Direktor Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije Slađan Velinov bio je specijalni gost Nacionalnog seminara prve kategorije „Radioterapija tumora glave i vrata i stereotaksičnar adioterapija lokalizacija izvan CNS-a“, koji je održan od 30.11.-2.12.na Kopaoniku

Govoreći na otvaranju, kao specijalni gost pred oko stotinu stručnjaka iz ove oblasti, Velinov je bliže predstavio rad Direktorata, rezultate međunarodne saradnje. Predstavio je i mogućnosti za učešće na međunarodnim projektima i stručnim obukama koje se mogu organizovati preko našeg Direktorata. Radioterapijska sekcija Srpskog lekarskog društva, kao organizator seminara, zahvalila je Velinovu na dugogodišnjoj uspešnoj međusobnoj saradnji.

Fotografija: Slađan Velinov, direktor SRBATOM-a i dr Danica Grujičić, Direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije