Izaberite stranicu

Контактирајте нас

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије

Адреса

Масарикова 5/XV
11000 Београд
Србија
Факс: +381 11 3061 552
E-пошта: info@srbatom.gov.rs

Контакти

 КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА   моб: 060 40 53 090 ;    тел: 011 3061 489

СЕКТОР ЗА РАДИЈАЦИОНУ И НУКЛЕАРНУ СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ

Одељење за контролу радијационих делатности и нуклеарних активности, начелник  моб: 060 40 53 102              тел: 011 3061 730

Одсек за радијационе делатности у медицини  моб: 060 40 53 104  тел: 011 3061 637

Одсек за нуклеарне активности и радијационе делатности у индустрији, истраживањима промету и транспорту

 индустрија моб 060 40 53 106  тел: 011 3061 313

 промет, транспорт  моб: 060 40 53 102  тел: 011 3061 637

 Одељење за контролу излагања становништва  моб: 060 40 53 098  тел: 011 3061 383

 Одсек за монитортинг, контролу и ванредне ситуације  тел: 011 3061 736

 

СЕКТОР ИНСПЕКЦИЈЕ

Помоћник директора,  моб: 060 40 53 093  тел: 011 3061 761

Администратор за инспекцију, 011 3061 739

 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, ФИНАНСИЈСКЕ, ОПШТЕ И ПОСЛОВЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА И МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ

 

Помоћник директора  моб: 060 40 53 096

Одељење за финансијске, опште и послове људских ресурса  моб: 060 40 53 097  тел: 011 3061 510

Одсек за међународну сарадњу и управљање пројектима моб: 060 40 53 092  тел: 011 3061 380

Послови европских интеграција тел: 011 3061 324

Односи са јавношћу моб: 060 40 53 091

Писарница моб: 060 40 53 094

Сарадник за ИТ послове  моб: 060 40 53 099

 

Где се налазимо

ДИРЕКТОРАТ ЗА РАДИЈАЦИОНУ И НУКЛЕАРНУ СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ СРБИЈЕ

Масарикова 5/XV
11000 Београд, Србија