ћирилицаlatinicaenglish  |   A A A  |   Штампај  |   Rss
Насловна страна > Списак oвлашћених правних лица

Списак oвлашћених правних лица

Поједина испитивања у оквиру мониторинга

Послови мерења садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима и другој роби

Пројектовање мера радијационе сигурности и безбедности

Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално изложених лица, пацијената и становништва

Допунско обучавање и оспособљавање професионално изложених лица и лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења

Мерења ради контроле система управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења

Деконтаминација радне и животне средине

Управљање радниоактивним отпадом

Списак правних лица са лиценцом за обављање радијационе делатности - ПРОМЕТ Преузмите документ

Списак правних лица са лиценцом за обављање радијационе делатности - СЕРВИСИРАЊЕ Преузмите документПоједина испитивања у оквиру мониторинга  Правно лице:
Број овлашћења:
Послови:
Важи до:
 
1. Природно-математички факултет, Департман за физику, Катедра за нуклеарну физику, Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења, 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3
О2-1/2012

1.1. Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе;
1.2. Гамаспектрометријска испитивања;
1.3. Испитивање укупне алфа и укупне бета активности;
1.4. Испитивање трицијума и
1.5. Испитивање концентрације радона.
24.04.2017

„Службени гласник РС”, бр. 49/2012
 
 
2. Институт за примену нуклеарне енергије Београд, 11080 Земун, Банатска 31б
О2-3/2012

1.1. Гамаспектрометријска испитивања.


25.04.2017

„Службени гласник РС”, бр. 54/2012
 
3. Институт за нуклеарне науке "Винча", Лабораторија за нуклеарну и физику плазме, Мике Аласа 12-14, Винча, Београд
О2-4/2012

1.1. Гамаспектрометријска испитивања.02.05.2017

„Службени гласник РС”, бр. 54/2012
 
4. Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Центар за радиолошку заштиту, Делиградска 29, 11000 Београд
О2-5/2012

1.1. Гамаспектрометријска испитивања;
1.2. Испитивање укупне алфа и укупне бета активности;
1.3. Испитивање стронцијума-90 и
1.4. Испитивање концентрације радона.
1.5. Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе и
1.6. Мерење амбијенталног еквивалента дозе H*(10)
15.05.2017

„Службени гласник РС”, бр. 55/2012 „Службени гласник РС”, бр. 52/2013
 
5. Завод за здравствену заштиту радника „Ниш“, Служба за лабораторијску дијагностику, Одељење за заштиту од зрачења, Ниш, Војислава Илића бб
О2-6/2012

1.1. Гамаспектрометријска испитивања.

20.05.2017

„Службени гласник РС”, бр. 55/2012
 
6. Институт за нуклеарне науке „Винча“, Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине „Заштита“, Београд, Винча, Михаила Петровића Аласа 12-14
О2-7/2012

1.1. Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе;
1.2. Мерење амбијенталног еквивалента дозе H*(10); 
1.3. Гамаспектрометријска испитивања;
1.4. Испитивање укупне алфа и укупне бета активности;
1.5. Испитивање стронцијума-90.
1.6. Испитивање концентрације радона


20.05.2017

„Службени гласник РС”, бр. 55/2012

„Службени гласник РС”, бр. 73/2016
 
7. Факултет ветеринарске медицине Универзитета у Београду, Катедра за радиологију и радијациону хигијену, Београд, Булевар ослобођења 18
О2-8/2012

1.1. Гамаспектрометријска испитивања;

21.05.2017

„Службени гласник РС”, бр. 57/2012
 
8. Институт за нуклеарне науке „Винча“, Лабораторија за хемијску динамику и перманентно образовање-Хемијска динамика, Београд, 11351 Винча, Михаила Петровића Аласа 12-14
О2-9/2012

1.1. Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе;
1.2. Гамаспектрометријска испитивања;

17.07.2017

„Службени гласник РС”, бр. 100/2012
 
9. Научни институт за ветеринарство Србије, Војводе Тозе 14, Београд
О2-10/2012

1.1. Гамаспектрометријска испитивања;

10.09.2017

„Службени гласник РС”, бр. 91/2012
 
10. АНАХЕМ ДОО БЕОГРАД, Београд, Звездара, Моцартова 10
О2-1/2013

1.1. Гамаспектрометријска испитивања и
1.2. Испитивање укупне алфа и укупне бета активности.

03.04.2018

„Службени гласник РС”, бр. 52/2013
О2-3/2016

1.1. Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе

27.7.2021

„Службени гласник РС”, бр. 101/2016
 
11. Друштвo за производњу, промет и услуге „KВАРК“ Д.О.О. Крагујевац, Крагујевац-град, Карађорђева 33
О2-2/2013

1.1 Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе.

23.05.2018.

„Службени гласник РС”, бр. 52/2013
 
12. Јавно преузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Мике Петровића Аласа 12-14, 11351 Винча, Београд
О2-1/2015

1.1 Мерење амбијенталног еквивалента дозе гама зрачења у ваздуху

30.3.2020.

„Службени гласник РС”, бр. 37/2015
О2-2/2016

1.1 Гамаспектрометријска испитивања

16.2.2021.

„Службени гласник РС”, бр. 28/2016
O2-1/2017

1.1 Испитивање садржаја трицијума

19.2.2022.
 
13. "Ремонтни центар" д.о.о., Радничка 11, Ужице
О2-1/2016

1.1 Мерење јачине амбијенталног еквивалента дозе

7.2.2021.

„Службени гласник РС”, бр. 11/2016

Послови мерења садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној храни, лековима и другој роби  Правно лице:
Број овлашћења:
Послови:
Важи до:
 
1. Јавно преузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Мике Петровића Аласа 12-14, 11351 Винча, Београд
О2-2/2015

1.1. Гамаспектрометријска испитивања;
29.12.2020

„Службени гласник РС”, бр. 11/2016
 

Пројектовање мера радијационе сигурности и безбедности

  Правно лице:
Број овлашћења: Важи до:
 
1. Природно-математички факултет, Департман за физику, Катедра за нуклеарну физику, Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења, 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3
О4-1/2012
27.03.2017

„Службени гласник РС”, бр. 31/2012
 
2. Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Центар за радиолошку заштиту, Делиградска 29, 11000 Београд
О4-2/2012

15.05.2017

„Службени гласник РС”, бр. 55/2012
 
3. Институт за нуклеарне науке „Винча“, Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине „Заштита“, Београд, Винча, Михаила Петровића Аласа 12-14
О4-3/2012
20.05.2017

„Службени гласник РС”, бр. 55/2012
 
4. Друштво за производњу, промет и услуге „KВАРК“ Д.О.О. Крагујевац, Крагујевац-град, Карађорђева 33
О4-4/2012


21.05.2017

„Службени гласник РС”, бр. 57/2012

 
5. Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“ Винча, Београд, Мике Петровића Аласа 12-14
О4-5/2012


06.06.2017

„Службени гласник РС”, бр. 97/2012
„Службени гласник РС”, бр. 45/2016
 
6. „X-Ray Košutić - Ekoteh dozimetrija” д.о.о., Љубе Дидића 29, Београд
О4-1/2014


28.12.2019

„Службени гласник РС”, бр. 3/2015

„Службени гласник РС”, бр. 44/2015
 

Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално изложених лица, пацијената и становништва

  Правно лице:
Број овлашћења:
Послови:
Важи до:
 
1. Природно-математички факултет, Департман за физику, Катедра за нуклеарну физику, Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења, 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3
О5-1/2012

1.1. Мерење ради процене излагања спољашњим зрачењима - мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе јонизујућих зрачења;
1.2. Мерења ради процене унутрашњег излагања услед уношења радионуклида у организам - мерења према Решењу о овлашћењу О2-1/2012.


27.03.2017

„Службени гласник РС”, бр. 31/2012
 
2. Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Центар за радиолошку заштиту, Делиградска 29, 11000 Београд
О5-2/2012

1.1. Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења личних еквивалената дозе Hp(10) и Hp(0.07);
1.2. Мерења ради процене унутрашњег излагања услед уношења радионуклида у организам – мерења према Решењу о овлашћењу О2-5/2012.
1.3 Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе јонизујућих зрачења.

15.05.2017

„Службени гласник РС”, бр. 55/2012
„Службени гласник РС”, бр. 52/2013
 
3. Завод за здравствену заштиту радника „Ниш“, Служба за лабораторијску дијагностику, Одељење за заштиту од зрачења, Ниш, Војислава Илића бб
О5-3/2012

1.1. Мерењa ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе јонизујућих зрачења;
1.2. Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења личног еквивалента дозе Hp(10)

20.05.2017

„Службени гласник РС”, бр. 55/2012
„Службени гласник РС”, бр. 28/2016
 
4. Институт за нуклеарне науке „Винча“, Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине „Заштита“, Београд, Винча, Михаила Петровића Аласа 12-14
О5-4/2012

1.1. Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе јонизујућих зрачења;
1.2. Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења личних еквивалената дозе Hp(10) и Hp(0.07);
1.3. Мерења ради процене унутрашњег излагања услед уношења радионуклида у организам – мерења према Решењу о овлашћењу О2-7/2012.

20.05.2017

„Службени гласник РС”, бр. 55/2012
 
5. Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Центар за радиолошку заштиту, Одељење за медицинска испитивања, Лабораторија за биодозиметрију и цитогенетику, Делиградска 29, 11000 Београд
О5-5/2012

1.1. Биодозиметријска мерења индивидуалног излагања.
05.06.2017

„Службени гласник РС”, бр. 97/2012
 
6. Друштвo за производњу, промет и услуге „KВАРК“ Д.О.О. Крагујевац, Крагујевац-град, Карађорђева 33
О5-1/2013

1.1. Мерењa ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе јонизујућих зрачења.

23.05.2018.

„Службени гласник РС”, бр. 52/2013
 
7. Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Винча, Београд, Мике Петровића Аласа 12-14
О5-2/2013

1.1. Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења јачине амбијенталног еквивалента дозе јонизујућих зрачења;

1.2. Мерења ради процене излагања спољашњим зрачењима – мерења личних еквивалената дозе Hp(10), Hp(3) и Hp(0.07).


24.10.2018.

ЈП НОС О5-2/2013

 
8. Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Винча, Београд, Мике Петровића Аласа 12-14
О5-1/2015

1.1. Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално изложених лица, пацијената и становништва - биодозиметријска мерења индивидуалног излагања.

8.9.2020.

ЈП НОС О5-1/2015

 
9. Институт за нуклеарне науке „Винча“, Лабораторија за физичку хемију, Винча, Београд, Мике Петровића Аласа 12-14
О5-1/2016

1.1. Мерења ради процене нивоа излагања јонизујућим зрачењима професионално изложених лица, пацијената и становништва - биодозиметријска мерења индивидуалног излагања.

24.2.2021.

„Службени гласник РС”, бр. 28/2016

Допунско обучавање и оспособљавање професионално изложених лица и лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења

  Правно лице:
Број овлашћења:
Послови:
Важи до:
 
1. Природно-математички факултет, Департман за физику, Катедра за нуклеарну физику, Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења, 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3
О6-1/2012

1.1 Оспособљавање професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења при раду са уређајима који производе јонизујућа зрачења и затвореним изворима јонизујућих зрачења. Овлашћење не важи за раднике који морају да буду допунски обучени за рад са изворима јонизујућих зрачења.
1.2. Оспособљавање лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења.
1.3. Спровођење периодичне обнове знања за лица која могу бити оспособљаван према 1.1. и 1.2.
24.04.2017

„Службени гласник РС”, бр. 49/2012
 
2. Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Центар за радиолошку заштиту, Делиградска 29, 11000 Београд
О6-2/2012

1.1 Оспособљавање професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења при раду са уређајима који производе јонизујућа зрачења и затвореним изворима јонизујућих зрачења. Овлашћење не важи за раднике који морају да буду допунски обучени за рад са изворима јонизујућих зрачења.
1.2. Оспособљавање лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења.
1.3. Спровођење периодичне обнове знања за лица која могу бити оспособљавана према 1.1. и 1.2.
15.05.2017

„Службени гласник РС”, бр. 55/2012
 
3. Институт за нуклеарне науке „Винча“, Београд, Винча, Михаила Петровића Аласа 12-14, Центар за перманентно образовање, Косанчићев венац 29, Београд
О6-3/2012

1.1. Допунско обучавање за рад са изворима јонизујућих зрачења у областима:
       - коришћење затоворених извора јонизујућих зрачења у образовању, индустрији и истраживању
       - коришћење отворених извора јонизујућих зрачења у индустрији, истраживању и образовању
       - примена извора јонизујућих зрачења у медицини (нуклеарна медицина, радиотерапија, конвенционална рендген дијагностика, стоматологија, мамографија, инвазивне методе у рендген дијагностици, компјутеризована томографија)
       - примена извора јонизујућих зрачења у ветерини
       - промет радиоактивног материјала
       - индустријска радиографија
       - инсталирање, поправка и одржавање извора јонизујућих зрачења
1.2. Оспособљавање професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења
1.3. Оспособљавање одговорних лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења

Послови из тачака 1.2 и 1.3 могу се обављати у областима:
       - коришћење отворених извора јонизујућих зрачења у индустрији, истраживању и образовању
       - коришћење затворених извора јонизујућих зрачења и рендген уређаја у индустрији, истраживању и образовању
       - промет радиоактивног материјала
       - индустријска радиографија
       - примена извора јонизујућих зрачења у ветерини
       - примена извора јонизујућих зрачења у медицини (конвенционална рендген дијагностика, стоматологија, мамографија, компјутеризована томографија, нуклеарна медицина, радиотерапија, инвазивне методе у рендген дијагностици)
       - промет генераторима јонизујућих зрачења (само за тачку 1.3)
       - инсталирање, поправка и одржавање извора јонизујућих зрачења
07.06.2017

„Службени гласник РС”, бр. 28/2016

„Службени гласник РС”, бр. 46/2016
 
4. Предузеће за техничко испитивање, производњу, трговину и услуге "Метал-инспект" д.о.о., Ристе Марјановића 27, Београд
О6-1/2016

1.1. Допунско обучавање за рад са изворима јонизујућих зрачења у областима:
       - индустријска радиографија
1.2. Оспособљавање професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења
1.3. Оспособљавање лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења

Послови из тачака 1.2 и 1.3 могу се обављати у областима:
       - индустријска радиографија
4.2.2021.

„Службени гласник РС”, бр. 11/2016

„Службени гласник РС”, бр. 46/2016
 
5. „X-Ray Košutić - Ekoteh dozimetrija” д.о.о., Љубе Дидића 29, Београд
О6-2/2016

1.1. Оспособљавање професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења
1.2. Оспособљавање одговорних лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења

Послови из тачака 1.1 и 1.2 могу се обављати у областима:
       - примена извора јонизујућих зрачења у медицини (конвенционална рендген дијагностика, стоматологија, мамографија, компјутеризована          томографија, нуклеарна медицина, инвазивне методе у рендген дијагностици, радиотерапија)
       - инсталирање, поправка и одржавање извора јонизујућих зрачења
       - промет генераторима јонизујућих зрачења (само за тачку 1.2)
       - коришћење извора јонизујућих зрачења који морају бити евидентирани (само за тачку 1.2)
       - примена извора јонизујућих зрачења у ветерини
       - индустријска радиографија
       - промет радиоактивног материјала

4.2.2021.

„Службени гласник РС”, бр. 11/2016
 
6. Завод за заваривање А.Д. Београд (Вождовац), Грчића Миленка 67, Београд
О6-3/2016

1.1. Допунско обучавање за рад са изворима јонизујућих зрачења у областима:
       - индустријска радиографија
1.2. Оспособљавање професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења
1.3. Оспособљавање лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења

Послови из тачака 1.2 и 1.3 могу се обављати у областима:
       - индустријска радиографија
11.5.2021.

„Службени гласник РС”, бр. 73/2016

Мерења ради контроле система управљања квалитетом мера заштите од јонизујућих зрачења

  Правно лице:
Број овлашћења:
Послови:
Важи до:
 
1. Природно-математички факултет, Департман за физику, Катедра за нуклеарну физику, Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења, 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3
О7-1/2012

МЕРЕЊА РАДИ КОНТРОЛЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ
27.03.2017

„Службени гласник РС”, бр. 31/2012
 
2. Институт за нуклеарне науке „Винча“, Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине „Заштита“, Београд, Винча, Михаила Петровића Аласа 12-14
О7-2/2012

МЕРЕЊА РАДИ КОНТРОЛЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ПРИМЕНИ РЕНДГЕН-АПАРАТА (рендген-апарати за индиректно просветљавање, индиректно снимање, мамографију, опште директно снимање и стоматологију)
20.05.2017

„Службени гласник РС”, бр. 55/2012
 
3. Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић“, Центар за радиолошку заштиту, Делиградска 29, 11000 Београд
О7-1/2014

МЕРЕЊА РАДИ КОНТРОЛЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ПРИМЕНИ РЕНДГЕН-АПАРАТА (рендген апарати за снимање, просветљавање, мамографију, компјутеризовану томографију и стоматологију)
14.09.2019

„Службени гласник РС”, бр. 101/2014
 

Деконтаминација радне и животне средине

  Правно лице:
Број овлашћења:
Послови:
Важи до:
 
1. Институт за нуклеарне науке „Винча“, Лабораторија за заштиту од зрачења и заштиту животне средине „Заштита“, Београд, Винча, Михаила Петровића Аласа 12-14
О8-1/2012

ДЕКОНТАМИНАЦИЈА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1.1

Носилац овлашћења може да обавља деконтаминацију радне и животне средине без прибављања посебног одобрења од Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије (у даљем тексту: Агенција) у простору Института за нуклеарне науке „Винча“ и деконтаминацију радне средине за потребе других носилаца лиценце за радијационе делатности. За остале послове деконтаминације носилац лиценце је обавезан да прибави одобрење од Агенције.
20.05.2017

„Службени гласник РС”, бр. 55/2012
 
2. Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“, Винча, Београд, Мике Петровића Аласа 12-14
О8-1/2013

ДЕКОНТАМИНАЦИЈА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Носилац овлашћења може да обавља деконтаминацију радне и животне средине без прибављања посебног одобрења од Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије (у даљем тексту: Агенција) у простору Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије“ и деконтаминацију радне средине за потребе других носилаца лиценце за радијационе делатности. За остале послове деконтаминације носилац лиценце је обавезан да прибави одобрење од Агенције.
14.01.2018.

„Службени гласник РС”, бр. 20/2013
 

Управљање радиоактивним отпадом

  Правно лице:
Број лиценце:
Послови:
Важи до:
 
1. Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“ Винча, Београд, Мике Петровића Аласа 12-14
532-01-00428/2014-01

Лиценца за обављање нуклеарне активности – коришћење објекта за привремено складиштење радиоактивног отпада Х3 (укључујући коришћење хангара Х0 као спремишта за радиоактивни отпад)
26.02.2015

„Службени гласник РС”, бр. 44/2015
532-01-00427/2014-01

Лиценца за обављање нуклеарне активности – коришћење објекта за безбедно складиштење јаких извора зрачења БС
30.03.2015

„Службени гласник РС”, бр. 44/2015
 

 

 


Врх стране

  Систем правовремене најаве акцидента

20.4.2017

RER/9/138 - Enhancing Capacities in the Member States for Management of Decommissioning Projects, Meeting on Development of Benchmarking Materials Relating to the Planning and Costing of Research Reactor Decommissioning, 17–21 July 2017, Athens, Greece

20.4.2017

RER/6/034 – Applying Nuclear Techniques to Design and Evaluate Interventions to Prevent and Control Obesity in Adolescents in South-Eastern Europe, Regional Group Scientific Visit on Use of Stable Isotope Techniques in Nutrition Status Assessment in the Context of Overweight and Obesity on Quality Control and Assurance, 6–10 November 2017, Glasgow, Scotland, United Kingdom

7.4.2017

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Meeting on Technological Innovations for end-of-life Management of DSRS, 24-28 July 2017, Pretoria, South Africa

4.4.2017

RER/9/143 – Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities, Regional Workshop on Concepts and Designs of Low and Very Low Level Waste Disposal Facilities, 12–16 June 2017, Vilnius, Lithuania

29.3.2017

RER9/139 – Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities (Phase II), Training Course on Regulatory Oversight of Human and Organizational Factors, 3-7 July 2017, Tirana, Albania

29.3.2017

RER/9/141 – Improving National Infrastructures for Safety, Regional Workshop: Implementation of International Radioactive Material Transport Requirements, 2-6 October 2017, Sliema, Malta

29.3.2017

RER/9/135 – Strengthening Radiation Protection of Patients and Medical Exposure Control, Regional Workshop: Patient Safety in Radiotherapy, 12-16 June 2017, Sofia, Bulgaria

29.3.2017

RER9/139 – Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities (Phase II), Workshop on Regional Workshop on the Resolution of IRRS Mission Findings Involving Inspection and Enforcement Programmes, 17-21 July 2017, Yerevan, Armenia

21.3.2017

INT/9/183 – Overcoming the Barriers to Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Projects, Interregional Workshop on Stakeholder Involvement in Decision Making for Decommissioning and Environmental Remediation, 27-30 June 2017, Vienna, Austria

21.3.2017

RER/1/017 - Using Advanced Radiation Technologies for Materials Processing, Regional Training Course on Safe Operation of Gamma and E-beam Facilities for Radiation Processing, 26 - 30 June 2017, Belgrade, Serbia

15.3.2017

RER/9/141 – Improving National Infrastructures for Safety, Regional Workshop: Drafting School for Regulations – Radiation Safety Stream, 10-21 July 2017, Vienna, Austria

15.3.2017

RER/9/142 – Establishing Sustainable Education and Training Infrastructures for Building Competence in Radiation Safety, Regional Train the Trainers Course for Radiation Protection Officers of Medical and Industrial Facilities, 3 to 7 July 2017, Baku, Azerbaijan

13.3.2017

RER/7/008 – Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing QA/QC System for Environmental Radioactivity Monitoring, Regional Workshop on Sampling Procedures for Water and Sediment Sample, 26 - 30 June 2017, Kozloduy, Bulgaria

13.3.2017

RER9/143 – Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities, Workshop on Management of Institutional Radioactive Waste, 2-4 May 2017, Legnaro (Padova), Italy

6.3.2017

RER/7/008 – Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing QA/QC System for Environmental Radioactivity Monitoring, ALMERA (Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental Radioactivity) Regional Workshop on In Situ Methods for Contaminated Site Characterization, 22 - 26 May 2017, Kurchatov, Kazakhstan

3.3.2017

RER/9/137 – Enhancing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies, Regional Training Course on the Use of Decision-Making Modules for Remediation Measures in Animal Production Systems, 22-25 May 2017, Budapest, Hungary

1.3.2017

The Master Medical Physics Programme (MPMP) 2018-2019, 1 January 2018 until 31 December 2019

20.2.2017

RER9/143 – Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities, Workshop on the Characterization Methods for Raw and Conditioned Radioactive Waste, 12-16 June 2017, Bucharest, Romania

20.2.2017

RER/7/008 – Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing QA/QC System for Environmental Radioactivity Monitoring, Regional Workshop on the Links between Monitoring, Assessment of Exposures and Demonstration of Compliance with Radiological Criteria, 12 - 16 June 2017, Vienna, Austria

17.2.2017

RER9/139 – Strengthening Inspection Capabilities of the Regulatory Authorities (Phase II), Regional Training Course on Regulatory Oversight of Management for Safety and Management System, 15-19 May, Warsaw, Poland

8.2.2017

RER/1/017 - Using Advanced Radiation Technologies for Materials Processing, Regional Meeting to Complete the Harmonized Guidance Material and Protocols for Quality Control/Quality Assurance in Radiation Processing Management at the Regional Level, 29 May - 2 June 2017, Bobadela, Portugal

7.2.2017

RER/9/134 – Enhancing Safety in Accordance with the IAEA Action Plan on Nuclear Safety, Workshop on Safety Aspects of Long Term Operation of Nuclear Power Plants (SALTO), 24 - 26 April 2017 in Kiev, 27 - 28 April 2017 in Yuzhnoukrainsk, Ukraine

19.1.2017

RER/9/142 – Establishing Sustainable Education and Training Infrastructures for Building Competence in Radiation Safety, Train-the-Trainers Course for Radiation Protection Officers of Medical and Industrial Facilities, 8 - 12 May 2017, Athens, Greece

18.1.2017

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Interregional Coordination Meeting, 16 - 20 October 2017, Kuala Lumpur, Malaysia

18.1.2017

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Meeting on Emergency Preparedness Response (EPR) for predisposal and disposal SRS and DSRS facilities, 8 - 12 May 2017, Athens, Greece

13.1.2017

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Interregional Meeting on Transport Safety Standards and Processes for Radioactive Sources, 28 - 31 August 2017, Vienna, Austria

13.1.2017

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Interregional Training Course on Inventory Verification and Records Keeping, 5 - 9 June 2017, Havana, Cuba

13.1.2017

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Meeting on the development, revision and implementation of the safety case and safety assessment, 15 - 19 May 2017, Jakarta, Indonesia

13.1.2017

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Interregional Training Course on Methodologies and Requirements for Disposal of Disused Sealed Radioactive Sources (DSRS), 4 - 8 September 2017, Jakarta, Indonesia

13.1.2017

RER/6/033 – Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists), Regional Hands-on Training Course on Image Guided Radiation Therapy (IGRT), 5 to 9 April 2017, Haarlem, Netherlands

11.1.2017

RER/9/143 – Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities, Regional Workshop on Processing of Problematic Radioactive Waste Streams, 24-28 April 2017, Moscow, Russia

4.1.2017

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Practical hands on training on the management of Category 3-5 Disused Sealed Radioactive Sources (DSRS), 3 to 7 April 2017, Rabat, Morocco

4.1.2017

RER/9/134 – Enhancing Safety in Accordance with the IAEA Action Plan on Nuclear Safety, Regional Workshop on IAEA Safety Standards in Ageing Management and Safe Long Term Operation of Nuclear Power Plants, 7–10 March 2017, Ljubljana, Slovenia

4.1.2017

RER/5/022 - Establishing Genetic Control Programmes for Aedes Invasive Mosquitoes, Regional Training Course on Mosquito Detection, Surveillance, Data Recording and Analysis for Area-Wide Integrated Mosquito Management in the European Area, 3 - 7 April 2017, Valencia, Spain

29.12.2016

RER/6/035 – Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography and Positron Emission Tomography Hybrid Imaging Applications for Diagnosis of Chronic Diseases, including Cancer - IAEA/EANM Training Activities in 2017

20.12.2016

RER/9/139 – Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities (Phase II), Workshop on Regulatory Experience Feedback Related to Oversight of Human and Organizational Factors, 13 – 16 March 2017, Sofia, Bulgaria

16.12.2016

RER/6/034 – Applying Nuclear Techniques to Design and Evaluate Interventions to Prevent and Control Obesity in Adolescents in South-Eastern Europe, Regional Training Course on Assessment of Physical Activity using Accelerometers and Questionnaires, 22–26 May 2017, Podorica, Montenegro

16.12.2016

RER/6/032 – Strengthening Quality Assurance and Quality Control in Diagnostic X Rays, Regional Training Course on QC/QA and Dosimetry in Interventional Radiology, 17-21 February 2017, Lancaster, Udine, Italy

13.12.2016

INT9182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Interregional Workshop on Regulatory Review of the Post-Closure Safety of Disused Sealed Radioactive Sources Disposal, 12 - 16 June 2017, Buenos Aires, Argentina

13.12.2016

INT9/183 – Overcoming the Barriers to Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Projects, Practical Training Course on Planning and Implementation of Nuclear Facility Decommissioning and Remediation of Radioactively Contaminated Sites, 24 April – 5 May 2017, Argonne, USA

7.12.2016

RER/6/033 – Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists) - IAEA/ESTRO Regional Training Courses in 2017

7.12.2016

RER7008 - Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing Quality Assurance/Quality Control System for Environmental Monitoring, Regional Workshop on Environmental Monitoring, 27-31 March 2017, Paks, Hungary

6.12.2016

RER/6/034 – Applying Nuclear Techniques to Design and Evaluate Interventions to Prevent and Control Obesity in Adolescents in South-Eastern Europe, Regional Training Course on Assessment of Body Composition, including Analysis of Deuterium Enrichment by Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR) with Quality Assurance (QA), 6 - 10 March 2017, Tirana, Albania

28.11.2016

INT/9/183 – Overcoming the Barriers to Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Projects, Interregional Workshop on Decommissioning Planning and Cost Estimation for Decommissioning, 27-31 March 2017, Sydney, Australia

4.11.2016

RER9/138 – Enhancing Capacities in the Member States for Management of Decommissioning Projects, Workshop on Risk Management in Decommissioning, 27 February - 3 March 2017, Slavutich, Ukraine

20.10.2016

RER7008 - Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing Quality Assurance/Quality Control System for Environmental Monitoring, Long-term Fellowship on Radium in Water (Radiochemistry) and for the Long-term Fellowship on Gamma Object Management (Gamma Spectrometry), 30 January to 20 December 2017, Spiez, Switzerland

18.10.2016

RER/1/017 - Using Advanced Radiation Technologies for Materials Processing, Coordination and Review Meeting, 12 - 15 December 2016, Vienna, Austria

13.10.2016

INT9182 – Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Workshop on Implementation of a National cradle-to-grave Control System for Radioactive Sources, 13 - 17 March 2017, Vienna, Austria

13.10.2016

INT9182 – Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Meeting on the Implementation of Policies and Strategies for Radioactive Source (RS) and Disused Radioactive Sealed Source (DSRS) Management, 20 - 23 March 2017, Vienna, Austria

12.10.2016

RER/9/133-Strengthening Capacity for Harmonized Risk Assessment of Nuclear Facilities and Natural Hazards, Regional Training Course on Flood Safety for Nuclear Installations: from Hazard Assessment to Structural Analysis "HASANI", 28 November - 2 December 2016, Pavia, Italy

6.10.2016

RER/9/137 – Enhancing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies, Regional Workshop on Advanced Diagnosis and Control of Emerging Transboundary Animal Diseases, with Emphasis on Lumpy Skin Disease, 21-25 November 2016, Seibersdorf, Austria

6.10.2016

RER/6/035 - Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET/CT) Hybrid Imaging Applications for Diagnosis of Chronic Diseases, including Cancer - Regional Training Course on Nuclear Medicine: Update on State of the Art Infection/Inflammation Imaging, 12 - 14 December 2016, Rome, Italy

4.10.2016

RER/5/022 – Establishing Genetic Control Programmes for Aedes Invasive Mosquitoes, Regional Training Course on Mosquito Identification, Surveillance and Trapping Methods for Area-Wide Integrated Mosquito Management in the European Area, 23 - 27 January 2017, Seibersdorf, Austria

22.9.2016

INT/9/183 – Interregional Training Course on Environmental Impact Assessment (EIA) for Decommissioning and Environmental Remediation (D&ER) Projects, 20-24 February 2017, Lancaster, United Kingdom

22.9.2016

RER9/138 – Regional Workshop on Release of Decommissioning Material and Waste from Regulatory Control, 23 – 27 January 2017, Sofia, Bulgaria

16.9.2016

RER/9/140 – Regional Workshop on Implementation of GSR Part 3 Requirements for Technical Service Providers, 5-9 December 2016, Chisinau, Moldova

30.8.2016

INT/9/183 – Overcoming the Barriers to Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Projects, Interregional Workshop on Characterization and Inventory Management for Decommissioning, 5-9 December 2016, Karlsruhe, Germany

9.8.2016

RER/9/133 - Strengthening Capacity for Harmonized Risk Assessment of Nuclear Facilities and Natural, Regional Training Course on Seismic Safety for Nuclear Installations: from Hazard Assessment to Structural Analysis ʺHASANIʺ, 7-11 November 2016, Pavia, Italy

5.8.2016

RER9136 - Reducing Public Exposure to Radon by Supporting the Implementation and Further Development of National Strategies, Regional Workshop on Radon Risk Communication and Quality Assurance for the Measurement of Radon as Elements of a National Radon Action Plan, 5-9 December 2016, Riga, Latvia

4.8.2016

INT/9/183 - Overcoming the Barriers to Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Projects, Inter-Regional Workshop on Model Regulations for Decommissioning, 16 - 20 January 2017, Vienna, Austria

29.7.2016

RER/9/137 - Enhancing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies, Regional Workshop on Distribution of Radionuclides in Agricultural Facilities and Setting-up Mitigation Measures for the Animal Production Systems, 17 - 21 October 2016, Vienna, Austria

27.7.2016

RER/9/137 - Enhancing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies, Regional Training Course on Radiation Emergency Management, 3 - 21 October 2016, Traiskirchen, Austria

25.7.2016

RER/7/008 - Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing Quality Assurance/Quality Control System for Environmental Monitoring, Regional Workshop on Environmental Monitoring, 7 - 11 November 2016, Vilnius, Lithuania

22.7.2016

RER/7/008 - Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing Quality Assurance/Quality Control System for Environmental Monitoring, Regional Workshop on Interlaboratory Exercise on Determination of Surface Contamination by Handheld Equipment, 18 to 22 January 2017, Budapest, Hungary (Interlaboratory Exercise: November 2016, Data Evaluation Workshop: 18-22 January 2017)

21.7.2016

RER/6/033 – Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists), Regional Training Course on Brachytherapy Physics, 24 - 28 October 2016, Moscow, Russian Federation

18.7.2016

RER/7/008 - Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing Quality Assurance/Quality Control System for Environmental Monitoring, Regional Workshop and Proficiency Test on Determination of Low Activity Radio-Caesium in Freshwater, 8-10 February 2017 (Proficiency Test: September to December 2016), Vienna, Austria

18.7.2016

RER/6/033 – Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists), Regional Workshop on Quality Assurance Teams for Radiation Oncology, 31 October-4 November 2016, Vienna, Austria

12.7.2016

INT/9/182 - Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Source, Interregional Workshop: Code of Conduct and Guidance Implementation to Ensure Control of the Radioactive Sources During International Transfers, 1-4 November 2016, Sliema, Malta

8.7.2016

RER/1/015 – Apportioning Air Pollution Sources on a Regional Scale, Regional Training Course on Advanced Methods for Air Pollution Source Apportionment, 17-21 October 2016, Athens, Greece

8.7.2016

RER/1/015 – Apportioning Air Pollution Sources on a Regional Scale, Regional Workshop to Improve Harmonization of Technical Practices and Expand Analytical Capabilities, 10-13 October 2016, Tirana, Albania

7.7.2016

RER/9/141– Improving National Infrastructures for Safety, Regional Workshop: School on Drafting Regulations-Nuclear Safety Stream, 21 November-2 December 2016, Vienna, Austria

6.7.2016

RER/1/017 – Using Advanced Radiation Technologies for Materials Processing, Regional Training Course on Adoption of Quality Assurance (Q/A) and Quality Control (Q/C) Methods and Procedures for Inter-comparison of Radiation Dosimetry in Radiation Facilities for Process Control, 3 - 7 October 2016, Budapest, Hungary

1.7.2016

RER/6/032– Strengthening Quality Assurance and Quality Control in Diagnostic X-Rays, Regional Training Course on Quality Assurance (QA) and Quality Control (QC) in Diagnostic Radiology in a Digital Era, 19-23 September 2016, Ljubljana, Slovenia

29.6.2016

RER/6/033 – Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists), IAEA/AMPR Regional Training Courses

29.6.2016

RER/9/137– Enhancing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies, Regional Training Courses number 1 and number 2 on the Nuclear and Nuclear Related Techniques for Early and Rapid Detection and Confirmation of Pox Virus Infections in Animals, training course number 1 on 15-19 August 2016 and training course number 2 on 22-26 August 2016, Vienna, Austria

27.6.2016

RER/6/033– Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists), Regional Training Course on Medical Physics for Clinical Radiotherapy, 3 - 21 October 2016, Moscow, Russian Federation

27.6.2016

RER9/143 – Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities, Workshop on Modular Design and Operation of Mobile Processing and Storage Facilities for Small Users, 14 – 18 November 2016, Belgrade, Serbia

24.6.2016

RER/9/139– Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities (Phase II), Workshop on Inspection Methods, Techniques and Types Used by Member States to Oversee Management for Safety, 14 – 18 November 2016, Ljubljana, Slovenia

10.6.2016

RER/1/016 – Enhancing Use and Safety of Research Reactors, Train the Trainers Workshop on Methodology of the Eastern European Research Reactors Initiative Group Fellowship Training Course, 31 October – 4 November 2016, Vienna, Austria

3.6.2016

INT/9/182 – Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Practical hands on training on the management of Category 3-5 DSRS, 25-29.07.2016. Rabat, Maroko

3.6.2016

RER/6/033 – Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists), Regional Hands-on Training Course on VMAT Treatment Planning, 31 October – 4 November 2016, Haarlem, Netherlands

2.6.2016

RER/5/022 – Establishing Genetic Control Programmes for Aedes Invasive Mosquitoes, Regional Workshop to Present Respective Experiences with Invasive Mosquitoes and Synergize Future Activities, 22 - 26 August 2016, Vienna, Austria

25.5.2016

RER/9/133 – Strengthening Capacity for Harmonized Risk Assessment of Nuclear Facilities and Natural Hazards, Regional Workshop on Methods and Tools for Natural Hazard Assessment and Structural Analysis of Nuclear Facilities, 27 - 29 July 2016, Vienna, Austria

24.5.2016

RER/9/143 – Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities, Regional Seminar on Preparation of Waste Management Strategic Plans, 17 - 21 October 2016, Tbilisi, Georgia

18.5.2016

INT9182/9004/01 Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Interregional meeting on existing and new technologies for pre-disposal and disposal activities (focus on pre-disposal), 25-29 July 2016, Ljubljana, Slovenia

17.5.2016

INT/6/056- Supporting Quality Management Audits in Nuclear Medicine Practices (QUANUM), Interregional Training Course on Targeted Radionuclide Therapies, 31 October - 4 November 2016, Houston, Texas, United States of America

12.5.2016

RER/9/142– Establishing Sustainable Education and Training Infrastructures for Building Competence in Radiation Safety, Regional Workshop on National Strategies for Education and Training (E&T) in Radiation, Transport and Waste Safety: Policy Framework and Analysis of E&T Needs, 5 - 7 October 2016, Nicosia, Cyprus

10.5.2016

RER/1/016 – Enhancing Utilization and Safety of Research Reactors, Annual Meeting of the Europe Advisory Safety Committee for Research Reactors (EURASC), from 15 - 19 August 2016, Halden, Norway

9.5.2016

RER/9/138– Enhancing Capacities in the Member States for Management of Decommissioning Projects, Workshop on Decommissioning of Small Medical, Industrial and Research facilities, 29 August - 2 September 2016, Tirana, Albania

20.4.2016

RER/6/035 – Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET/CT) Hybrid Imaging Applications for Diagnosis of Chronic Diseases, including Cancer - Regional Training Course on Hybrid Imaging: PET/CT in Oncology, 3 - 8 October 2016, in Riga and Liepaja, Latvia

20.4.2016

RER/6/035 – Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET/CT) Hybrid Imaging Applications for Diagnosis of Chronic Diseases, including Cancer - Regional Training Course on Neuroimaging, 6 - 9 September 2016, Ljubljana, Slovenia

4.4.2016

RER/9/142 - Regional Postgraduate Educational Course on Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources, 3 October - 16 December 2016 and 23 January - 14 April 2017, Minsk, Belarus

21.3.2016

RER/1/017- Using Advanced Radiation Technologies for Materials Processing, Regional Training Course on the Implementation and Maintaining of Quality Management System (QMS) in Radiation Processing Facilities, 23-27 May 2016, Magurele, Romania

21.3.2016

RER/6/032 – Strengthening Quality Assurance and Quality Control in Diagnostic X Rays: Phase II, upcoming Regional Workshop on the Implementation QA Program - QUAADRIL, 29 August – 2 September 2016, Athens, Greece

21.3.2016

RER/9/141 – Improving National Infrastructures for Safety, Regional Workshop: School on Drafting/Reviewing Regulations, 8-19 August 2016, Vienna, Austria

15.3.2016

RER/9/137 - Enhancing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies (Component: Re-enforcing Veterinary Authorities to Respond to Nuclear Emergencies), Regional Workshop to Review International Emergency Preparedness and Response Standards, and Examine Veterinary Authority Participation in the National Coordination Mechanism, 23-27 May 2016, Vienna, Austria

11.3.2016

RER/9/139 - Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities (Phase II), Regional Workshop on the Use of Graded Approach when Establishing and Implementing an Inspection Programme, 11-15 July 2016, Chisinau, Republic of Moldova

10.3.2016

RER/7/008 – “Strengthening Capabilities for Radionuclide Measurement in the Environment and Enhancing Quality Assurance/Quality Control System for Environmental Monitoring”, Karlsruhe, Germany, 25-29 July 2016

25.2.2016

RER9/140 Strengthening Protection of Radiation Workers and Occupational Exposure Monitoring, Regional Training Course on Occupational Radiation Protection Programmes and Safety Culture, 30 May – 3 June 2016, Vilnius, Lithuania

24.2.2016

RER/9/143 Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities, Regional Workshop on Regulatory Requirements (Framework/Basis and Interactions) to Ensure Safe Management of Radioactive Waste (Predisposal and Disposal) for Operators and Regulators, 18-22 July 2016, Istanbul, Turkey

23.2.2016

RER/9/136 Reducing Public Exposure to Radon by Supporting the Implementation and Further Development of National Strategies, Regional Workshop on Radon in Workplaces as an Element of a National Radon Action Plan, 23-27 May 2016, Tallinn, Estonia

18.2.2016

RER9/142 “ Establishing Sustainable Education and Training Infrastructures for Building Competence in Radiation Safety ”, Train the Trainers Course for Radiation Protection Officers of Medical and Industrial Facilities, 27 June - 1 July 2016, Bishkek, Kyrgyzstan

17.2.2016

INT/9/183 “Overcoming the Barriers to Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Projects”, Training Course on Planning and Implementation of Nuclear Facility Decommissioning and Remediation of Radioactively Contaminated Sites, Argonne National Laboratory, Argonne, IL, USA, 11 to 22 April 2016.

9.2.2016

RER9/143 “Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities”, to be held in Bucharest, Romania from 23-27 May 2016., Workshop on Waste Acceptance Criteria Development and Use, 23-27 May 2016, Bucharest, Romania

29.1.2016

RER/9/143 – Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities, Workshop on Radioactive waste management program alignment with national policy, disposal options and waste acceptance criteria, Vienna, Austria, from 4 to 8 April 2016.

22.1.2016

RER/9/143, Enhancing Radioactive Waste Management Capabilities, Workshop on Technical requirements to fulfil national obligations towards International Legal Instruments, 21-24 March 2016 in Vienna, Austria.

21.1.2016

RER/6/035 – Strengthening SPECT/CT and PET/CT Hybrid Imaging Applications for Diagnosis of Chronic Deseases, including Cancer, Schedule of EANM Training Courses in 2016

18.1.2016

INT9182, Sustaining Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources, Interregional Training Course on the Management of Disused Sealed Radioactive Sources, from their Collection to their Predisposal and Disposal, 21 to 24 March 2016 in Vienna, Austria.

13.1.2016

RER/6/032 –Strengthening Quality Assurance and Quality Control in Diagnostic X-rays, Workshop for the Development of Harmonized QC Protocols for Diagnostic Radiology, Vienna, Austria, from 18 to 22 April 2016.

18.12.2015

RER/6/032 – Strengthening Quality Assurance and Quality Control in Diagnostic X rays: Phase II, Regional Training Course (Joint IAEA-ICTP workshop) on Computed Tomography: Quality Control, Dosimetry and Optimization, Trst, Italija, od 2. do 13. maja 2016.

14.12.2015

RER/6/033 – Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologists, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists), IAEA/ESTRO Regional Training Courses

9.11.2015

RER/1/013 Supporting Air Quality Management (Phase II), IAEA Final Assessment Meeting, Beč, Austrija, od 25. do 29. januara 2016.

26.10.2015

RER/6/029 – Improving Radiotherapy Services through Strengthened Knowledge of Radiation Oncologists and Radiation Therapists, Regional Follow-up Workshop on Education of RTTs in Europe: Progress Achieved and Action Plan for the Future, Beč, Austrija, od 14. do 16. decembra 2015.

8.10.2015

Project RER/0/039 – Extending and Diversifying the Application of Nuclear Technology in Cultural Heritage, Regional Training Course on Recent Developments in Irradiation Technology for Cultural Heritage Preservation and Restoration for Junior Specialists, Magurele-Ilfov, od 7. do 11. decembra 2015.

21.9.2015

RER/9/111 - Establishing a Sustainable National Regulatory Infrastructure for Nuclear and Radiation Safety, Regional Workshop on New International Transport Requirements, Ljubljana, Slovenija, od 7. do 11. decembra 2015.

10.9.2015

RER/1/007 - Enhancing Use and Safety of Research Reactors through Networking, Coalitions and Shared Best Practices, Research Reactors Regional Project Review Meeting, Vienna, Austria, from 26-29 January 2016

2.9.2015

Project RER/9/110-Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities, Regional Workshop on Lessons Learnt and Improvement Achieved in the Area of Regulatory Inspection, Vienna, Austria, from 7-11 December 2015

2.9.2015

RER/6/031- Strengthening Medical Physics in Radiation Medicine, Regional Hands-on Training Course on IMRT, VMAT and SABR Treatment Planning, Haarlem, Netherlands, from 2 to 6 November 2015.

28.8.2015

RER/1/014 - Introducing and Harmonizing Standardized Quality Control Procedures for Radiation Technologies, Regional Workshop on Uncertainty Assessment in Dose Calculation in Radiation Processing, Budapest, Hungary, 9-11 November 2015

28.8.2015

RER/0/039 - Extending and Diversifying the Application of Nuclear Technology in Cultural Heritage, Regional Stakeholder Workshop on Nuclear Technology for Cultural Heritage Characterization and Preservation, Vienna, Austria, 28-30 October 2015

19.8.2015

RER/9/109 “Strengthening Education and Training Infrastructures and Building Competence in Radiation Safety”, Regional Workshop on Consultative Meeting of Policy-Decision Makers on the Establishment of a National Strategy for Education and Training in Radiation, Transport and Waste Safety, Beč, Austrija, od 16. do 17. decembra 2015.

14.8.2015

RER/9/120 - Supporting Decommissioning Implementation for Facilities Using Radioactive Material, Regional Workshop on Lessons Learned from Decommissioning of Nuclear Facilities, Beč, Austrija, od 16. do 18. decembra 2015.

29.7.2015

RER/9/120 Supporting Decommissioning Implementation for Facilities Using Radioactive Material, Regional Workshop on Management of Waste from Decommissioning, Karlsrue, Nemačka, od 23. do 27. novembra 2015.

24.7.2015

RER/9/121-Supporting Environmental Remediation Programmes, Regional Workshop on Use of Engineered Barriers in Environmental Remediation Works, Dušanbe, Tadžikistan, od 16. do 20. novembra 2015.

21.7.2015

RER/9/128 – Strengthening National Capabilities for Radiological Protection of Workers and Occupational Exposure Control, Regional Training Course on Quality Management Systems for Technical Services, Vilnjus, Litvanija, od 19. do 23. oktobra 2015.

21.7.2015

RER/9/111 - Establishing a Sustainable National Regulatory Infrastructure for Nuclear and Radiation Safety, Regional Workshop on Implementation of a Graded Approach to Regulatory Oversight, Beč, Austrija, od 2. do 4. novembra 2015.

16.7.2015

RER/1/007 “Enhancing Use and Safety of Research Reactors through Networking, Coalitions and Shared Best Practices”, Regional Meeting on Applications of the Code of Conduct on Safety of Research Reactors, Lisabon, Portugal, od 2. do 6. novembra 2015.

2.7.2015

INT/9/175 - Promoting safe and efficient clean-up of radioactively contaminated facilities and sites, Interregional Workshop on Good Practices on NORM Residues and Waste Management, Kuala Lumpur, Malezija, od 19. do 23. oktobra 2015.

2.7.2015

RER/6/026 - Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET)/CT Hybrid Imaging Applications for Chronic Disease Diagnosis, Regional Training Course on Management of Thyroid and Parathyroid Diseases, Limasol, Kipar, od 9. do 13. novembra 2015.

30.6.2015

INT9176 “Strengthening Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources in the Mediterranean Region”, Interregional Meeting on School of Drafting Regulations on Disposal of Disused Sealed Radioactive Sources using Borehole Disposal Concept, Ljubljana, Slovenija, od 16. do 27. novembra 2015.

18.6.2015

RER/6/028 – Establishing Quality Assurance/Quality Control in X Ray Diagnostics, Regional Training Course on Patient Dosimetry in Diagnostic Radiology, Budimpešta, Mađarska, od 23. do 27. novembra 2015.

11.6.2015

RER/9/111 - Establishing a Sustainable National Regulatory Infrastructure for Nuclear and Radiation Safety, Regional Workshop: School on Drafting Regulations, Beč, Austrija, od 19. do 30. oktobra 2015.

4.6.2015

RER/9/132 – Strengthening Member State Technical Capabilities in Medical Radiation Protection, Group Scientific Visit on Optimization of Radiation Protection in Medical Imaging for Pregnant and Paediatric Patients, Heraklion, Krit, Grčka od 23. do 27. novembra 2015.

4.6.2015

RER/9/121 – Supporting Environmental Remediation Programmes, Regional Workshop on Closure and Long Term Care and Maintenance of Sites after Remediation, Baku, Azerbejdžan, od 7. do 11. septembra 2015.

3.6.2015

RER/9/132 – Strengthening Member State Technical Capabilities in Medical Radiation Protection, Regional Train the Trainers Course on Radiation Protection in Diagnostic and Interventional Radiology, Sankt Peterburg, Ruska Federacija, od 28. septembra do 2. oktobra 2015.

1.6.2015

RER/9/128 – Strengthening National Capabilities for Radiological Protection of Workers and Occupational Exposure Control, Regional Training Course on Occupational Radiation Protection in NORM Industries, Prag, Češka Republika, od 7. do 11. septembra 2015.

29.5.2015

RER/9/107 – Strengthening Radioactive Waste Management Capabilities, Regional Workshop on Waste Characterization to Promote Waste Minimization, Waste Recycle and Reuse, Waste Exemption, Waste Clearance and Determination of Very Low Level and Mixed Waste, Aktau, Kazahstan, od 08. do 11. septembra 2015.

29.5.2015

RER/9/107 – Strengthening Radioactive Waste Management Capabilities, Regional Workshop to Assess Achievements in Strengthening Radioactive Waste Management Capabilities, Beč, Austrija, od 27. do 30. oktobra 2015.

25.5.2015

RER/6/028 – Establishing Quality Asssurance/Quality Control in X-Ray Diagnostics, Regional Training Course on Quality Asssurance/Quality Control (QA/QC) Procedures for Planar Imaging, Osijek, Hrvatska, od 7-11. septembra 2015.

19.5.2015

RER/9/107 – Strengthening Radioactive Waste Management Capabilities, Regional Workshop on Quality Management Systems in Managing Radioactive Waste and Spent Fuel Facilities/Projects – Small Programmes, Atina, Grčka, od 14. do 18. septembra 2015.

12.5.2015

RER/9/107 Regional Workshop on the Regulatory Review of the Safety Case and Safety Assessment for the Safe Management of Radioactive Waste, Beč, Austrija, od 28. septembra do 02. oktobra 2015.

3.4.2015

INT/9/175 Promoting Safe and Efficient Clean-up of Radioactively Contaminated Facilities and Sites, Inter-Regional Workshop on Characterization, Measurement, Sampling, Geostatistics for Site and Building Remediation, Marcoule, Francuska, od 06. do 10. jula 2015.

12.3.2015

RER/6/031 - "Strengthening Medical Physics in Radiation Medicine", Regional Meeting on Medical Physics in Europe: Current Status and Future Perspectives, Beč, Austrija 7. do 8. maja 2015.

6.3.2015

RER/9/110-Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities, Regional Train-the-Trainer Course on Regulatory Oversight of Licencees’ Human and Organizational Factors, Kišinjev, Republika Moldavija, od 22. do 26. juna 2015.

27.2.2015

RER/1/014 – Introducing and Harmonizing Standardized Quality Control Procedures for Radiation Technologies, Training Course on Dosimetry at Electron Bean Facilities, Varšava, Poljska od 11. do 15. maja 2015.

26.2.2015

RER/9/109 – Strengthening Education and Training Infrastructure, and Building Competence in Radiation Safety, Regional Train-the-Trainers Course for Radiation Protection Officers, Lisabon, Portugal, od 15. do 19. juna 2015.

25.2.2015

RER/9/122 Supporting Safe Management of Uranium Production Legacy Sites, Regional Workshop on the Application of Technologies for Specific Remediation Conditions at Uranium Production Legacy Sites, Denver, Kolorado, Sjedinjene Američke Države, 15. do 20. juna 2015.

24.2.2015

RER/6/028 – Establishing Quality Assurance/Quality Control in X Ray Diagnostics, Regional Training Course on Quality Assurance /Quality Control (QA/QC) for Radiographers Working in Diagnostic Radiology, Prag, Češka Republika, od 18. do 22. maja 2015.

24.2.2015

RER/9/120 - Supporting Decommissioning Implementation for Facilities Using Radioactive Material, Regional Workshop on Decommissioning of Soviet RADON-type Radioactive Waste Disposal Facilities, Talin, Estonija, 18. do 22. maja 2015.

18.2.2015

RER/9/121 – Supporting Environmental Remediation Programmes, Regional Workshop on Groundwater Hydrology and Remediation, Oš, Kirgistan, od 11. do 15. maja 2015.

18.2.2015

INT/9/175 Promoting Safe and Efficient Clean-up of Radioactively Contaminated Facilities and Sites, Interregional Meeting on the Coordination of Project INT/9/176 and on the Technical Options for Disposal of Radioactive Sources, Marakeš, Maroko, od 13. do 17. aprila 2015.

11.2.2015

RER/1/007 “Enhancing Use and Safety of Research Reactors through Networking, Coalitions and Shared Best Practices”, Annual Meeting of the European Advisory Safety Committee for Research Reactors (EURASC), Budimpešta, Mađarska, od 8. do 12. juna 2015.

11.2.2015

RER/9/127 “Establishing Enhanced Approaches to the Control of Public Exposure to Radon”, Regional Workshop on the Measures to Control Radon Indoor Levels and Inter-Comparison Testing of Radon Active Monitors, Prag, Češka, od 29. juna do 02. jula 2015.

9.2.2015

RER/6/026 – Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET)/CT Hybrid Imaging Applications for Chronic Disease Diagnosis, Regional Training Course on Hybrid Imaging: SPECT/CT and PET/CT, Beograd, Srbija, od 18. do 22. maja 2015.

4.2.2015

INT/9/175 Promoting Safe and Efficient Clean-up of Radioactively Contaminated Facilities and Sites, Inter-Regional Training Course on Planning and Implementation of Nuclear Facility Decommissioning and Remediation of Radioactively Contaminated Sites, Argonu, Ilinois, Sjedinjene Američke Države, od 13. do 24. aprila 2015.

3.2.2015

RER/6/026 - Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET)/CT Hybrid Imaging Applications for Chronic Disease Diagnosis

3.2.2015

RER/9/107 – Strengthening Radioactive Waste Management Capabilities, Regional Workshop on Methodology for Development of Safety Assessment for Storages and Repositories, Krasnojarsk, Ruska federacija, od 15. do 19. juna 2015.

21.1.2015

C7-RLA-6.072-007 Training Course on the Selection, Acceptance, Commissioning and Maintenance of Equipment in Radiotherapy, Houston, Texas, USA, 18 - 29 May 2015.

21.1.2015

RER/6/029 – Improving Radiotherapy Services through Strengthened Knowledge of Radiation Oncologists and Radiation Therapists, and RER/6/031- Strengthening Medical Physics in Radiation Medicine.

8.1.2015

RER/6/028 – Establishing Quality Assurance/Quality Control in X Ray Diagnostics, Regional Workshop for the Development of Guidelines and Criteria for Regional Centres of Competence for Quality Assessment /Quality Control in Diagnostic Radiology, Beč, Austrija, od 13. do 16. aprila 2015.

8.1.2015

RER/9/107 – Strengthening Radioactive Waste Management Capabilities, Regional Workshop on Pre-treatment and Treatment of Low and Intermediate Level (L & IL) Radioactive Waste with Focus on Radioactive Waste from NPP Operation and Decommissioning, Kozloduj, Bugarska od 20. do 24. aprila 2015.

8.1.2015

RER/9/132 – Strengthening Member State Technical Capabilities in Medical Radiation Protection, Regional Training Course on Radiation Protection for Vascular Surgeons, Ljubljana, Slovenija, od 18. do 20. marta 2015.

29.12.2014

RER/9/121-Supporting Environmental Remediation Programmes, Regional Training Course on Remediation Design and Long-Term Performance Assessment, Beč, Austrija, od 13. do 17. aprila 2015.

17.12.2014

INT9176 “Strengthening Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources in the Mediterranean Region”, Interregional Meeting to Share Experiences on the Implementation of the IAEA Guidance on the Import and Export of Radioactive Sources (INT9176-9032-01), Beč, Austrija, od 10. do 12. marta 2015.

16.12.2014

INT/9/175 Promoting Safe and Efficient Clean-up of Radioactively Contaminated Facilities and Sites, Inter-Regional Workshop on Characterization and Decontamination Techniques for Hot Cell Facilities, Serpong, Indonezija, od 4. do 8. maja 2015.

1.12.2014

RER/9/127 “Establishing Enhanced Approaches to the Control of Public Exposure to Radon”, Regional Workshop on Communication Strategies in the Control of Public Exposure to Radon, Talin, Estonija, od 16. do 18. marta 2015.

10.11.2014

INT9176 “Strengthening Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources in the Mediterranean Region”, Interregional Training Course on Technical Requirements to Fulfil National Obligations in Terms of International Legal Instruments (Joint Convention, Code of Conduct and EU Directives), Tunis, Tunis, od 16. do 20. februara 2015.

20.10.2014

INT/9/175 - Promoting Safe and Efficient Clean-up of Radioactively Contaminated Facilities and Sites, Inter-Regional Workshop on the Groundwater Pollution, Hydrology and Remediation, Beč, Austrija, 15-19. decembar 2014.

14.10.2014

RER/9/120 – Supporting Decommissioning Implementation for Facilities Using Radioactive Material, Regional Workshop on Experiences in Radiological Characterization and Activation Calculations, Visaginas, Litvanija, od 15. do 19. decembra 2014.

13.10.2014

RER/9/132 – Strengthening Member State Technical Capabilities in Medical Radiation Protection, Regional Workshop on Strengthening Member States’ National Systems for Safety in Medical Exposure in Line with the Revised International Basic Safety Standards, Taškent, Uzbekistan, od 16. do 19. decembra 2014.

30.9.2014

RER/9/122 – Supporting Safe Management of Uranium Production Legacy Sites, Regional Training Course on Human and Environmental Risk Assessment for Uranium Production Legacy Sites, Beč, Austrija, od 8. do 11. decembra 2014.

23.9.2014

RER/9/121 – Supporting Environmental Remediation Programmes, Regional Workshop on Review of Progress and Challenges faced by Participating MS's of TC RER/9/121 in Implementing ER Projects, Beč, Austrija od 8. do 12. decembra 2014.

23.9.2014

RER/1/014 - Introducing and Harmonizing Standardized Quality Control Procedures for Radiation Technologies, Regional Training Course on Safe Operation of Irradiation Facilities, Varšava, Poljska, od 1. do 5. decembar 2014.

12.9.2014

RER/9/122 - Supporting Safe Management of Uranium Production Legacy Sites, Regional Workshop on Site-Specific Monitoring for Uranium Production Legacy Sites, Chemnitz, Nemacka, 1-4. decembar 2014.

12.9.2014

RER/9/132 - Strengthening Member State Technical Capabilities in Medical Radiation Protection, Regional Workshop on Strengthening Member States' National Systems for Safety in Medical Exposure in line with the Revised International Basic Safety Standards, Prag, Ceska Republika, 9-12. decembar 2014.

28.8.2014

RER/9/110 – Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities, Regional Training Course on Regulatory Oversight of Licencees’ Human and Organizational Factors and Integrated Management Programmes, Bukurešt, Rumunija, 15 - 19. decembar 2014.

25.8.2014

RER/9/121 – Supporting Remediation in European Member States, Regional Workshop on Technology Selection and Deployment in Environmental Remediation Projects, Obninsk, Ruska Federacija, 10-14. novembar 2014.

25.8.2014

RER/9/121 – Supporting Remediation in European Member States, Regional Workshop on Element 6: General Contents of a Remediation Plan, Bukurešt, Rumunija, 06-10. oktobar 2014.

20.8.2014

RER/6/026 - Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET)/CT Hybrid Imaging Applications for Chronic Disease Diagnosis, Regional Training Course on Basics of Clinical PET/CT, Debrecen, Mađarska, 26-30. januara 2015.

20.8.2014

RER/0/039 - Extending and Diversifying the Application of Nuclear Technology in Cultural Heritage, Regional Workshop on Nuclear Laboratories Offering Transnational Access for Cultural Heritage Preservation, Beč, Austrija, 17-18. novembar 2014.

20.8.2014

RER/9/111 - Establishing a Sustainable National Regulatory Infrastructure for Nuclear and Radiation Safety, Regional Workshop: School for Drafting Regulations, Beč, Austrija, 3-14. novembar 2014.

11.8.2014

RER/1/013 – Supporting Air Quality Management (Phase II), Regional Training Course on Methods and Models to Assess Transboundary Transport of Atmospheric Air Particulate Matter, Debrecen, Mađarska, 13 -17. oktobar 2014.

30.7.2014

RER/9/107 – Strengthening Radioactive Waste Management Capabilities , Regional Workshop on Treatment and Conditioning of Low and Intermediate Level (L & IL) Radioactive Solid Waste, Tbilisi, Georgia, 13 -17 .oktobar 2014.

16.7.2014

INT/9/175 Promoting Safe and Efficient Clean-up of Radioactively Contaminated Facilities and Sites, Interregional Workshop on Technologies for Nuclear Decommissioning Projects, Karlsruhe, Nemačka, od 27. do 31. oktobra 2014.

16.7.2014

INT/9/175 Promoting Safe and Efficient Clean-up of Radioactively Contaminated Facilities and Sites, Interregional Workshop on Environmental Impact Assessment for Decommissioning of Nuclear Installations, Ispra, Italija 1 -5. septembar 2014.

7.7.2014

RER/6/026 - Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET)/CT Hybrid Imaging Applications for Chronic Disease Diagnosis, Regional Training Course on Hybrid Imaging: SPECT/CT and PET/CT, Pärnu, Estonia, 06 -11 oktobar 2014.

7.7.2014

INT/9/176 – Strengthening Cradle-To-Grave Control Of Radioactive Sources In The Mediterranean Region, Interregional Meeting on the Principles for Managing High-Activity Disused Sealed Radioactive Sources (INT9176-9016-01), Skoplje, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, 24. - 28. novembar 2014.

7.7.2014

RER/9/130 - Strengthening and Harmonizing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies, Regional Training Course on Public Communications during an Emergency, Dushanbe, Tajikistan, 13 -17 oktobar 2014.

7.7.2014

RER/2/011 – Enhancing Energy Planning, Nuclear Power Infrastructures and Nuclear Safety Oversight for Countries Considering, Developing or Expanding Nuclear Power Programmes, Workshop on Regional and Trans-boundary Energy Issues and Cooperation in Nuclear Power Programmes: Stakeholder Involvement, Bukurešt, Rumunija, od 2. do 5. septembra 2014.

24.6.2014

INT/9/175 Promoting Safe and Efficient Clean-up of Radioactively Contaminated Facilities and Sites, Interregional Workshop on Use of Engineered Barriers in Environmental Remediation Works, Beč, Austrija, 6 - 10 oktobar 2014.

23.6.2014

RER/9/109 – Strengthening Education and Training Infrastructures and Building Competence in Radiation Safety, Regional Workshop on Establishing a National Strategy for Education and Training in Radiation Transport and Waste Safety, Sarajevo, Bosna I Hercegovina, od 4. -7.novembra 2014.

20.6.2014

RER/9/127 “Establishing Enhanced Approaches to the Control of Public Exposure to Radon”, Regional Training Course on Developing and Implementing National Programmes for the Control of Public Exposure to Radon, Sofija, Bugarska, 13-17 oktobar 2014.

6.6.2014

RER/9/109 – Strengthening Education and Training Infrastructures and Building Competence in Radiation Safety, Postgraduate Educational Course on Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources, Aghia Paraskevi, Grčka, od 6. oktobara 2014. do 27. marta 2015.

26.5.2014

RER/0/035 – ‘Supporting Enhanced Sustainability of Programme Activities’, Regional Workshop on Sustainable Energy Development combined with Participation in the 22nd International Conference on Nuclear Engineering (ICONE), Prag, Republika Češka, 4 -11 jul 2014.

12.5.2014

RER/6/028 – Establishing Quality Assurance/Quality Control in X Ray Diagnostics, Regional Workshop on Procedures and Guidelines for Quality Assurance /Quality Control of Diagnostic Equipment under, Beč, Austrija, 29-31. jul 2014.

24.4.2014

INT/9/176 – Strengthening Cradle-To-Grave Control Of Radioactive Sources In The Mediterranean Region, Interregional Training Course on the Conditioning of High Activity Disused Sealed Radioactive Sources Using the Mobile Hot Cell, Pelindabi, Južna Afrika , 08 – 12. septembar 2014.

11.4.2014

RER/9/128 - Strengthening National Capabilities for Radiological Protection of Workers and Occupational Exposure control, Regional Training Course on Assessment of Occupational Exposure Due to External Sources of Radiation, Krakov, Poljska, 22- 26. Septembar 2014.

10.4.2014

RER/9/110 - "Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities", Regional Training Course on Integrated Approach for Regulatory Inspection, Budimpešta, Mađarska, 30. jun - 04. jul 2014.

3.4.2014

RER/9/110 - "Strengthening the Inspection Capabilities and Programmes of the Regulatory Authorities", Regional Workshop to Analyse Pros and Cons of Adopting Human Organizational Factors and Integrated Management System Programmes, Bukurešt, Rumunija, 02 - 06. jun 2014.

26.3.2014

RER1/014 - Introducing and Harmonizing Standardized Quality, Regional Training Course on IAEA Validation and Process Control for Gamma Radiation Processing, Budimpešta, Mađarska, 23 - 27. jun 2014

25.3.2014

RER/9/109 - Strengthening Education and Training Infrastructures and Building Competence in Radiation Safety, Regional Workshop on Establishing a National Strategy for Education and Training in Radiation Transport and Waste Safety, Astana, Kazahstan, 24- 27. jun 2014.

25.3.2014

RER/1013 Supporting Air Quality Management (Phase II), Regional Training Course on Sourse Identification and Apportionment of Air Particulate Matter, Lisabon, Portugal, 02- 06. Jun 2014.

25.3.2014

INT9176 “Strengthening Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sources in the Mediterranean Region”, Interregional Training Course on the Management of Radioactive Lightning Rods and Low Activity Disused Sealed Radioactive Sources (DSRS), Including a Practical Demonstration of Conditioning Procedures, Podgorica, Crna Gora 24 - 26. jun 2014.

21.3.2014

RER/9/120 - Supporting Decommissioning Implementation for Facilities Using Radioactive Material, Regional Workshop on Decommissioning of Soviet Type Research Reactors, Bucharest-Magurele, Rumunija, 19- 23. maj 2014.

13.3.2014

RER/9/122 – Supporting Safe Management of Uranium Production Legacy Sites - Regional Workshop on Long Term Monitoring and Surveillance Plans (LTSP) for Uranium Production Legacy Sites (UPLS), Bessines-sur-Gartempe, Francuska, 12-15 Maj 2014.

13.3.2014

RER/9/128 –Strengthening National Capabilities for Radiological Protection of Workers and Occupational Exposure Control, Regional Training Course on Assessment of Occupational Exposure due to Intakes of Radionuclides, Atina, Grčka, 2-6 Jun 2014.

7.3.2014

RER/0/039 – Extending and Diversifying and Application of Nuclear Technology in Cultural Heritage - Regional Training Course for End-users in Nuclear Techniques for the Analysis of Ceramic Objects, Tirana, Albania 26-30 May 2014

6.3.2014

RER/6/026 – Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET)/CT Hybrid Imaging Applications for Chronic Disease Diagnosis - Regional Training Course on Hybrid Imaging: SPECT/CT and PET/CT, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 16 - 20 Jun 2014

4.3.2014

RER/9/107 – Strengthening Radioactive Waste Management Capabilities - Regional Workshop on Modular Design of Processing and Storage Facilities including Disused Sealed Radioactive Sources, Safety Assessment (SAFRAN) Operating Principles and Procedures and Quality Assurance (Management System) for Low Volume of LLW

14.2.2014

RER/9/130 – Strengthening and Harmonizing National Capabilities for Response to Nuclear and Radiological Emergencies - Regional Training Workshop on Application of the Revised IAEA Safety Standards in Emergency Exposure Situations, Vilnius, Lithuania, 26 - 29 May 2014

11.2.2014

RER/6/029 – Improving Radiotherapy Services through Strengthened Knowledge of Radiation Oncologists and Radiation Therapists and RER/6/031 - Strengthening Medical Physics in Radiation Medicine

10.2.2014

INT9176 Interregional Meeting on the IAEA Methodology and SAFRAN, Aghia Paraskevi, Greece, 23 to 27 June 2014

10.2.2014

RER/6/026 – Strengthening Single Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography (SPECT/CT) and Positron Emission Tomography (PET)/CT Hybrid Imaging Applications for Chronic Disease Diagnosis

21.1.2014

RER9127 - Regional WS on Review of Radon Programmes in Europe MSs, Vienna, Austria, 22-25 april 2014

12.12.2013

RER9107 9007 01 Invitation to Workshop for Regulators on the Organization and Implementation of the Review of the Safety Case and Safety Assessment, Tirana, Albania, 24-28 March 2014.

4.11.2013

RER1007 9012 01 Invitation to Project Review Meeting, Vienna, Austria, 10-14 February 2014.

11.10.2013

RER/9/122 Regional Workshop on Completion Reports for Uranium Production Legacy Sites - Supporting Safe Management of Uranium Production Legacy Sites, Vienna, Austria, 11-13 December 2013.

25.09.2013

Annual Plenary Meeting of the Data Analysis and Collection for Costing of Research Reactor Decommissioning (DACCORD) Project from 9 to 13 December 2013 in Vienna Austria

25.09.2013

INT/6/056 - Supporting Quality Management Audits in Nuclear Medicine Practices (QUANUM), to be held in Singapore, Singapore, 16-20 December 2013.

18.09.2013

RER/6/026-Regional Training Course on Hybrid Imaging: SPECT/CT and PET/CT in Pisa, Italy, 2-6 December 2013

30.08.2013

RER/9/107 9006 01 Regional Workshop on Radioactive Waste Management Financing Schemes Infrastructure Planning / Building for RW and SFW Management and Strategy Implementation, Vienna, AUS, 2-6 dec 2013

27.08.2013

RER/1/011 - Introducing and Harmonizing Standardized Procedures for Radiation Technologies - Regional Training Course on Microbiological Aspects of Sterilization Validation Process, Lisbon, Portugal, 2-6 December 2013

23.08.2013

625-T2-TM-44924 Annual Forum of the International Decommissioning Network (IDN), 12-13 November 2013, Vienna Austria

23.08.2013

652-T2-TM-44940 Plenary Meeting of the Network on Environmental Management and Remediation (ENVIRONET), 12-13 November 2013, Vienna, Austria

22.08.2013

J0-TR-45669 Regional Training Course on Security in the Transport of Radioactive Material, Karlsruhe Germany, 4-8 November 2013

19.08.2013

RER/9/111 - Regional Workshop – School for Drafting Regulations on Nuclear Safety under the framework of TC Project, Vienna, Austria from 25 November – 6 December 2013

19.08.2013

J9-TM-44962 Second Technical Meeting on Modeling and Data for Radiological Impact Assessments (MODARIA) in Vienna Austria from 11 to 15 November 2013

19.08.2013

C3 RER6023/9001/ 01, Regional Workshop on Harmonizing Quality Audit in Radiotherapy and Promoting the Concept of Audit in Member States, Vienna, Austria, 16-18 December 2013

19.08.2013

RER/1/008/9002/01-Regional Workshop on Interpretation of Data from Atmospheric Particulate matter (APM) Transboundary Movements and Review of Project Achievements, Vienna, Austria, 11-15 November 2013

25.07.2013

RER/9/096 - Meeting on Progress and Feedback of IAEA Schools of Drafting Regulations, Vienna, Austria, 25-29 November 2013

25.07.2013

RER/9/112 - IAEA Safety Culture Self-Assessment Meeting for Regulators, Ljubljana, Slovenia, 5-7 November 2013

10.07.2013

RER0033 Regional Workshop on Uncertainty Estimation in the Measurement of Radioactivity in the Environment Using New Approaches, Ljubljana, Slovenia, 16-18 October 2013

03.07.2013

RER/2/006/9005/01 - Regional Workshop on Challenges of the European Region Embarking or Expanding Countries regarding Establishment of an Effective National Safety Infrastructure, Istanbul, Turkey, 7-11 October 2013

28.06.2013

Regional Group Fellowship on Atmospheric Aerosol Measurement and Characterization by Nuclear Analytical Techniques, Athens, Greece, 16 September 2013 - 4 October 2013

28.06.2013

RER/9/110/9005/01 - Regional Workshop on Development and Implementation of a Regulatory Inspection Programme of Licensees’ HOF and IMS Programmes, Druskininkai, Lithuania, 7-11 October 2013

28.06.2013

RER/0/0034/9002/01 - Regional Stakeholder Workshop on Nuclear Technology for Cultural Heritage Preservation, Sumy, Ukraine, 9-11 October 2013

28.06.2013

RER/9/117/9003/01 - Regional Workshop on Radiological Impact Assessment of Radioactive Discharges to the Environment, Belgrade, Serbia, 14-18 October 2013

28.06.2013

RER/6/027 - Regional Training Course on Developing a Radiotherapy Plan within the National Cancer Control Programme, Ljubljana, Slovenia, 24-25 January 2014

28.06.2013

RER/6/027 - Invitation to a Regional Training Course on Priority Actions for Cancer Control Planning , Tbilisi, Georgia, 1-2 October 2013

28.06.2013

RER/2/007 - Workshop on Regional and Trans-boundary Energy Issues and Cooperation in Nuclear Power Programmes, Skopje, The former Yugoslav Republic of Macedonia from 24 to 27 September 2013

28.06.2013

RER/9/122/9005/01 Regional Workshop on Standard Content of Remediation/Decommissioning Plans in St. Petersburg, Russian Federation, change of the dates: 24-27 September 2013

16.04.2013

Одржана радионица о применибиодозиметрије у случају акцидента

25.03.2013

Питер М. Салема у дводневној посети Београду

27.02.2013

Регионални семинар о примени биодозиметрије у случају радијационог акцидента у Београду


Насловна страна | О Агенцији |Правна акта | Лиценце | Мониторинг | Међународна сарадња | Конкурси | FAQ | Линкови | Архива | Контакт