Izaberite stranicu

Сва документација и пошта намењена Директорату доставља се искључиво електронском поштом на адресу info@srbatom.gov.rs

Захтеве за издавање одобрења са пратећом документацијом достављати искључиво електронском поштом на адресу licence@srbatom.gov.rs

алтернативно, путем Поште, на адресу Директората: Масарикова 5, спрат 15, 11000 Београд.

Уредбу о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања можете погледати на следећем линку.