутила позив за пријаву за учешће у истраживачким пројектима у периоду 2014-2015. године. (Детаљније)Рок за уклањање радиоактивних громобрана истиче 23.маја 2014. године

21.2.2014

Фотографије радиоактивних громобрана:

         

Kорисници радиоактивних громобрана, односно правна лица која поседују радиоактивне громобране у обавези су да пријаве Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, изворе јонизујућих зрачења које поседују, односно користе у радиоактивним громобранима и да до 23. маја 2014. године поступе у складу са Законом и приступе њиховом уклањању.

Образац бр. 1 – пријава извора јонизујућих зрачења можете преузети овде.

Трошкове уклањања извора јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана сноси правно лице или предузетник који их поседује, односно користи. По истеку назначеног рока, инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, против корисника који нису извршили уклањање извора јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана предузеће законом прописане мере.

За све додатне информације можете се обратити Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.Aжуриране информације у делу "Међународна сарадња"

13.2.2014

У делу сајта за Међународну сарадњу и управљање пројектима ажуриране су информације о припреми националног и регионалног програма за наредни пројектни циклус МААЕ 2016 - 2017, укључујући и Процедуру пријаве за учешће на скуповима.Отклоњени кварови на мерним станицама у Новом Саду и Врању

13.2.2014

Подаци о јачини амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху на територији Републике Србије поново су доступни на свим локацијама.

Подаци су доступни путем линка: Систем ране најаве радијационог акцидентаСаопштење везано за статус радиоактивних громобрана

23.12.2013

На основу члана 2. став 4. Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 93/12), забрањена је уградња радиоактивних громобрана на територији Републике Србије, док је чланом 90. став 2. и 3. прописано да се извори јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана морају уклонити у року од пет година од дана ступања на снагу овог закона. Трошкове уклањања извора јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана сноси правно лице или предузетник који их поседује, односно користи.

Такође, корисници радиоактивних громобрана, сагласно одредбама члана 91. предметног закона у обавези су да пријаве Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, изворе јонизујућих зрачења које поседују, односно користе у радиоактивним громобранима у складу са одредбама Правилника о пријављивању и евидентирању извора јонизујућих зрачења ("Службени гласник РС", бр. 25/11), као и да израде процену нивоа изложености становништва од радиоактивних громобрана, у складу са чланом 5. став 2. Правилника о границама излагања јонизујућим зрачењима и мерењима ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима ("Службени гласник РС", бр. 86/11), Прилог 2. Процена нивоа излагања становништа од радиоактивних громобрана и јонизујућих детектора дима.

Имајући у виду да рок за уклањање извора јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана истиче крајем маја 2014. године, овим путем позивано све кориснике, односно сва правна лица која поседује радио активне громобране да поступе у складу са прописима и у законском року приступе уклањању истих.

За све додатне информације можете се обратити:

   Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења
   и нуклеарну сигурност Србије
   Масарикова 5/15, Београд
   Тел: +381 11 3061 489
   Факс: +381 11 3061 552
   E-mail: info@srbatom.gov.rs
   http:// www.srbatom.gov.rs

По истеку назначеног рока, инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, против корисника који нису извршили уклањање извора јонизујућих зрачења из радиоактивних громобрана предузеће законом прописане мере.Објављене нове листе и ажуриране информације у делу "Међународна сарадња"

12.12.2013

У делу сајта за Међународну сарадњу и управљање пројектима можете пронаћи нове листе регионалних и националних пројеката за наредни пројектни циклус ТС МААЕ 2014-2015, као и ажуриране информације о координисаним иистраживачким активностима МААЕ.Агенција одржала први семинар о Додатном протоколу

25.11.2013

Презентација Додатног протокола - 20-21.11.2013.

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије je 20. и 21. новембра одржала семинар за произвођаче, увознике и извознике робе, универзитете и научно-истраживачке институције, на тему Упознавање са Додатним протоколом уз Споразум о примени гарантија.

Семинару су поред домаћих учесника и представника Министарстава, присуствовали Линда Хансен и Џонатан Еснер, представници Департмана за енергију Сједињених америчких држава.

Презентација Додатног протокола - 20-21.11.2013.

Додатни протокол уз Споразум о примени гарантија у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја је међународно правно обавезујући документ који је Република Србија потписала 2009. године са Међународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ) у Бечу, чији је главни циљ јачање сарадње у погледу не ширења нуклеарног наоружања. Припреме које претходе његовој ратификацији су утоку.

Презентација Додатног протокола - 20-21.11.2013.

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије је институција која је задужена за спровођење одредби Додатног протокола у Републици Србији, као и за испуњавање свих обавеза које из њега произлазе. Обавеза Агенције је да одређеном динамиком подноси Међународној агенцији за атомску енергију декларације укојима су описане активности дефинисане чланом 2. oвог документа, као и да координира сарадњу са инспекцијом МААЕ и организује државни тим за сваку од инспекцијских посета.

Ово је први семинар о Додатном протоколу у Србији на којем су представници Агенције били у улози предавача.Одржан дводневни Састанак националних координатора за везу са МААЕ региона Европе

18.11.2013

Састанак НЛО региона Европе - 14-15.11.2013.

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, заједно са Међународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ) организовала је 14. и 15. новембра Састанак националних координатора за везу са МААЕ региона Европе (енг. Europe Region National Liaison Officers Meeting).

Састанак НЛО региона Европе - 14-15.11.2013.

Састанак је одржан први пут у региону, у Београду, у оквиру регионалног пројекта RER/0/036 - Подршка прегледу и планирању програма (енг. Supporting Programme Review and Planning), а отворила га је Лепосава Сојић, помоћник министра Министра енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије.

Састанак НЛО региона Европе - 14-15.11.2013.

Скупом је председавао Манасе Петер Салема, директор Департмана техничке сарадње за регион Европе МААЕ са својим срадницима.

Састанак НЛО региона Европе - 14-15.11.2013.

Представници 32 земаље региона из Албаније, Азерјбеџана, Белорусије, Босна и Херцеговине, Бугарске, Грузије, Грчке, Естоније, Јерменије, Казахстана, Кипра, Киргистана, Летоније, Литваније, Мађарске, Малте, Македоније, Пољске, Португала, Републике Молдавије, Републике Чешке, Румуније, Руске Федерације, Словачке, Словеније, Таџикистана, Турске, Украјине, Узбекистана, Хрватске, Црне Горе и Републике Србије, су за своје представнике номиновале своје националне координаторе/помоћнике за везу са МААЕ, у стандардној процедури предвиђеној правилима МААЕ.

Састанак НЛО региона Европе - 14-15.11.2013.

Овај састанак је од велике важности за Републику Србију јер су овом приликом дефинисани пројекти у области нуклеарне сигурности, нуклеарне безбедности, заштите од јонизујућих зрачења, унапређења људског здравља, и заштите животне средине, за наредне две године године.Објављен Правилник о допуни правилника о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницима, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет

7.11.2013

Управни одбор Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, на седници одржаној 27.септембра 2013. године, донео је Правилник о допуни правилника о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницима, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалуводи за пиће, животним намирницима, сточној храни, и другој роби која се ставља у промет.

Разлог за доношење Правилника су законске обавезе проистекле из Закона о заштити од јонизујућих зрачења, који налажу Агенцији доношење подзаконских прописа, прописивање граница садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницима, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет и забрањују увоз животних намирница, воде за пиће, сточне хране, вештачких ђубрива, лекова, предмета опште употребе, грађевинског материјала, руде, металних производа примарног облика, минералних сировина, секундарних сировина и друге робе, ако садрже радионуклиде изнад прописаних граница.

Током припрема за доношење Правилника, у претходна четири месеца, била је отворена јавна расправа, којој је присуствовао велики број заинтересованих као што су стручна јавност, представници фитосанитарне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, инспекције за заштиту од јонизујућих зрачења Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, овлашћених правних лица која изводе мерења садржаја радионуклида у робама за које су обавезна гамаспектрометријска испитивања, међу којима је и вештачко ђубриво, те представници увозника и произвођача вештачких ђубрива.

Имајући у виду праксу ЕУ и земаља региона, изнете предлоге током јавне расправе, анализу релевантних статистичких показатеља из области производње и промета, како вештачког ђубрива као финалног производа, тако и компоненти из којих се састоји , донетим Правилником прописане су границе садржаја природних радионуклида у минералним фосфатним ђубривима и то:

- за уранијум ( 238U):

       - 1600 Bq/kg за минерална ђубрива која садрже макрохранљиви елемент фосфор, а која се као таква стављају у промет и примењују

       - 3200 Bq/kg, за сировине за производњу минералних ђубрива која садрже макрохранљиви елемент фосфор

- за радијум (226Ra ):

      - 1000 Bq/kg за минерална ђубрива која садрже макрохранљиви елемент фосфор, а која се као таква стављају у промет и примењују, као и за сировине за њихову производњу

- за калијум ( 40К):

      - 27000 Bq/kg и то за минерална ђубрива која садрже макрохранљиве елементе калијум и/или фосфор, а која се као таква стављају у промет и примењују, као и за сировине за њихову производњу

У Европској Унији не постоје директиве и препоруке о границама садржаја радионуклида, али је свим релевантним међународним документима из ове области остављена слобода државама чланицама да ову област уреде тако да смање све потенцијалне ризике по здравље становништва од утицаја јониузујућих зрачења.

Поред постојања законске обавезе у смислу увођења граница садржаја радионуклида, узето је у обзир да се због могућег утицаја на здравље људи мора ограничити максимално дозвољена активност радионуклида како се количина уранијума и радијума у земљишту не би значајно повећала, али и неопходност контроле увоза ђубрива јер домаће производње готово да више и нема.

Правилник је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 97/13 од 6. новембра 2013. године и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

5.11.2013

Агенциja за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, обавештава све заинтересоване кориснике, да ће, у складу са чл. 65. и 66. Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности Србије ("Службени гласник РС", 36/09), од 1. јануара 2014. године, издавати дозволе за промет опреме или резервних делова за опрему која представља извор јонизујућих зрачења, само ако правно лице, односно предузетник има лиценцу за обављање делатности промета извора јонизујућих зрачења, и ако се тај промет врши за корисника који има лиценцу за обављање радијационе делатности.

Ово се не односи на правна лица или предузетнике који започињу своју делатност и у ту сврху увозе опрему која представља извор јонизујућих зрачења.

Завршен петодневни Семинар о радиолошкој процени утицаја испуштања радиоактивних материја у околину

21.10.2013

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије је у сарадњи са Међународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ), од 14. до 18. октобра, у Палати Владе Републике Србије одржала Семинар о радиолошкој процени утицаја испуштања радиоактивних материја у околину (енг. Regional Workshop on radiological Impact Assesment of Radioactive Discharges to Environment), у оквиру пројекта RER/9/117, под називом Унапређење националне способности за контролу изложености становништва (енг. Upgrading National Capabilities for Controlling Public Exposure).

Семинар о радиолошкој процени утицаја - сл.1

Сврха овог семинара била је размена техничког знања и искустава између земаља учесница у вези са радиолошком проценом утицаја испуштања радиоактивности у животну средину. На радионици су представљени међународни и регионални стандарди у овој области, упутства и препоруке, као и демонстрација постојећих метода за радиолошку процену утицаја испуштања радиоактивности у животну средину. Одржане су дискусије на теме које се односе на текуће и будуће националне и међународне програме за радиолошку процену утицаја радиоактивних испуштања у животну средину, са нагласком на МААЕ стандарде и национална искуства земаља учесница.

Семинар о радиолошкој процени утицаја - сл.2

Семинар је привукао велику пажњу стручне јавности. Од укупно 72 учесника, међу којима су били наши стручњаци из националних института и организација овлашћених за обављање послова заштите од јонизујућих зрачења, радионици је присуствовало 37 представника из 30 земаља, ангажованих од стране Међународне агенције за атомску енергију.

Семинар о радиолошкој процени утицаја - сл.3

Одржавања овог семинара у нашој земљи представља испуњавање обавезе наше земље према МААЕ у погледу активног приступа реализацији програмског оквира ЕУ у наведеној области, а истовремено и активан допринос Србије европским интеграцијама.Агенција домаћин петодневне Радионице о радиолошкој процени утицаја испуштања радиоактивних материја у околину

16.10.2013

Семинар о радиолошкој процени утицаја - сл.4

У току је Семинар о радиолошкој процени утицаја испуштања радиоактивних материја у околину, на којем, поред представника Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ), учествује 35 полазника из 29 земаља из региона.

Стручну радионицу која ће трајати до 18. октобра, организовала је Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије у сарадњи са МААЕ.Представници Агенције учествовали на Симпозијуму друштва за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе у Врњачкој Бањи

6.10.2013

Скуп у Врњачкој бањи - сл.1

Слађан Велинов, вршилац дужности директора Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије отворио је 27. Симпозијум друштва за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе, који је одржан од 02. до 04. октобра године у Врњачкој Бањи.

На Семинару су представници Агенције, у оквиру секције – Регулатива, едукација и јавно информисање, представили своје радове:

1. Имплементација прописа у области заштите од јонизујућих зрачења
2. Доградња основиних стандарда радијационе сигурности у међународним препорукама
3. Регулаторни послови у области нуклеарне сигурности и безбедности и управљања радиоактивним отпадом

Након излагања одржана је дискусија током које су учесници имали прилику да се упознају са будућим активностима регулаторног тела у овој области, начином усклађивања прописа из области заштите од јонизујућих зрачења и нуклеарне сигурности са ЕУ прописима и изнесу своја мишљења и предлоге.

Овогодишњи Симпозијум је јубиларан, јер Друштво за заштиту од зрачења Србије и Црне Горе обележава 50 година организоване заштите од зрачења на овим просторима.

Скуп у Врњачкој бањи - сл.2Делегација Србије учествовала на 57. Генералној конференцији у Бечу

23.9.2013

57. Генерална конференција МААЕ

Делегација Србије учествовала је на 57. заседању Генералне конференције Међународне агенције за атомску енергију (MAAE), која је одржана од 16. до 20. септембра у Бечу. Три хиљаде делегата из 159 државa чланицa, ове године je усвојило 17 резолуција у циљу јачања рада и капацитета Међународне агенције у области нуклеарне науке, технологије, сигурности и безбедности, као и у систему гарантија и техничке сарадње.

Делегација у чијем саставу су били представници Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења Републике Србије успешно су наступили на Конференцији. Уз учешће у раду пленарне седнице Комитета свих (Committee of the Whole) и Форума регулаторних тела, делегација је пратила и рад Научног форума и одржала низ билатералних и регионалних састанака са делегацијама других држава чланица (Мађарска, Румунија, бивше југослословенске републике).

57. Генерална конференција МААЕ

Говор његове екселенције Вука Жугића, амбасадора Републике Србије при ОЕБС-у и МААЕ:

Слађан Велинов, вршилац дужности директора Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења састао се са Питером Салемом, директором Департмана техничке сарадње за регион Европе Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) , како би потврдио да ће Београд бити домаћин Састанка националних координатора региона Европе за везу са МААЕ 14. и 15. новембра ове године.

Државе чланице су одржале велики број презентација о својим активностима и достигнућима у области употребе нуклеарне енергије у мирољубиве сврхе, односно предности њене употребе у контексту одрживог развоја.

Традиционални Научни форум ове године је носио назив „Плава планета“ и био је фокусиран на нуклеарне апликације за одрживу заштиту морске средине, са акцентом на климатске промене и ацидификацију мора.

57. Генерална конференција МААЕУспостављен мониторинг радиоактивности у животној средини

20.9.2013

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије је, у складу са законском регулативом, а на основу спроведе Jавнe набавкe услуге – Систематско испитивање радиоактивности у животној средини Републике Србије, поново успоставила систем мониторинга.

Након спроведене Јавне набавке Агенција је закључила уговоре са, Лабораторијом за заштиту од зрачења и заштиту животне средине Института Винча, Природно математичким факултетом из Новог Сада и Институтом за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“. Овлашћена правна лица за испитивања у оквиру мониторинга почела су током септембра да прикупљају и анализирају узорке.

На основу добијених резултата Агенција прати угроженост животне средине од јонизујућих зрачења, врши процену излагања становништва јонизујућим зрачењима из животне средине и налажe мере заштите у случају повећања радиоактивности.

Брошура о Додатном протоколу

11.9.2013

Путем наредног линка можете преузети брошуру о Додатном протоколу: Додатни протокол - брошура

Манасе Петер Салема у дводневној посети Агенцији

4.9.2013

Састанак са г. Салемом

Манасе Петер Салема, директор Департмана техничке сарадње за регион Европе Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) 2. и 3. септембра био је гост Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије.

Господин Салема је дошао у Београд да би се састао са Слађаном Велиновим в.д. директора Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, како би разгoварао о пројектима МАЕЕ у Републици Србији, који треба да отпочну 2014. године, и изразио очекивање да ће представници Србије у наредном периоду припремити нове пројекте у области заштите од зрачења, нуклеарне сигурности и примене нуклеарне енергије.

Током разговора господин Салема је више пута нагласио да ће Агенција, као институција задужена за сарадњу са МААЕ на националном нивоу имати његову безрезевну подршку у даљим активностима и истакао да је она као регулаторно тело, „кровна“ институција у овој области у Србији.

Господин Салема је предложио да Република Србија, у новембру ове године, буде домаћин скупа Националних официра за везу са Међународном агенцијом за атомску енергију.

Састанак са г. СалемомОдржан трећи састанак о границама садржаја природних радионуклида у вештачким ђубривима

22.08.2013

Учесници скупа

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије данас је у просторијама Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине одржала трећи састанак у вези са јавном расправом која је покренута 26. јула 2013. године, а поводом измене Правилника о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет (Сл.гласник РС 86/11).

Представници Агенције, надлежних Министарстава, стручне јавности, као и произвођачи и увозници вештачких ђубрива имали су прилику да кроз конструктивну дискусију и размену мишљења и искустава, размотре питања која се односе на измену постојећег правилника.

Договорено је да учесници до 1. септембра доставе Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије своје предлоге, након чега ће бити формирана радна група, која ће одедити критеријуме за утврђивање граница садржаја природних радионуклида.

Учесници скупаВажно обавештење - oбјављен јавни позив

31.07.2013

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије објавила је позив за подношење понуде у отвореном поступку за јавну набавку услуга – Систематско испитивање радиоактивности у животној средини Републике Србије. Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

Јавна расправа о измени правилника

26.07.2013

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије покреће јавну расправу о измени следећих правилника:

Правилник о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и начина спровођења деконтаминације ("Сл.гласник РС", 38/11) и
Правилник о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет ("Сл.гласник РС", 86/11)

Јавна расправа ће трајати од 26. јула 2013. до 12. августа 2013. године.

Начин учешћа у јавној расправи:

Коментаре можете слати на:
е-маил адресу: info@srbatom.gov.rs
факсом на број: 011/3061-552
поштом на адресу: Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Масарикова 5/XV, 11000 Београд (са назнаком: Јавна расправа – измена правилника)

Текст предлога за измену правилника можете наћи овде.

Национални семинар о подизању свести у области нуклеарне безбедности

10.07.2013

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије ће у сарадњи са, Међународном агенцијом за атомску енергију (МААЕ) у периоду од 16. до 17. Јула 2013. године, у Палати Србија у Београду одржати Национални семинар о подизању свести у области нуклеарне безбедности (енг. Nuclear Security Awareness Workshop). Семинар је намењен представницима државних органа и других институција. Циљеви семинара су: подизање свести о питањима нуклеарне безбедности и релевантна помоћ МААЕ организацијама у Србији које су одговорне за нуклеарну безбедност и разматрање и финализација Интегралног плана подршке нуклеарној безбедности ради даљег спровођења активности које се односе на нуклеарну безбедност у Србији.

Отклоњен квар при систему за правовремену најаву акцидента

13.06.2013

Подаци о јачини амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху поново су доступни.

Привремено недоступни подаци из система за правовремену најаву акцидента

09.06.2013

Подаци о јачини амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху тренутно нису доступни због квара на делу система за правовремену најаву акцидента.

Радови на отклањању квара су у току.

Одржана радионица о примени биодозиметрије у случају акцидента

16.04.2013

У Београду је од 2. до 5. априла 2013. године одржана радионица о примени биодозиметрије у случају радијационог акцидента. Радионица је одржана у оквиру пројекта техничке сарадње са МААЕ: Јачање и хармонизација националних способности за одговор на нуклеарне и радиолошке ванредне ситуације (Strengthening and Harmonizing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies).
Радионица је одржана у хотелу Тулип Ин Путник.

На радионици је било 25 учесника из 17 земаља, а радни део су водили међународни експерти у области биодозиметрије Дејвид Лојд, професор емеритус из Агенције за заштиту здравља, Велика Британија, Џуан Франческ Баркинеро Еструч из Института за нуклеарну сигурност, Француска, Марина ДиЂорђо из Нуклеарног регулаторног тела Аргентине и Едуардо Даниел Херера Рејес из Међународне агенције за атомску енергију.

Програм радионице обухавтио је предавања о биолошким ефектима зрачења и основама биодозиметрије, а учесници су упознати и са појединим методама које се користе за процену примљене дозе јонизујућег зрачења. Поред теоријских предавања, организоване су и практичне вежбе где су учесницима презентовани примери анализе структурних хромозомских аберација из лимфоцита периферне крви човека. Учесници су упознати и са акцидентима са изворима јонизујућег зрачења у којима су биодозиметријске методе имале кључну улогу у одређивању примљене дозе.

На радионици је покренута иницијатива за оснивање мреже биодозиметријских лабораторија за регион источне и југоисточне Европе. Оснивање овакве мреже ће значајно допринети јачању регионалних капацитета за процену примљених доза што је од посебног значаја у случају акцидента са великим бројем озрачених особа.

Фотографије са одржаног скупа можете погледати путем овог линка.

Питер М. Салема у дводневној посети Београду

25.03.2013

Питер М. Салема, директор Департмана техничке сарадње за регион Европе Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) боравио је у Београду од 20. до 21. марта 2013. године.

Он се састао са високим државним званичницима и институцијама како би размотрили детаље у вези са припремом Споразума Европске комисије и МААЕ о имплементацији пројеката за Републику Србију из Хоризонталног програма о нуклеарној сигурности и заштити од зрачења под ИПА - Помоћ у транзицији и изградња институција за 2009. и 2010. годину.

Ови пројекти имају за циљ побољшање стања у области радијационе и нуклеарне сигурности у нашој земљи, кроз активности формирања националних регистара, проналажења изгубљених извора и другог радиоактивног материјала, санирање стања на терену и у објектима на локацији Винча.

Пријем радника у радни однос на неодређено време

22.03.2013

Радно место: Сарадник за послове евиденције нуклеарних материјала и нуклеарну безбедност у Агенцији за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије

Води централну евиденцију о нуклеарним објектима, нуклеарним материјалима и радиоактивном отпаду и врши контролу евиденција које воде корисници; сарађује са представницима других државних органа и међународним организацијама и телима складу са међународним споразумима; сарађује са представницима Међународне агенције за атомску енергију, која врши контролу и надзор над нуклеарним материјалима и пословима у вези спречавања ширења нуклеарног оружја; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на студијама другог степена (дипломске академске студије–мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године; најмање 1 година радног ис̀??уства, положен државни стручни испит, познавање енглеског језика, познавање рада на рачунару.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; фотокопија уверења о држављанству; фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оверена фотокопија радне књижице.

Рок за подношење пријава: Писмене пријаве са биографијом као и потребна документа доставити на адресу: Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Палaта Београд, Масарикова бр. 5. XV спрат најкасније до 01.априла 2013. године, или електронским путем.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку обавиће се у просторијама Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, Масариков 5, XV спрат и то почев од 01. априла 2013. године, o чему ће учесници конкурса бити обавештени телефонским путем на бројеве које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА: На оглас се могу јавити и кандидати без радног искуства, у том случају заснивају радни однос у својству приправника.

Технички проблеми у вези са аутоматском објавом података из система за правовремену најаву акцидента

14.03.2013

Услед техничке неисправности на делу система за правовремену најаву акцидента, онемогућен је аутоматски пренос података о измереним вредностима јачине амбијенталног еквивалента дозе.

Подаци са мерних уређаја се и даље редовно очитавају и достављају Агенцији.

Регионални семинар о примени биодозиметрије у случају радијационог акцидента у Београду

27.02.2013

Међународна агенција за атомску енергију (МААЕ) ће у сарадњи са Агенцијом за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, у периоду од 2. до 5. априла 2013. Године, одржати Регионални семинар о примени биодозиметрије у случају радијационог акцидента (Regional Workshop on Applications of Biodosimetry in Case of a Radiation Emergency), у оквиру пројекта техничке сарадње са МААЕ: Јачање и хармонизација наци΀?налних способности за одговор на нуклеарне и радиолошке ванредне ситуације (Strengthening and Harmonizing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies).

На семинару ће се 40 учесника из 32 земље упознати са биодозиметријским техникама и методологијама које се примењују при одређивању доза примљених у случају радијационог акцидента. Одређивање доза примљених у акциденту је важно, пре свега због планирања лечења прекомерно озрачених лица и прецизнијих информација о могућим последицама које могу да се манифестују неколико недеља ̀??осле излагања зрачењу.

Нуклеарна проба у Северној Кореји

13.02.2013

Из Организације за свобухватну забрану нуклеарних проба – (CTBTO) јуче је јављено да су њихове станице за мониторинг детектовале појачану сеизмичку активност на територију Демократске Народне Републике Кореје. Карактеристике детектоване сеизмичке активности и њена локација одговарају сеизмичким актиностима детектованим током нуклеарних проба извршених од стране ДНР Кореје 2006. и 2009. године.

Званичници ДНР Кореје потврдили су синоћ да је ова земља извршила подземну пробу нуклеарног наружања.

Технички проблеми на мерном уређају у Врању

21.01.2013

Подаци о јачини амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху у Врању тренутно нису доступни, услед техничких проблема на мерном уређају у систему правовремене најаве акцидента.

У току су радови на отклањању квара.

Аутоматско искључење реактора НЕ Чернавода у Румунији

10.01.2013

Оператер румунске нуклеарне електране Чернавода објавио је да је јуче дошло до аутоматског искључења реактора јединице 2 НЕ Чернавода. Искључење је последица неисправности електричног генератора у систему хлађења реактора.

Током искључења реактора у НЕ Чернавода није дошло до испуштања радиоактивности у животну средину.

Регионални тренинг курс о пуштању у рад и контроли квалитета система за планирање радиотерапије

16.11.2012

Од 14. до 18. новембра 2012. године у организацији МААЕ и Института за онкологију Војводине одржава се Регионални тренинг курс о пуштању у рад и контроли квалитета система за планирање радиотерапије (Regional Training Course on Commissioning and Quality Assurance for Radiotherapy Treatment Planning Systems), у оквиру пројекта техничке сарадње са МААЕ: Јачање медицинске физике у радијационој медицини (RER/6/023Strengthening Medical Physics in Radiation Medicine).

Циљ курса је да обезбеди обуку у клиничком планирању терапије и контроли квалитета у спровођењу радиотерапије пацијентима оболелим од рака. Курс се одржава у Новом Саду и у Сремској Каменици уз учешће око 25 полазника из 29 земаља учесница у пројекту.

Семинар за представнике институција о идентификацији робе из Aнекса II у вези са Додатним протоколом

26.10.2012

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, у сарадњи са Министарством спољних послова Републике Србије и Департманом за енергију САД, уз учешће представника Европске комисије и Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) , одржаће од 30. октобра до 1. новембра 2012. године, Семинар о идентификацији робе из Aнекса II Додатног протокола (Additional Protocol – Commodity Identification Training) за представнике надлежних министарстава, органа управе, и других институција у вези са Додатним протоколом уз Споразум о примени гаранција у вези са Уговором о неширењу нуклеарног оружја (NPT).

Додатни протокол Споразума о примени гарантија између Републике Србије и Међународне агенције за атомску енергију (МААЕ) потписан је 3. јула 2009. године, чиме је наша држава исказала спремност да буде прикључена интернационалним напорима за контролу пролиферације нуклеарног оружја.

Више о  Споразуму о примени гарантија и Додатном протоколу можете пронаћи овде.

Модел документа Додатног протокола можете преузети овде.

Припрема програма сарадње за наредни пројектни циклус 2014. – 2015.

17.10.2012

У оквиру припрема програма сарадње за наредни пројектни циклус, први корак биле су консултације националног координатора за везу са МААЕ са заинтересованим странама како би се идентификовале тематске области будућих пројеката. Теме појединих пројеката се усклађују са документом Oквира програма сарадње 2010. – 2015., у којем се као национални развојни приоритети издвајају:

  1. Функције регулаторног тела и побољшање радијационе и нуклеарне сигурности
  2. Јачање нуклеарне безбедности
  3. Побољшање терапије зрачењем in vivo и in vitro као и услуга нуклеарне медицинске дијагностике
  4. Декомисија и управљање радиоактивним отпадом
  5. Нуклеарне технологије и технике

Прва фаза припремних активности је завршена 31. маја 2012. године доставом документа белешке програма државе (енг. Country Programme Note - CPN), који садржи преглед програма државе Србије и концепте предлога националних и регионалних пројеката.
Електронски формулари за припрему концепата националних и регионалних пројеката били су благовремено постављени на сајту. Крајњи рок за предају попуњених формулара е-поштом  Агенцији био је  21. мај 2012. године.

Подсећамо предлагаче пројектних концепата да је уз попуњене формуларе било неопходно доставити и званично писмо (на енглеском језику) којим се институција-предлагач обавезује да ће, ако пројекат буде прихваћен, дати пуну подршку реализацији пројекта.
Од 30. августа 2012. године националним координаторима за везу са МААЕ слати су одговори (ноте) са резултатима провере и процене националних пројектних концепата и тиме је почела друга фаза – фаза дизајнирања пројеката.

Наш национални координатор и предлагачи пројеката ноту су добили 15. септембра 2102. године, и у наредном периоду предстоји  наставак дијалога са програм менаџером ТС Департмана МААЕ, за даља разјашњења и подршку у циљу припреме одговарајуће пројектне документације у складу са дефинисаним захтевима квалитета програма ТС (енг. LogframeApproach- LFA).

Крајњи рок за уношење нацрта националних пројекта у PCMF интернет платформу је 15. децембар 2012. године. PCMF платформа ће бити отворена за уносе од краја новембра 2012. године.

Формулари за припрему нацрта националних пројеката могу се преузети овде.

 Преузмите документ National Project Document (Cat. A)(линк за преузимање)

Попуњене формуларе потребно је послати е-поштом на адресу medjunarodna.saradnja@srbatom.gov.rs

Координатор за везу са МААЕ je др Мирјана Раденковић. Помоћник за везу са МААЕ je Милијана Стељић.

Подаци о дози гама зрачења у Београду и Кладову

17.10.2012

Просечне дневне вредности јачине амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху на мерном месту Београд и мерном месту Кладово за период од 06.10. до 12.10.2012. износе:

дан

Јачина амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху (nSv/h)

 

Београд

Кладово

06.10.2012.

86

86

07.10.2012.

86

86

08.10.2012.

86

86

09.10.2012.

85

87

10.10.2012.

87

87

11.10.2012.

86

87

12.10.2012.

87

89

Упутство за уплату републичке административне таксе

09.10.2012

У складу са Законом о изменама и допунама Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности (“Службени гласник РС” број 93/12), накнаде за издавање лиценци, дозвола, решења, потврда о евидентирању и сертификата, убудуће ће се плаћати према одредбама Закона о републичким административним таксама.

Упутство за уплату републичке административне таксе можете пронаћи овде, или преко ставке "Уплата таксе" у менију са леве стране.

Подаци о дози гама зрачења у Београду и Кладову

08.10.2012

Због техничких проблема у комуникацији са мерним станицама у Београду и Кладову, онемогућен је аутоматски пренос података  о јачини амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху. Подаци са мерних уређаја се и даље очитавају и редовно се достављају Агенцији, а биће објављивани на нашој wеб-страници.

Просечне дневне вредности јачине амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху на мерном месту Београд и мерном месту Кладово за период од 01.10. до 05.10.2012. износе:

дан

Јачина амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху (nSv/h)

 

Београд

Кладово

01.10.2012.

87

84

02.10.2012.

88

87

03.10.2012.

85

86

04.10.2012.

-

85

05.10.2012.

85

86

Закон о изменама Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности

28.09.2012

Влада Републике Србије донела је Закон о изменама Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности који можете презузети овде.

Агенција издала лиценцу ЈП "Нуклеарни објекти Србије"

28.09.2012

Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије је 27. септембра 2012. године ЈП "Нуклеарни објекти Србије" издала допуну лиценце за управљање радиоактивним отпадом и то - пуштање у рад и коришћење привременог складишта радиоактивног отпада Х3 и безбедног складишта радиоактивних извора БС.

Обавештење

21.09.2012

Просечне дневне вредности јачине амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху на мерном месту  Београд  у трећој недељи септембра износе:

14.IX- 88 nSv/h, 15.IX- 87 nSv/h, 16.IX- 83 nSv/h, 17.IX- 87 nSv/h,18.IX- 86 nSv/h, 19.IX- 86 nSv/h, 20.IX - 90 nSv/h

Предлог измена Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности

17.09.2012

Влада Србије дала је предлог измена Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности који можете погледати овде.


Врх стране     

  Систем ране најаве радиjационог акцидента

12.3.2015

RER/6/031 - "Strengthening Medical Physics in Radiation Medicine", Regional Meeting on Medical Physics in Europe: Current Status and Future Perspectives, Beč, Austrija 7. do 8. maja 2015.

6.3.2015

RER/9/110-Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities, Regional Train-the-Trainer Course on Regulatory Oversight of Licencees’ Human and Organizational Factors, Kišinjev, Republika Moldavija, od 22. do 26. juna 2015.

27.2.2015

RER/1/014 – Introducing and Harmonizing Standardized Quality Control Procedures for Radiation Technologies, Training Course on Dosimetry at Electron Bean Facilities, Varšava, Poljska od 11. do 15. maja 2015.

26.2.2015

RER/9/109 – Strengthening Education and Training Infrastructure, and Building Competence in Radiation Safety, Regional Train-the-Trainers Course for Radiation Protection Officers, Lisabon, Portugal, od 15. do 19. juna 2015.

25.2.2015

RER/9/122 Supporting Safe Management of Uranium Production Legacy Sites, Regional Workshop on the Application of Technologies for Specific Remediation Conditions at Uranium Production Legacy Sites, Denver, Kolorado, Sjedinjene Američke Države, 15. do 20. juna 2015.

24.2.2015

RER/6/028 – Establishing Quality Assurance/Quality Control in X Ray Diagnostics, Regional Training Course on Quality Assurance /Quality Control (QA/QC) for Radiographers Working in Diagnostic Radiology, Prag, Češka Republika, od 18. do 22. maja 2015.

24.2.2015

RER/9/120 - Supporting Decommissioning Implementation for Facilities Using Radioactive Material, Regional Workshop on Decommissioning of Soviet RADON-type Radioactive Waste Disposal Facilities, Talin, Estonija, 18. do 22. maja 2015.

18.2.2015

RER/9/121 – Supporting Environmental Remediation Programmes, Regional Workshop on Groundwater Hydrology and Remediation, Oš, Kirgistan, od 11. do 15. maja 2015.

18.2.2015

INT/9/175 Promoting Safe and Efficient Clean-up of Radioactively Contaminated Facilities and Sites, Interregional Meeting on the Coordination of Project INT/9/176 and on the Technical Options for Disposal of Radioactive Sources, Marakeš, Maroko, od 13. do 17. aprila 2015.

11.2.2015

RER/1/007 “Enhancing Use and Safety of Research Reactors through Networking, Coalitions and Shared Best Practices”, Annual Meeting of the European Advisory Safety Committee for Research Reactors (EURASC), Budimpešta, Mađarska, od 8. do 12. juna 2015.

11.2.2015

RER/9/127 “Establishing Enhanced Approaches to the Control of Public Exposure to Radon”, Regional Workshop on the Measures to Control Radon Indoor Levels and Inter-Comparison Testing of Radon Active Monitors, Prag, Češka, od 29. juna do 02. jula 2015.

9.2.2015

RER/6/026 – Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET)/CT Hybrid Imaging Applications for Chronic Disease Diagnosis, Regional Training Course on Hybrid Imaging: SPECT/CT and PET/CT, Beograd, Srbija, od 18. do 22. maja 2015.

4.2.2015

INT/9/175 Promoting Safe and Efficient Clean-up of Radioactively Contaminated Facilities and Sites, Inter-Regional Training Course on Planning and Implementation of Nuclear Facility Decommissioning and Remediation of Radioactively Contaminated Sites, Argonu, Ilinois, Sjedinjene Američke Države, od 13. do 24. aprila 2015.

3.2.2015

RER/6/026 - Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET)/CT Hybrid Imaging Applications for Chronic Disease Diagnosis

3.2.2015

RER/9/107 – Strengthening Radioactive Waste Management Capabilities, Regional Workshop on Methodology for Development of Safety Assessment for Storages and Repositories, Krasnojarsk, Ruska federacija, od 15. do 19. juna 2015.

21.1.2015

C7-RLA-6.072-007 Training Course on the Selection, Acceptance, Commissioning and Maintenance of Equipment in Radiotherapy, Houston, Texas, USA, 18 - 29 May 2015.

21.1.2015

RER/6/029 – Improving Radiotherapy Services through Strengthened Knowledge of Radiation Oncologists and Radiation Therapists, and RER/6/031- Strengthening Medical Physics in Radiation Medicine.

8.1.2015

RER/6/028 – Establishing Quality Assurance/Quality Control in X Ray Diagnostics, Regional Workshop for the Development of Guidelines and Criteria for Regional Centres of Competence for Quality Assessment /Quality Control in Diagnostic Radiology, Beč, Austrija, od 13. do 16. aprila 2015.

8.1.2015

RER/9/107 – Strengthening Radioactive Waste Management Capabilities, Regional Workshop on Pre-treatment and Treatment of Low and Intermediate Level (L & IL) Radioactive Waste with Focus on Radioactive Waste from NPP Operation and Decommissioning, Kozloduj, Bugarska od 20. do 24. aprila 2015.

8.1.2015

RER/9/132 – Strengthening Member State Technical Capabilities in Medical Radiation Protection, Regional Training Course on Radiation Protection for Vascular Surgeons, Ljubljana, Slovenija, od 18. do 20. marta 2015.

29.12.2014

RER/9/121-Supporting Environmental Remediation Programmes, Regional Training Course on Remediation Design and Long-Term Performance Assessment, Beč, Austrija, od 13. do 17. aprila 2015.

17.12.2014

INT9176 “Strengthening Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources in the Mediterranean Region” , Interregional Meeting to Share Experiences on the Implementation of the IAEA Guidance on the Import and Export of Radioactive Sources (INT9176-9032-01), Beč, Austrija, od 10. do 12. marta 2015.

16.12.2014

INT/9/175 Promoting Safe and Efficient Clean-up of Radioactively Contaminated Facilities and Sites, Inter-Regional Workshop on Characterization and Decontamination Techniques for Hot Cell Facilities, Serpong, Indonezija, od 4. do 8. maja 2015.

1.12.2014

RER/9/127 “Establishing Enhanced Approaches to the Control of Public Exposure to Radon”, Regional Workshop on Communication Strategies in the Control of Public Exposure to Radon, Talin, Estonija, od 16. do 18. marta 2015.

10.11.2014

INT9176 “Strengthening Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources in the Mediterranean Region”, Interregional Training Course on Technical Requirements to Fulfil National Obligations in Terms of International Legal Instruments (Joint Convention, Code of Conduct and EU Directives), Tunis, Tunis, od 16. do 20. februara 2015.

20.10.2014

INT/9/175 - Promoting Safe and Efficient Clean-up of Radioactively Contaminated Facilities and Sites, Inter-Regional Workshop on the Groundwater Pollution, Hydrology and Remediation, Beč, Austrija, 15-19. decembar 2014.

14.10.2014

RER/9/120 – Supporting Decommissioning Implementation for Facilities Using Radioactive Material, Regional Workshop on Experiences in Radiological Characterization and Activation Calculations, Visaginas, Litvanija, od 15. do 19. decembra 2014.

13.10.2014

RER/9/132 – Strengthening Member State Technical Capabilities in Medical Radiation Protection, Regional Workshop on Strengthening Member States’ National Systems for Safety in Medical Exposure in Line with the Revised International Basic Safety Standards, Taškent, Uzbekistan, od 16. do 19. decembra 2014.

30.9.2014

RER/9/122 – Supporting Safe Management of Uranium Production Legacy Sites, Regional Training Course on Human and Environmental Risk Assessment for Uranium Production Legacy Sites, Beč, Austrija, od 8. do 11. decembra 2014.

23.9.2014

RER/9/121 – Supporting Environmental Remediation Programmes, Regional Workshop on Review of Progress and Challenges faced by Participating MS's of TC RER/9/121 in Implementing ER Projects, Beč, Austrija od 8. do 12. decembra 2014.

23.9.2014

RER/1/014 - Introducing and Harmonizing Standardized Quality Control Procedures for Radiation Technologies, Regional Training Course on Safe Operation of Irradiation Facilities, Varšava, Poljska, od 1. do 5. decembar 2014.

12.9.2014

RER/9/122 - Supporting Safe Management of Uranium Production Legacy Sites, Regional Workshop on Site-Specific Monitoring for Uranium Production Legacy Sites, Chemnitz, Nemacka, 1-4. decembar 2014.

12.9.2014

RER/9/132 - Strengthening Member State Technical Capabilities in Medical Radiation Protection, Regional Workshop on Strengthening Member States' National Systems for Safety in Medical Exposure in line with the Revised International Basic Safety Standards, Prag, Ceska Republika, 9-12. decembar 2014.

28.8.2014

RER/9/110 – Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities, Regional Training Course on Regulatory Oversight of Licencees’ Human and Organizational Factors and Integrated Management Programmes, Bukurešt, Rumunija, 15 - 19. decembar 2014.

25.8.2014

RER/9/121 – Supporting Remediation in European Member States, Regional Workshop on Technology Selection and Deployment in Environmental Remediation Projects, Obninsk, Ruska Federacija, 10-14. novembar 2014.

25.8.2014

RER/9/121 – Supporting Remediation in European Member States, Regional Workshop on Element 6: General Contents of a Remediation Plan, Bukurešt, Rumunija, 06-10. oktobar 2014.

20.8.2014

RER/6/026 - Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET)/CT Hybrid Imaging Applications for Chronic Disease Diagnosis, Regional Training Course on Basics of Clinical PET/CT, Debrecen, Mađarska, 26-30. januara 2015.

20.8.2014

RER/0/039 - Extending and Diversifying the Application of Nuclear Technology in Cultural Heritage, Regional Workshop on Nuclear Laboratories Offering Transnational Access for Cultural Heritage Preservation, Beč, Austrija, 17-18. novembar 2014.

20.8.2014

RER/9/111 - Establishing a Sustainable National Regulatory Infrastructure for Nuclear and Radiation Safety, Regional Workshop: School for Drafting Regulations, Beč, Austrija, 3-14. novembar 2014.

11.8.2014

RER/1/013 – Supporting Air Quality Management (Phase II), Regional Training Course on Methods and Models to Assess Transboundary Transport of Atmospheric Air Particulate Matter, Debrecen, Mađarska, 13 -17. oktobar 2014.

30.7.2014

RER/9/107 – Strengthening Radioactive Waste Management Capabilities , Regional Workshop on Treatment and Conditioning of Low and Intermediate Level (L & IL) Radioactive Solid Waste, Tbilisi, Georgia, 13 -17 .oktobar 2014.

16.7.2014

INT/9/175 Promoting Safe and Efficient Clean-up of Radioactively Contaminated Facilities and Sites, Interregional Workshop on Technologies for Nuclear Decommissioning Projects, Karlsruhe, Nemačka, od 27. do 31. oktobra 2014.

16.7.2014

INT/9/175 Promoting Safe and Efficient Clean-up of Radioactively Contaminated Facilities and Sites, Interregional Workshop on Environmental Impact Assessment for Decommissioning of Nuclear Installations, Ispra, Italija 1 -5. septembar 2014.

7.7.2014

RER/6/026 - Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET)/CT Hybrid Imaging Applications for Chronic Disease Diagnosis, Regional Training Course on Hybrid Imaging: SPECT/CT and PET/CT, Pärnu, Estonia, 06 -11 oktobar 2014.

7.7.2014

INT/9/176 – Strengthening Cradle-To-Grave Control Of Radioactive Sources In The Mediterranean Region, Interregional Meeting on the Principles for Managing High-Activity Disused Sealed Radioactive Sources (INT9176-9016-01), Skoplje, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, 24. - 28. novembar 2014.

7.7.2014

RER/9/130 - Strengthening and Harmonizing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies, Regional Training Course on Public Communications during an Emergency, Dushanbe, Tajikistan, 13 -17 oktobar 2014.

7.7.2014

RER/2/011 – Enhancing Energy Planning, Nuclear Power Infrastructures and Nuclear Safety Oversight for Countries Considering, Developing or Expanding Nuclear Power Programmes, Workshop on Regional and Trans-boundary Energy Issues and Cooperation in Nuclear Power Programmes: Stakeholder Involvement, Bukurešt, Rumunija, od 2. do 5. septembra 2014.

24.6.2014

INT/9/175 Promoting Safe and Efficient Clean-up of Radioactively Contaminated Facilities and Sites, Interregional Workshop on Use of Engineered Barriers in Environmental Remediation Works, Beč, Austrija, 6 - 10 oktobar 2014.

23.6.2014

RER/9/109 – Strengthening Education and Training Infrastructures and Building Competence in Radiation Safety, Regional Workshop on Establishing a National Strategy for Education and Training in Radiation Transport and Waste Safety, Sarajevo, Bosna I Hercegovina, od 4. -7.novembra 2014.

20.6.2014

RER/9/127 “Establishing Enhanced Approaches to the Control of Public Exposure to Radon”, Regional Training Course on Developing and Implementing National Programmes for the Control of Public Exposure to Radon, Sofija, Bugarska, 13-17 oktobar 2014.

6.6.2014

RER/9/109 – Strengthening Education and Training Infrastructures and Building Competence in Radiation Safety, Postgraduate Educational Course on Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources, Aghia Paraskevi, Grčka, od 6. oktobara 2014. do 27. marta 2015.

26.5.2014

RER/0/035 – ‘Supporting Enhanced Sustainability of Programme Activities’, Regional Workshop on Sustainable Energy Development combined with Participation in the 22nd International Conference on Nuclear Engineering (ICONE), Prag, Republika Češka, 4 -11 jul 2014.

12.5.2014

RER/6/028 – Establishing Quality Assurance/Quality Control in X Ray Diagnostics, Regional Workshop on Procedures and Guidelines for Quality Assurance /Quality Control of Diagnostic Equipment under, Beč, Austrija, 29-31. jul 2014.

24.4.2014

INT/9/176 – Strengthening Cradle-To-Grave Control Of Radioactive Sources In The Mediterranean Region, Interregional Training Course on the Conditioning of High Activity Disused Sealed Radioactive Sources Using the Mobile Hot Cell, Pelindabi, Južna Afrika , 08 – 12. septembar 2014.

11.4.2014

RER/9/128 - Strengthening National Capabilities for Radiological Protection of Workers and Occupational Exposure control, Regional Training Course on Assessment of Occupational Exposure Due to External Sources of Radiation, Krakov, Poljska, 22- 26. Septembar 2014.

10.4.2014

RER/9/110 - "Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities", Regional Training Course on Integrated Approach for Regulatory Inspection, Budimpešta, Mađarska, 30. jun - 04. jul 2014.

3.4.2014

RER/9/110 - "Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities", Regional Workshop to Analyse Pros and Cons of Adopting Human Organizational Factors and Integrated Management System Programmes, Bukurešt, Rumunija, 02 - 06. jun 2014.

26.3.2014

RER1/014 - Introducing and Harmonizing Standardized Quality, Regional Training Course on IAEA Validation and Process Control for Gamma Radiation Processing, Budimpešta, Mađarska, 23 - 27. jun 2014

25.3.2014

RER/9/109 - Strengthening Education and Training Infrastructures and Building Competence in Radiation Safety, Regional Workshop on Establishing a National Strategy for Education and Training in Radiation Transport and Waste Safety, Astana, Kazahstan, 24- 27. jun 2014.

25.3.2014

RER/1013 Supporting Air Quality Management (Phase II), Regional Training Course on Sourse Identification and Apportionment of Air Particulate Matter, Lisabon, Portugal, 02- 06. Jun 2014.

25.3.2014

INT9176 “Strengthening Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources in the Mediterranean Region”, Interregional Training Course on the Management of Radioactive Lightning Rods and Low Activity Disused Sealed Radioactive Sources (DSRS), Including a Practical Demonstration of Conditioning Procedures, Podgorica, Crna Gora 24 - 26. jun 2014.

21.3.2014

RER/9/120 - Supporting Decommissioning Implementation for Facilities Using Radioactive Material, Regional Workshop on Decommissioning of Soviet Type Research Reactors, Bucharest-Magurele, Rumunija, 19- 23. maj 2014.

13.3.2014

RER/9/122 – Supporting Safe Management of Uranium Production Legacy Sites - Regional Workshop on Long Term Monitoring and Surveillance Plans (LTSP) for Uranium Production Legacy Sites (UPLS), Bessines-sur-Gartempe, Francuska, 12-15 Maj 2014.

13.3.2014

RER/9/128 –Strengthening National Capabilities for Radiological Protection of Workers and Occupational Exposure Control, Regional Training Course on Assessment of Occupational Exposure due to Intakes of Radionuclides, Atina, Grčka, 2-6 Jun 2014.

7.3.2014

RER/0/039 – Extending and Diversifying and Application of Nuclear Technology in Cultural Heritage - Regional Training Course for End-users in Nuclear Techniques for the Analysis of Ceramic Objects, Tirana, Albania 26-30 May 2014

6.3.2014

RER/6/026 – Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET)/CT Hybrid Imaging Applications for Chronic Disease Diagnosis - Regional Training Course on Hybrid Imaging: SPECT/CT and PET/CT, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 16 - 20 Jun 2014

4.3.2014

RER/9/107 – Strengthening Radioactive Waste Management Capabilities - Regional Workshop on Modular Design of Processing and Storage Facilities including Disused Sealed Radioactive Sources, Safety Assessment (SAFRAN) Operating Principles and Procedures and Quality Assurance (Management System) for Low Volume of LLW

14.2.2014

RER/9/130 – Strengthening and Harmonizing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies - Regional Training Workshop on Application of the Revised IAEA Safety Standards in Emergency Exposure Situations, Vilnius, Lithuania, 26 - 29 May 2014

11.2.2014

RER/6/029 – Improving Radiotherapy Services through Strengthened Knowledge of Radiation Oncologists and Radiation Therapists and RER/6/031 - Strengthening Medical Physics in Radiation Medicine

10.2.2014

INT9176 Interregional Meeting on the IAEA Methodology and SAFRAN, Aghia Paraskevi, Greece, 23 to 27 June 2014

10.2.2014

RER/6/026 – Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET)/CT Hybrid Imaging Applications for Chronic Disease Diagnosis

21.1.2014

RER9127 - Regional WS on Review of Radon Programmes in Europe MSs, Vienna, Austria, 22-25 April 2014

12.12.2013

RER9107 9007 01 Invitation to Workshop for Regulators on the Organization and Implementation of the Review of the Safety Case and Safety Assessment, Tirana, Albania, 24-28 March 2014.

4.11.2013

RER1007 9012 01 Invitation to Project Review Meeting, Vienna, Austria, 10-14 February 2014.

11.10.2013

RER/9/122 Regional Workshop on Completion Reports for Uranium Production Legacy Sites - Supporting Safe Management of Uranium Production Legacy Sites, Vienna, Austria, 11-13 December 2013.

25.09.2013

Annual Plenary Meeting of the Data Analysis and Collection for Costing of Research Reactor Decommissioning (DACCORD) Project from 9 to 13 December 2013 in Vienna Austria

25.09.2013

INT/6/056 - Supporting Quality Management Audits in Nuclear Medicine Practices (QUANUM), to be held in Singapore, Singapore, 16-20 December 2013.

18.09.2013

RER/6/026-Regional Training Course on Hybrid Imaging: SPECT/CT and PET/CT in Pisa, Italy, 2-6 December 2013

30.08.2013

RER/9/107 9006 01 Regional Workshop on Radioactive Waste Management Financing Schemes Infrastructure Planning / Building for RW and SFW Management and Strategy Implementation, Vienna, AUS, 2-6 dec 2013

23.08.2013

RER/1/011 - Introducing and Harmonizing Standardized Procedures for Radiation Technologies - Regional Training Course on Microbiological Aspects of Sterilization Validation Process, Lisbon, Portugal, 2-6 December 2013

23.08.2013

625-T2-TM-44924 Annual Forum of the International Decommissioning Network (IDN), 12-13 November 2013, Vienna Austria

23.08.2013

652-T2-TM-44940 Plenary Meeting of the Network on Environmental Management and Remediation (ENVIRONET), 12-13 November 2013, Vienna, Austria

22.08.2013

J0-TR-45669 Regional Training Course on Security in the Transport of Radioactive Material, Karlsruhe Germany, 4-8 November 2013

19.08.2013

RER/9/111 - Regional Workshop – School for Drafting Regulations on Nuclear Safety under the framework of TC Project, Vienna, Austria from 25 November – 6 December 2013

19.08.2013

J9-TM-44962 Second Technical Meeting on Modeling and Data for Radiological Impact Assessments (MODARIA) in Vienna Austria from 11 to 15 November 2013

19.08.2013

C3 RER6023/9001/ 01, Regional Workshop on Harmonizing Quality Audit in Radiotherapy and Promoting the Concept of Audit in Member States, Vienna, Austria, 16-18 December 2013

19.08.2013

RER/1/008/9002/01-Regional Workshop on Interpretation of Data from Atmospheric Particulate matter (APM) Transboundary Movements and Review of Project Achievements, Vienna, Austria, 11-15 November 2013

26.07.2013

RER5016/9002/01 - Joint IAEA/FAO/OIE Regional Stakeholder Workshop on Awareness Raising for Veterinarians Involved in the Control of Transboundary Animal Diseases (TADs), Vienna, Austria, 16-18 October 2013

25.07.2013

RER/9/096 - Meeting on Progress and Feedback of IAEA Schools of Drafting Regulations, Vienna, Austria, 25-29 November 2013

25.07.2013

RER/9/112 - IAEA Safety Culture Self-Assessment Meeting for Regulators, Ljubljana, Slovenia, 5-7 November 2013

10.07.2013

RER0033 Regional Workshop on Uncertainty Estimation in the Measurement of Radioactivity in the Environment Using New Approaches, Ljubljana, Slovenia, 16-18 October 2013

03.07.2013

RER/2/006/9005/01 - Regional Workshop on Challenges of the European Region Embarking or Expanding Countries regarding Establishment of an Effective National Safety Infrastructure, Istanbul, Turkey, 7-11 October 2013

28.06.2013

Regional Group Fellowship on Atmospheric Aerosol Measurement and Characterization by Nuclear Analytical Techniques, Athens, Greece, 16 September 2013 - 4 October 2013

28.06.2013

RER/9/110/9005/01 - Regional Workshop on Development and Implementation of a Regulatory Inspection Programme of Licensees’ HOF and IMS Programmes, Druskininkai, Lithuania, 7-11 October 2013

28.06.2013

RER/0/0034/9002/01 - Regional Stakeholder Workshop on Nuclear Technology for Cultural Heritage Preservation, Sumy, Ukraine, 9-11 October 2013

28.06.2013

RER/9/117/9003/01 - Regional Workshop on Radiological Impact Assessment of Radioactive Discharges to the Environment, Belgrade, Serbia, 14-18 October 2013

28.06.2013

RER/6/027 - Regional Training Course on Developing a Radiotherapy Plan within the National Cancer Control Programme, Ljubljana, Slovenia, 24-25 January 2014

28.06.2013

RER/6/027 - Invitation to a Regional Training Course on Priority Actions for Cancer Control Planning , Tbilisi, Georgia, 1-2 October 2013

28.06.2013

RER/2/007 - Workshop on Regional and Trans-boundary Energy Issues and Cooperation in Nuclear Power Programmes, Skopje, The former Yugoslav Republic of Macedonia from 24 to 27 September 2013

28.06.2013

RER/9/122/9005/01 Regional Workshop on Standard Content of Remediation/Decommissioning Plans in St. Petersburg, Russian Federation, change of the dates: 24-27 September 2013

16.04.2013

Одржана радионица о примени биодозиметрије у случају акцидента

25.03.2013

Питер М. Салема у дводневној посети Београду

27.02.2013

Регионални семинар о примени биодозиметрије у случају радијационог акцидента у Београду


Насловна страна | О Агенцији |Правна акта | Лиценце | Мониторинг | Међународна сарадња | Конкурси | FAQ | Линкови | Архива | Контакт