Izaberite stranicu

Контактирајте нас

Директорат за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије

Адреса

Масарикова 5/XV
11000 Београд
Србија
Факс: +381 11 3061 552
E-пошта: info@srbatom.gov.rs

2 + 8 =

Контакти

Кабинет директора

+381 11 3061 489

Сектор за радијациону сигурност и безбедност

Помоћник директора

+381 11 3061 461

Одељење за контролу радијационих делатности и нуклеарних активности

Начелник 

+381 11 3061 730

Одсек за радијационе делатности у медицини

+381 11 3061 637

Одсек за нуклеарне активности и радијационе делатности у индустрији, истраживањима промету и транспорту

+381 11 3061 637  промет, транспорт

+381 11 3061 313  индустрија

Одељење за контролу излагања становништва

Начелник

+381 3061  383

Одсек за мониторинг, контролу и ванредне ситуације

+381 11 3061  736

Сектор Инспекције

Помоћник директора

 

 

+381 11 3061 761

Администратор за инспекцију

+381 11 3061 739

inspekcija@srbatom.gov.rs

Сектор за правне, финансијске, опште и послове људских ресурса и међународне сарадње

Помоћник директора

+381 11 3061 576

Одсек за међународну сарадњу и управљање пројектима

+381 11 3061 380

Послови европских интеграција

+381 11 3061 324

Одељење за финансијске, опште и послове људских ресурса

Начелник

+381 11 3061 510

Односи са јавношћу

+381 11 3061 358

Сарадник за ИТ послове

+381 11 3061 707

Где се налазимо

ДИРЕКТОРАТ ЗА РАДИЈАЦИОНУ И НУКЛЕАРНУ СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ СРБИЈЕ

Масарикова 5/XV
11000 Београд, Србија